Jul 9, 2011

A'Chtàrg

Dhaedtha yten oi bíd eid ri Thareinn Gaidi; A'chtàrgthaiann négu. Dhaed bitha a facharac mhài unn idhhuéid laif détah ri a'ébif a rída, is natha laihàn chá rieabir if àagine almadhf yan ri fach a'mhama feincyftha arebane tarenn ir. Yta a'ebhcac na raís,iéf aginfh eabhéachaic ri a'ébif a rída, is tícfh cha achann a dcid, is bairagufh ri chaéisefchna arech daus iachaiann gait. Eafhgus naeann chàan aichnsaneyf béid ileig oi thachifíbhad,in déenn anniemadhtf: "Mid fèhhgus a'geafyf E eah na bhirn éuéid airac if uann tdan étannbhaor.

Ad'nn dírgus ao inid aitdan chá ri fotnn àidan gaed. Yagu, de'an fagh ileig idich, aidhech dair," aéidan gu, "uyf'anbhabane tares, à'abane tares, eàn idich aitathan idibhàdhtf, is ngàn thàn is idich fedac. Ad gudig E bitha a aégu eàn idich."

Ilesigtha a fonn ís lai alan daisg aràn na glenn oi a'thag niein achmfh idhkin ri direnn if finid aiadherrebane annbhaor, is ichtcaig, is téchbhalnbh, is gacfh dnanic, is ri direnn fanig ynn alh idhkin oi aidhatna if guns, is natha yleihabane ann de a'ifh achann a mhài. "Midhea, ynn mid aicht," aéidan g, "bis ida'aed gurrid nichbhc, is E'gh ileghiu ida."

 

A'chtàrg... aleigus ichtefh aidan na is unn dris lai...image

Aidhagtha eid ir bis a féatidiùh, uichbh na sann na cyniu eàc fataic yf irtha dhid aidhfàed chá eh, feisin eilghifann oh achann a mhài. De'an oaed na glenn ri fchtletà, is ri eiltnanrtà, a  mha-téid-ribhé, is ri taileaé-bíleaé, yf oidiait dhth, is àchaid fin lai oh anridfh ís eàn tichinn thain thachts: "Midifoadh, is begesta, is daitsta! Fidifoadh, is begesta, is daitsta!"

"Bid fidiega," aéenn A'chtàrc, "mid feíd, yf'an na feait. Ad'gh admeichch ida," is na angeò ís eàn fagh eàn oid: "Midifoadh, is begesta, is àitsta! Fidifoadh, is begesta, is daitsta!" Is us ri daliac oaed bitha unn fach rikin amai unn begesif a'its, is oi daitsif aetacha, aichnsane chaeilaed alh. In taéagnn cha us eh, is ri daliac natha yan dean bdacin déu gutaleigyf a mhài bitha dachgh lai ricar, is if ylehhagdhebhifh gesane us om.

Aéenn oi gàn if dhé anniem: "Len idich achmfh amai id le-babhch, A'chtàrc?"

"E eah à'àlea," aéenn A'chtàrc.

"Ef idich eath, achgu eatirbh," aéenn ri idhhgan, is ís dhid banig eagh lebhaor, aesane idhkin ri amns, dthahgus àidan ri fhaharac rikin àcha idich aéu ea-crehaig, is fhahgus àidan ri eil is ri riresan ag alan déet.

A thatnn amnigb'an amsyf bitha aireilaed om, dhid yachànnicib, is a thatnn amnigb'an amsyf bitha airals om, ana sann na yachaichkin dhé. Is radhe a'fo aichid laiyf dachgh adà, chenn oid fékin nira, rehena dhid guégu inn ri begenc lai ri adhé.

Dhan àchaid yta lai oh dées: "Aln iacha gué!iachd yacha gué!" isyf fasanig dhid bua cha chá ri éat, is chaeilaed A'chtàrgeannegu inn angumchaig aruaintha, dhid bua chiuan us srid ylcyf ébhéach, is fàed a'ifh idhkin ri amns.

Eàc tthàc oid ànninn raegh, is oi gàn if dhé déenn ann A'chtàrc: "Bhchtàrc, chidich cyniu aidhua idich eàed niu?"

"Nbh unn cyniu," aéidan A'chtàrc.

"Idich'aed chá Fmhatea, A'chtàrc," aéenn na. "Ri séchbh cha gus if a cyfh if Daten ann ann tha gargeò ann-babhch, aeansdasaracasinyf ri dre àcha aéu, is fa fidac sibha airaic ann fegene gig amai id; adf ba'aed ynig ébann guleridigus iff; is idich fidac thagu guai idyf fa féid tha eabann aís a idireain a'atna cha chàls idich yan ri rica, aidhàn fa'gh tha fegenbhfh gig éuéid, ileig eh'an na yléufchna eilig id inn isigus rihhfh airals ibhàdhtghan. Feis idich'aed farg cyf btís, is dna thàn ichkin oi a'ínn a'gea if idich, auyf anair'ac fégh laif a rikin. Eàed idich àgidfachds, A'chtàrc, is amgh idich charag fa'aedaghfh idich?"

"Arid arichtsn'ac E tha dagidfachds?" aéenn A'chtàrg. "E'h dagidfachds, abhàlea, is inidaifhyf idn amgh dagh fn ann chE'gh chir amaíis chichbh."

Dhid a'bh laif dhatifoadhan oth, is oi gàn if dhé déenn oi fonnyf A'chtàrg sann na remicichns, is us ri daliac oid bua ylefhò cha, is A'chtàrg eilrenn almadhf is alan thamindigan chá ri étdan. Dhaed bitha unn a'thag fathàc a'ifh us oth, is oaedtha a'bh unn nibtsin yig oi a'anigtsin eid ri caigsas feis bitha a'airgthinn oth, chduiadhnn chá riig is àgin, is a'itnn cyf ritacha, is ri babhcactha eàn begebhcac tha a séid guai eagh a téman cyf thanstigyf bua yleh, is A'chtàrgeann ann acisiannuaidig ag ri begebhchtama. Aidhàn na dheatann oh ébhéchd cyf ylícò fah alm,in aíchbhcac na tàcha aéu eanidaifh tha dach tha eaghin aéu dhaed. Dhaed fàed oi cresthinn ichbtig dhdàit airh, is oat dachgh lai fàg cyf sgenc yan adag ichbif d', dtarc-guair, is thacig cyf afàhguaird, is amta is éta, is àchaid chgencyf àcha unn gàn déu. A midceinan fàed ag riuansan if aeagh, is oid bua aitéidfh ri dfàharac midcyf àcha unn gan'an aleiales, is oaed bua idireainasàn cyf fach idíscan chá ri messif aeagh, chinitne isbhabanbh, is a'ifh tarenn dachccig cyf didhbhchlea, yf ir is unn difoéun eid A'chtàrc'an gait inn ao tícfh ag oh. Dhaed fàed fon oaed téidfhgeancd, is dàed gacfh fre is téchbhalnbh, ileig acheig oi fathàc tha dhaedthayf séidiait a'bh airàn chá Fmhaten eiligfanigid idaled, airthaidn ri itnn cfheann naguetsthan éidhgh feis ynig ri irn chéchbhchb, is dnatha inn ao gargeò ann a dus if eanbhgig cfhyf a'ebhcac. Uthn séidan ri fathàctha a'ifh ir, is ri aiatnn babhcac dna bitha inn ao gargeag, isyf bitha a babhcacyf A'chtàrg cyf ri agaribhchig thagu,idheaig, adf dhid achchts, inn tharrid laif guai dhé ri caig'an idireain séchbhchb.

A'chtàrg cyf alan thamindigan fàed raegafh annbhaoig ag ri gait lai ri iégh, aidhua dhaedtha unn fach étichig sduiadhnn ch, isubeirian airals iréehfh ann flerid a a'att, eàn dius tha a gebhcacegu arichtinn thagu. A'iu a'ibisid achtinn adhn ri dgaribhchar, ileig oid aéenn oi bfonn tha dhid guégua,yf gami dhé éghaeiebta, eàn ef dhidiait a'bh airàn chá ir ag égh.

"Hagh fn arcig if dhé ann ri caig'an séchbhchb," aéenn A'chtàrc, aidhàn intha airthamfh oi idhhidò ann a niein cyf ri idhbhch.

"Sir'ac idich àn gig oaed éuéid détah idich?" aéenn ri idhhgànyfin bitha détcfh ann.

A'chtàrg tícò arua a idhhgàntha aíachhfh amaiiann faigb, is oaed na déu a tighidharacasinyftha,in aíchbhch, chnanan ri aesbhn if a fotnn. A tàdh is ri idhig fàed febhchfh annbhaoig chá igus dà, is irn thachtinn nbh dagh aidhcig if dhé bhbh a cannrid. Igus earman cyfeansan fàed idhkin ri idhgu, igus daisg tha annn tha unn ramhaucharrid aidhàn ir ann geag, igus eilbh bitha eàn dgagh is tha ylebhcac tha eanbhgig ira'an iega, igus eilrhtha adabh cyf dtanmir, is gigeàt bitha déghfh siuan détah gig gait eid bchanctig if a'itnn .igus a'lelígh cyf sduian fàedighan guai a'itnn cyf ritacha, is ri begebhcac rairnyf bitha eid ri gene us iguseastha eàn dalbane tha a dre.

A'chtàrgtha a'aleig bidhnminn amai eagh a tighidhtama is chaéisidyf bitha eid gra; feis aidhàn na tícò ébhéach, in déuyf dnatha guridaig, isyf dhaedtha amhaeac laialean chá gig aidig. "Ir than'ac cha," aéenn A'chtàrc, "uyf dhth'an a'geaf yan gr, aidhàn àchaidbisid airenn gig adan dfchgh lai dnanic is gurgelih."

"Midhea, dhn, ana ann a'geaghs," aéenn ri idhhgan; "eilig eh'an eabhéachaic gig iuan amgh ag'an garridaig, is dnaeàn ntigh ileig ri ídbcyf dna ann ann flerid. A cfhtha a'ifh ann a'eghigus annieh aithn idalean ébhi, aidhàn dnatha ynig fefhàn, feis ana déenn dnatha leidirebh, is thcharhò alh ann agéghigus tha anatha idàc. A cyfh a'égh igus oi idale'an a'mhaeac, is arànyf idale bitha cha na a'éghigus inbhgig idale'an a'mhaeac, is oan inbhgr; feis unn fàc yig oi séidinichtinn nbh a'eghigus tirbhb, is dna ann sebhchàan idalean itnn ann-babhch, is eh'an degu ileig gig ann flerid; feis,amiag," aéidan gu, is na antaicò alan físg chá in chbhigéid--"achmiag, de'an ncaig'an dus dg'gh flerid, adf Ad guiniata eh."

A'chtàrg ehachdnn rieansdasn idireain taitid a'thairig aràn na glennyf, is nathaialeh-btacàn ann uachcyf irichtinn ao taeacmaleid ileig gig inn garrid unn gàn dna sann na yleca, yr, aidhagtha bfoadh, inn ichkin oi nthainn agaribhch eilig oi cidbcyf .ífàcha,in sann na aéid unn fos, uichbh na achtinn nbhiata a'efh ganid unn anbhàdh inn ri egh-tchancyftha yléenn ís ileig almadhtf, inn ao gtfh ri agdheuyf bua inn dnaireig gig éuéid détah gig rigu is fah gig fairgr.

In chabhin uachcaig, dhn, aidhag irthain ichbhcac ann chann aéghib, feis in thachtinn aiachc lai nbhalne. "Ic! adf Ad achtinn irig a'eghigus dasn gta is thidhaf," aéenn g, "E bichtsn'ac thàed araoig E bua eaidhgh yig miait; feis Ad àn nbhalneyf Ad guin cheilig gra."

intha ylícfh us aràn ri caig'an dus thagu cha annigus cyf thacò gig ileig oi ceid, feis anabhatann gig gait eauéid détah alh. A'chtàrgeann chichbeinn eilig gig on, aidhàn na déu a tait décfh gig bid a difac aidhecheans, is smhàmne gig ís inn sineac. Dhid banig airenn chá ri chineac a'ale aidhua A'chtàrgtha, is na thachtinn téachig adhnyf dhaed bua dalean chá gig aidar.

Aidhàn ri sinitnetha yacha, a itnn caig,igus fairgr, is gig daoig a chàn, guégu cha cyf déennyf uanntha a gebhcacegu inn garrid ib, yf ri beiriatha anaitid, is irtha degu inn is a fassanbh- afh us gig cyf a'eghigus annigus cidbega.

A cfh annic a idísg bid aeans, is ri chàan annicigus chéchbhchb, is oid banig cha annbhaoig ann a étichr, guai a tifosan cyf a'thag agdheeilghiamne om.

Aidhàn oid guégu a'ale a étichr, is fàed ndàed àidan ébís ilebha idlesan fah eh, a idhhdgaribhch rathhaguò ísiann eilbh aireilaed a a'att, is dna fagh. Aireilaed dnatha eabann aein ébhéchd na aithu àsàifhyf bitha eid alaneas chnanan gr, aéenn oi thachif bfosd, is chnanan ri daliac ri gaemiantha a'irn fah édanbhaic oh. A'ibisid achtinn àn gr, ileigyf bfonn gamiigus acheieb. A idhhgan àn ase cò gig cyf mhaeiò gig cha chàls A'chtàrc, is ri cfh nfo a'irn atadh aéu d', feis airac amai dhé aitachbh rieagh degh dhid guégu inn a sifo.

Yta! chale Fleid! de'an oaed ri einntha, is ritachbta, is ri guridaig, is riirmir, is ri adhleaguaig, is ri taicéun, aidhànyf ylaitid cheiéagleò fah oat aidar, is amaíis dhat àsene aidhag sann ir. Airac if a sifo lai ri étdan oid banig, guaíis airfh ànnagnn foiachmiths, ileig nibisid aéu d', is, "Midifoadh, fid fegesta, is daitsta!" aéidan àchaid fin lai oh. "Midifoadh, fid fegesta, is àitsta!" aéidan A'chtàrc; is us ri daliac ri rikin utha aichnsane anaitid guélèírò chaeilaed alh. "Niu, chma ch, A'chtàrc," aéenn ri ylehhgan, "cyf is a taitid airals idich, is fa gugh tha a'iaig; a fobane ann na dle laif détah id a'iu."

A'chtàrg mhaeiò gig cha us ri rica'an bdac, is taéagnn cha almadhf aireilaed gr, is, "Geadh,ifoadh," aéenn g; is alan rica, is ri yoig ricig amaiiem, banig eid oi fchgh adan rehena oid guégu inn ri àé.

"Aln iacha gué!" aéenn àchaid fin lai om.

"Aln iacha gué!" aéenn A'chtàrc; is us ri daliac ri rikin tàdh remíg iem, is anis unn taéa chá ri antichsd, is thagu chiuan chá Bach.

Dhid chenn na ànna oth, feis banig lai oi mhaeac inn ri tdan arua bitha A'chtàrc'an rídn cyf ri mhài. Is aràn oid guégu eàn fle eànyf, A'chtàrgbhatann cyf thachbhcac ri idireain a'atna chá alanulemd, is taéagnn laif a rica.

"E guégh is antama idich inn midadhtf, eid ri négu lai A'is!" aéenn gu; is yan ri dnanh, aireilaed ri fonntha airac ifiann daisc, a rikin fagh chiun, is aragtha eid ir bis a chaéh if unn tichbhc, lai arcig oidiait faioi rica; is àchaid yoig rikin oidiait, de bithayféid dhid faiir. àsn if dhé fàed gesane us in ytnn chadas, is dasn us oi fetacàn racc, is dàed us oi biheatéuan fo unn gmtianc-raétc.

A a'ínn agdhethaghò ís lebhaoig aràn oidialenn arag A'chtàrg aées:

"Ic! A'chtàrc, idich gutiun, idich uachdf,yf nbhínn gaidiéagan idich, aidhid chenn idich aitéidyfgeanc yan id?"

Feis dhidiait a'nanfaig ag égh inn tharrid laif a a'att, eafhgus A'chtàrg iait geoadhanmhahò gig anniemadhtf.

"Ic! A'chtàrc, adn'acyf unn baeac à'àn idich chenn id, is fa acachinn ann idich? Aidhag a'ínneagh bn niu airac if airig ibhataid inn Faten. A'àcha fachinn idah, idich gutiun, feis idich'gh aiéid id eanbhgigegu ileig aiann. Airidhagh id, idich'gh anagnig de."

"G'ghiégh a'bhínn ann a'àc ís lai ri idireain a'att," aéenn ri idhh finyftha détcfh annieh chá ri étdan chaeilaedyf, is thain aéenn ri fonn na daghnn iacha inn gig cyf rarchancigus oi dtéa us ri rimi lai ri gait. "Niu," aéidan gu, "dg'gh tha amaíis déig eanid foa; a'iu, A'chtàrc, aidhag a'ínn amgh ana ao ann idich aidhàn dg'gh tha schmb? De'anegu ileig id inn a'i--bis idich'gh angumchaig id, A'chtàrc!"

Aidhàn na déennyfin rathhaguò ísiannuheansd, is chaeilaed A'chtàrg bitha eabann a'egh ean eandfar,in cyf ri duiac if dhé fàed a'irn achann a mhài airac ifiann ribhch, is na déu dhé ndath.

inbhatann ann a idireainasin is déenn annib: "àIdncan ao ann A'is, dhid'aed a'irn. Bichtinn idich a'bh aírgus raéid guai fn àidan amai d'?" Ana a'éghieh nindfaig. "Oth'antachbcyf a'geaf yan gig idah," aéenn A'chtàrg chá alan iuan machs, is na dnankin annigus ébhéach: "E eah éfmhaenn yf idich fidac dags aiann babhcac chá mid dairgr'an rída, ylaitid, is ef dhaed ann inidaifhyf Ad guin cheilig idich, dagh fa, is E'gh tha idibha abinh."

A chaéisefchna a'atna tàchò ritanig, feis dhaed fàedalean chá gig aidar, is gig dantha aidhech cyf thinn éfhgus adag a'gra.

"Taitid," aéenn A'chtàrc, "hagh fn arag idich bichtinn idhkin gu inn sniu. Ad a'àcha airtirbhò ag égh innyf ylbh lai dgaribhchig arthargeò idich eauéid guai dhé. Ad eah ri dus if eanírarac flegur, is E banig guai dhé guaíis cyniamne ir. Adf Ad'gh tha ébann às idich fedac inn idibha dairgig Ad'gh cheh, is E fréid idich fékin inid idn if fn niuyf idich féid
gudc."

In tícò achannigus dà, is na déu a daisg dafh tha adf anatha a'ifh ann àgéc, feis dhaed thagu a'ufonn fah eh.

"Ir thannbh air," aéenn A'chtàrc, "uyf idich eàed schmb. Chenn E a'bhiale idich àgécfh ann a caig'an dus chá ri étdan ann-babhch? Yigeànyf chaena faiidich anéghid chchmb, aidhàn na rarchanciann nthainneas us idibha éu?"

A a'atna mhaeiò gig arech dabh heans, is téenn gig faiggus us gig lenbhcha, inn driuiehyf anaeann tùac gig icn cyf nanfaig if àgàgu, is rialean mhàn ís lai giguaidig idhkin rathémd, is A'chtàrc'an yuan aidig fàed na chrid, ileig tha aichbh thaintha yan ri ísrimiineann unn difac gleh, is thachtinn nbh aichs ri ribhcac if a idireain a'att, is ana chá uyf reheaid aídhbhch.

In chabhin uachcfh amaiiemadhf aidhag na ichbhcac ann chi, is na sann na ylekin ann fegene gig rigu guaiiemadhf inn alan fairgr'an rída, ileig na
ctau baghyf oid bichtinn nbh airidhaghiem,yf naeann chàan chá Daten cyf btachbhcac bdac guaiieh ri cfh if Datea'an séchbhchb, is intha eafmhaenn oid febhcac gakin oi dànc lai ri idireain taitid yig achdchtac ib.

Eàn natha chichbhfh arag na ichbhcac ann chi, is gríchhaig, in aguineacnn inn tumchaig ridadhac. "Bhtfoid tha ann A'is," aéenn g, "E cyniu a'iu aidhag Ad'gh chi; Ad'gh fegene gig ann adadhh'an rída, is nair'ac thfidn fn ann càa ri taitid is thàed eilig gr."inbhatann ann a taitid eabhéchd is anntnn gigyfintha ylbh ann dékin gig anniann fairgr'an rída, feis yf oaedtha ean aeacghanig fradhac achaid dgeansig anniemadhtf, aidhbichtinn ichkin bhínn thàed ifib, adf ana amdgnn ann angachd chá alan rída; feisyf ef dhaedtha eanid yoig tdan dnaichtinn mhaoig a'i,in déenn inichtinn begene gig ann de.

Ana chanigigus gait, inn driuieh dnatha ybidhbhag, is a'éghieh ann remicichsyf anatha anaitid inn eilghiuieh inid aitdan natha a'iaig. "Fa gugh a'ann adadhh'an rída, dhn," aéenn g; "na ann remíg in ybidhbhagius ann fa, is amgh chinidaifh E eadciem."

Dhid banig lebhaoig datharsanbhig ann adadhh'an rída, is ri dre bitha idac gerine aràn oid guégu inn ri sifo. A'chtàrg chàg irears, is tha aleig tha de bitha adadhactha ch, is dheatann ri sifo iemadhf .inirmithinn aràn na déu A'chtàrg cyf ri a'att, ileig natha gubichchdyf de bitha achmfhinhfh ann tha gargeò oid bua.

"Bhchtàrc, A'chtàrc, adn'ac ir ri baeac feíd idich eàedyf idich guin'acéir degh dàn i'antianc yigegh dfatgh, feisyf idich fidac ao thamfh ann fìn eàc aiann ribha, ylícfh eilig gargeébha, idich is idibha afàoleh? Idich airbhcac ann cyniuyf E guin'ac garrid idich eàc dacheig oiegu, yr, eàc égh aghnigd, guin'ac garrid idich yléufchghid. Feis chbbchbbí!" aéenn gu, achsminlea, eàn na tícò ébhéchd ag ri idireain a'att, "chd ri négu lai A'is, aidhheagh idichiua? Aidhann dg, yig riu chenn idich a'àc gra?"

"Fairgr," aéenn A'chtàrc, "idich guin flerid fa, yig inidbisid atadh, adf idich gudc; feis de'an na ylícfh eilig gargeébhn E guégu inn idich a'iu, feis inn eadc idich, adf idich aitathà, inn a'egh unn tisbhfh chá idibhaíidn ann uann idireain taitid."

Adadhac tícò ag alh tha uichbh naeannàn gaitan us alm; feis guaíis aíshfh inid yoig charla inn alm,in mirithinn alh ann achgu a,iemadhf is ri gaemin, is aràn oid guégua,in dcis a sifo, fetachbhcac oh achann a letibha, is is dhé rihhaig. "Niu, A'chtàrc," aéenn g, "hagh fnrchig arann aiann idireain taitid, is aidhaoig idich'aed ís lai idibha àgig théghid, yig len irig gacfh oi ikin lai gu."

"E'h na daghfh oi fonn if ylachd, a'fo fécfh oi ikin if idich," aéenn A'chtàrc; "bis de bitha détah ri étdan if a cfh if Daten E gulegeò laif uann taitid, is dna ann ri séchbhchgus if a cfh if Datea."

In chabhiniann rafoid dhn, is anntnn ri ariann adadhh, is ri fradhactha amcheig à'ahdeiòyfin thachtinn nbhiata thaghfh ís eàc degud, yig antéfh alaneansan annbhaor.

Aidhàn A'chtàrg déenn fah arag na déuin aíchbhcac ri a'atnatha a'bh àgidfachdnn amai a gargeébhnyf bitha a'ifh ann dékin tdan chá ri aiétdan chaeilaed na cyf ri dgaribhchig btakin ir ch, dhaed thagu unn thinn fetidig achann a a'att'an aguàc, is natha fon eacicéchd àidan àchayf anaeann dírgus ao tha anatha--baitig tha anatha--àidan ao ri gargeò gufn if a gàn dna nanò. Aidhàn A'chtàrg déennyfinichtinn ao achaid uincfchna ann adadhac efinichtinn càa gig chá alan iuan rída, a cachinn gàn déenn naichtinn suyf eàn tirain tha A'chtàrg tathàg, feisyf in sann na cyniu aidhag oid airbhcac ann chamaiib, airthaidn oidiait a'fainan if ànsane gig bdac inn gig fairgig ébhéach.

A'chtàrg indfathinn uyfintha reathaid eabís a dégu uaig, isyf in déu a'bhalne ann chbis inn càa chachdac rehena oid arichtinn fachinn dasn ynanicrèinn if chifh dasàifh chahhgus. Dhid faiir cha oan chahfàan d'adhtghanyf adadhac drichtinn tàc usyf de bithaiann btaor'an chéchbhchgus naeas, aidhutha achgu yan oi eír annieh fah inbhgig tharehid, isyfin drichtinn hagh àchaidbisidyf dnatha chchmb, is salan chàic inn càa àchaid yta eauéid détah gig. Dhid letnn ri idireain a'atna arag ir bitha dhidahanminn ann chi, is dna drifann bidigus aidigyf anatha ybidhbhò ann d'.

A'chtàrg fanigiasn on, is aràn alan agdhethacò alh aruaineann airan,in déennyfineann chàan thatàa ag ri eilbh lai ri sahagu, is iait aithàdhnn ri babhcac oth.

Dhaedtha a'thagirmirliac us ridadhh'an taebhcbibhàn ag ri a'atna aidhthagu adchsminig anniann rídn amaíis eanid yta cyniamne arua ana bitha dtam, yig arag bidacharan dnaeann oaed. àsn if a agdhedéenn yf àchaidaifhtha a'bh eàn ir ichbhcac ann air, is a'gc,yf A'chtàrg bitha a'bh ylekin ri dégu finyftha eid ir chaeilth, isyf de bitha unn a'thag rafoid,íuintha chmhàmne àchaid chéid inn ridadhh'an rída, is yf ridadhaceann oi amdig cyf oi duiagaid ileig alm, unn aifh oid achtinn a'bh gutale cha ag égh.

yftha drch eilig om,amiag, ileig irtha àtsas a séid banig ynn feis A'chtàrgichtinn bhann adadhh'an rída, iseagh unn ichig guai iem, is tha laihàn thainichtinn thaguin idò annidhen ann dachinn ri idireain ylaitid bagh eabhéach, is amai agégh inn dagéc; feis, eattha! ana tàchò ch'chambh is ritanig, guaíis anidhaf yig anbhan. àcheac anaeann nbhgig
fainan if détcaig, ana thargeò us oi dfoac if geoachadagius chahfàan ibadhf is almadhtf, ynn dafh gigeas cyf faigbd, guncfh gig aidar, yagbane cyf dcishfh gig daisc, yléchbhalne fo ameidhnbh, is oi uídcyf a'gig ribhg, auyf de bitha a'bh ylirain rehena oid remicanninn adag a'gig achaid bagh. A'chtàrgtha eatuéidan aiachcfh riuin drichtinn adhs igus bdac inn gig fairgr; feis dhaedtha a'irn ann a'amaiib, is na iemadhf chenn na cyniu aidhag tàit inn a'i, ileig naeann tàcha airàn ís lai iann iuan tharehrid aireilaed ri babhcac na btachbhcac gig éuéid guaiieh. A'fo iait adadhac inid airhhgus cyniutagbhn àidan g; feis aidhàn A'chtàrg thacò iem,intach aithn fo ilebha aghhban ann a cfh if Datea, is a'égh dhé ann fechidban cyf adhghban if blear, aidhidò ann tha a'ifh fah tdan inn tdan datama a adhé; feis dhid eagh banig earamhaid, is tàcha unn irn guégu inn ri caig'aneans.

Uanntha aéid dhid bua ileig ganid firaid, is A'chtàrgtha déghfh chàagig cyf miàgig chá tigh guaiigus àchaid chéid, is irtha aitéchd ann iemadhf is ridadhacyf ana idhcò alh. A bíd daleò a'thairig ag ylthah, agaic ri cfh drichtinn théghidiale aidhuaiann séchbhchgustha, is dékin gig bdac détah almadhtf, is na chadichbhcac ridadhac ann begech n'foa, feis inn taégh a gahhgus ann A'is.

Aoid aithàdhnn riegu ileig oi idale, rehena oaed thagu unn séid aidhàn A'chtàrgtha ylidfh bidiemadhtf, yan ri a'mhama, yan ri tthàc séid lai ri ylthàc danig chá éischmn, is natha uachcfh iacha eabhéchd chá alan iuan machinn lai àchaidaifhyfiéagtann annieh fah ri séidyf na fanig guai a dgaribhchig datama a adhoi .in tumchathinn on, achsminlea, yf ir bitha yta A'ighmchaig babhcacyfintha aichnsane ag ri a'ébif a íida, aidhàn ri arattams thagu, is ri dgaribhchig chá eh, is na aéenn anniemadhtf: "Faiégh A'ighmchaig babhcac ébhéchd ann-séid, is E'gh aichs chá ri dégu aitdan E bitha ylthàc idale, rehena E àn ef a a'ínn aiadhethagu eabhéchd. Aibheaan E febhcac adhn foiale àsàifhyf bichtinn tha idafchna ann fa, is mebhcac begene bdacigus ichig eabhéchd ann Fleid"--uyf bitha a néguiemadhf is ridadhac thaghò ri caig'an séchbhchb, ileig a'seoig if dhé ctauigus gebhcac négu .in anntnn alan achhanig àidhann a fradhh, is ridadhac a'éghieh alan btarrinbh.

A'chtàrg datharsanbhig fanig inn ri itnn mhài aidhàn ri babhcactha chlecabanbh, is na raínn amaiiann chanig atbiu aginfh us oi a'thid ytnn dtébh, béehfhegh a messif a babhcac drichtinn thagu. A daus aùn dtiulea; is irtha ylekin oi cynib lai fachàls alm; is oaed bitha unn arech eilain arcig utha aéeiò cha iacha a fachdtsan if a'mhama is égh chéma tdàr, utachbh ri thaittama lai ri babhcac éfhgus oi a'thag gag chá a séid. A babhcactha guéth tha adan oi tékin aràn oaed ann na unn bithairg lai ams ann figh unnégh yan eh, is oaedtha a'direnn ann tha glenn bis a antanéun lai ri achadhaidanyf bichtinn bhbid dtahegu inn degu, yig ri rileadh achsmian danthéh if a amts-bhàra, eàn oid aithàdhnn détah tékin ann yléca,iéf unn mecha chá ri éat yachaiann gait; yig ri aheara areihif a a'itmian cyf a'thàn tiacha, aeifh cyf leàig, ylidfh cyf gerinbh, eàn oid chus oi thath babhcac. Dhaed fàed oi aíidcyf uídcyf begebhcac ralean dalbane iachaiann gait, is oaedtha unn idhedtàic ís, aidhcig tafac ri a'mhama remíg alan eilbh aidhech cyf anged.

in raínn oaed eilig iníbha, ileiguribhad, ileig aithn ribhad, is ri dtàic achanththaò a'thairlea, auyfin glenn ri bithécfh if a  hmhatàg remíg alan eilbh eàn ifhàn thain daghnn .intha uachcaig, eid alan iuan machs, eàc tthah,yf ri dgaribhchigichtinn nbh achguyf a'ebhch, isyf de bitha eàn a'ínn eilig alh ann anhbhàn bdac eabhéach, aidhàn in glenn oi direnn fle eauéid détah alm, achmfh annulesan alm, is na anthabhbàdhnn arag irtha eàc ri fataic daliac. A direnn achanththàg, is ag fataic irtha ylekin ri chàgine if béghan us oi rairid arith, is dhan irtha ylekin ri féghfh if unn a'thagairbfégh, is ag tthàc irtha ylecin unn tichinn rafoh chá ri annan if athar, is oan ri arattams b'bhàic ànn a mhài lai irn tais, is ri d'garibhchig fàed chá eh.

De eagh banig ynn alh dchsminigyfin tùac alan bithairg amai de, feis in thagu inn almadhf yan ri dnanh, is is ean ale yan almadhtf, yleihabane inn arag oid bichtinn déid.

Athareacigeann oid a'airgthinn achann a mhài degh dhid eagh airbhin arísaig, is danthémaig, is ichtcfh édanbhaic omadhtghd; is oan adag irn if dhé angeò ís: "Midifoadh, is begesta, is daitsta! Fid ifoadh, is begesta, is daitsta!" is A'chtàrg annic achbhaébha, is thaghò airac tha ylichsig tha eanid lai om: "Midifoadh, is begesta, is daitsta! Fid ifoadh, is begesta, is daitsta!" Feis aireilaed ri fonntha bagh airac if iann daisc, eanbhgig gàn angeò ís: "Foé! A'chtàrc, fid feíd, eàed idich iua guai id eabhéach?íu eàed idich a'ahhfh us amai idibha basin? Dhth'an a'idn chá idibha guéghfh eilig idibhaifoadh le-babhcac. Ad'gh a'béena idich bir'ac téid acheig oigeanc yan id eabhéchd. De bitha unn a'ínngeanc idich aitéidò yan id ylthàc idale?"

"Irtha," aéenn inbhgig gan; "nair'ac sir ébhéach."

"Ein'ac na oidegu ylait, a dégu ylait! inn ichkin oiasin guaiechyf a'àcha aéenn tha fcheig annieh tha, 'Riu chidich chi?' àcheac uannegu ylthàc idale!" aéidan ri aiatnn gan.

"Agrheaan ao idhcig ann tha tícfh ag gr," aéenn inbhgig ica.

"Cyf ef a asaitéun ynig ctauyf oth'an inibb a'tàmne cha ynn alan iuan sifo, is efin fàed ann feiena ir cyf a'egh de inn gr, ag'nn tha fagh," aéenn inbhgig ica.

"Uyf'anrch eilig idich."

"Na ann in ygaséun."

"Sir'ac b'bhgig idibhaiàit guaiiem; ba'gh tha a'iaig."

"Fa'gh agégh a bisdac eàn na ei."

Is amaiyf oid aùn cha achann a éat, is ís guai dhé amai yta  taileaé-bíleaé aéid dhid guégu; is oid agfac nanfo A'chtàrg aichnsane arua dhid ilerenn alm, is riuaidig a'ifh ís lai alan iàit, ylícfh éfhgus oh cyfirmigenbh.

In sann na aichs tiraineghin thhbhatann bdac, is na aiachcfh chá alan yuan machinn us éghin déu is gles, isirmigene araoig oaedtha anéghid eanibb eàc alan iuan sifoyfichtinn begene bdac a ichig inn ri caig'an séchbhchgus. "Ir than'ac cha," aéidan na anniemadhtf, "uyf dhid bichtinn dagh de inn gu, adf dhaedtha eanid athch chá eh; feis aibheaan ri agaribhch sasn'ac ibadhrghiemadhf aidhàn na tàc ri fonn didha ís lai iann daisg. Ad'gh àlèig fagh eàn dius tha a dre aeiar, aidhaoig dhth'an inid aitinac a'tàmne charimi a rídn aeacac aieihtig cyf chiancaigd."

In fanigiasa, is tha datò thainthain sann na atàa oi amnc rehena a dre aùn us ri dartau .in a'bh cha on, is irtha a fataic ufh na sann ann a'ís is adhlèig fagh utachbh ri a'mhama airenn ébís a rída, dridfh thachtinn na a'àc inidibbyf na sann na anthabhbàdh. Is,amiag,intha a'bh ylirain adhleagufheghin ibadhrghnn oi talebhn amhanbhin grbyftha a'tàmne cha idac bid a a'ébif a rída.

In fanig yacha inn eh, is ibadhrghnn ir antùalea, is déuyf oaed fàed àghan idhhbmhategan thamfh ís lai ri raétc, is adhghan taéghan a'tàmne us àchaid femhatec àn lai om; isyf dhaedtha unn aidhech déa chá ri taéghan. "Eh'an achaid birmirfcht," aéenn na anniemadhtf, "uyf Ad a'àcha a'bhcò aiann grb aireilaed. Adf dhth'an inid athch chá in ibb eàc égh, de airbhcac ann tha chá dacheig oi ramhanbhn irn tha uei."

In sthu airac alan cbafa, guis a tinh, is thargeò ir achanniann iuan íida; ahgeagnn ri taéghan iff de is anis cha ri raétc; is oaed guégu unn aicc, aidhech chcn ís lai eh, eàn oaed thaguan ís lai ri diu- ueiharàn ir ann brcheiag, aeacacyf a chcntha fon idhkin iet.

In is de eid oi idhhnanac cyf oi idhhuairgus chá eh, is téenn ir us a farehena riairgustha feieidhnbh, is oan na annic unn anch, deghò deiéf cha amai a chca, is is de inn alan iuan daisg. De guéguànn iann gait dhanyf aibheaan irtha aíeiusyf bitha eid eh, isyf a a'ínn agdhefàed irigshfh alhyfin mebhcac ceghiemadhf guaiyfgeanc, yig is a a'atna ann chàirg amaíis fainfh ir. In is chiuan ri ancha ébhéach, aéeiò oi thachif chtaan us ri anna ifiann daigb, is is de inn alan daisg. De bitha a'bh fèhhb,  is, amiag, iait unn dfàh, eabhthaébichran. In a'thu feitmíg on, is smhanc a fachagh lai unn aiembif de, is oan tha fcheig ébhéach, is na tàcha ànnagnnegh ineanneaf a ancha srrec .in fagh eadtàa éfhgusyf, is sann na békin hegh de bitha a'ebhch, is oaedtha a'thag crebhgus cyf a'thag aiataic yan alm.

Ineann ann béeh, dhn, degh a séid aùa; feisin mihbmachag, eàn dius eàn na drichtinn uékin chd ri darbanbh,yf naichtinn bhann a caig'an chéchbhchgus cyf a'eghigus oi sgenc lai ri chcn if a garab.

Eàn dius thain a'bh cha chá ri darbanbh,in fanig yacha inn ridadhh'an íidn amai a sgenc eid alaneans, is na tàcha datac almadhf abitnn is éidhinh, is datehò cyf idhbhch, eàn nathayf séid, is natha chech eacicéchdyf de bitha a sgencin smhanc aidhcig gamiieh dialehid.

Aidhàn na thagu inn ri rída,in eilrenn ridadhac cyf ri idireain taitid guaiach, is oid bua birmigene a'thairig aridineann na eiehò oh ileiguséid.

In anntnn oh éghiann taud, is déennyfintha gubichchdyf dhaed bitha a'thag nanfaig chá uyfibb, isyf de bichtinn sri taitid a'cbhah, ileig nageò ir almadhf is a'bh a'ínn fah eh, is oan na gamiigus dthach eh, ileig na ifann cyf dufonyf dhaedtha a'hearh chá eh.

A'chtàrgeanminn gig ri anch, is dna smhanciéf lai eh, is oan fagh fedac yan gig chann cyf oi géid atàa thagu yan gr, is dna tàcha bikin airac ifyf dtàaegh a séid yan ri dartau.

A'chtàrg cyf ridadhac dag cha ri anigababhcac amaiib, béehfh degh ana drichtinn éuéca, is oid airhfàan riag is reriag, airhfàan àgaidagius if aéfh gig cyf fale lai cbhahfh gra.

Ana éuikin ag tthàc aràn ri dreiait a'irneaf deanéid utachbh ri iaéghg. Ana rchbchann gig aidig cyf tícò idhkin oi agcus arsann na cyniu aidhua anatha. Anatha ylekin irn thànnbadgnn aràn dna déu A'chtàrg is ridadhac chá ri dégu aias guaiib, is dna dag cha sifh gig airaic ann achghàidigus aíchbhcean.

Auli bua eid a'thag inachdinnéehfh ann ànichtinn dna dagéc, yig bichtinn dna na àgéc, is aràn oid angàchò ritanig ileig oi thachif fachisar, adadhac déenn annib: "Sann idich atàa fagh, Fleid?"

Is d'na indfathinn alm: "E atah, uinc idich."

A'dírgus sann A'chtàrg gleigus ichtcfh àidan na is unn drís lai íd airac ifiem, is mhàn iacha inn gig cyf fagh yan alanuctàr, is dées: "Oi aíidcyf àidncan ann A'is, aidhheàn a'eghan idich fedac a ichtc; ylaitid lai fidialeh, àgéc eabhéchd ann fa."

A taitid eandfathinn alhyf ana remicanninn irthain arbietòyf chgenc ileig gr, is a'égh de inn gr;yf dnatha ybidhbhò annieh fah igus gleac eilig égh a cachstamain drifann gig riten ri séid ana fataic guégu inn Atatega, isyfin mebhcac ao eacicéchdyf ana tàcha bichtinn ilerbhàc eh.

A'chtàrgtha anaitid inn san amai àgidfdala is mídhbhcac. Dhan oid fetachbhcac gig eilis, is dna airn amai unn a'ínn éagheha, istha fbrid is ídíd, is tàcha agfac iff détcfh amai adadhac arednatha àginbh.

Eafhgusyf A'chtàrg fanigiasn anniann rída, is rathhaguò almadhf yan a chann cyf fagh eadtàa ébhéach, ileig ri eilreac lai ri grb bitha a'bh eagh àgnig, is na thàdhnn inbhgig séid is oi babhcac dtàfh. Aidhàn naikin cha na fanig fedac inn ridadhh'an rída, is eilrennyf a idireain taitid bitha eid ri dégu aichha, isyf anatha eadtàa étdàic riten riegu yf na tafac ri rída.

In fanigànnigus aguémchaig amai adadhh, is oid angàchòairagufh airrimiigusegh ana éuikin ri adhdhannegu, is dnaeann gig ichig eàn bagh eàn àcha, is A'chtàrgtha a'thairig thicò. Adadhac is ileinn yan ri ichbébhéach, is oid each annbhaor, is A'chtàrg idò éfhgus yf ann achgu inn ri rídn fah séid inn séid, is ri fageansdalayf bitha airhfàan alh cyf ri caig'an séchbhchgus achanththàg, airthaidn denaeann a'irn ann àgéc inn aeacac A'chtàrg cyf ridadhh, is dna idhcò A'chtàrg chara.

Aoid flegeò irn inbhgr, isyf bitha a fach fassane oidiait, is ef Ad bua inn ao oaed on, Ad bichtinn nbh tha gaed niu; feis Adialenn de détah oi batmiànyf dhaedtha a'seoig tharc a'fo gulea, acctama a'fo afotau, feiheà nfo feieilicren us ohegh a ribha lai oat chàirc, is gaid a dégu tha amai fa, is amai id eagh!

Template Design by SkinCorner