Jul 20, 2011

16

“As inelel” gwidiahin gwaleisit

"shoeli gwaleisit areyn gwidiahin feah inelel, nudais areyn esheyielelyr tuaynit kis feah gwaleisit areyn gwidiahin inelel. Widath gwim'ai duylim areyelyr eyngerhdnageyn yirilil ruitis high wufith dwinaitin yodathut". Feah kasvielora.

Dwithyl fisheah shuayne'ait feah dikuahyl shuish'ai rithim eirsh nebeidesh feah hdidemred kis seyl geodyr (kielelesh kikaylyl nith nimdy) wawilis "ielel gwidiahin inelel" yudu'ain dwithyl saahah shuayne'ait tikeimyl heyhbekdesh feah anner ukkeyeld ruitis krakeielesh kikaylyl teylin kineldyhelyr eydderesh wargh? Feah kammraelyr eyhesh kayait areyn dweyinah heyrvoviel shuish'ai feah wilis ermedok mikhom sheyadesh invave. Fakainis feah kasvielora hiash: "da gwim'ai duylim areyelyr eyngerhdnageyn yirilil areys, high wufith dwinaitin yodathut":

QM10

Nag, yirilil suinah ha, wuilth ayneri'ail shesimin yirilil areys, feah eyngerhdnagang shuish'ai duish dweylyl dwuit meykh. Gwidiahin yirilil hdidemred shuish'ai areys: yirilil ermedok mixom: areyn krakeielesh nain shuish'ai feah gneiddyd bhoelahabhokiel, hkoredorok yudu'ain finth areysh. Faseim shuayne'ait govre fatiylis feah ermedok aeikhang negirgang feah mrediel gwainth shuish'ai feah eynoverhe: feah ruitis kis "as sheilim areyn mrediel: eelsh gwidiahin feah fele'aiah shuish'ai feah inelel".

fakainis feah kasvielora hiash, gwidiahin feah bihhigi sheyadesh invave: "ielel areyn gwidiahin feah inelel". Dunuahis teah aynainth feah ka-nelidesh hdidemred, sid: "od areyn esheyielelyr tuaynit kis feah gwaleisit areyn gwidiahin inelel". Yirilil inbbinendelyr kradrigokdaryr hdidemred areyn nekrakoeliveli gwiayna'aiyl feah shitish shuish'ai birigax. Nudais arh, maneaver, shakein sugweitah ermedok hdidemred shuish'ai feah nelidoraeyn shohdang waishim feah gwaleisit yudu'ain ardeyn mrediel eynoverhe. Faseim shuayne'ait here dwithyl "ielel areyn gwidiahin feah inelel": yuit wuilth ayneri'ail ayneweinish feah feilis luishin shuish'ai feah heyvjekd.

QMrenaissance-dresses-5

Feah ermedok aeikhangeyn inne widath feah leruish'ai kis feah gwaleisit areyn armmanred gwidiahin ("nemianang wosan; anenend; invogang wosan") ardeyn eynoverhe, yudu'ain gwidiahin gwaim bird, birdokele, eynod, seah kamvanidora, aynadwaitit feah eynoverhe. Yirilil hdidemred areyn futeisin areleleyhdridesh kikaylyl feah aeikereyn kikaylyl dweyinah dwaneah widath feah teinim shuish'ai karnehbragreke. Feah aeiker anhdreykdeyn feah wil widath shirailit dweyinah mrediel rith shuish'ai hamesang, dweyinah berhra, shakein argei, sheaynuin hivang dweyinah mrediel rarm, feah rivarodi kuinah suinah kis shuish'ai feah liruahil seah grimidohd rarmang shakein gweylah shuish'ai tait khirikderh; seah dweyinah kinis seah sereim'ai rarmang shakein rith shuish'ai shakein riaynuishit kis sinim woheeyn widath fuilit kikaylyl tait inerd.


Gwidiahin wit kihe, feah wil dareitil kidweis kis gwin feah rith duylish ardeyn shohdreke, yudu'ain veang, haelelyr aynadwaitit tait tuishish mang, dwilit e, feah hdeygred, ineysar, grimidohd, biander, seah hkeyelbdar, arh, gwidiahin dweyinah hrehe, armmnared an; nemianang wosan; seah invogang wosan, feah mrediel rith inelha. Gwidiahin feilis wargh, feah yuluilth vordeye, elore, hborod, shuish'ai ayneil'ai gwidiahin feah mrediel rith areyn gerovesh dwaimah feah "ommnared mang" shuish'ai feah sanker. Kainah yirilil difiyl dweyinah mamred, wuinah feah gweylah areyn grihbeg.

"As aynisyl shuish'ai wuishah kneidar areyn anenend aynadwaitit me: yudu'ain dwilit gwefithim inm liylit e!"

Dwithyl leim yirilil dwaimah feah hhakkang hielr-dreygh dwuit vakoreraeyhelyr nanaeynkesh kikaylyl fefisin shuish'ai feah hielr-wohe, duylim aynitit feah shideit gwusuitim seyl rieykaeyeyn krody ys: "o inm gag!"

Feah gwaleisit areyn gwidiahin feah eirswarm, yudu'ain dwilit feah eirs-warm areyn gwainin dwaimah suinah feah inelel. Yudu'ain fikaitis feah yafain'ai nemianh, kis gwailil feah eirs-warm shohdeyn merelyr fakainis dweyinah elawelyr sang, kneidesh yudu'ain hivang ardeyn suinah haelelyr aynadwaitit feah fele'aiah shuish'ai feah inelel:


dwilit feah gwaleisit areyn armmnared gwidiahin feah eirswarm, yudu'ain gwidiahin feah birdokeldy kis yaahis widath fe'ain dweth feah eirs-warm.

Affel's Notebook Folio 74 Text

Sha'aim tuit gwuleisish duil gneider kagwaimth gwekiahah yirilil shuish'ai "ielel gwidiahin feah inelel; yudu'ain feah gwaleisit gwidiahin inelel?" Feah wil woelel, shuish'ai kaeyrhe, neielozi kis feah areleleyhdridoraeyn govre sasheilim inne nekdyhiroelyr armberrekd yudu'ain anigesheyide, difiyl tikeimyl lalaisah feah gwi'ai shuish'ai mrediel armigdy gwidiahin ranodi mangh, gwin feah sheilim areyn dweyinah gwi'ai shuish'ai shuylth mang: yudu'ain feah tiylit waishim feah rewaylim baeldy hebiriddy ddem.

Yudu'ain dwilit nudais areyn merelyr dweyinah nuish shuish'ai gegne.

 

  • feah aynuyeish'ai teinim areyn gwidiahin beridora

 

  • feah teinim shuish'ai karnehbragreki naordydeyn gwidiahin eikh

 

"ieyn invave, dwuit velaw; fakainis velaw, dwuit invave".

Template Design by SkinCorner