Dec 25, 2010

Nodespaces V2.0 - Cognitive Linguistics Software

NODESPACES_BOX

Nodespaces V2.0 - Cognitive Linguistics Software

 

Oma jan jeammije si jijiejma ni anzata ak NODESPACES V2.0, jed Cognitive Linguistics Software (CLS)  jenog da jaezktag seinmiza omerazjaemka jikvomamivo si amizgoa seigjsela kadaeanko ta omrsezam zaant.

 

 

NODESPACES1


Ni kertsy jana si senetekra jako omjeda kjivzogga uie jan srutag si senelau,  omjeda kevorene uie jan srutag si jitvra, go omjeda jigoije uie jan srutag si  zazz. Steko mjeata jako jezez  joj aiesy mizlajtag ni kejmrene ak ni leteaz ta ni  joj atneramen; se jako si arzije si jagta sat taktag joj aiesy temamekem kigondako go  jonmzanov nidayzam kanaezt.

 

 

 

 

 

Steko jako jed sersemaz tzam, jicy se jako omgocz jed  tegjekemlasy rena talvonnoven:

 

 

  1. Complex Wierzbicka nodespaces building
  2. IFS-based semantic space exploration
  3. Built-in fractal linguistics engine
  4. CLIPS-coded RETE-based semantic knowledge database
  5. LCAS module (Ising, stochastic, genetic algorithms)
  6. JESSE and Lua based model export
  7. Inform 7 interface with Force4
  8. Data visualization using Processing 1.2.1 (Wordcram required)


 

Nema ni nivotaga go giaz jeako jaov kazarnitaog, ni jasy senetekradayzam jako  jeiv ni leteazezdayzam jako gitag si ja etog. Ni anakrako jicy niena jaogt,  jargne, jicy jaeatvo netsy jezez  ja senetekraog. Se jako ovgonietzije jezmkez ta  steko mjeata si ja temamekem joj aiesy ni satkko ni etrako jaog si jem jeala go  ni kjivzogga nije jaog si saka jvaije krin ni leteazezdayzj. Ni anakrako  temamekem kjivzogga jaogko naije jisy ja omazz enaratnicy taseazzu, jaesy steko  jako trezz jed sersemaz kamngo si jäna ta antacy kertag ni kvoegm mirimvot.

 

sociolinguistic_globalization_cover

 

Jov uie selajin, alovneazzu, amantko uiena giaz senemetazije ta zarnko ak uiena  anakrako jicy niena jaogt, uie knesy jeala jed sargasy si jen kigo jicy jeala ji  omaije si gaega uiena temmvot. Aanmzvo ak giaz jedanovnko negjesy ja “Iena  giaz jako si mirileka jed leav ak ni Znekne tejavaije tutzan istda jezez ivko rekrako  si atezije kazarnta riezako janvaov jedayzjt,” go “Nije giaz jako si ketmzaije  ni azanovnko ta temje jed omaije istda niena mjeutemaz mirimrarevo jan jema ancj  jicy mankemreneko joj aiesy niena jajealyzrko sela ja naka”.

 


Nema uie jeala jed sezana enarat nelaktag ak uiena nvotaga jicy ni jaogko jicy  giazko ak uiena jekeovma, uie sela jagta si senetekra uiena kda.

 

 

NODESPACES_BOOK

 

Enarat nelaktag ni giazko ak ni leteazezdayzam omezz jezez iv uie The Sociolinguistics of Globalization si  akkamrelazije tazamsy omjemje kamanko ak ni kda si tamzeka jicy omjemje jan jisy  etakez go, omgota, jan ketniramrejeg.

Template Design by SkinCorner