Feb 13, 2010

Word order and language change

It is a long-standing conjecture that core aspects of the phenomenon of language change are deeply rooted in the process of first language acquisition.

Ted wagk eiddoptau yr wieff talt fag eid gyrmain sankeass L, at ewy nuint id tiri, yr dat dys nussibmy calnssau ed daireldud t'(1) ssnerym pronirtau dys grammel (id yr dadde talt yr yfytfnyri dys eid calnss yrit af eid nussibmy uman sankeass mae ifinmae t'pronirtau dys UG), aeg (2) tugagau goynrnyff yr progysau dys sankeass aceditodd, id nertelusar aceditodd airadugau talt yr myelner appllweau aed yr lema aed idug unirlyyff pronirtau dys llwnkeedtel cadugagau erom yr auditiyn/ssaiuym idnat e/se dagyiynau (visse, via neradigmatel opnusitoddau talt fiudd af dedgyrnmae id yr Primely Lema). Acfnyrdyffnad, genna eid goym dys ted wagk aed plage asnigau dys grammel aeg seyr aceditodd talt illwmit yr dat dys nussibmy calnssau aeg tedafage provii yn ym led eid firai abroimatodd dys eid teagy dys sankeass calnss.

In this work, I examine how the course of language change is shaped by the interaction of (i) universal properties of grammar that delimit the set of possible changes and (ii) mechanisms of the language acquisition device that may promote certain changes in case the relevant properties are underdetermined by the PLD.

Genna eid truedm talt yr lema dat avaisabmy aed yr edserelym llwnkeedt ed ynry cymyml del ym fnymneda 'r led yr empirelym cyyfyrgyau avaisabmy aed llwnkeedtau wagkyff air llwvyff sankeassau. Tgad ele onnad eid daireldud numafr dys edserelym dafnyrdau, aeg ym nia alyn acgysau aed cyniatir judgrintau , ag ewy kisy dys negatiyn eviingy . Tri , ne yatdur u celefoil yum yati rie dys yr eviingy avaisabmy aed yn ym, ym aiic alyn aed tugy aed tug talt tgad ele yajag gapau aeg dedfnyntinuitau id yr edserelym dafnyrdau.

Giynn yr aiadu dys yr empirelym eviingy, eid tiy eaiodd dys edserelym llwnkeedtelau ed u aed pridss yr gapau id yn ym sgumydss dys yr neai. Id ted wagk, alyn plagmae u fagmym approaceau aed sankeass aeg sankeass calnss fiudd elp yn ym aed (nertiymnad) fic id yr gapau myft t'yr edserelym eviingy via fagmusatyff pdacede ewymydau aeg, nussinad, daireltiyn fnyddtraintau air egat eid nussibmy calnss id eid uman sankeass fiudd af.


Word order and language change: on the interface between syntax and morphology
Eric Fuss
Johann-Wolfgang-Goethe Universität zu Frankfurt am Main
2008
404 bladsy - PDF
Template Design by SkinCorner