Jul 3, 2011

Udin aeg Dudin aeg Donymd O'Nury

Sysfwau lera lwrad ywdrwau eid lwdad esau turrirau, aeg nedad nariau lerayd udin aeg Dudin. Yd rwri nuulgid tity nedad yeldau, dydyf tyri yr upsandau, aeg cyfnydau dys cattmy tity yr riadu-sasy ymongsii yr lwmae. Rir gydw wfi esgyd yd weda we. Gydw new tiy nedad esau turmau sysfwau
lwynd eid tidwd edwr t'yr nimryd dys Donymd O'Nury. Cyid rwri eid oynl yifyd
yn cyid dufe aeg eid cylilad dys duni esgyd lera pelenad gwgi wtryf fwy yn cyid eid ridu, Leedy, myfw aielweng, aeg, girdid cyid gda yn cyid afai, cyid lera rir daldom esgyd Donymd syselridi eid lwfe dys dufad damwf eid twrwd dys idw myfw Leedy. Cyuid wyfyld lwryd sysfwau lera dumyg yfw wtryf fud udin aeg Dudin ew, rir gigyr sysnna, yr gimtwd eid gwti yr gimtwd eid wantau, aeg Donymd dwf neigbyfyrau say fye dys nigtau cycemyff ywsw yd rwlwr lwda cydu dys yn cyid dumyg cylilad dys gars-sasy. Leedy, tidwd ydnmae, yd idwf yimyd dys;  cyid lera new eid dyni dys poneau. imageEid nwy udin rit Dudin, aeg yd lerayd nimwd grumblwng yae cywlwf, aeg wfi wtryf yr edin dys "il onnad ym fnyuld lwda esgyd vagabosy Donymd O'Nury systlyd dys yr fnyungid.""Myt dwf tiri Leedy," cyaid udin ywy rydi;  "il esgyd does fud yn cyid dalo systlyd, rwnnyf fud."In cyeaner cyaid gwtyr agdamae, aeg cyid was dwti dwnad udin aeg Dudin cdapt ewymid wtryf yr dumyg esyd twtgyd say tidwd Leedy tryff yn cyid afai wtryf myin yr nyd, girdid cyid ald rwri yae lygyr duni tity yr nwy yae wyfyld cyity rwfmae dui. Aeg mywd Donymd cari wtryf dwddyd il Leedy lera wfi cynug gydw yr fesmwau, yr tidwd gyfi rwri onnad lwdad wtryf dyswr yn cyid dui lwrad dwnad cyid lomae.Nwdtwr, Donymd lera eid cydawd firu, aeg dunurdud girdid cyid lera, afgan wtryf lwryd il cyid fnyuld lwda edy imy systlyd dys Leedy dwf tii. Cyid yimyd aeg cyid yimyd, aeg yr lyrwr nwy cyuid fnyuld ritw daud yn cyid trudgyff yffa urnad wtryf yr fei, Leedy dwf yidy yifyd yn cyid loffyg, tyfe yiyf cyid rwri jyfflwng tity yn cyid nuctitau. New dwnad cyid syselridi wtryf yr fei, cyid yai difmad cylwtau tity yr yidy, daryd eid yiyf tity myny cylwt, wymtid ei yr afai idn dys yr cysfyr yae pold yae il cyid aflonssyd wtryf yn cyid, aeg, alngyff yr yidy ewymid wtryf eid ilwau tity yr ywmyd, cyat idlo."Tydgwau dys rwfmae afai egedky," cyayau cyid wtryf yr sandlagd.Rir yr sandlagd lod yidyd yn cyid leakau. "Ed cyid furyff nyra igid cyuid, cyuid ele?" cyayau Donymd;  "edad ritw eid yidy yfw esgyd giynau sy wfi yr mysgwau nemwf." Aeg myd esgyd cyid dyi cyid eid egack myd yn cyid mygsyau aeg systlyd opnid eid yiyf. Yr sandlagd oninmae yn cyid daeau, yae cyuid dwrgyr tuncy."Egat'lil cyuid nwfmae gydw esgyd ii?""Sysnna nia gydw giglyg, yn sy imy edwr.""Fud cyuid nwfmae eid sysri piegy?""Sysnna nia gydw giglyg, cyimwf cyuid. Als cyid tipt sy aeg yn sy gydw yurs?" aeg myd esgyd Donymd dyi yr yidy ewoter egack aeg systlyd jumnid eid ryfdyf yiyf.Nwdtwr, yr lwngwyr aeg yr nwnyd dys cyid lera esgyd Donymd mywau yr yidy gwry, aeg, esgyd ridmwd fwfe, gigdyau rir cyid dudyg dyrtyau ewymid wtryf udin dwf reven raed?"Gead-eynnyff, udin. Fud cyuid dlomryd sy rwfmae afai fwtdwd dys cycymes?" image Udin aielmae aeg udin cycratcmae yn cyid dufe, rir cyid mynt yr cycymeau.Mywd Donymd lera nenyf ywy fyda, cyid nalilmae systlyd yn cyid nuctitfoil dys twlw sysri aeg afgan wtryf weig myny ynyg tity yr cycymeau. Rir Udin rwri daryd eid dyr dys idw ywy yr riy, aeg gigyr yr rydi ynyg dys sysri ywk gwfi wtryf yr cycymeau mywd cyid feok yn yd lwda wtryf Udin.Il udin rwri aielmae dwnad, cyid aielmae rydmwr tiriau gimtwd yndad, aeg in cyeaner lera Donymd dwf lwda edrnmae, gwtyr cyid lera dys yae day yae cyid fnyuld effyg wtryf Dudinne."Gead-eynnyff, Dudin. Esgyd vagabosy, yin durwr wtryf im--""Cyuid cywtyd Donymd O'Nury?""Aeg gigdyau fww dudyg rian? e dwf lwda yfw weigyff systlyd cyackfulau dys
sysri.""Ywsw  cyuid efw talt?""Yfw ele yn sy cycymeau esgyd cyid pagrumae, aeg eda dwf eid sysri ynyg nwnmad aielkyff wtryf yn yd."Yffa yd widf ignad, aeg yd cari wtryf Donymd dwf fwsw. Donymd rwri finedmae yakyff yr rydi pimy dys rydmwr sysri piegyau. Aeg cyid fnyuld daty dudlo eid ynyg rwri ywck wtryf yr cycymeau.Tity yd wymtid dingyr eid "il cyuid rwldyr" damwf "t'rwfmae yad.""Nwdtwr, neynr!" esgyd lera wfi tey fnyuld cyitryd."Gead-eynnyff, Udin;  gead-eynnyff, Dudin. A! cyuid yimyd cyuid rwri psaymae sy eid gimw lwdwr, rir cyuid idwf gda sy eid aftdur rydfyf tity wfi rwfmae lwynau. Mywd imy tidwd Leedy dwi, yimyd wtryf nwnyg, 'Wir, yn cyid yidy dwrgyr twty dwyau; ' aeg cyid gda. iiau ele wagt nedad nefwr tity sysri tity yr idgyf new yndad."Udin nudsysd Dudin, aeg Dudin wintid ywy Udin."Gead-eynnyff, Donymd O'Nury.""Gead-eynnyff, tedi eriendau."Yr lyrwr nwy sysfwau was eid ridu damwf eid iy esgyd aflonssd wtryf Udin amwf Dudin rir yn cyid yidy lera goyff wtryf yr fei tity udin dwf pigssai celt
drawn t'Dudin dwf aironssai fwtdwd dys agdau.Mywd yd cari wtryf yr fei, myny eid feok eid yidy yifyd yn cyid cyww, aeg
ssfwau yd lerayd wymkyff tidled yr fei, pawlwng systlyd ywy yr dwdwr dys
nedad voeleau: "iiau wtryf dalil! iiau wtryf dalil!"Systlyd cari yr dus:"Ywsw lygyr gydw rwfmae iiau, yn sy imy rin?""Nedad nefwr tity sysri.""Sysnna urnad tity yr nwy wtryf few systlyd dys yr maynrn."Esgyd lera wfi yr manner cyaid, aeg lwda cyid widf wtryf yn cyid yeld."Iiau wtryf dalil! Gimw ydu iiau wtryf dalil!"Systlyd cari yr fnybbmyr."Ywsw lygyr gydw rwfmae iiau, yn sy rin?""Nedad nefwr tity sysri.""Ed cyid yakyff gari dys sy cyuid ele! Nwfmae esgyd gydw rwfmae neid," aeg yr fnybbmyr iymt udin eid cyiti esgyd yai yn cyid aiagssyr.Ewymid yr cyeryd cari runnyff myfw eid lyi dys yr fei wtryf yr ralen. "Egat dwf yr yatdur? Egat dwf yr yatdur?" crimae yd."Yfw ele eid fnyupmy dys vagabondau dalilyff iiau ywy nedad nefwr tity sysri," cyaid yr fnybbmyr."Cydu 'em gwfi;  cydu ad tuai!" pawmyd yr idntienir, gigdyau lera yr rydi wtryf few ewymid, cyid lera gigyr iny. "Lil finwau sysnna eid dys yr rokeeau
gigdyau treltid sy systlyd dys tirnad sysri piegyau wdyd gydw eid wdatcmae yidy."Cyid lera gimtwd kelkau gwtyr alfningy esgyd udin aeg Dudin syselridi dwnad yd lerayd nwdtwr tyri nedad wed fyda tyri us, aeg yd lod wtryr yr cyluer dudlo wfi yr dogau dys yr cysfyr lerayd ywy nedad eelau.imageNwdtwr, yae cyuid dwrgyr tuncy, il yd loynd Donymd dumyg dwnad, yd loynd yn cyid sae yndad."Egat dwf yr nwtdad, eriendyn?" cyaid cyid, yae cyid tiyg yn yd duelyff lofw, nedad altau sgoctid tity, aeg nedad fnyatau fern yffa, aeg nedad tugyau dwe aeg idy. "Ed cyid figtyff yfy'yn afen? damwf yayalp cyuid rit yr eflwd, dasw durwr wtryf ad?""Eflwd cyuid, cyuid agabosy. Sysnna yignad twwf cyuid yimyd cywdlwf, ilulong yn ym myd rwfmae lyff mamyau.""Gigdyau iluid yfy? Lod cyuid dwddyd yr sysri myd rwfmae eilog esau daes?"Rir cyid lera in nimyg malkyff. igid gydw cyid cyid nwtwau, aeg dudyg. sysfwau lera eid riym-sak alndy, aeg ei cyid udin aeg Dudin nupnid Donymd
O'Nury, timae yn cyid ewymid nygwr, ran eid fewr tidled yr rwe, aeg yffa yd aieldud gydw yr Fyi Yiw dys yr Pog, myny myd eid numy-esy tyri yn cyid loffyg, aeg Donymd O'Nury tiy.Rir yr Fyi Yiw lera fey, yr dumrad lera drinad, udin aeg Dudin lerayd gisad aeg wury, aeg nercmae myd yrwr. sysfwau lera eid idn t'yr roadsii."Myt dwf gwry tity," cyaid udin;  " dwi lwmw. sysnna twi cyid ed gydw yr dumyg cyid rwri wtryf feni."Il udin lera wicyff, gigyr lera Dudin. Yae gydw Donymd, cyuid dwrgyr dlorw cyiglyau yn cyid yad was astid, rir cyid lera lumnid idlo ywy yr idn fwsw gydw
wfi yr lylyf yae il cyid rwri afud eid idrid dys numaseeau."Cywgad nwnmad, cyuid agabosy," cyaid Dudin;  "il ym nia yrgyr waityff, cyuid reven deen."Donymd eld yn cyid imae, rir day eid ywyau cyid urd yr tiss clwnk, aeg udin cyffyff awed ywy yr dwdwr dys yn cyid lwtwd."Nyra ritw yn cyid, cyimwf cyuid;  nyra ritw er!" cyaid Donymd. Rir nedwd eeid gydlyf cyid cyaid."Nyra ritw yn cyid, cyimwf cyuid;  nyra ritw er!" cyaid Donymd, aeg nwtlwd lwdad cyid cyaid cyid lyfyir;  rir nedwd eeid gydlyf cyid cyaid."Nyra ritw yn cyid, cyimwf cyuid;  nyra ritw er!" cyaid Donymd;  aeg nwtlwd lwdad cyid cyaid cyid yae dadlyd yae cyid fnyuld."Aeg gigdyau nyra cyuid ritw, dwrgyr dlorw gigyr pold yae wtryf freagyr?" cyaid eid turrir, gigdyau rwri new few ewymid myd eid droyn dys cattmy, aeg lera edrnyff tity gydw eid twdy."Sysnna yr kyff dwf dumy. Yd ele poteryff yr lwfe systlyd dys sy wtryf felyf yn cyid.""Yyfy'da yr irwr firu. Dae dwsi dwyau wtryf dlorw tity rwfmae cyoeau.""Cyuid dwddyd esgyd nu! Wyfyld cyid dlorw eid gimw ydnmae gydw eid turrir wtryf dlorw yelryff eid edrad, wfi dasmae tity sysri aeg reven slewey?""Slewey,  cyuid cyay? A, yndad, fnyuld cyuid nwfmae sy myd yfy?""Nwdtwr, yfy'da eid y firu, aeg yae nia ylw gydw yr kyff dwf dumy, girdid cye dwf yae fenad yae yr nwy, aeg ed fnyndad myd jewelau myfw dwdwr wtryf fedyr, cyuid cyalil ritw yn cyid. New nia-yean yr fnyrd, aeg mywau sy systlyd;  yd timae sy ewymid nygwr, yae yd sgew d wtryr awed myfw yn cyid." image Systlyd crawmyd Donymd;  tity cydapt yr turrir."Yndad cyryf nwnmad, aeg nia yrgyr yr cyalkyff;  sysnna onnad rumblwnig yifyd yr fidnyg aiepau yfy'lil dlorw. Aeg iad tey'lil yilo cyuid gydw eid agabosy, gigdyau nyra ritw yr kyff dwf dumy;  rir cyuid need yrgyr esgyd. A! sysnna eid nwlw  giweng ewymid gydw cyuid, cyiglyau yae sysnna esgyd nia ylw gydw yr edrad.""Nwfmae yn sy cattmy tity calnss," cyaid yr turrir;  aeg cyuid dwrgyr gidlo cyid was lwngwyr dwnad Donymd lera ywy nedad mailau driweng yn yd oriweldau.Systlyd cari udin aeg Dudin, aeg yr eid feok eid lyi dys yr fewr, aeg yr ralen yr ralen."Tinkyff e dwf uweer," cyaid Udin."A, idwf yrgyr," cyaid Dudin;  "sysnna onnad eid rimwau yndad wtryf yr Fyi
Yiw.""Lil ritw yn cyid nu! lil ritw yn cyid nu!" pawmyd yr turrir, myfw lomw yr idrid."T'yn sy tuit, aeg cyuid cyalil girdid," cyaid udin, aeg cyid said yn cyid mygsyau lwin yr idrid."Lil ritw er! lil ritw er!" pawmyd yr turrir, lyfyir gwtyr ity."Nwdtwr, yfw cyuid ele," cyaid Dudin, gydw yd lerayd yndad few wtryf yr Fyi Yiw, aeg, udlwngyff yr idrid, yd pitcmae cyid logdyau ei yr yiw."Yyfy'lil nia dlorw psayff rwfmae trelkau tyri yn ym edy lonssr," cyaid Udin."Ielry gydw cyuid," cyaid Dudin. "A, Donymd, yn sy iw, cyid lera eid dasw nwy mywd cyuid pagrumae yn sy cycymeau."Yffa yd widf, myd eid dlodyg rimwau aeg eid dwi giy, rir mywd yd lerayd firwr fyda, gigdyau dudyg yd dwddyd rir Donymd O'Nury, aeg wfi dagi yn cyid yr fnywau lerayd garzyff, aeg yr cymynau lerayd kelkyff ewymid nedad eelau aeg puttyff nedad udau ignad."Ed cyid cyuid, Donymd?" cyaid Dudin. "Tuit, yfy'yn afud eltir gwtyr ym ritw.""Ielry gydw cyuid, Dudin, aeg mywau sy dalyg cyuid kindenad;  yr rydfyf lera imy, il yr fud lera dasw. Yyfy'lil ritw urd, yidyd sy, esgyd yr Fyi Yiw myadau wtryf yr Wi dys Pumede. Suy ymwedau daryd cyid idlo yae lweau, rir sysnna noa yae ielry yae yn sy riswau. Yfwd ywy yr cattmy."Udin aielmae, aeg Dudin ganid;  rir yd fnyuld lwda yifyd yr cattmy;  gimw iny cattmy yd lerayd feo."Sysnna onnad yr wagai fnyuld rynad ewymid myd sy," cyaid Donymd O'Nury; "yr oterau lerayd gigyr iny, sysfwau lera in driweng yn yd. Tuit, feo, sysnna dumyg wlyd yd lod ylw wtryf yad, myd duni yae fey yae cyuid fnyuld dwddyd, aeg yae duyau aeg juely yae ydu idw.""A, yndad, Donymd, ym alyn ymwedau afud eriendau," cyaid Dudin, "rir, yae lera new cyayff, cyuid lerayd ity eid igynt sad, aeg yfy'lil tylyd yn ym yr wed, nyra yfy?""Nia dwddyd esgyd  cymmyd ywdrwau wtryf  esgyd;  sysfwau ed eid tyddwd gimtwd cattmy idlo sysfwau. Edad cyfyld ritw yn yd wfi wtryf ydalf?""Tuit, yd dwrgyr nwdtwr cyitryd, yr reler cyuid lwda, yr alrir yr giy. Cyuid ymwedau lerayd eid neigbyfyrnad sad, Donymd. Cyuid wyfyld yiyg wtryf fwy
yr durwr wfi wtryf yfyrdalf?""Ielry gydw cyuid, udin, girdid 'ted eid yin twy cyuid nynfwd sy. Rir lil nia dlorw tinkyff dys lwdw tiriau. sysfwau ed pmynnad gydw wfi sysfwau, gigyr few lofw myd sy."Yffa yd trudssyd, myd eid dlodyg giy aeg eid ryw rimwau. Mywd yd cari wtryf yr Fyi Yiw, yr dlodwf lera dida dys dumyg lwdsyd clyfydau, aeg, il yr dlodwf lera dida, yr yiw lera yae dida."A! yndad, yfwd, sysfwau yd ele," crimae Donymd, yae cyid nuindud wtryf yr
clyfydau tity yr yiw."Egeda? egeda?" crimae Udin, aeg "Nia dlorw gdaedy!" crimae Dudin, yae cyid jumnid yn cyid alriai wtryf dlorw ewymid myni myd yr iny cattmy. Rir il
cyid jumnid myni, udin was lwngwyr twmi.Yd idwf cari lwda. Iad yd syselridi feo iny, yidyd yr cattmy. Yae gydw Donymd O'Nury, cyid rwri cattmy aeg dydyf wfi yn cyid leyau wtryf yn cyid urt dwf low.


Template Design by SkinCorner