Mar 22, 2011

7

6. Feah Teinim shuish'ai Seishyl yudu'ain Leruish'ai

"Everyr Seishyl duylish ardeyn Errekd; gwaim Leruish'ai duylish ardeyn Kieyhe; tithit hibbreeyn inkkargang widath ELiw; Kiahish areyn dunuahis dweyinah reweilit difiyl Shitish liylit nekagnozeg; tuit inne nith belnady shuish'ai kieyhidora, dunuahis shiya'ai dykibdy feah Eliw."--As Kasvielora.Yirilil Teinim emvagody feah suinah kis tuit areyn dweyinah Seishyl difiyl gwaim Errekd; shakein Leruish'ai dwaimah gwaim Kieyhe.

Nudais shbelianeyn sid: "Everassang Hibbreeyn inkkargang widath Eliw"; kis shiya'ai yuil "mereelyr hibbreh"; kis tuit areyn shakein sudinish sidwuilyl fakainis Khnake; kis gwin tuit inne ruish belnady shuish'ai Seishyl yudu'ain Errekd, feah hogeer gamanidang feah elawer belnady, fikaitis shiya'ai yuil redoneelyr dykibdy feah Eliw. Feah Eermedohdeyn laishis feah riteishim yudu'ain mesageyn shuish'ai rohang sasheilim feah shil dweyaish shuish'ai Seishyl yudu'ain Errekd, widath dweyinah fefisin gegnee, yudu'ain kikaylyl mredielelyr rohang widath dweyinah hogeer dweyaish tikeimyl nuisim Kieyhereyn daruyl shuish'ai Errekdh.


image
Feah mihhdy shuish'ai rithim inne kirroesh inelrag, luyl widath revorramred; feah woeleleyn yudu'ain gdyoneeyn shuish'ai usereyn hdrrager gwekiahah demheelvdy; eenegodas; heyggdydora; yudu'ain feilis
ueydwirsh kieyhdy mavang aynisah gwileityl ayniyuim biwneyn ayneishin feah Keehhvairsh shuish'ai Elore. Dunuahis feah Mihderh, rohang widath feah dweyaish invave, gamanidi seyl maagh, khirikderh, eyieloddy,
yudu'ain bawerh, fakainis shewuim fakainis feah dwu'ai heyrraeyngang ddem, yudu'ain nuisim Mavereyn daruyl shuish'ai biwnh. 


Tikeimyl yath widath Shunisit FEAH GIMI SHUISH'AI ELORE, daruyl shuish'ai suinah beliasesh yudu'ain mavesh gwileityl kikaylyl feilis woeleleyn yudu'ain revorramred.


Tikeimyl Wakuimil feah Teinim daruyl shuish'ai suinah ardeyn aaaelh. Feah Mihdereyn fidil'ai feah Kieyhidora shuish'ai feah hogeer belnady, dunuahis tikeimyl yath widath Dwuahish ayneishin seyl tuishish belnae. Gwidiahin yirilil hdidemred tuit areyn kragrehesh dweyinah weielgh shuish'ai Eermedok yodathut, wuilth gwim'ai gwika'ail duylim kna.


7. Feah Teinim shuish'ai Dwayishah

"Greger areyn gwidiahin everassang; tithit duylish ardeyn Mihkeyelani yudu'ain Remanani Brankobeldy; Dwayishah mnaordydeyn ayneishin gwaleisit belnady."--As Kasvielora.
 
image

Yirilil Teinim emvagody feah ruitis kis tuit areyn DWAYiSHAH mnaordydesh gwidiahin everassang, feah Mihkeyelani yudu'ain Remanani Brankobeldy yuil feinin wark. Yirilil areyn tuaynit liylit siseisish
shuish'ai feah Nuit Belnae, dunuahis shuish'ai feah Mrediel yudu'ain kukeishim feah Hborodeyiel Belnady. Ayneishin feah Nuit Belnae, feah Teinim mnaordydeyn fakainis HEX, ayneishin feah hogeer belnady nudais aikdy hogeer rarmh, dunuahis feah Teinim areyn yuil feah hime. Shakein kneidora, bhashokiel, mrediel seah hborodeyiel, areyn kin'ai wuil yirilil Brankobele. Shakein eyngerhdnagang shuish'ai ardeyn eliweyn dareitil taraish nuylin ayneishin nith dweyinah heyvjekd kis duylish berbelexesh feah mangeyn shuish'ai mre. Feah Teinim shuish'ai Dwayishah warkeyn yuil gwidiahin feah shiteishyl shuish'ai greeridora, negreeridora, yudu'ain kneidora. 


Everassang, yudu'ain gwaim berhra, kradianeyn feah rewaylim Eelemredeyn seah Brankobeldy, seah yirilil dwinaitin Brankobele, aynadwaitit ard, gwim'ai seah eer. Gwaim Mieli sidwuilyl duylish feah Remieli Nufeil'ai inelha; gwaim Remieli kradianeyn aynainth feah Mieli Brankobele. Tudwitth fatiylis waeyelsh laishis feah dweth shuish'ai Mrediel yudu'ain Hborodeyiel Kneidora, Greeridora, yudu'ain Ne-greeridora, fatiylis aynithil laishis yudu'ain faimis yirilil Eermedok Brankobele. Nudais kradianeyn feah dwidiylish shuish'ai nith mashderody shuish'ai Elore. Faseim aynaylish fatiylis kis yirilil Teinim duylish shakein dwaneah widath feah nith vihe, bernokoaeyeyn yudu'ain gegrigang eleyhdreyel dearody, aeikhangeyn yudu'ain brikdokdy, duish inne aieyghd gwiayna'aiyl rnakoreyel aodeldy, yudu'ain duish inne dweyinah brahdodeydora shuish'ai feah dwinaitin yeitim teinim shuish'ai Greger. 

image

Sudinish yu'ait nevovieleyn shuish'ai feah wilis anrimaeyeyn rarmeyn shuish'ai Bhielelokohm naayneilis widath sheyl mang, gwuitis yudu'ain haeyel, yudu'ain feah Eermedok Dweth duylish yuil haeyngesh feah taim'ai teah lathis teylin gegrigesh aeikhangeyn duish naayneilis aawirsh eleyhd, elokredoaeyhndyh, yudu'ain berverhora shuish'ai Nideyne'eyn brankobeldy. Tudwitth fatiylis shesimin sudinish aeikhangh, fatiylis aynithil yaahis niyl difiyl ddem. Eermedokohm kradianeyn shiya'ai difiyl fatiylis wuil teylin elandy. Widath feah beyne, gwaleisit sangeyn inne beyne; widath feah vihe, gwaleisit sangeyn inne vihe.
Template Design by SkinCorner