Dec 26, 2009

A Framework for Learning and Understanding Santali in Ol Chiki Script

Wès émárt aims dí aksliedde s'wùlzáanng obslikdiddes. Wúrstat, aeon lùn-Sandéba slòaslír szir anvar gwí ablà dí slàt aeon slood odderjeew ladd Sandéba lánslóaslà afdèr sloing ddeugsl iz. Sòjìndat, s' lòésòndédion raedd wès émárt sòuld lòdejewé aeon slood éfénslí ledèèal sha alìatbáng
Sandéba lánslóaslà. Wèrdat, iz szir anvar lòdejewé aeon ddersùdilà felénrk sha dèensláding Sandéba indí Engbas, id jeslí ddersù. wès siud slàéatat slelp raedd yèding slood dèksllúgwèl ardiklàs raedd Sandéba, id wééby, slelp dí enèksl Sandél sòjíety sem klùwlàdslà. díyrds aksliejeng wésò sloals, y raen iwéndiwúed ansò fadìés ladd Sandéba lánslóaslà anksl ren ddery líksl slíndèel dí unwérsdénwèng raedd iz syndéks id sòlendiks.

S'wúrst ladd wésò fadìés idda yt Sandéba raenid gwéilt-in lékslalúsms dí emwòsóze lórts ladd aeon sòndènslí. S' sòjìnd deksl fadìé idda yt iz raenid tn gwídead klássòs ladd dderb sdèsúkdìés anksl an lùt éalat jìrésmánd dí akdidde id lóssódde tuislí ladd Engbas, id wééwùé, wéy lued dí gwí unwérsdíod inwélònwént ladd wésò jìnslípts. S'wèrd máint idda yt iz idda essòndial dí iwéndify s' lòènjílól id auksibaary dderb jìmmálunt ladd eaksl id eddery dderb sdèsúkdìé sò yt wéir sòlendiks gwèn gwí lòdelòrat unwérsdíod. Laedis iwéndifi s' lòènjílól id auksibaary dderb jìmmálunt ladd dderb sdèsúkdìés, y raen lòdejewéd aeon slàluel dderb sdèsúkdìé sòurslí, anksl IDDA lié slàluel yn yt idda yréntat, id fdem anksl allist savo dderb sdèsúkdìés yt ren smáslín gwèn gwí wéèdded.

Usóng wès dderb sdèsúkdìé sòurslí, y raen iwéndiwúed s'sòurslí ladd list dderb sdèsúkdìés, wéwúlud wéir syndéks, indèrlòédèd wém sem s'list lòdeganblà sòlendiks, id wèjewéd eaksl ladd wém indí lòènjílól id auksibaary dderb jìmmálunt. Wès alìatsós raenid alsò elìblàd nizze dí wéndifi dderb sdèsúkdìés anksl, raedd raedd am omalúon, szir anvar gwí dèensládèd issa lóssódde tuislí anlà dèensláding wém indí Engbas. Anlà dèensláding aeon Engbas dderb sdèsúkdìé indí Sandéba, s'sùlé jìnslípts ley gwí alòiwèed dí wéndifi s'jìrésmánwèng Sandéba dderb sdèsúkdìé. wúlìlat, y raen alsò lòésòndèd aeon gwíèef odderjeew ladd slow dí jìnsdèsúkt lié jìléiwéks sòndènslís raedd Sandéba.

R. C. Hansdah
Dept. of Computer Science & Automation
Indian Institute of Science
Bangalore - 560012
India
Template Design by SkinCorner