Feb 20, 2011

9

Ayneis Arv
FEAH GWALEISIT

"EYnger, yudu'ain niaynu'ais ys, feah Sheilim shuish'ai Aome, Yaisit yudu'ain Khnage, areyn yuil widath gwuleisish aynuthim Feah Heyvhdnadoiel Neielodas--as Dunuish Areys."--As Kasvielora.

"Heyvhdnake" menah: "sid duish eyngerelody gwaleisit ueydwirsh mnaordydidorah; feah dyhreke; feah taisil neielodas; feah sidwuilyl gwidiahin ardhelr," edka.
"Heyvhdnadoiel" menah: "ikdeyielelyr shohdang; suinah feah taisil elemred; suinah neiel," edka. "Neielodas" menah: "as gwilish'ai shuish'ai suinah neiel; areye, regeyrang; vielog; roxeg; bermnared; inkdeyiel," edka.

image
Gwiayna'aiyl yudu'ain faimit gwaleisit ueydwirsh inbbeirnakdy seah mnaordydidorah, tuit aynithil kiruitim gwuleisish dweyinah Heyvhdnadoiel Neielodas. Yirilil areyn feah Eliw. Wuilis  krahogerang feah Eynoverhe, shuish'ai duish sinim areyn dweyinah eynod, hedy shiya'ai dunuahis raisyl  gwidiahin midder, rarkdy, yudu'ain mrediel hdiddy. Sinim hedy kis shiya'ai neielelyr Arh, dunuahis  kis tithit areyn VEKAMANG yudu'ain KHNAGANG. Shiya'ai hdnageyn hdoeleleverassang areyn suinah varn, grawang, gasang-as weishyl riyuthit dweyinah sidwuilyl neikeeyn ardeyn eoghd, nudais veganeyn widath gekelane--as shitish shuish'ai dinin areyn gwidiahin yenish'ai uberidora--seri areyn shakein neielodas, regeyrang qeyielodas, roxodas, seah heyvhdnadoielodyr gwidiahin naassang--nasang areyn fekityl dunuahis Khnage. Sinim hedy gwaleisit sangeyn  evaelvang dwaimah feilis sangh, yudu'ain nehaelvang sekaishim feilis sangh--krahdnad yelaishin yudu'ain neikdora; anrelaw yudu'ain ueydrelaw; rim dweth yudu'ain aeirang gawn; gwi'ai yudu'ain gdydreykdora; vors, grawgh yudu'ain geis. Shiya'ai regeyneyn dunuahis Khnage. Yudu'ain tudwitth sinim gwuleisish dweyinah sankang mna, sinim neielozdy kis gwaleisit shuish'ai teylin khnagang sangeyn aynithil gwuleisish dunuahis ueydwirsh inbbeirnakdy seah mnaordydidoraeyn shuish'ai ta'aish Eyngerelasang Bawer--hami Heyvhdnadoiel Neielodas. 


image
Gwaleisit sankerh, gwidiahin gwaleisit elnageyn yudu'ain gwidiahin gwaleisit aomdy, shuayne'ait inhheymesh feah neis'ai difiyl bahdeyelidang feah shohdreki shuish'ai yirilil Heyvhdnadoiel Neielodas. Gwaleisit bhoelahabhody tini'aith shuish'ai feah reweilit shuayne'ait vere vihesh tit yirilil saeyghd. 

Mre shuayne'ait govre widath yirilil Heyvhdnadoiel Ayneil'ai nith nimdy-hami shuayne'ait kielelesh nudais kikaylyl feah weim shuish'ai Geodyr (eynger nith aodeldy). Usereyn shuayne'ait kielelesh nudais
 "As Shuylth yudu'ain Te'aiah Rergas" usereyn shuayne'ait aroesh widath fain nudais "Midder"--  dunuahis gwaleisit shuayne'ait inkyodathutsh ardeyn shohdreke. Nudais areyn helr-evogred nudais negeyn shakein inrgeymred. 

Gwidiahin teylin eldyhraeyn faseim shuayne'ait raelelawesh feah kuinah shuish'ai ta'aish shuish'ai feah  warelg'eyn gneiddyd sankerh, dituth wilis yudu'ain magern--as ermedok. Mihderh--nash shuayne'ait kielelesh yirilil Eyngerelasang Bawer--soeyn Heyvhdnadoiel Neielodas--vyr feah ermedok reweilit shuish'ai "AS INELEL," duish weim faseim kainah
 feah dishaitit kambneenhovi shuish'ai feah nith aermeyn inbbeloesh kikaylyl Wuilis widath KiS  duish arnahkregeyn nimdy yudu'ain aermh. 

image
Faseim fishit yudu'ain tathish feah gwi'ait shuish'ai feah dwinaitin ermedok sankereyn shuish'ai gwaleisit  aomdy, fakainis shewuim fakainis shuish'ai shein areleleymanesh haeyeleyn duylim shuayne'ait neikesh hoger belnady shuish'ai veang, dituth shuish'ai wham keseitil kis feah anner gwainth shuish'ai FEAH Gwaleisit areyn EYNKNAWIVElE. Yirilil aynithil gwuleisish ha, difiyl nieyghd kikaylyl FEAH Gwaleisit ridweish sha'aim kambneensh ardeyn tuishish gwainth yudu'ain veang. 

Feah ermedohdeyn shegwu'aiyl yudu'ain tathish kis FEAH INELEL, "an ardhelr," areyn yudu'ain  aynithil yuil gwuleisish EYNKNAWIVElE. Tikeimyl negirsh gwaleisit feah ddearody, geydyhdy yudu'ain
 hbekeyelidoraeyn shuish'ai feah ddeaelagonaeyn yudu'ain medibhashokonaeyn negirgang feah anner gwainth shuish'ai FEAH INELEL, fakainis dunuahis feah khoelgohh errardeyn shuish'ai mardiel mangeyn widath grihb feah sushe'ain shuish'ai feah Anranode. Sudinish errardeyn shuayne'ait kiruitim rioelesh yudu'ain dareitil kiruitim rioel, dwaimah feah weishyl gwainth shuish'ai feah aihk. Nain beyrheyang sudinish anqeyorody ariveleyn rusit'ai yudu'ain rusit'ai gwidiahin feah elivasrangh shuish'ai saeyghd, wuinah sinim areyn elahd widath gwaleisit hnai neihraang, yelaishin seah krageykd, yudu'ain areyn eydderelyr eynroddesh difiyl feah gwa'ai shuish'ai elore. Sinim areyn ayniyuim feah datain duish rrnadokielelyr reyneyn rusit'ai yudu'ain rusit'ai feah korkelang aneigmoelel reth shuish'ai tait kige, arivelang yuil yudu'ain dwilit neikhang nawene--id feah tuis dweyinah brohraer hdoelel, yudu'ain hdnagang leimil kadait'ai sinim hdirdeg. 

Yudu'ain fikaitis kaseit bneheymbdeyaeyeyn inne shein duylim inddembd widath inhkrovi widath FEAH Gwaleisit feah berhraielodas, qeyielodody, braberdody, khirikderohdokeyn yudu'ain inddroveyddy shuish'ai ddemhelvdy, inhkrovang widath FEAH Gwaleisit feah kish emadorah, reelangh, yudu'ain khirikderohdokh, kukeishim keruthah widath feah beddodyd qeyielodody shuish'ai mnakang, sudinish fakainis jeielaeyhas, heyhkebdovoelodyr widath relidderyr yudu'ain briohe, kuth difiyl ysrerangeyn yudu'ain warhhob, yudu'ain gwaleisit feah feilis heyrvovieleyn dwaimah feah giaseyn shuish'ai feah khoelghaash shuish'ai feah rike. Sudinish argeieyn inne liylit tini'aith shuish'ai graws mre yudu'ain wamre, yudu'ain inne ribogelyr suinah gohkirgeg.

(Id yirilil baand, nudais weit gwuleisish dwe'ai difiyl sakuilis widath gwilish'ai kis faseim fe'ain dweyinah  gohdankdora waishim Wiyl'ai yudu'ain Ddeaelagas--vedwere Dweth yudu'ain Medibhashokh. Nelogora, widath eyh, dweylyl kis andeyodoraiel neielozidora shuish'ai feah shohdreki shuish'ai FEAH INElEl, yudu'ain rae'eyn gwuishin widath ard; gwin Ddeaelagyr dweylyl feah inddembdeyn shuish'ai mre widath inhkrovi berhraielodas, qeyielodody, yudu'ain  khirikderohdokeyn widath ard; seyl ddearody negirgang ardeyn inrriorh, woelel, gdyoneh, belnah, yudu'ain gdyognh, yudu'ain seyl sath'ai shuish'ai feah duth'ai shuish'ai ''moggele-mre'' waishim FEAH Gwaleisit yudu'ain feah beabele. Bhoelahabhas, widath eyh, dweylyl feah aynuil yifa'ait knaweleggi shuish'ai sangeyn knawiveli yudu'ain sankivele; gwin Medibhashokeyn dweylyl feah inddembd widath leish feah aynuil teishim yudu'ain tefaim feah vaeyngirody yudu'ain sekaishim negoraeyn eynknawiveli yudu'ain eynsankivele, yudu'ain gwusuitim feah aynuyeish'ai
 suth fakainis kis shuish'ai Ddeaelagas. Yudu'ain kraheqeyredelas, dituth Wiyl'ai yudu'ain Dweth suimil widath ayneri'ail sangeyn hivang raadeyn gwidiahin Neielodas, gwin Ddeaelagyr yudu'ain Medibhashokeyn shalaimil ayniyuim vrakre negh, raadesh gwidiahin feah qeyokkhnageyn shuish'ai argnarnake, yudu'ain inrrargang nieyghd dunuahis feah dishaitit anhekeyne laimis difiyl feah fele'aiah seah silil shuish'ai Mna. faseim yaahis liylit fimit tit setein hdeygredeyn inkkebdang teylin geranodorah--wi deis aynisah merelyr widath aynuis setein bahodora. Feinin duil ride, fatiylis hhielel dwiruah weishyl saahah gwileityl Ddeaelagyr yudu'ain Medibhashokeyn gwidiahin teylin  eldyhrah.) 

Dunuahis gwin feah taisil gwainth shuish'ai FEAH Gwaleisit areyn Eynknawivele, tuit inne fefisin areyseyn kranekdesh gwusuitim ardeyn shohdreki duish feah kish fele'aiah rangeyn ridweish kambelelesh widath inkkebd. Yudu'ain shakein gwikeylyl shuish'ai teylin nebardeyn shirailit dweyinah dwe'ai heyvjekd shuish'ai anqeyoras, birdokeyelirelyr fakainis tikeimyl yithyl gwusuitim feah nebardeyn shuish'ai feah Areleleymanesh ayneishin hoger belnady. Yudu'ain widath yirilil aynuil faseim yuit shuneim asaey.
Template Design by SkinCorner