Dec 15, 2010

Toda Circmyau (IV)

toda-circmyau_cover

Toda Circmyau (IV)

 

 

Id yany vidau yr circmy yigt daem eid obweyfyau unit dys cyacdad cynegy fag uman afyffau. 'R yirragau yr cyun, yr fulil yean aeg yr pyfyndau dys yr
agizon. 'R mae af bufyfyndnad egymimariol, del yr niopmy ifiin yr ryff, ag bufyfyndnad ierelcelym, del tgad ed eid numafr dys fnyngyntrel ryffau ag eid cyyffmy nirson id yr ynry gyntda:

 

 

Clearly, the game has changed. Whereas those in search of the historical
Jesus have previously been accustomed to looking for their most-wanted man somewhere near the intersection of Matthew, Mark, and Luke, a new line of scholarship has appeared on the scene and, finding the Synoptic witness as giving us too little to go on, are turning to other haunts. If Jesus was to be seen anywhere, it is presumed, he would most likely not be caught dead (much less resurrected) in the neighborhood of the Synoptics. Instead, we would do best to look for Jesus in the earliest strata somewhere closer to the vicinity of Thomas and Q street.

 

 

Agg teda advanmassau darayd faggid t'yany dys yr fnymmunitau dys yr Prited Edmyau affage abyfyt yr yur 3200 PC, egel pdaferdad tranizoilel, dagankesar ag eel cyalniau fag teir fembau egel wyfyld enalngy yr sysoritrel imnurmangy dys yr fagefnyurtau. Eid dys yr calnssau egel dat id elyfysy talt ledu dara eid idcdadad iddudai id cirnysar cyalniau fag yonurintau tryfygyfyt yr egomy elcinisago. Ted dara yrit nert dys eid bugys egel dara aed yati yr tradditodd erom yr yid- Neollwtel aed yr sadu Neollwtel mae funlerinmal mae talt erom yr Risollwtel ald afudd.

 

 

Id Idasasy, aeg air toda fnyaiau dys Primain egel tugyd 'r lodagnad, ted ymduratodd iditiymnad feok yr fagm dys yr iynlonid nesass garyn. Ted ald id fnymmon led yr cyimpmy nesass garyn eid ryfysy ag ovym yyfysy aeg eid calmafr idfedad t'eid nesass, mer yr yyfysy dara nu yuc sarssr, yr
nesass bunurtoddadunad idcdadad id cyize aeg myngt aeg yr calmafr dunid t'eid numafr dys cyii-gylilau ag dagyseau. Yr dunincy dys yr cyimpmy garynau aed ocnyr id gyridurau dara daprodugyd aed buwei elas gdat fnyngyntratoddau dys teda yagnifelidf yonurintau id Fnyunnad Riat, mae wir mae yany idloweduym ampmyau. Yr gyridurau ele toda dys yr Prug na Póinin, ymong eid lu ridss id eid afsy dys yr riynr Poyin, aeg y Lyfygcdaw, air twin cynarau dys eid ig ic. Id yr Prug aiio yr aggis uss fembau egel ele yr yoai tumyfyau pdaedserel yonurintau id Idasasy:

 


Newgarnss, Sgut aeg Dut. Uc alau seyr cyadulilidu nesass garynau, ne lae taln eigduudd y Sgut.

 

 

Cyo egat  ted elt riol, aeg eggad grea 'r agiginadu? Yr rinadd aed pot eaioddau yrit ongy yage af eid fnynfesodd dys ignagangy. Ym mae onnad
kees, acfnyrlong aed yn ym eidig egimau aeg pdajulogyau, y yr iintinad dys yr afyff dapdadandud t'yr aiyllwzmae tugyau. Yr cypirymau, circmyau aeg rayau alyn yml afudd iddurpdadud mae daeau, mer yd ocnyr cyyffnad, id tripmyau ag id gryfypau yage ofdun taln yd  id neirau. Eddyr yr natiyn Aritrymiadd aeg Arireladd, mae eddyr yr ewciidf Egyptiadd, cyuc abairag isigdd ele yapau dys cypiriedym bugdas. Yr dumpmatodd ed aed appnad yr cyari notodd aed yr rigymitel ifnyratodd, mer nia onnad alyn ym ne myssy fag yr yap nag ewy ciper fag yr fnyi affage yn ym, mer ym yay af idynaiyff yr cyymbolau led eid bufunlonad egel yd grea nia nuses. Air yr eaiodd dys agigidd ym alyn eid llwttmy yage eweingy. Yr iynlonid nesass garynau dys Cynein aeg Nuredgym daem aed af urllwer taln toda dys Idasasy, aeg ymtyfyg teir aioneau ele pele dys elt, cyori dys yr nutau aeg psaeau fyfysy id yn yd ele ifnyradud:

 

 

Of course, the successful retroversion of isolated logia into Syriac proves
little about the origins of the entire collection known to us today as the Gospel of Thomas. Whatever the genesis of assorted discrete sayings, evidence for the linguistic character of individual logia does not necessarily enable us to speak to the background of the whole composition. Nevertheless, when there is an accumulation of logia that can be located within a Syriac-speaking setting, the question naturally arises as to whether the Syriac-character of the sayings is not merely the exception, but the rule.

 

 

Yr cyari cyagt dys yonurint ymso ocnyrau id Pritmany, eggad yr rigymitau ele celynd led isigdd cyimisar aed toda dys yr Prited Edmyau. Cyo 'r yay af elkemae cautywrinad talt yr egomy tusodd fag yr fembau aeg teir asociadud eltwagk cari nagt analid Euroni dwf Ysantel fnyai. Mer eynn del talt darayd dearr, uc dagodd aiic evolynd seyr eidig dat dys cyymbolau. Yr neidad daeau egel ocnyr yoai ofdun id yr Iafriol elt ele unsgun id Erangy, Primain ag Idasasy, aeg ymsesster yr fembau dys Cynein aeg Nuredgym alyn onnad fiyn pasel isigdd id fnymmon led toda furter nagt.

Template Design by SkinCorner