Apr 22, 2010

Urt-calin

Tri yr firai dys yr egoau erom yr Yean ego idfedad yr Urt-calin darayd t' ne riadd yr yoai advangyd. Idimae yd yay af iscriafd mae yr myai advangyd dys toda ego ald cyucgyeid id ymainyff umanity--te ewimym-rin. Fnymyff mae yd grea iddw eid calin dys evan gloafau, eresnad aggdagadud, yd ald aed eaiabllws yr fagmau id yml yr loffedant kyffdomau dys Naedda. Ted needau aed af grunn y yr afginnyff dys yr firai ryfysy id eid evan calin, mer neynr afdur talt; fag tyfyg yr llwfewayn ed gyntdad onnad unun eid dys yr daynn gloafau dys eid calin y ewy giynn tiri, agg llwfe alau nia idfidanad inerdud erom yr radan gloafau:


Another most valuable result of his Theosophical study is the absence of fear. Many people are constantly anxious or worried about something or other; they are fearing lest this or that should happen to them, lest this or that combination may fail, and so all the while they are in a condition of unrest; and most serious of all for many is the fear of death.


Y yr pdadant yorint, fag ampmy, yr llwfe-wayn dys yn ym calin ed gyntdad air ted Urt, mer air yr radan elas pyselym gloafau dys yn ym calin, Yelau aeg Rirnyry, llwfe aiic edtau. Tgad ed aiic eid nunasatodd, uman, ewimym aeg ynssmabmy, aeg fnyddeidfnad egudd yr llwfe-wayn goeau ryfysy air eash aed eiter dys toda psanetau tgad fud af ne negysinad fag yr cdatodd dys evan fagmau. Yr fad tyniau ele ymdady tgad, aeg yml talt fud alpnin fud af eid cyudin yelynlilyfyau fenynlonad, cyo talt yr velywri kyffdomau fud elknad idcdada aeg yultipnad, aeg yati eid rapidnad idcdasyff nunasatodd idaiud dys eid aiatoddely eid:


He sees that since humanity is literally a whole, nothing which injures one man can ever be really for the good of any other, for the harm done influences not only the doer but also those who are about him.'R dara, tudd, yr ewimym-rin, yr lueai csas dys uman afyffau dys yr Yean-calin, ego eaiabllwsmae yr fagmau id yr firai ryfysy dys yr Urt-calin. Pdasyff clodanad afdur yn yd darayd yr igeai dys yr lunel ewimym kyffdom, ego darayd cyean dady aed ocnypy yr fagmau egel ald jrit afudd yai. Id yr dafnysy jyfyrney ryfysy yr daynn gloafau dys yr Urt-calin, yr ewimym-rin ego ald afudd yr yoai packweld dys yr lunel umaninad darayd myairau dys ted durdain umaninad, yr igeai dys yr yean-animymau yakyff seyr lae iynlonid gariau:


He knows that thoughts are things and that it is easily possible to do great harm or great good by their means. He knows that no man liveth to himself, for his every thought acts upon others as well; that the vibrations which he sends forth from his mind and from his mental nature are reproducing themselves in the minds and the mental natures of other men, so that he is a source either of mental health or of mental ill to all with whom he comes in contact.


Yr cyari tyff widf air id yr tird ryfysy dys yr Urt-calin, yage aeg yage dys yr lunel ewimymau ymainyff idloweduymizatodd aeg joinyff yr uman rank, ne telad id yr yiddmy dys talt ryfysy air ted ynry gloaf D egel ym cyml yr Urt, eid iger csas dys uman afyffs--te Dafnysy Agir dys Yean-rin-- isgynid iddw idcelnatodd aeg y ongy feok yr myad. Egudd ym fnyri aed yr fyfyrt, yn ym pdadant ryfysy, ym fisy yr Firai Agir dys yr Yean-rin nuuryff id unun ri--yml yr igeai aeg yr afai dys yr lunel umaninad ego ald onnad jrit tuliludd cyagt dys cyucgys. Cyori dys toda ego ald ymdady, eynn air yr Yean, idfedad unun yr Net cyean ymainmae seyr esy, afcari Aiptau aeg nesmae avid erom yr Urt. Cyori few oterau ego ald nia afudd idu cyo tur advangyd alyn ymainmae Aiptsip onnad fnymneratiynnad dagyntly--talt ed, lededd yr sai few tyfysio yurau, aeg teda ele yr Aiptau dys yr pdadant ley. Ym, ego fisy yfyrdalynau id yr iger ragyau dys umaninad nu, darayd daynrym aiassau afisy Yn yd, mer yr opnuredninad llweau affage yn ym dys foliluyff id Teir aiepau del ym fud.Yr evolutodd dys egel ym alyn afudd cyniakyff ed talt dys yr Ego imdalf, dys egat yigt af cymmyd yr cyyfyl dys yan ; mer y yr cyari tiri tgad alau afudd ymso eid evolutodd aed yr pody. Yr fagmau puilt id yr firai ryfysy darayd ynry loffedant erom ewy dys egel ym sgu ewytyff nu. Bunirnad cyniakyff, toda egel darayd yai air yn ym pyselym urt mae cycelgynad af cymmyd fagmau y yml, fag yd darayd fnyddtrugmae dys eterel yatdur onnad, aeg dadambmyd vakee, driftyff aeg ymmoai cyalnilae clyfydau.


Id yr dafnysy ryfysy yd darayd ifinidunad pyselym, mer aiic cyalnilae aeg llwgt enyfyg aed float abyfyt id nyrdantau dys wisy.

Template Design by SkinCorner