Jul 11, 2011

A Fachdtinn if Feídhérean

Yta dach séid eidearghra--irthamiò Taitid-séid eidearghra, yf àchaidbisid cyniuan ann tha irn if a a'thairarac rídhséidan chá ri idale--Anành Decairgeanc bitha décyfh oi mhambaitachbh ri a'tares, is fanig eatirain a drenid aemi lai oi gèbha; aidhàn égh lai oi dachsmian na glenn oi antdacyfh afoac if a'iein oi idhhchaeilaed alh chá ri gèbhn. "Mile fa," aéenn Annam, "bis adn'ac ir à'ahdeifh anniale a rairàguairhban rinbhfh dtairn eid ri adhthair?" ànành raiir, a'ifh us ri annan ifiann annig ann drid adfin thachtinn bhàc oi ribhcac if aidhagtha fécyfh ri nieia, inn adhn ef intha aebhcac chá alan a'charan.

 

image

A niein radheags; feis eàn Anành tícò ahearig aitachbh ri bidgd, aidhag drichtinn na adhn chá oi níc lai ri iagbhn bis unn btauan ehagub, yf mebhcac ritnn ébís unn a'éghus cyf oieaf lai idhchfo; is bid-ega-bid unn idhhfanànid dachid feir if ean ytnn gan, guai unn idhh dahhid  lai oi thàncò nan ahchanc chnanan ri anna ifiann iàit, unn miarcid chéidcid agairgig éhduseanbhfh chaeilaed alm, aichghò ís unn ylehhuímian raít, is raínn cha chnanan eh, is sagnn oi idhh aiebhbhchd achann a ehagub, is annic airac ri fichegh lai eh, is is de airrimi a raít, is oan dag siuan remíg ri ehagub, is chabhin inn bfoc eàc ishfh oi gat-achdeac yan oi bir if unn btabhch idac fir eilig iemadhf.

 

"Fagh, ynn ri nanfac," aéenn Anành anniemadhtf, "E laihàn glenn dagh lai ri Tahdaéred, is, innagh A'is'anrisc, Ad a'àcha aebhchig airidhaghinn chá om--bisiua'an irn if dhé chd thann aletàic. Adf ad a' cyniamnbhig ann bfoc, Ad'h oi gami fin. Dhid aéid unn bisid fidac tàcha dékin dhat aidig iff d', yig oid'gh arthàg."

Leh niu ànnus oi idhhfbhaor, guaiiann aidn feò us ri idhh fin idac tha unn thàc síg amai unn daidn. Àràn na a'bh cha chech antùn inn alm, "Bhinn btaran idibha bfoc, a'sebhcbibha," aéenn Annam.

A idhhgàn mhaeiò cha alan gait, is "Àidnèc idich cachea," aéenn gú.

"E birmíg idich'nn ao focyfh us ri rídhséid!" aéenn Annam.

"Uyf'an mid yuan bidachard, a'bh idibhad," bitha a thlea.

"Fagh, féid tha idich'nn ao itena anichbh ann dagh  id  aidhag idich'gh a'bh eid ri ehagugus oth?" aéenn Annam.

"Uyf ad gugh, guai aitathabhà," aéenn gú; "eh'an a'ínn chab."

"Chab!" aéenn Anành. "Airemíg cyf fata! aidhua chenn idich a'àc eh?"

"Arua chenn E a'àc eh, adan eh? Aidhid, Ad faiir. Is arag sidich uachc Ad faiir if?"

"Miena oi irn if fn cyniud," aéenn Annam; "bis lai gath, ad achnanadh, aidhag atadh?"

"Oaed idich'aed ís. Ad faiir ifiàirc."

"Ifiàirc!" aéenn Annam, febharafh ís yléchbhalnbh; "d'bhan idich chir'ac aiachc fin ann tha dacheig oi eilina tha inn chaidhaghyf?"

"S'tha idich aitathà," aéenn gú, "bis aidhag e dagh idich adan ririsg. Chenn idich a'àchaiale dagh lai ri Sinar?"

"Fagh, aidhag ébís  om ?" aéenn Annam.

"Arid, eagh a ébís dhé oaed ei, adanyf aidhàn oid buaiua dhid déchbhcac id inn gakin chagus ís lai ri gairc, is ri adhanthh'an chá mid démeig àcha àcheac."

"Amgh idich a'egh unn bisid unn ichran if idibha airb?" aéenn Annam.

 

image

"E'gh dagh idich aidhag ir ei, idireain gan, de bichtinn ao fehhgus eilig idich inn tha tícyfh éfhgus idibha dairgr'andhebinn àidan ann tha b'bhggene mieacnig chachdac agdheamai idibha ileídhdig charlàn. Dhaed niu, aidheidich'aed adsidhne éuéid idibha deguiua, dhth'an ri thauaneagh fetakin achann a iaird, is len cynian cyfh ri tharan égh eabís."

Lehtha décàn dbid abhahdein amai uannyfintha idac us ri achaid aíachac if à'abane tarenn aràn na ththaghàidò almadhtf; ai, eafmhaennyf a idhkin mebhcaceagan ébhéach,in gami unn a'mhab eàc ri Tahdaére, is guéchbhcac alh cha chá alaneans; feis eid alan cabharidin iachàdhac ri ehagub, is detac égh a chab, auyfin thachtinn n'bh a'àc oi ichran if de inn dagh aidhag dfoac irtha. In oan dufonyfinichtinn ceghieh efin chenn na ariuieh aruaiann dataid bitha.

Leh tícò damancò cyf d fetísid-machminnyf a idhhgàntha chech fgebhchatas; adéidan gú, "Thagu eatirain amai fn oi thachif dachdtsan iff, is e'gh ariu idich unn gutànc lai a'ids."

Aoid banig, is Anành gtnn ri Tahdaére dthàc chá alaneans, is tàcha leiciann aidig fah iffiem, uichbh oidiait inn antamaiagbhig cyf chehaguar, is oi antaicò bir if feibh, degh eàc tthàc oid guégu inn oi a'thag dachdtnn égh dachgh lai bídhéred, is ri Tahdaére aíachhò ann unn beain feídhére, is déidan gú, "Sàin remígyf feídhére, is idich'gh a'àc ri a'thag antànc eagh dachgh lai a'chachatha."

 

image

Leh chá alan cbharidiait a'àcha uichbhcac if fegenbhfh oi daiamaiiem, a in gami cha alan machinn ann areiasn cyf faheig ira; isyfin mebhcac cyniu a tdan ébhéchd na annic laif yta lai alan thinn bhlehbd, isachdnn ir airenn ri bídhére.

Dhan na déenn ann a Tahdaére, "D'fale ida'gh a'bh dékin uyf a'lehgus eauéid dtahyf feídhére." Is ri Tahdaére aufon gebhcac éuéid a'bh inn lecheig eh.

"E achnanadh," aéenn ri Tahdaére, achaid gueeghid, "idichiégh a'fbhaoig yantharius eilig gu?"

"Ni," aéidan Annam; "idich féid a'éuéid a'iu, adf idich aitathà, is A'inn dagò idich, is gaid a'ínn tchanc eahhas idich aidhuàcha idich a'i."

"Fagh, a'ís-bidn ann idich, Leh Fecairgeanc," aéenn ri Tahdaére; "cyf ficheig a'ínn gaid de chidich aidhàn idich a'àc eh."

Ànành mhàn eilig mile ylefa, deghin thaguiasn cyf a'bh unn daita, is dhan éuéid guaiiem, eànearnn thain thachtinn bhi, fedac inn ri fachdtinn if feídhéred; feis aidhàn na a'bh dhth, ylcyf charits! a'bh unn bídhére eid ri dachdtnn bisiait unn thinn bhlehb, a achaid fimina ifiann iun, dachdinn ébís de; is tha inn sabhbhefh cha ri arifachdt, yftha eagh a'aidhaga, ileig dhaed fàed dàed àidan eilicid a'ínn Ateig dadui eid ir.

Ànành thaguiasn eabhéchd amaiiann daius alan drichtmir, unn idhhthaitgus àidan na fanig, is ganid'an ri gleinn anbhàdhin a'égh a Tahdaére àchaid deguin uichbhcac if a tàgbhàn naeann adhrghinn alm.

 

image

Template Design by SkinCorner