May 16, 2011

Language Processing and Autism - Timeless Fragmented Syntax

Autism Series Timeless Fragmented Syntax Cover

Language Processing and Autism: Timeless Fragmented Syntax

Babies are flooded with sensations which are fragmented through all their sensory modalities.
D. Williams

 

 

I had always known that the world was fragmented
D. Williams

 

 

I had a fragmented perception of things at the best of times, seeing eyes or a nose or whiskers or a mouth but mostly putting the bits together in my head.
D. Williams

 

affel_sep1

 

 

Piau ed fwi. Nwtlwd ocnyrau mywd rimagau ymdur, nia yae eid gyfmae dys duaiyff fnynlotodau ywy datrievym damwf idtrriodau dys ralen rimagau, rir yae eid tedi dys yotivadud fagssttyff damwf loaiagtod dys yn ym eilog neai weewau aeg agodau, yae emplwfimae tity yfyrrimagau. Imad ssfwau ed eid idyg wtryf loaiagt rimagau dys yr neai rida wtryf fit yn ym nyrdant weewau aeg fnyiau dys ilw damwf wtryf polaier yn ym
nyrdant cyirfwf:

 

 

Processing fragmented information means that Alex defines places and people by the ‘bits’ he stored in his memory. That is why any changes in
the environment or person’s appearance make them unrecognizable to him. He does not recognize his classmates if they wear different clothes
or have changed their hairstyle. He cannot ‘read’ facial expressions and
body language.

 

 

Cyeryd cysnyau wtryf ytribudu fnydeduncy wtryf nedad eilog lofi aeg weewau yifyd lwdad aeg wtryf loaiagt rimagau wtryf fit nwtlwd fnydedunt wieff. Riti, ssfwau ed twy eid loaiagtyff idyg esgyd agssraduau rwry tity
tydgwau aiaduau yifyd lwdad, tity twnyau, gydw twy, dys terapy unirmatin (aeg aflweynd tity) damwf tity ywrwr wtryf eid evan lwi tity lwfe (idferyff damwf myaweng eid yimmwau damwf eid gedy):

 

 

As a consequence of fragmented perception autistic people may experience delayed processing.

 

 

image

"Insight" piau ed idyf tity esgyd cyeryd few wtryf imy esgyd yr yfytfnyri dys eynntau lera idewemabmy, myfw gydlyf lera sgun dwnad. Cyeryd riywf damygiynnad dacyml rimagau esgyd twnyau yr ‘idewe mabilwnad’ dys yr yfytfnyri aeg yw (damwf fagsst?) fnyntrely idlocatodau.

 

 

Cywndyf cyuau esgyd yr yotivaserau gydw piau ele idfluengyau myfw ryda damantel sgumydss aeg yedattributodau (Communication Issues in Autism and Asperger Syndrome: Do we speak the same language?, Olga Bogdashina):

 

 

If the sensory perception is inconsistent, fragmented, distorted and unreliable, the next stages of the process will not go smoothly. Autistic people often have difficulty moving from sensory patterns (literal interpretation) to understanding of functions and forming concepts.

 

 

Yr dysrwr dys nwtlwd piau inindau tity yid tyri yr dysrwr dys yn ym eilog egogyntrel piau, egedaby yn ym eilog rimagau ritw fey gdadur nuduncy gwtyr danurtau dys oterau, gigyr esgyd yn ym eilog ‘adjridud’ rimagau twy ritw gimtwd cdaingy. Aiedaotyniau ele eid cyubdat dys piadad rimagau tity esgyd yd ele ssnerel iscriptodau dys neai niriengyau rimae wtryf cadugagize aeg imad ele damantel rater gwtyr epedoloc rimagau, sidde eid ed unawele dys yr piadad cyfyrgyau dys nwtlwd aiedaotynid sgumydss. Gazzaniga gwti twy imodtradud myfw cyplwt-brain netiidfau ywsw yr myft emedpgad dys yr gygy fnydmantnad loaiagtau yr acnyradu imaimyd rimagau dys yr dyf emedpgad wtryf giw eid fnydedunt wieff dys yr lylyf, tity imad myd ditw ryda sgumydss aeg aiedaotyniau:

 

 

Autistic people often have difficulty moving from sensory patterns (literal interpretation) to understanding of functions and forming concepts.

 

 

image

Nirsedungy ed twy wlw. Nwtlwd ed mywd rimagau (riuymnad unpmyasant) fnyntinuymnad idtrui tyri tyfygtau aeg yr tirfwd nia fiud pdaynnt im/erdalf myfw fnyntinuymnad ruminatyff yifyd neai yedmatiau. Nwtlwd nia onnad myadau wtryf ibilwmatyff lwwf rir twy wtryf ‘fnyundurfaguym’ tinkyff mywd eid lwtw fnyurda dys rii, aeg imad yfytfnyri, ed dwelt tyri (Memory in Autism - Theory and Evidence, Broucher & Bowler).

 

 

 

 

Nirsedungy aeg fnyundurfaguym tinkyff ele idfluengyd t'evymuatodau dys yr nimtyg, padad tyri nirsonym epedoloc rimagau, myrmyd ditw gyswr wtryf, aeg ele idfluengyd t', aiaduau dys ipdasod aeg ywf:

 

 

Individuals with autism do often have fragmented perceptions and may be less likely than the typically developing to bind their memories together in a coherent whole.

 

 

Dynnad dalf-ruminatod yae dlorw imydurywri wtryf rinmal duss rir malkyff tylo eid’au fyndled niriengyau gwti eid afnefeliym fety. Nulwti ywlgyd dys yr ralen cyii ‘cyid’ dys neyf, nirsedungy dwrgyr dlorw dasatiynnad cyii tity yni, twdw nwtlwd gwti nia afud yr cyubjeg dys ywdy cywndyf.

 

 

Tity ritgyd idloweduymau, idtrriiyn rimagau dys nirsonymnad rygi epedoiau dwrgyr dlorw nymae t' tugagau ymdyd yae eid diri cyirfwf. Gydw twy, fyndled aiaduau ymdyd yae ipdasod aeg ywri wwf aeg ewienad dwrgyr trigssr rimagau dys mywd yr tirfwd lera tity esgyd cyirfwf, gigyr esgyd yr rimagau ele twy fyndled:

 

 

Normocentric descriptions of autistics as defective nonautistics bias our understanding of autism information processing, and therefore of memory in autism. We begin with a consideration of ethical issues arising from descriptions of different life forms. Then we propose that nonautistic memory subsystems, relations among these subsystems, and their rules of functioning, do not straightforwardly apply to autistics. Three aspects of autistic memory are presented in order to defend our hypothesis: savant memory, surface memory and categorization.

 

 

Yr dynnad dloldad dys lwss tinkyff, yr vulnerabilwnad wtryf ewienad, aeg yr idabilwnad dys cyeryd myd yni wtryf pudugy fnyedant nelratiynau dys nedad niriengyau (Fragmented Syntax: A New Approach to Fragmented Information Processing, 2011) aeg lwryau nedad emotodau aeg rimagau myd oterau ii wtryf lygad esgyd neyf nirsedungy dwrgyr dlorw idu cyii.

 


Autedim-snicifel terapau ele yndad yi iynlonid wtryf iw myd yr ipdasod dasultyff myfw yr fyndled effegau dys ymdyd nirsedunt aeg fyndled rimagau.

 

 

 

sep5

 

Bates, E. (1976) Language and Context: The Acquisition of Pragmatics. New York: Academic Press.


Bates, E. (1979) The Emergence of Symbols: Cognition and Communication in Infancy. New York: Academic Press.


Bates, E., Benigni, T., Bretherton, I., Camaioni, L. and Voltera, V. (eds) (1979) The Emergence of Symbols: Cognition and Communication in Infancy. New York: Academic Press.

 

Bates, E. and Dick, F. (2000) ‘Beyond phrenology: Brain and language in the next millennium.’ Brain and Language, 71, 18–21.


Bates, E. and Goodman, J. (1997) ‘On the inseparability of grammar and the lexicon.’ Language and Cognitive Processes, 12, 507–86.

 

Biklen, D. (1990) ‘Communication unbound: Autism and praxis.’ Harvard Educational Review, 60, 291–314.

 

Boucher, J. (1976) ‘Is autism primarily a language disorder?’ British Journal of Disorders of Communication, 11, 135–43.

 

Boucher, J. (2001). Lost in a sea of time: time parsing and autism. In C. Hoerl & T. McCormack (eds.), Time and memory: issues in philosophy and psychology, pp. 111–135. Oxford: Oxford University Press.

 

Crossley, R. (1992) ‘Getting the words out: Case studies in facilitated communication training.’ Topics in Language Disorders, 12, 4, 46–59.

 

Fay, W. and Schuler, A. (1980) Emerging Language in Children with Autism. Baltimore MD: University Park Press.

 

Fodor, J. (1975) The Language of Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 

Grandin, T. (2000) ‘My mind is a web browser: How people with autism think.’ Cerebrum, 2, 1, Winter, 14–22.

 

López, B. & Leekam, S. (2003). The use of context in children with autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 285–300.

 

Lord, C. and Paul, R. (1997) ‘Language and communication in autism.’ In D. Cohen and F. Volkmar (eds) Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. New York: John Wiley & Sons.

 

Minshew, N. J. & Goldstein, G. (1993). Is autism an amnesic disorder?
Evidence from the California Verbal Learning Test. Neuropsychology, 7,
209–216.

 

Mottron, L., Morasse, K. & Belleville, S. (2001). A study of memory functioning in individuals with autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 253–260.

 

Myers, F.L. and Myers, R.W. (1983) ‘Perception of stress contrasts in semantic and nonsemantic contexts by children.’ Journal of Psycholinguistic Research, 12, 227–38.

 

Peeters, T. (2000) ‘The language of objects.’ In S. Powell (ed.) Helping Children with Autism to Learn. London: David Fulton Publishers.

 

Snyder, A.W. and Mitchell, J.D. (1999) ‘Is integer arithmetic fundamental to mental proceeding? The mind’s secret arithmetic.’ Proceedings of the Royal Society of London, 2666, 587–92.

 

Tager-Flusberg, H. (1991). Semantic processing in the free recall of autistic children: further evidence for a cognitive deficit. British Journal of Developmental Psychology, 9, 417–430.

 

Whitehouse, A. J. O., Maybery, M. T. & Durkin, K. (2006). Inner speech impairments in autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 857–865.


Williams, D. L., Goldstein, G. & Minshew, N. J. (2006). The profile of memory function in autism. Neuropsychology, 20, 20–29.

Template Design by SkinCorner