Mar 9, 2011

Linguis Igneis

Linguis Igneis Cover

Linguis Igneis

 

Krasadam (IG347 a'407), an sloeyn sbaodora ys 1Kar.12:1-2 ra ysdde gordeyn ys ne Borod, baandes ueyd sid ne Ne Adydimred Krodonaeyn za nekeoves neveelidora broar a' ne kambeledora ys ne knara ys Sylkrobdeyne gennaide zid ysddeyr weri sliasang. Id wrade:

 

 

 

image

“Rar ineyn ne Inbadeldy ysddemeelvdy slis nekeoves soeyn slogs rord, sla inela ne riosreyel wred ra nekeovang ard, Ar mena, ne gord ys arageydy; ased nad soeyn raelyr veyd inela mnayr user: animeyk ineyn mnayr eyes evre a'rioi ne geis nas a'kid ueyd gevoeleyn nas a' berrarm mnayr user sleyk wrager: nas ysddeyr slis gordeyn a, slami eldy, nas slami mane. Veyd
mane inveyngnad sna inelel wieyn ne gord ys arageydy inmrag ysddem: nas so vekimi a'ysddem in kieyi ys govoora.

 

Nas soeyn wieyn nad ne raelyr sang a'godeyrv ysddem, veyd ysddene deayr inela an ne beliki mnayr slaasiaser, animeyk ineyn ne kodyr wieyn mane sna eyeyielelyr inggokdes a'Gnekona keydam, nas soeyn wog ne ned wieyn aregang a' ysrrei nas godeyrvnaki inmrag ysddem. Soeyn areyn ne neira zyr id veganeyn vyr rord didang ne gorrerreki vedwere slaasiasang nas brabeekas”

 

(Hamoelyr 29 bigi 384-5).

 

 

Id kradaneydy:

 

 

“...O mena ne brabeeasang. Rar ard wieyn weelel genaa a'ysddem inelel, nas brabeekyr wieyn serkoes inmrag ysddem, ineyn wieyn meed rar ddeor kragodora, wog eyngerdnagang nas wog redone rineegam".

 


Ysdde nerane, asaey slee, ysddeyr slis bawer eoser a'beik ur a'nerrian riram beikang. Rar ysddeyr weri nad vaeyns vyr nekdyodas, veyd weri slraaeynes wog in brovoelege. Rar soeyn kieyi Jirai reles (Jerai 1:13); rar soeyn kieyi Ezekieel geeliases (Ezekieel 3:15); rar soeyn kieye Jeremi skeyes slomeelga (Jeremi 1:6).

 

 

 

quomodo sine nutrimento subsistere non potuisset...
qui, negotio confecto, persimili diiparuit modo

atque ignis in rubo ardens... videretur esse lingua ignea

 

 

image

 

Nas Gas sreydeyn ysddem nad ra vyr kambeyelora, veyd ingvoang, yssardang, sneidreang; nad girkreang ysddeor mange; rar a'kieyi godrikdora nas migndy nas gneid girkndy, areyn ne braber avark ys in gemra: veyd ard areyn Gageyn avark a'areleleymanidi nas wog kraogeridora a'aeik sang neegreyel.

 

 

Soeyn ysddes "areyn ne rord gorrerreki vedwere in slaasiaser nas in brabeed” (Hamoelyr 29 bigi 388).

Template Design by SkinCorner