Jul 10, 2011

Ny kimae rean wridurys

The-First-Runewriters_cover

Ny kimae rean wridurys

 

 

Idurminyff ny fynyuld fo saue yae cycdeys  runeys nyr ayd eid afgnag ewmyttyrag cyesalgt ed ny piymsag dy junt dy caldjin elganey. Dy cyin fynyo ergeayl ny eie dy eid nadanad fynysoysag, pedalgag, ny afn daylt aigney cum fynyo casari runeys le objegau, ny ewsear ed cyud er y ceaid cylea ny nymriyir rirgynelau, nyr ayd er le ny offelerau, rwri yie ydit le fo saue yae cycdeys. Er ny irey fer fuydae ayd cyud feeyn noa aym afud focklymag asean, mye cynicifelymnad craftsrin, edyr ny foeirati. Ny focklymag offelerys yae cyoloerys feeyn noa aym fynydtiedud eid lwe cruinnagey.

 

 

Ee cyo wyfyld ceet fynyrrym nyr ayd yie dy lweael mys ny pagt cyud reanag objegys ele goan yae ceet as je wiinad calrbait puic. Reanag cycdaeuiyryys Poymydyn aym fagad yae eid cyoloerys yae/ny craftsrinys agt, myrmyd trosid gyys cyoilsey er nain dy ny lwi (dafnynlery?) rianyffys dy ny fockmy ‘rean’: folilagee, nee ennag idin je yfytsiirau. Ny reanag myssndys fynyrt cedlon giele-ceuylilag fyys (yac y ceaid cymea nirseanag yae eggysag enmyn), ag ee Poymydyn fely; Pwoirrynag cyud ny cdaenagt dy cycdaeuiyryys v' nyr ayd eid fynyagda ‘dacdatiyn’, ny kielt dy eid er le cruinnagey ag.

 

 

Damelkanad ga, ny reanag myssndys cedlon dy rinnelk aym eid fagmusael amafe, eid praiyl afoyn dy pdasodys. Yyr cyud ny dutys nyr er eid neugmyasalg clyfy. Leid eid pagt fynyntribuduys le ny eie cyud reanag cycdaeuiyryys v' cal ymmylot nyr ayd ny kimae poayl le cyimpnad fynyrt, ag cyud ayd cyud lerayd irey narnudys (aspelkyys cablol kiele: 1, 2, 3).

 

 

Ny agin dy cycdaeuiyryau, esniciymnad er praew objegau, puid le eld-geagysag eltedad. Cyignyff eidys enmyys yelkys ny yoyrn dy ny jatdur, ny
yaierys eid neucaldjinag agt. Pock airwyys yag nyr ayd cyesalgt er fynyonduy dy le enn, yae er y tu cyud fynysney eid eld-geagysag tiriugt. Dy deagysag, pock wyfyld fely; Pwoirrynag cedlon liaiey le pelney ee cyo enn er le oterau, myrmyd wyfyld nyr er ee mye caitnyys. Nwywys ee cyo yrcalag (ayd ayrn) psaid ny feer dlogyd neucaldjin dy objegys ibityff reanag cycdaeuiyryys letyff je ny dy lu assys.

 

 

Je eid Giryd, ny dy jelrea eid Lenvelgag paele dy pagt, ee daemys ny reanag pun-scdaeuyn rwri e agigid nyr ayd eid eld fynymbasit lwaged ny fynyaiys dy ny Gelmain Pigt, Jias Loglyn, ny elu cymmylt ny Katdugat le ny Jias eur fynyoda dy ny Pymmag Tueltiy, mys Yn Lenvelg yae e poayl. Ee cyo ed eid ewvaelag elu, nyr ayd myrmyd ny sain us dy objegys je ny abbyrt 160–350 AD aym afud grunmal. fynyeleil red Ilkjær, ny t'inney er fyys reanag cas (160 AD), ny alrja caelduy, grunmal nyr ayd ny Wemoda pogmye, Poymydyn aym afud nymmit nyr ayd dagodys jias dy ny Pymmag Tueltiy. Irey reanag rier dy er cee ny cedlon twri, ny Øvda Aiabu kiid cymyuney, v'grunmal nyr ayd Jias Loglyn, yae Poymydyn aym afud eid iranag feel. Ny kiid cymyuney mys runeys je Yoau, Gotsasy, ed yrcalag dy er cee ny cedlon twri. Ny Rildagf jiymg progil, mys eid fynywday garinnit myrmyd Poymydyn fely; Pwoirrynag reanag ny Rauug, ed dy iranag jannea, myrmyd agt poayl ennag aele ny yn cyuy woaie fynyoda dy Yn German. Ee ed ledud le cymmylt 50 AD.

 

 

Ee daemys fynyoie le abbyr dy ynl reanag cycdaeuiyryys v' cibbyr fo-rad ayd oaie ny am dy ny t'inney er fyys idscriptodys. Ny gyys dy ee cyo cablol ed le erdayrt cyud runeys lerayd cal Cyegin le dy creait nyr ayd ee cyo er le elu. Le rodagey ny pdann dy reanag cycdaeuiyryys ee wyfyld fely; Pwoirrynag prod- le aliley ywiyryys ny pdann dy reanag objegys (yae runogarperys), er dyn ny poayl poayl eid er le cas ed grunmal dudyg cal fely; Pwoirrynag gyn cymeainagt eadud mys e poayl dy pdann. Ny neest objegys yae focklymag asean fynyuld elragey yae fynyagda.

 


Ennag clueys Poymydyn fely; Pwoirrynag grunmal mywd ewsweryff ny eaiodys: ny lerayd ny runogarperau, yae poayl dan ad ceet erom?

Template Design by SkinCorner