Nov 13, 2010

Chrystabel

chrystabel_cover

 

image  DENE wieyn raki in kang an Arneelnag, nas id slis snee gieygder, nas veryr noki brankdydy ddeyr were. Nag
rai gias, wees ddeyr nas ddeor riser weri wielkang ra ne eliwn, ne kang vegna a' jaki wog ddem, nas a' ink ddem zam ddeyr waeyels eloki a' vi mirroes aa. 'Elel slive ne kang ys Eyelder rar in sleyvnag/ sliaseyn rae; 'nas Ar'elel slivi ne kang ys Meynder,' sliaseyn naaser; 'nag,' sliaseyn ne
asaeyngdyd, 'Elel slivi na sleyvnas veyd ne Vraws Veir ys
Nagvid.'

 

image ar in neyri ys eereyn eyes a' vi aeelelang eer ys na reknades branki sid slid kieleles vyr sid nime, nas slid reelel an elavi wog slom, nas sloeyn nimi wieyn ne rord nimi ra eer arageye, rar ne veryr nogd verane slee wieyn gneimang ys slom.

 

 

image eelel, rai elieygeeg, nas naaser elieygeeg, nas ddeyr jakes wog ne brankdyeyn inelel ne ned ys ne evreang. Veyd sid veryr nogd slid waki eyb ueyd ys eer sleleeb an in gneid slielel sid wieyn elogdes eyb wog in saeynag elimb; ne rokeed kirbedeyn weri ra ne relaar, nag ne wieleleyn weri kaveres wog kelag ys gaels nas sloelver, nas ne beliki wieyn reyelel ys grnas kambnaas, nas ne veryr veieydoreyel branki slid sliw an eer gneimeyn wieyn ddene, nag ard win'd in mamred aoelel id wieyn ra rai knei verane eer, nas aeelelang eer slaw meyk id elaves eer, nas inkang eer waeyelgn'd slid vi sloeyn reyere.

 

 

image eelel, slid slign'd n'eeird a' nereyi slom, nas mirroes ddeyr weri an ne slimi evreang.

image GAD dara ongy eid kyff id Arneelnag, aeg sid ald aggis leugdurau, aeg ynry nele pringyseau yd darayd. Aeg
eid ley, egudd yd aeg teir tuter darayd wymkyff air
yr sawn, yr kyff afgan aed joti led yn yd, aeg aed ask
yn yd egom yd wyfyld llwti aed af yelrimae aed. 'Lil alyn
yr kyff dys Ulaier fag eid ribrwy/ cyayau eid; 'Lil
alyn yr kyff dys Yudddur,' cyayau ewoter; 'io,' cyayau yr
yyfynssai, lil alyn ne ribio mer yr Prun Afel dys Nagvid.'

 

 

image ag eid nurda dys yn sidd rimae aed af dulilyff yn sidd dys eid encalndud pringy talt sidd cymmyd t' talt nari, aeg sidd fir id loyn led yn sid, aeg yn sid nari dara yr firai nari air yn sidd fenkee, fag yr ynry nigt affage sidd dara ddamyff dys yn sid.

 

 

image ir, eid saugmae, aeg ewoter saugmae, aeg yd jotid led yr pringys yml yr dai dys yr eynnyff. Mer talt ynry nigt sidd woti analid yfyt dys yn sidd cymyep id eid gdat allil talt dara llwgdud analid led eid tyfysio sampau; yr releai celnitau darayd air yr flear, aeg yr wymlau darayd fnyyndad led clot dys gold aeg cyilynr, aeg yr psagy dara fulil dys garsy fnymneny, aeg yr ynry afautifoil pringy sidd cyaw id yn sidd ddamau dara tgad, aeg 'r iddaed niah eid yorint tic sid dara air eid sgee affage yn sidd, aeg dulilyff yn sidd u yuc sid loynd yn sidd, aeg askyff yn sidd wyfyld niah sidd af yn sid eudd.

 

 

image ir, sidd ald niah yr urt aed dafrie yn sid, aeg yelrimae yd darayd id yr cyari eynnyff.

Template Design by SkinCorner