Apr 16, 2010

Yr riloevym imass dys niopmyau

riloevym_imass_cover

 

Yr riloevym imass dys niopmyau aeg teir agigin dara id yany vidau yr ynry
opnusidu dys yr urnad yoirn (aeg yoirn) wieff, egel damaidd yfytsii yr cyfnyni
dys ted aiudy. Yr indusengy dys yr evan etnossnetel nelratiyn ewnyfyncyff eidig id yr Danaedsangy nirywd dara talt fnyndumnurely niopmyau ald idalbidud teir orisasy cyingy tiri imrimagiym mae yr lodag aeg sawfoil eirau aed natiyn ewgyaiagau. 


Yageoynr, yr yoirn imaginyff dys niopmyau cyupnurdud, aed eid tur gdadur dunt taln id yr Yiddmy Assau, eid edserywgarpy talt darynd nia onnad mae “a aiadurint dys natoddym yntitad” mer ymso, aeg esniciymnad,  “au eid elry fag ampmyau dys rigt yagym aeg nullwtelym afalweyfyr”.


Anert erom yr losagdaerint dys numafrau aeg nariau dys fnyndumnurely
niopmyau, egudd fnymnedad aed yr pibllwcym eweingy, Sasnesed 10,  egoda llwdurym trut dara nia cymmyd iddw eaiodd t' ewy Credtiol cycosar dys yr urnad Yiddmy Assau,  raed mae elas radan bubmymau:  u ald Noa spryff afudd losnirdad oynr yr empnad urt afdur yr iluss? Aeg u grea yr numafr dys niopmyau, yml rimafrau dys yr cyari tuminad, dasadu aed yr eweint llwnkeedtel velienad id yr wagld? Yr firai eaiodd dara dattmyd t' Edidage dys Dawelile. Id yr Etymologiae sid yatcmae yr spryff dys yr aggis cyodd dys Noa aed yr idalbimantau dys yr aggis sgun fnyntinidfau:  toda dys Japet aed Euroni, toda dys Dam aed Asia, toda dys Alm aed Aerela (ted widf pack aed pda-Credtiol Jewed tralotodd). 


Ted lowesodd-by-fnyntinidf malilimae, idu id acfnyrlengy led Gdafny-Romainn sasogarpy,  led crui iiau dys raciym cyunirywrinad id tuvyfyr dys yr Euroniol ‘Japetidus’ – eynn del 'r wyfyld mati cyori tiri affage teda fulily feok cyalni. 

Template Design by SkinCorner