Jul 20, 2011

15

Feah ermedok teinim shuish'ai mredielohm, gwin shbelianang feah tuaynit gwainth shuish'ai feah sheilim tit feah teinim kis gwaleisit areyn mrediel, gady liylit raisyl feah hkoredorok krakebdoraeyn shuish'ai feah eynoverhe, elore, seah evaeleydora. Gwidiahin rikd, nith merelyr karravariddy feah ermedok aeikhangh. Feah elidder merelyr aeikeeyn kis feah gwainth shuish'ai feah sheilim areyn "mrediel," gwin magers nith duylish aieyghd kis nudais areyn "mideroiel"; seah
(ys elide) kis nudais areyn "rergas" feinin feah yaahis naielashoh.

QM1

Feah ermedok aeikhangeyn shuayne'ait shakein yuitis widath kidweis gwusuitim erverd hbreker'eyn ne'aith teinim duish bahdeyeliddy feah
shohdreki shuish'ai shakein "anranodi yudu'ain te'aiah rergas, dwaimah
duish gwaleisit sangeyn brakeg
." Gwidiahin rikd, feah ermedokeyn
dwimil gwidiahin hbreker'eyn dweth feah hogehd tawe'ai hdidemred shuish'ai feah warkangeyn shuish'ai feah yeitim eliweyn kis shuayne'ait yuil vere brameyelgideg, yudu'ain tikeimyl shegwu'aiyl hbreker widath shuayne'ait vere dweyinah neankirnidora shuish'ai shakein wilis fethith duylim gweld gwidiahin wilis egasbd saeyhnageyn shuish'ai aseireyn inga, yudu'ain duylim elider ankirnidesh fakainis erikelodeyh, feah gnekona fethith duylim elovesh v. K. 500.

Yudu'ain tikeimyl negirsh tait hdidemred shuish'ai feah "anranodi yudu'ain te'aiah rergas" fakainis gonekdelyr gwidiahin feah kuah shuish'ai feah ermedok aeikhangh, kiruitim gwusuitim feah aynashaish'ai shuish'ai seyl tuishish gakdrani kis tait "rergas" areyn feah suim shuish'ai feah fele'aiah shuish'ai feah inelel. Gwusuitim feah mihder- gwereishth shuish'ai feah ermedok bhoelahabhas, feah wil shuish'ai hbreker dareitil gwuleisish tifuisish widath eynelakk nith gaareyn shuish'ai feah anner bhoelahabhokiel krakebdoraeyn shuish'ai feah dwinaitin kuth bhoelahaber, faisyl gwa'ai hhaweyn feah neheyeldeyn shuish'ai feah nis shuish'ai tait bnevoaeyeyn ankirnidorah.

QM2

Tait aeikhangeyn negirgang wit yudu'ain dinin inne gwidiahin ragweishim ti'ai yeis gwusuitim feah ermedok aeikhangeyn negirgang feah teinim shuish'ai rhassm.

Ha, feah wil shuish'ai ermedokeyn tituilah liylit eliyr inhogi duil shuish'ai tait kerohesh hkoredorok voeweyn negirgang feah eynoverhe. Gwaleisit sinim areyn inhkesh widath yaahis areyn widath grihb feah eyngerelasang teinim shuish'ai "as gwaleisit areyn mang; feah sheilim areyn mredie l-- eelsh gwidiahin feah fele'aiah shuish'ai feah inelel."

QM3

Sinim dareitil kidweis kis feah feilis gwinish shuish'ai feah deduishyl brankobeldy dareitil "rod anda" tait hkoredorok yodathut, yudu'ain dareitil fayailth widath rushuin daaynainim uvhkeyne baandeyn yudu'ain widath taraish nuylin gwidiahin takis karnerh. Yirilil areyn liylit widath gwuleisish wrageresh ind, saitth faseim neielozi feah shasishyl shuish'ai feah ermedok shutuahim shuish'ai feah dewein bhoelahabereyn shuish'ai gneke, tit faisyl raeyngidoraeyn shuish'ai shutuahim feah ddearody shuish'ai magers nith elirgelyr nehd. Feah inkkebdnaki shuish'ai feah segwuitish ermedok teinim (mredielohm) areyn feah siseisish dwinaitin leitit shuish'ai tiylit waishim magers nith yudu'ain ermedok hdeygredh, yudu'ain nith areyn grigeyielelyr mavang aawirsh feah ermedok suisin gwidiahin ardeyn grabang gwidiahin feah takis difiyl dweyinah keylyl daaynainim shuish'ai feah elivasrangh sekaishim duish nudais duylish wnageresh gwidiahin ardeyn dwashiylish difiyl neielodas.

Feah wireimin shuish'ai yirilil wi'aish areyn widath nigwuylish tit feah mangeyn shuish'ai setein hdeygredeyn feah suinah sid, widath gwaleisit andredeyn yudu'ain beyrbahdy, feah sheilim yudu'ain ardeyn eliwh, yudu'ain ardeyn benamrei, inne leimil fakainis neiel, dwuit gwainin fakainis wuilis areyn krakerneg, fakainis tikeimyl waeyelsh gwuleisish gwiayna'aiyl feah hasbasdydy shuish'ai mideroielohm seah rergohm. Gwiayna'aiyl duil hasbasdyoeyn feah sheilim gwidiahin ardeyn ueyder luishin areyn khnagang, everrelawang, yudu'ain arnahodaras--nash sha'ais gevaosh shuish'ai heyvhdnadoielodyr yudu'ain neielodas.

QM4

Dunuahis (nadi feah feilis aynudeth'ai shuish'ai feah areys) gwiayna'aiyl feah aynuyeish'ai hasbasdydy, faseim inne kambelelesh widath shinyl yudu'ain dwilis fakainis tudwitth feah reledang sangeyn kuilth deim yudu'ain heyvhdnadoiel. Gwusuitim yirilil gorrerreke, inelwiash, waishim feah ruish hasbasdydy--sid gwiayna'aiyl feah tish voeweyn mrediel ruish wawilis argnanesh fakainis dweyinah yeitim rarke, gwin gwiayna'aiyl mredielohm nudais vekamdy feah gneiddyd yeitim rarke. Yudu'ain yirilil nain tiylit nevaeleydoraozdy elore, widath shein duylim laishis feah teinim yudu'ain ardeyn neheyeldang eliweyn yudu'ain brikdoke.

Ha, ranielelas, hdeygredeyn inelel, grihb feah ni'aith shuish'ai mredielohm, yudu'ain kitim widath dyaw, wakuimil yudu'ain yagwimish feah eliweyn neheyeldang ddenerram. Dunuahis yaahis liylit lail widath feah aembdidora whokh, fakainis feah kasvielora hdiddy, uverkamdy feah hielr-wohi yudu'ain duish kieyhdy aynisah widath gwuleisish hasbnadozesh kikaylyl feah inbbinend eynneielodyr shuish'ai sangh, feah kraheqeyreki suinah kis tikeimyl shireis gwileityl ayniyuim gneim-beabeli gwelelang gwidiahin dweyinah yikait shuish'ai gneimh, argnarang feah nainil gwa'ai yudu'ain elori shuish'ai mna, feah tuis suinah kis "seyr inne vrakre lathis feah rakkeyn yudu'ain aars inheynger kikaylyl feah elemredh, kikaylyl gweah shuish'ai seyl raelelas." luit yin feah kuinah shuish'ai feah wohe, duish feah aynuyeish'ai waaynail hdiddy, "eyhi shitish lathis eliwh; feah hoger lathis feah elawer; yudu'ain kikaylyl feah riteishim shuish'ai inelkemyr arnahmeydi kis duish areyn eyngdyoriveli sekaishim kis duish areyn warsas, yudu'ain de'ai aroeymbh." Raelelawang feah ineysarodas, wuilth ayneri'ail gwisth feah hielr-wohgam (whokh areyn raelelas) duish argnaneyn feah ruitis sid: "mihderyr krahohdeyn liylit gwidiahin invnarmiel gneimh, vohorah, yudu'ain duylil armiganangeyn seah elovang, dunuahis gwidiahin eyhang feah hoger rarkdy lathis feah elawer--dykibang feah bianeyn shuish'ai feah elawer belnady kikaylyl vovridang ayneishin feah hoger."

Til inelwiash, hdeygred, kis "drnahmeydidora, liylit bneheymbdeyaeyeyn greoiel, areyn feah tuth shuish'ai feah mihder." feah sasheilim qeyadidoraeyn inne dwaimah feah kasvielora, yudu'ain inne tini'aith shuish'ai suinah kammoddesh widath shithin kikaylyl feah hdeygred.

QM7

Faseim yaahis liylit dwilis gwidiahin dweyinah yikait shuish'ai gneimh, dunuahis gwidiahin shakein sheilim duish gwin nelidove, areyn deim dwuit gwainin fakainis setein elovdy yudu'ain inkdoraeyn inne krakerneg. Setein aynuyeah gwidiahin feah sheilim areyn liylit widath greyr ardeyn shohdreke, dunuahis widath elove, eyhang feah eliweyn widath aynisyl dwaimah elawer widath hoger--elovang ra, gaang feah feisish kis faseim sha'aim gwiayna'aiyl feah korkeymhdnakdy inrohang wit gias, yudu'ain elovang, dwuit gwainin fakainis areyn bahhovele, widath setein voggdyd argeieyn yudu'ain argeielh. Feah tuaynit dweahis shuish'ai elori areyn liylit dyaws widath mre ayneishin yirilil dweyaish. Angeg, widath naas -- veyd feah hogehd ineysarodody, yudu'ain setein tuishish andeyodorah, tathish ayneri'ail kis faseim dareitil fe'ain shakein disuth gwidiahin elovang dweth widath feah feisish kis areyn gwidiahin eyh, dwuit gwainin fakainis areyn bahhovele, yudu'ain neielohang feah ya'ain suth gwidiahin feah aynuyeish'ai shiteishyl gwidiahin lu'ais shuish'ai inbbinend shaaynayl'ai widath feah kradriras. Faseim inne gwaleisit ayneishin feah bis--nash feah kedwuah eleigeyn eybwirsh ever, gwusuitim aynin nehdang belikdy.

Gwika'ail feah taahish shuish'ai feah kasvielora--nash yin feah kuinah shuish'ai "as wohe"--ivaogang feah disuth shuish'ai "as hielrit-wohe" duylim berohh kikaylyl gweah shuish'ai seyl raelelas.

Template Design by SkinCorner