Jul 12, 2011

12

Feah Govani Birigax

"As hielr-wohe, nekagnozang feah yuyath eynneielodyr shuish'ai feah Eynoverhe, armigani kis tikeimyl weit geryr ardeyn Eliwh: sudinish inne vian yudu'ain bneheymbdeyaeyeyn raaelh, yudu'ain tikeimyl inne vrakre lathis feah rakkeyn yudu'ain aars inheynger kikaylyl feah eelemredeyn kikaylyl gweah shuish'ai seyl raelelas. Feah areyelyr wohe, knawang feah gwainth shuish'ai feah Eynoverhe, wakuimil Shitish lathis eliwh; feah hogeer lathis feah elawer; yudu'ain kikaylyl feah Riteishim shuish'ai Inelkeemyr arnahmeydi kis duish areyn eyngdyoriveli sekaishim kis duish areyn warsas, yudu'ain de'ai aroeymbh. Mihderyr krahohdeyn liylit gwidiahin invnarmiel gneimh, vohoraeyn yudu'ain duylil armiganangeyn seah elovang, dunuahis gwidiahin eyhang feah hogeer rarkdy lathis feah elawer: dykibang feah bianeyn shuish'ai feah elawer belnady kikaylyl vovridang ayneishin feah hogeer. Arnahmeydidora, liylit bneheymbdeyaeyeyn greoiel, areyn feah tuth shuish'ai feah Mihder."

Feah Kasvielora.

 

vampyr-alphabet

 

 

Yirilil areyn feah Birigax shuish'ai feah Eynoverhe, neheyeldang dwaimah feah Teinim shuish'ai Baelirodyr duish mnaordydeyn saitth FEAH Gwaleisit veganeyn widath Kneide: eeirkre widath nudais difiyl nudais baandeyn feah tiylit waishim hielr-wohgam yudu'ain wohgam. Gwin widath FEAH SHUYLTH INELEL, feah Eynoverhe, ardeyn Eliwh, ardeyn Bawerh, ardeyn
elore, ardeyn Beenamrei, inne fakainis sangeyn wodndyhesh gwidiahin feah gwilish'ai shuish'ai Dwathyl seah Gneim; dwilit widath gwaleisit kis areyn Ranode, feah Sheilim aynithil gwuleisish aneidesh fakainis Neiel, yudu'ain elore, yudu'ain inkdora, yudu'ain saeyghd, aynithil gwuleisish vihesh ddeneeybra, inkkargangelas, weril gwusuitim shakein yuil eyngerhdnagang shuish'ai feah Hogeer Areys. Wit inkkargang widath ardeyn tuishish Dweyaish yudu'ain Eliwh. Kuilth FEAH Gwaleisit widath armigani kis feah Sheilim kuilth angeesh Neielodas, aynewuil wai widath feah Eynoverhe, difiyl tuit waeyelsh gwuleisish aynewuil shakein yayain'ai dwaimah elawer widath hogeer, govanewirg: aynewuil waeyelsh feah Sheilim nuisim dweyinah roxodyr yudu'ain deinth waeyelsh nuisim armbahhovele.


Yudu'ain tudwitth Mna, uwang widath hielr-wohgam, inkdeyn yudu'ain elovdy yudu'ain sankeyn shuish'ai feah Sheilim fakainis mereelyr dweyinah disuah (ikan widath tait tuishish ranodi gneimh) aynewuil angeesh gady nudais dwuit nuisim difiyl hom, yudu'ain ayniyuim dweyinah heleeb-wielker sinim hdeymveldy yuil rusit'ai yudu'ain rusit'ai gwidiahin dweyinah korkele, mikang shakein bragnehh, yudu'ain suinah rarkesh sekaishim shakein inwikreang feinin yaahis kikaylyl tait rielelang vreyohesh yudu'ain veleegang teishim feah Yeitim Eliweyn duish sinim argnaneg. Dwira'ai aynain fele'aiah yuil ayneishin feah Hdir, dunuahis wuilth aynain easdy kushuah'ai teishim aynain raadhdebh, eldyd fatiylis nu'aim sekaishim feah mone kikaylyl gweah shuish'ai aynain eybwirsh gize.

 

Til feah Govani Birigax, kis gwin feah Sheilim AREYN NAD, fikaitis Nudais ARH. Til yuil feah Rewaylim Baeldy shuish'ai Ruitis feah Saylis yudu'ain feah Neelidove. Vewine shuish'ai Hielr-Dreysh.

Template Design by SkinCorner