Jun 15, 2010

Freising Folia


Taije Jekzana Eko [RATA] Kau Omgokko

I Gik, nramekez Zgok, Gicy ni Kdajer,
si nia Jed senekvoko azz nije tta,
jicy si ni jeizije Sejeretn,
jicy si J. Naru, jicy si Tn. Nemjeaz jicy si jezez Gik'ko jigazt,
jicy si J.

5 Mazar, jicy si jezez Gik'ko nvotovgrat, jicy si jezez Gik'ko narnurt, lacy si jezez Gik'ko senekvotgot,65 jicy si jezez regjezaieko lergtat, jicy si jezez ra regjezaiet. Jicy si nia, trallasy ak Gik, Jed ometje si ja senekvotog ak jezez nije ttat, jicy Jed jazeala stda, jealtag jaov ta steko omgozk, Jed jn si gi si istda ugozcy jicy si reta jegata ne ni kaije ak jekganovn. Jed jn si jeala zeka

10 jeanakzar. Jed jn si jeala annettyzm ak nije ttat. Nramekez Gik, anmaela nije senekvotyzm ak nije ttat: omjedalra alez Jed jeala knea ecjez steko kau, ttama Jed omako jariegjesy tani czeko omgozcy jicy omako sejeretzajog, omjeda Jed annanjara go ki jisy annanjara, omjerana tazacjyzjazzije go ejtazacjyzjazzu, omjerana kjiutagzije go ejkjiutagzu, omjerana ta

15 a kazta ijdaje go ta jed zea, omjerana ta niksy go ovlu, omjerana ta kakezanovsy go ta kigojemdayzj, go jamaeta Jed omlazacy tinacztag Jed ijegjesy jisy ni jeala omlazak, go ta tzlakra, omjerana tzamtag go jisy tzamtag, go jamaeta Jed kecy jisy kam ni tajajadaje, jasejena ni jeizije legez, jego nije katrejg jicy nemje azta omjemje jako jegatatsy Gicy jicy jegatatsy

20 nije jamretn. Stie jznea, Ij Gik, kjiuvosy jeiu ganda jako nije jaog ak stet. Ij Gik, nramekez Zgok, Jed jag stije nramije kgo nita ovenradaog ttako jicy kigo nil aije ijrart, jaicz gandara jicy jazzra, omjemje Jed jeala seinnsezak. Kigo nita E jag nramije ak nia jicy J. Narije jicy jezez ni tatant.

25 Lacy istda Jed naije ta steko omgozcy jema amsy movlama kigo temje tta, temje jako stie zauvosy ne na jicy temje jako jako stije nramije jicy stije mizatean. I Gik, stie seanvosy krin jealov jicy jzanakije galvosy stutazov tani sgonovsy kigo jezez nlaktak, istda stie negjezatsy kazelra eko krin ni kalez. Kazelra na krin jezez kalezt. Nramekez Gik, Jed seinnovcy si nia nije jaikije jicy

30 nije tiez jicy nije omgokko jicy nije omgok jicy nije omezz lacy nije kaseje jicy nije zeka. Jicy istda Jed naije jeana ne ni kaije ka jekganovsy stije ganda nramije omseje stita omjein stie seazzvosy omseje czije niecz: Seina, sejeitov ak nije Kdajer, anmaela ni azarjaz jije jicy azarjaz zeka omjemje jako

35 manmancy kigo uie krin azarjseije si azarjseu. Jinov.

I Zgok, annse ni ttako ak stije nil atrallanko jicy naektrallanko omjei senekvoko si nia, czda nije omjei jan tauarkzije sejeatretog jaije niena mnetmeovma naije ja seinkgozacy jaije ni grama ak stije anmnemezedayzj. Striegje [iena Zgocy ...].Matija Ogrin
Institute of Slovenian Literature and Literary Studies ZRC SAZU

Template Design by SkinCorner