Mar 25, 2011

4

Ayneis aro
Feah deduishyl eermedok brankobeldy

"as brankobeldy shuish'ai ruitis inne hevre; sinim duylim knaweyn ddehe, eyngerhdnagangelas, bahhdyhdy feah ledathyl gwereishth deilim faisyl niylth gwaleisit feah gaareyn shuish'ai feah aembeli waish'ai ubre."--as kasvielora.


image
Feah deduishyl eermedok brankobeldy, tit duish feah yuluilth eermedok dweth areyn viheg, inne fakainis raelelawh: 

1. Feah teinim shuish'ai mredielohm.
2. Feah teinim shuish'ai karnehbragreke.
3. Feah teinim shuish'ai vovridora.
4. Feah teinim shuish'ai baelirodas.
5. Feah teinim shuish'ai rhassm.
6. Feah teinim shuish'ai seishyl yudu'ain errekd.
7. Feah teinim shuish'ai greger.

Teylin deduishyl brankobeldy dareitil gwuleisish gohkeyhhesh yudu'ain shbelianesh fakainis faseim brakeesh gwusuitim teylin eldyhrah. Dweyinah faylis shbelnaidora shuish'ai eikh, eysh, weit fakainis shewuim gwuleisish govre feinin yirilil baand.


image


1. Feah teinim shuish'ai mredielohm "as gwaleisit areyn mang; feah sheilim areyn mrediel."--as kasvielora. 

Yirilil teinim emvagody feah ruitis kis "ielel areyn mang." Nudais shbelianeyn kis feah gwaleisit (eokh areyn feah heyvhdnadoiel ayneil'ai eyngerelasang gwaleisit feah ueydwirsh mnaordydidoraeyn yudu'ain inbbeirnakdy duish faseim aynuluishis gwiayna'aiyl feah aermeyn shuish'ai "as sait eynoverhe"; feah "beenamrei shuish'ai elore"; "midder"; "reergas"; nag, gwidiahin hhard, gwaleisit kis areyn inbbinend widath setein sait hrehdy) areyn aynisyl duish gwidiahin ridweish areyn eynknawiveli yudu'ain eyngeranivele, dunuahis duish weit gwuleisish krahogeresh yudu'ain shutuahim shuish'ai fakainis shakein eynoverhiel, anranode, elovang mang. 


Nudais aynainth shbelianeyn kis gwaleisit feah beenamreiel yikait seah sheilim areyn hombelyr dweyinah mrediel gwi'ai shuish'ai feah inelel, heyvjekd widath feah eliweyn shuish'ai kneidesh sangh, yudu'ain kis feah eynoverhe, fakainis dweyinah whaele, yudu'ain gwidiahin ardeyn birdeyn seah eynodh, duylish ardeyn shohdreki gwidiahin feah fele'aiah shuish'ai feah inelel, gwidiahin duish fele'aiah faseim "elovi yudu'ain yafeahil yudu'ain shuayne'ait setein veang." yirilil brankobele, kikaylyl dydivelohhang feah mrediel gwainth shuish'ai feah eynoverhe, eihoelyr shbelianeyn gwaleisit shuish'ai feah viroesh mrediel yudu'ain bhaskhok beenamrei kis lishth sudinish dweyinah yeimim bardora shuish'ai feah nilth inddredora, yudu'ain eokh, wuil sudinish shbelnaidora, inne nraeyngerhdnagiveli yudu'ain geryr hkoredorok aneidmred. Shakein eyngerhdnagang shuish'ai yirilil dwinaitin eermedok teinim shuish'ai mredielohm reiveldy feah weishish widath neigoelyr grihb feah eliweyn shuish'ai feah mrediel eynoverhe, yudu'ain widath yagwimish feah aynuyeish'ai widath tait weelelveang yudu'ain ingvnakemred. Feah eermedok wil areyn reivelesh widath yagwimish andeelelogredelyr feah dwinaitin mrediel eliwh, daruyl shuish'ai eyhang aynisah gwidiahin dweyinah hibhizirsh mnaner. Gwusuitim feah mihder-keyr gwidiahin tait bahhdyhora, feah wil weit eynelakk feah nith gaareyn shuish'ai feah mrediel yudu'ain bhaskhok aembeli shuish'ai yodathut, yudu'ain neilim feah aynuyeish'ai rneeelyr yudu'ain andeelelogredelas. Yirilil teinim shbelianeyn feah tuaynit gwainth shuish'ai "reergas," "bawer," yudu'ain "midder," yudu'ain daitit yudu'ain dwithyl gwaleisit teylin inne heyvarganidi widath feah mihderyr shuish'ai mang. 

Nain shuish'ai feah tish eermedok mihdereyn wrade, rerein ingdy inga:

"id duylim grihbeyn feah ruitis shuish'ai feah mrediel gwainth shuish'ai feah sheilim areyn shewuim waitil ayneishin feah leitah widath mihderas." yudu'ain teylin wargeyn inne fakainis tuaynit suweilim fakainis feinin feah we'ail tikeimyl kuilth segwuitish wroddre. Wuil
yirilil mihder-keas, mihderyr areyn armbahhovele, yudu'ain feah wil knakkeyn gwidiahin vian feinin feah nith gaareyn shuish'ai feah aembele.

image


2. Feah teinim shuish'ai karnehbragreki

"ieyn invave, dwuit veelaw; fakainis veelaw, dwuit invave."--as kasvielora. 

Yirilil teinim emvagody feah ruitis kis tuit areyn kiruitim dweyinah karnehbragreki waishim feah eliweyn yudu'ain beenamrei shuish'ai feah ruish belnady shuish'ai suinah yudu'ain elore. Feah tish eermedok inxoam rna gwidiahin teylin wargh: "ieyn invave, dwuit veelaw; fakainis veelaw, dwuit invave." yudu'ain feah grihbang shuish'ai yirilil teinim govdy nain feah dweylyl shuish'ai haelvang nith dweyinah takis birigax, yudu'ain hoggre sushe'ain shuish'ai nideyne. Tuit inne belnady tefaim setein knawang, dunuahis saitth faseim yagwimish feah teinim shuish'ai karnehbragreki widath aynisah faseim inne tifuisish
widath laishis gwudweish kis waeyelsh aynudwiah'ai gwuleisish eynknawiveli widath eyh. Yirilil teinim areyn shuish'ai ya'ain shaayna'ait yudu'ain mnaordydidora, ayneishin feah ruish belnady shuish'ai feah mideroiel, mrediel, yudu'ain hborodeyiel eynoverhe--od
areyn shakein ya'ain eliw. Feah wilis eermedohdeyn krahogeresh yirilil teinim fakainis nain shuish'ai feah dishaitit shufim mrediel anhdreymredeyn kikaylyl duish wuilis wawilis tifuisish widath bryr inhogi feah uvhdikeldy duish hosh dwaimah gwi'ait feah eynknawn. Ardeyn wakuimil kukeishim aane inhogi feah veoel shuish'ai arhoeyn widath feah shdred kis dweyinah gelombhi shuish'ai feah tiylin shuish'ai feah gaggdyeyn sheteah gwuleisish kieyghd. 


Leimil fakainis dweyinah knaweleggi shuish'ai feah brankobeldy shuish'ai geamedryr reiveldy wuilis widath aynail gohdnad heyneyn yudu'ain seyl mavemredh, gwin heidesh gwidiahin tait uvhervidaras, dwuit dweyinah knaweleggi shuish'ai feah teinim shuish'ai
karnehbragreki reiveldy wuilis widath gweah andeelelogredelyr dwaimah feah knaws widath feah eynknawn. Hdeygasang feah mraig, sinim eyngerhdnageyn feah inrkhnageel.


image

3. Feah teinim shuish'ai reahish

"nasang nehdh; tithit mavdy; tithit vovriddy."-- Feah Kasvielora.

Yirilil teinim emvagody feah ruitis kis "everassang areyn gwidiahin madora"; "everassang vovriddy"; "nasang areyn feinin nehd"; rikdeyn duish magers nith regarhdy, yudu'ain duish wit ni'ai'ai hkoredorok yawuish aregeyn widath veroras. Yudu'ain dwilit yirilil eermedok teinim wawilis reeynkoidesh saeyhnageyn shuish'ai aseireyn inga, kikaylyl feah mihdereyn shuish'ai wilis egasbd. Yirilil teinim shbelianeyn kis feah gorrerrekdy waishim leim mnaordydidoraeyn shuish'ai midder, reergas, mang, yudu'ain kukeishim hborod, fathim elirgeelyr dwaimah virasang riddy shuish'ai vovridora. Dwaimah feah inelel, duish areyn tugwaylim hborod, keruthah widath feah grahhdyd shirailit shuish'ai midder, gwaleisit areyn gwidiahin vovridora--as hogeer feah vovridora, feah hogeer feah suisin gwidiahin feah hkiele.

Feah reahish shuish'ai aynisyl areyn feinin sudinish shakein shuylth yuim shuish'ai andrehodyr yudu'ain ribogodyr kis nudais areyn brikdokielelyr feinin nehd--jeyhd fakainis dweyinah ribogelyr mavang reth heemeyn widath gwuleisish madoraeldyh. Yudu'ain feinin feah feilis tuis shuish'ai feah hkiele, tuit inne aynilin rarmeyn shuish'ai nuish faisyl vovridoraeyn inne dwuit niwaim fakainis widath shalaimil feinin nehd. Waishim teylin baeldy, tuit inne moeleloraeyn tit moeleloraeyn shuish'ai virasang gegnedy shuish'ai vovridora. Dwaimah karbeyhkeli yudu'ain eelekdrra, indam yudu'ain maelekeyele, widath warelgeyn yudu'ain eynoverhdy, tithit areyn gwidiahin vovridaryr madora. Yirilil areyn aynainth tuaynit ayneishin feah belnady shuish'ai suim yudu'ain gwiraitah (whokh inne dunuahis virasang gegnedy shuish'ai vovridora); yudu'ain aynainth ayneishin feah mrediel belnady (whahi hdiddy weit'ai tit vovridorah); yudu'ain kukeishim ayneishin widath feah hborodeyiel belnady. Shakein eyngerhdnagang shuish'ai yirilil brankobele, gwusuitim feah inbbrabroidi rarmeyelih, reiveldy eermedok hdeygredeyn widath lalis seyl tuishish mrediel vovridoraeyn fakainis shewuim fakainis shein shuish'ai userh. Feah mihdereyn aynainth yagwimish yirilil teinim widath feah kraqeyerang shuish'ai yeitim beenamrei, gwidiahin ruish wiash. "Id duylim eyngerhdnageyn feah teinim shuish'ai vovridora, duylish grihbesh feah hkebder shuish'ai bawer", hiaseyn nain shuish'ai feah tish wroderh.

image


4. Feah teinim shuish'ai baelirodyr

"everassang areyn geyiel; tithit duylish baeldy; tithit duylish ardeyn fetuilyl shuish'ai ubbahoddy; ayniyuim yudu'ain eyneloki inne feah hime; ubbahoddy inne argredokiel gwidiahin nideyne, dunuahis leim gwidiahin gegnee; shdnemdy meed; gwaleisit areyseyn inne dunuahis di'ail areysh; gwaleisit birigaxdy weit gwuleisish nekrakoeleg."--as kasvielora.
Template Design by SkinCorner