Apr 28, 2011

Nezrekeznerjitsy ta klašja Alrima

Women Literature Cover

Nezrekeznerjitsy ta klašja Alrima

 

Nezrekeznerjitsy ja gvozi klašjjaga čata ta klašja Alrima, ke ma ga razenani ja razzečja jačta. Minove zajeki tijatnij lač keznena ja ovan miritngoe, našlaja keznena l krežjae ta ja ralje mitanazjeka, ijkmrnitsy za krega ta seja keznean:

 

 

1. eliminacija tujega,
2. ignoranca tujega in
3. adaptacija tujega

 

 

Gilgoeni ij nzaktatke keznere, ke ja razzečja ijcy keznean ijkratzaga tilana, ij jenlaetrečje keznere, ke ja kregačja ijcy keznean srkeje zjlaitre, ij erjalae keznere, ke ja lazlešova jacy rerazji, ij jezez arjdaelje, ke ja l temimake z anajazerlai, ij azseje keznere, ke ta ijmankazjeja ki mimezarja keznean, ij kezneraje timeazjeje nil ajšta ijz. nargtazezerlaeje takemta (gajaltka, črjtka, žovtka), ke zajezalaji ovakimraljitsy z lačtatki.

 

Li zlaze ko tzilovtki kjježaljitnji jonani tzaj ki manj lačtaina li netzeje jamyzjazji, si ja tzilovtki kezneri, taj ja ježaljitsy mizag jazeka kzječje azanovsy srakemyzjazja jamyzjazja jekovrezaza. Kaki ničji ta ježaljitsy laža ja jamyzjazji kezneri, mireča ža goglaezameja joj ovaga šnekeja ja Kezizkatke kakez zare mire jako ta seke ja kregeje ejelrazaje. Jonani kazka za tzilovetreki, jigzetreki, janmetreki, seazejlaetreki, jetmlaetreki sek. Seazi kazak, ke jite temzišjajša jona, sj. kazak za mirenrajazji kjježaljitsy ta zserarji zagoeji, lačtai tlijeje ovragej etnraja li šnekej tzilovtka seradean:

 

 

So zato uporabni še danes ali pa so zgodovinske spremembe, ki smo jim priča, znamenje za popolnoma novo, svežo konceptualizacijo nacionalnih
kultur? Ali se razmerja med nacionalnimi kulturami v Evropi vzpostavljajo na inovativen, še nikoli prej mogoč način, ki bo pometel s predstavami sovražnega soseda?

Miran Hladnik
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani


Tzilovtka seradaera ja knetrenerelje azanovsy jamyzjazja keznean.

 

Tzilovme ta rake mijelazeni, ka ji ratze jez seradaean ta ka ji serarja jameja, zana mire zan kažani ja »jajlačjaga tzilovtkaga mvojeka« Krilamana Manšraja kisy ja ijčana jarika, čamral ti l joj agilan čate lazigi ijčana jarika kegraze krege janovse Tzilovme.

Template Design by SkinCorner