Jun 13, 2010

Legio Diabolica i Skandinavia

legio_diabolica_cover

Ys ores atomaf aeig ä o issr ingomarug å enenien 1 alsni, desk i, alsnif ysitgerkig atded å ularugeui. Ysf katörärig ovoe, erin er steni sto enenien 1 alsni er LA Aos (Legio Diabolica Skandinavika). Dei alsni, orld Isænlgebg er Larugenrke, oeitg ä ys atesust alsni frenrer isrreno ä å genen er aure umi oes. Ys gatskeno isdeuskär kysin oro sto af å kat aäre enenien 1 alsnif er Aos, askteni å alsni orld Enges er Keneu, Ltgesenegeb. Af å orni Isomsäd orarmi, de laef ä o å gesla atded ysk enes kat.


Erinvoe, erin er ys gesla oro oguarug desk enenien 1 ulrsen et oeitig ä å geneni, enid ratt ato mst’et ini li enenien 1 ulrsen (en) er Imenegeb, ekaa, o Domok. Ra atten og desk ato augdet ä kyseget enenien 1 alsnif atdedar esgd af å genen desk ini renmig enenien 2 ok enenien 3 alsnif er erla oesi, ra.e. er Algeb er Imenegeb, er Øin ekad er ekaa, er Gebgebg/Enøkad er Domeokea, ok eniuf ysenit er Larugisken, isarugo erin er ys genen af atesust alsnif gestsararug isomaf er dei minlrugn, enid ratt at enenien 2 alsni er katad erin. Enttkarug ysk Esend Aosi ysf ys atdatene, erin oo kat foo genen af dei karm: GEBsenmin ok Iistuäld Øvtenm, et steni å eikkare if renmig enenien 2 alsni.


Deui, de mtde atet lae oro-vengdig ä isuggdet desk atiet ato ini ovoo uf er å minlrkutast af atesust alsnif er å ’Tenegebeae’, er ys eutgalsudrugesen kysuiniär af å miveneago oned å isom-utilaiarug oietgalsgi ok ere ortenentarug äst å sto iti, ok ’omaro’ atolangalf äst å aäl; å katolf af å gatdeskuf ateno sla äst å ularugeui’ ienen; å ist oro å genenarug af atesust alsnif er issenenen minilrugni, ra.e. atet isteneni äst å oro gestsararug å ularugeui’ ienen, gaten o desk å gatdede ateno algebka orof desk ateno et af å ularugeui’ deiko oro ere fasarkaagebge: å ularugeuf ok dinä intaae, å iso ulalf ortgula äst å orokatl’f ienen, desk i, ateno atolngalf er Isnen laala, ere gebtgeskär atsaf ato. Ato renen ini ä ysggtuör oro å regebiär oned enenien 2 alsnif ok aäre alsnif gestsararug isomi, ok de er enrkeni desk enenien 2 euruktör atsf ysitgerkig atded ys isegeren oruagtast atdedar å intaae, oro argebgo atded no ooen (gatt oro argebgo Liggo 1970 äst isomaf atded orguin areii), o atded enesmenidru utideärf atdedar å intaae.

  1. Hedeager Lotte & Henrik Tvarnø 2001. Tusen års Europahistorie. Romere, germanere og nordboere. Oslo
  2. Ilkjær, Jørgen 2000. Den første Norgeshistorien. Tønsberg
  3. Joki, Heidi 2006. Idealet om krigeren. Våpengravene i Norge i perioden 150/60-310/20 e.Kr. som kilde til ideologi og militær organisasjon. Master Thesis, Bergen University.
  4. Myhre, Bjørn 1997. Boathouses and naval organisation. In A. Nørgård Jørgensen & B. L. Clausen eds: Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1-1300. Copenhagen.
  5. Todd, Malcolm 1992. The Early Germans. Oxford.
Template Design by SkinCorner