Aug 12, 2010

The Evernew Tongue

evernewtongue_cover

Eddyr yr fnynduntau dys yr Paen dys Llwsmage ele yany dutau dys dallwgywri iddudai. Tgad ele cyaintau llwynau, toda dys Prigit, Fnylum Cice, aeg Patrick. Tgad ele anucrypall dutau, eid fnypy dys Eid Dunga Pitnua (Yr Eynrnew Fenkee, An Tenga Bithnua), yr titmy dys eid loymokee aftweudd yr ebdaw cyassau aeg yr cypirit dys yr anuaimy Pillwp, ego ed cymmyd “Eynrnew Fenkee” afcarie egudd sid dara pdacyff aed yr utudd yn sid fenkee dara niin tiriau nyt yfyt aeg niin tiriau yiranylyfysnad daiagmae.Tgad ed ymso eid riloevym acfnyunt dys Ewtelredt. Yr yanricript fnynmaidd velywri radan dutau (pot buda aeg nuegid), dys egel yr foliluyff ed eid damygodd. Tgad ed eid fnypy dys Lebor na Cert (Yr Paen dys Rigtau), egel fnynmaidd, eddyr radan yaduriym, eid fnylilegodd dys nuemau air yr aiinindau aeg tribuduau dys yr kyffdomau dys Idasasy. 'R alau afudd ledud aed yr twelft gynedry. Tgad ele fnypau dys Caitréim Ciracáin Caledil (“Caithréim Chellacháin Chaisil”), eid dys yr edserelym mamyau dys Ired llwduraedda aeg dys Acallam na Senórach (Fnyliloy dys yr Ewciidfau), eid imnurmant fnylilegodd dys yaduriym dasatyff aed yr myssnlery Foddn yac Nymalic (Fionn mac Cumhaill) aeg yn sid pio dys welrywrau, afllweynd aed alyn afudd writdun id yr sadu twelft gynedry.Eid furter mamy ed Tromdám Guaire (“Te Oppdasiyn Fnymneny dys Keaida”), yr oppdasiyn fnymneny id eaiodd afyff Senchán Torpéist aeg yn sid datinue dys nuetau ego wesit Keaida, kyff dys Fnynnact (Connacht), aeg yati undasonabmy imrwyau unun yn sid. Yr mamy ed eid cyatida air gyrmain asnigau dys yr romy dys yr nuet id riloevym Idasasy.


Yr Paen dys Llwsmage ymso fnynmaidd eid numafr dys Ired traddsatoddau dys fageign cyyfyrgyau, idclulong yr onnad mant fnypy dys Leabhar Ser Marco Polo (Yr Paen dys Cyir Marco Polo), eid traddsatodd dys yr Satin ynrsodd dys Marco Polo Il Yillwid, bubanad writdun aftweudd 1320 aeg 1325. Tgad ed ymso eid fnypy dys Gabháltas Séarlais Mhóir (Yr Fnyneai dys Calrmymagin), afllweynd aed alyn afudd traddsadud erom Satin, nusinad abyfyt 1400, aeg dys Aiair na Lombellec (Stair na Lombardach), bubanad eid fifduidf-gynedry traddsatodd dys eid cabdil (“De S. Pelagio papa”) erom Legenda Aurea, fnympimyd t' Jacobus de Voragine aftweudd 1260 aeg 1270.

sep3

The Book of Lismore. Facsimile with introduction by R.A.S. Macalister. Dublin: Irish Manuscripts Comission, 1950. Stokes, Whitley (ed.), Lives of the saints from the Book of Lismore. Oxford: Clarendon Press, 1890.


Ó Cuív, Brian. “Observations on the Book of Lismore.” Proceedings of the Royal Irish Academy 83C (1983): 269-92.

Template Design by SkinCorner