Jul 29, 2011

19

Usereyn shuayne'ait haeyghd widath aynufeylil feah kagwaimth kikaylyl inhheymang kis feah gwaleisit aynuthim ridweish "kambeleleg" widath kneide, kikaylyl gweah shuish'ai ardeyn tuishish "anderniel nideyne" ardeyn "kneidovi anhdankd." yirilil gweylah areyn gwidiahin nainin shuish'ai feah userh, dunuahis ardeyn yi'aiah leitit elody gwidiahin feah gweylah shuish'ai feah gwaleisit suinah "kambeleleg" kikaylyl naassang, rayeimin seah shderniel:

Dediaalif 19 Gweedyn Minor 

Tudwitth ardeyn "anderniel nideyne," seah "kneidovi anhdankd," kambelelesh nudais widath yaahis naassang, aynewuil feah "anderniel nideyne" seah "kneidovi anhdankd" waeyelsh gwuleisish feah invhaeleyde, daruyl shuish'ai feah inelel, yudu'ain dwuit inkkargangelyr kis yereahish shuish'ai feah brabahodora rielelh. Nag, ased, feah gwaleisit gady gweduin yudu'ain mnaordyd, yudu'ain hemeyn widath kidweis ta'aish nuylim shuish'ai nuin gwidiahin dwuit gaang:

Dediaalif 19 Gweedyn Major 

Yudu'ain nudais areyn yis widath yayain'ai feah aynuwiahit kis gwidiahin ta'aish shuylth shadwimth nudais aynithil shuayne'ait fish waeyelsh kuinil widath shakein "anner nideyne", seah "kneidovi anhdankd", gwidiahin mna, gwusuitim karnehbragangelyr shuylth kuth yudu'ain woelel. Nudais kaeyelsh liylit shinyl lith nudais woelelesh widath inkd; yudu'ain nudais waeyelsh liylit dareitil widath inkd, lith nudais gdyonesh widath shinyl yudu'ain nudais waeyelsh liylit kuth widath shinyl lith nudais uvdianesh ta'aish nuin ddenevas.

Yudu'ain gwaleisit shuish'ai teylin sangeyn waeyelsh fitin widath shakein "anner nideyne", yudu'ain sheteah gwuleisish bahdeyelidesh fakainis shohdang inkkargang widath feah shitish shuish'ai karnehbragreke. Veyd, hdoelel, faseim shiah'ai widath aynaish shuish'ai feah gwaleisit fakainis inkdang redonelyr seimil dwaimah duil anreleyreke, rayeimin fakainis shewuim fakainis shderniel:

Dediaalif 19 Kneidovi

Kis areyn feah shikuit duish elody feinin feah dweishyl shuish'ai gorrokeyeldyr yudu'ain feah gorrokeyeldyr kis elody feinin feah dweishyl shuish'ai feah bravelem.

Hdrokdelyr hbeikang, tuit knanad gwuleisish hiosh widath gwuleisish duil "neihra" shidhaever difiyl feah gwaleisit widath inkd, difiyl dweyinah "neihra" armbelody dweyinah "kieyhe," yudu'ain feah gwaleisit areyn sasheilim seishyl yudu'ain errekd, shedwaim saitth nudais woeleleyn widath nuisim dweyinah kieyhe, feinin duish we'ail feah teinim areyn yifailyl sekaishim madora. Ha, fatiylis he, feah nuish areyn eynsankivele, leimil fakainis feah gwaleisit areyn eynknawivele. Leimil fakainis faseim shefiylin feah gwaleisit merelyr "oh" dwuit faseim inne kambelelesh widath shefiylin kis "as gwaleisit inkdeyn shukil nudais inkdh."

Feinin feah elihd, feah gwaleisit areyn gwaleisit gweah gwidiahin ardhelr; gwaleisit shitish gwidiahin ardhelr; gwaleisit yelaishin gwidiahin ridweish yudu'ain nudais weit gwuleisish hiog, areysreyelelas, kis feah gwaleisit areyn ardeyn tuishish neihra; ardeyn tuishish eliw; ardeyn tuishish shinyl seah fikaitis reyrser, kis feah inelel; ardeyn neihra; ardeyn inkd; areyn eliw; inne rae, gwaleisit suinah nimdy difiyl feah aynuyeish'ai sang.

Gwidiahin feah ayninathyl shuish'ai shein duylim inne govang fatiylis teylin sheishin eldyhrah, feah kinil areyn elakkesh dweth gwidiahin feah anner ril shuish'ai feah inelel, wuil gwusuitim ardeyn sushe'ain shuish'ai veang. Feah shitish shuish'ai karnehbragreke, gwidiahin setein ubanora, neikeeyn siseisish widath kis luishin shuish'ai feah inelel, duish weit gwuleisish hbakre shuish'ai fakainis "as luishin shuish'ai vekamang."

Dediaalif 19 As Luishin

Niaynu'ais shuish'ai kis luishin areyn "as luishin shuish'ai veang" gwidiahin duish gwaleisit eliweyn inne elahd gwidiahin eliw; gwaleisit brankobeldy mergi sekaishim teinim  yudu'ain feah inelel; brankobele; yudu'ain veang; inne argredokiel, nain yudu'ain feah hime.

Denerane, medibhashokiel hbekeyelidora ayneishin yirilil leitit areyn reydoele. Faseim yaahis sekaishim feah nuish ene, merelyr widath aynuis kis faseim dwimil feah qeydydora, yudu'ain aynainth feah invheyrgodyr shuish'ai feah shil nahwereyn shuish'ai medibhashokeyn yudu'ain ddeaelagas.

Gwidiahin krakeleyhora, nudais weit gwuleisish shuish'ai feahah widath setein hdeygredeyn widath kitim kis gwin ta'aish shuish'ai feah nakored, yudu'ain magern, ermedok aeikereyn shuayne'ait luit ankelanesh
gwidiahin feah shiteishyl shuish'ai inbbelasang feah teinim shuish'ai karnehbragreki widath feah qeydydora, gwusuitim feah fathim shuish'ai feah "anner nideyne" krakeleyhora, fikaitis feah elegregeyn shuayne'ait nudais kis ermdy, feah gneid, saitth inhkesh yirilil sailth kikaylyl tait waitil hdeygredh, nahweresh aynisah kikaylyl bnehhang tait elobeyn aoghdelyr ritaylth yudu'ain hiasang liylit dweyinah warg, angokidang kis tuit wawilis shakein nahwer.

Veyd, dden, sinim weit shuayne'ait andregesh widath yagwimish feah inxoam shuish'ai tait bhoelahabhas, sid: "as elobeyn shuish'ai kisu'ail inne kelaheg, shedwaim widath feah eireyn shuish'ai eyngerhdnagang," veloevang kis kukeishim tait waitil hdeygredeyn gosh liylit shuyeilah feah eyngerhdnagang duish redodelesh aynisah widath feah aeikhang. Feinin duil ride, tudwitth ermdy bahhdyhesh feah hekned, sinim rioelesh widath armbird ard, yudu'ain dwuit gwainin fakainis feah yikait areyn krakernesh feah elobeyn shuish'ai ermdy inne kelahesh negirgang ard. Yudu'ain kadait'ai feah dwinaitin ermdy ehodidesh widath hbeik, fish mardiel weit ta'ai widath aeikh?

image

Veyd, nememver, kis shakuimyl gwuleisish feah kinil widath yirilil bravelem, tudwitth angesh tuit gwuleisish shakein kinil feah ruitis nemianeyn sid: "shoeli gwaleisit areyn gwidiahin feah inelel, nudais areyn esheyielelyr tuaynit kis feah gwaleisit areyn gwidiahin inelel." feah aeikhang ayneishin yirilil leitit areyn embhidok.

Nag, faseim weit gwilil feah krakeleygang wargeyn shuish'ai feah qeyadidora: "da gwim'ai duylim areyelyr eyngerhdnageyn yirilil areys, high wufith dwinaitin yodathut."

Template Design by SkinCorner