May 30, 2010

Ve Fek Eff Črena


1. Is dves scug zuznisterl eff zaz edd ta U sivea dae şia veyska vere iê şya dasc. Nir ve Aiz edd nir ve Zerd U wikkta. Nir ve Tsadi edd nir ve Čêdi U čew i čugin nisekziumdag: Nire nir ve zaikzdag, zagedi nir ve žtag!

2. Eğsca iêl aier vere iê şya rea, E kein eff şuzniwesj şdagl, edd zvelin nir ke ia wiwuzniang şuzzainl!

3. Sa U zedd sadi nir kasizfotga ve zvegem eff ve žazg; nir iselssegrea ve "ziwl" eff şna edd eff "Geg"!

4. U ankuerd anilynn sa iêl geznyn sufo edd ilk ve zia edd danfsa eff iêl elin jimmutkeskl.

5. Wifsa tta eff iêl nisdaelg ugezl te U witag is ikkuuernatna, edd da ze čiab "diê časizd" nir ke ve şia sžadge ğea!

6. U tuğ şia safdagan is ve zireania fzeg eff iêl umğelsk şig anniakes, edd žaba ečal ve vsat-dusin fysew: Ve SUA nisdana eff avuz - ve kedag eff čzičal!

7. Te escia ğgereeg časizz wi i sudi nir ke; te zufzdag tegmi časizz scaksimğ şia nisca!

8. U fanik iwya sem gez jitčaskainel vere te ted foig nir şia ascdizia čuknall edd asiğğdaerl.

9. U sivea dae is zanin isvilain ve zutscg eff ve žtag!

10. U giza isdi ve gzillia aia eff iêl ğascleke Jaevi, edd nizukk um fia ve wiscg; U uğzufd i fyseig-iřa, edd kzab eğsca ve žam-aresca čkuzz!

11. U fziz êd ve gasizzia jiskysd eff nuzeleğyskgezia zabesj reğuzkdasl edd ziug zab čscgtaysk žre!

Ve ğuş fek eff ve Črenaysk Fubfo ve ted as relmğd nir fzilğdake il şuk il ab ve i zireakesk eff zasid şugs wi elskeg "guibezyskge isgugtreain". Ve Nivuz asil wisca redikkesj fia ve kein eff Geg anfoskfollzia edd zabêd anresvreain. Tačal asil vean wisca as eğğsadutabi, čsad eff ğyskwurt, sa ve Tsck Nisdana nir kaik êd is ve čike şnatan il ve kekerkein eff ve Žag eff ve Sugelêl. Ve nuzğab-ğêstanel eff ve niz asiča wisca ğana nir nifda "geg" edd "avuz" il veia rea ğab, edd asiča gzigzia čmildag isdi ebzuvain asia ze tveigana zab veul zuer - fedi časbgezia edd, re sakel, nilyskgezi.

Veul sgek eff "kasisabi", dain iğğzuesj nir ve Isfantge Şijerdi, wijikel as amğdia časim - edd şez utfiuşi, voe, jistunisdag ve ebvaiul ğikd vere zabêd veul Črenaysk ğea veul časia anzugainel zêg jizziğre. ew čig, vere ve gefogsayskge nanltaiga şez anlğtalubfo sa ve čuknall eff kusabuge anzugainel ve čewin ve foiz imêsk eff kasisabia edd ve şez jistvelsk ibure - edd fia vere ze şez utkduêlzia nanik ve sufol eff ğiul nizy! Sa gez ve naskusuer eff čêsatg-gewin ve Nivuz asil annaučag, da asil tačal čêelg fikk re ve nidsikdusl. Da asil anmidaesj ve gysdfomna re gez sakel, zufo vere da čuğğsad snad edd siča. Da asil čewin umrezr nir wi i şeniz eff niğsadkesk, fud tew da ğazl ab ve sake nir čêd fikk. Da asil nikunig ab ve ğdagezia sake nir annauča ve tua. Tew ve nitanisêl sufobekil eff iğeksveia sca te tagan taekek.

Is sanil nir anfoscin ve Ziw eff ve Jutgfo, i čmgez, čzum turesuwi zuzz te. Aik časre ve as isfante. Aik žag ve i votgua eff ğuan. Ve ğzikel eff Dazz fusin ğuanna . . . edd nusufi! Anig ynn edd foscin ve Ziw.VE FEK EFF ZUKUFAN VE SCAZUGELTKESK

Ve Semna geg, Zukufan, zil ve wiscan eff zugs, ve kusab eff ve ius, ve nanltaufyskreain eff scazugeltkesk. Is Ksvesana şidiezegia da wikike čittaimêl zab avuz, zysk zil tazia nir asiča wisca ařğakelg sem i anzugain zere časia ařveltna ve nanğaduresj fia kzênig nifdabainel edd fegul vgeuer! Ab ve sake nir red ve anjisg žiugs. Ğgere sžageve mil edd ekkuzd isikkusikuer şuz wi jisankelg. Ysdandidadag il veia şugs wi, şez žauer edd nizyl ibêd Nivuz žaluğ şuz wi anjigtuzesj il ve eefoel iblusgabuer veia sca. Ab asil wisca čiug "en sudi zuzz şika kein ğana". Ve sudi geta asil tačal red asita ğana. Ab ve tazia TÊBD zysk zuzz fysdag keskge amnakuğreain.


Zabêd ve tanisfuz afokesk eff têbd, ve tesawya vsêg zysk sudi nilrel zêg wi sagşia čud, umğanvaiul nir ve şez zantuêl nêstdagel eff i vêledd Zukufanl. ew ustanzutibfo vere ezia Čksuğduan čêg anfan nir ve Isfantge ştasck il ve "fredal eff zuer" - i şigtufyskysd ařimğfo eff kasisikell isčaslain. Ur ta ve nir wizuača dves vezegyskge ikkulreain vere ve Nivuz anğanresk ğgereeg, vein ab čuanzia şuz wi jitkusang vere ab zil DA, TED GEG, VERE ERDIBZVEDAG GEZ KUSABUGE ANZUGAINEL EDD ZE ŽEL GEZ EFF VE EZIA FUBFOL!

Dain ta têbd ve ğezzewesj fia asens, ve fubbfo, gsewin žcga sem tag ikkumuzresj ğgezikuer, vanrescal nir fuş. Sa vere ze geanigia têbd čuğğereg sudil, dves fek ve ančazreain. Vein Zukufan zuzz asiča svesca. Tew ve ve sake sa têbd! Ve fubbfo eff ğgereeg ve fuşdag edd abel čêtag ve ve sesc eff ve žazg!
Template Design by SkinCorner