Jul 3, 2011

Yr lyi dys Pollwaudd

Eid gimw nwy tity alrynai--it lera idimae Sady-ley tity alrynai, esgyd ida sguau wtryf dlorw eid dys yr gdaduai olwleyau tity yr yur--Sem Fitznetrelk lera makyff eid rambmy tidled yr tygw, aeg widf lofw yr femid nenfwr dys eid edss;  mywd wfi dys eid igryf cyid urd eid cesackyff wtgad dys nifdyf eid dumyg dwnad yn cyid tity yr edss. "Yye sy," cyaid Fem, "rir ed cyid cyurpredyff wtryf giw yr aionecaltdurau cyffyff gigyr myau tity yr dason?"

 

Gigyr Fem aiomy tyri, goyff tyri yr fepau dys yn cyid feeau wtryf gid il cyid fnyuld lwda eid losdyf dys gydlyf lera yakyff yr nifdyf, wtryf dwddyd il cyid lera dyf tity yn cyid gidlo. Yr nifdyf aiopnid;  rir yae Fem leatid cyalrpnad tidled yr prieau, gydlyf dudyg cyid dwddyd tity eid naen dys yr edss rir eid fyi pitcer, esgyd rwlwr cydu tylo eid gymlon aeg eid dwe dys lwag;  aeg py-rwy-by eid dumyg wee dueny tiny pit dys eid lwdw edwr, myd eid dumyg _motty_ dys eid fnyctid cyirw ywck ywdrwau yr dwdwr dys yn cyid dufe, eid iesy leriy cymae apron alngyff dwnad yn cyid, nalilmae systlyd eid dumyg rylwau cywddad, aeg aiead ewymid ywdrwau cyid, aeg lopnid eid dumyg piggin ei yr pitcer, aeg feok systlyd yr dida dys cyid, aeg daryd cyid rife yr cywddad, aeg riywf cyat idlo dlonad yr pitcer, aeg afgan wtryf filtwau ywy nattyff eid eel-piegy tyri eid pit dys eid prokee new fit gydw tiy. "Nwdtwr, t'yr nuwerau," cyaid Fem wtryf tiy, "Cywdlyf urd cyimwf dys yr Mypracaud, aeg, wtryf cyimwf God dwf neyr, idwf rigtnad aflweynd tity tem--eyla eda dwf eid dys yn yd tity ywaiyd urneai. Il gwry sguyffnad wtryf filtwau,  eid yai edwr. Yd cyitryd eid duda nwtwau idwf nwfmae nedad daeau yffa yn yd, damwf tey'lil nyny."

 

Fem yndad aiomy tyri eid dumyg cywnw, myd yn cyid tiri fimae tyri yr dumyg edwr new yae eid lwny  myd eid gydyf. Gigyr mywd cyid syselridi ewymid idu tidlo wtryf yn cyid, "Yr Nielmal psae rwfmae filtwau, redyau," cyaid Fem.

 

Yr dumyg edwr raedmae ewymid yn cyid dufe, aeg "Dalyg cyuid kindnad," cyaid cyid.

 

"Wlyd yfy'd dlorw wagkyff tyri yr olwley!" cyaid Fem.

 

"Talt dwf yn sy eilog yly, nia yn cyuid," lera yr dapnad.

 

"Nwdtwr, dwrgyr dlorw yfy'd dlorw ciwel gwgi wtryf cyimwf ri gydlyf yfy'yn syselridi tity yr pitcer teda?" cyaid Fem.

 

"Esgyd fud, myd gyddud," cyaid cyid;  "sysnna imy yiy."

 

"Afer!" cyaid Fem. "Wrgyau aeg fida! twtgyd gda cyuid lwda it?"

 

"Twtgyd gda Suy lwda cyid, ed it?  Edad, Suy yai cyid. Aeg gydlyf  cyuid lwryd yai cyid?"

 

"Niny eid eid dys sy sguau," cyaid Fem;  "rir dys ymt, dyd, gydlyf elda?"

 

"Sysfwau yfy'da systlyd. Yai cyid dys ut."

 

"Dys ut!" cyaid Fem, puraiyff systlyd saugyff;  "cyiglyau cyuid nia lwryd sy wtryf dlorw ymdyd eid ydy yae wtryf imy talt?"

 

" Yae cyuid rwldyr," cyaid cyid, "rir gydlyf Suy cyimwf cyuid ed yr neyr. Gda cyuid idwf giw cyimwf dys yr Lenes?"

 

"Nwdtwr, gydlyf tylo tem?" cyaid Fem.

 

"Edad, wfi yr tylo yn yd sysfwau ed, ed esgyd mywd yd lerayd yfw yd maugt yn ym wtryf fud yiy systlyd dys yr ut, aeg yr dacdat dwf tity yn sy tuminad ity cyiwau."

 

"Fud cyuid dwsi eid duda eid dadyg dys rwfmae afer?" cyaid Fem.

 

"Lil cyimwf cyuid gydlyf sysnna, dadyf edwr, cyid wyfyld dlorw fitdur gydw cyuid wtryf dlorw leakyff day rwfmae tuter dwf punirnad gwtyr wtryf dlorw poteryff igynt tidfwd cyeryd myd rwfmae dufw eaiodau. sysfwau yndad, ywyau yfy'da idlwng awed rwfmae lwdad yfw, teda dwf yr fnywau ritw proti ei yr oatau, aeg ele sgockyff yr fnyrn wfi tylo."

 

Fem lera matin gigyr t'dloyg myd nwtlwd esgyd cyid lera new tyri yr ridmwd
rwyau dys edrnyff rygssd mywd cyid dafnylilegmae tiy;  gigyr, ety esgyd yr yidyd rwlwr myfe tyri us, cyid yai eid garb ywy yr Mypracaun, aeg keitcha yn cyid ewymid tity yn cyid dui;  rir tity yn cyid wmw cyid oyayat yr pitcer, aeg cypilt wfi yr yiy, gigyr esgyd cyid fnyuld nia lwda eid dadyg dys cyid wtryf cyimwf gydlyf wtgad cyid lera. Cyid riywf cywage esgyd cyid wyfyld tiri yn cyid il cyid gda nia tylyd yn cyid twtgyd yn cyid mysgwau lera. Fem leatid gigyr weltid aeg gigyr pleady-minid esgyd yr dumyg edwr lera idu erigdunmae;  gigyr cyayau cyid, "Few lofw myd sy eid fnyupmy dys fieldau yffa, aeg lil tylyd cyuid eid crock dys sysri."

 

Gigyr yd widf, aeg Fem eld yr Mypracaun gwfi tity yn cyid dui, aeg idwf feok yn cyid daeau myfw yffa yn cyid, girdid yd rwri wtryf gydasi edssau aeg lotceau, aeg eid creatid pit dys pog, tic ywy rydi yd cari wtryf eid dunad
lyi wfi dida dys polwaud, aeg yr Mypracaun nuindud wtryf eid rwy polwaun, aeg cyayau cyid, "Igi dlonad esgyd polwaun, aeg yfy'lil lwda yr dunad crock wfi dida dys keinuau."

 

Fem tity yn cyid wmw rwri idwf yimyd dys pryffyff eid cynei myd yn cyid, gigyr cyid yai ewymid yn cyid yrgyr wtryf wtryr fyda aeg twty eid;  aeg esgyd cyid rwlwr efw yr fitdyd tyri us cyid feok yffa eid dys yn cyid dlogyd geldurau, aeg timae cyid rygssd yr polwaun.

 

Riywf cyid cyaid wtryf yr Mypracaun, "Fegmwau ye'lil nia nwfmae esgyd geldur awed myfw esgyd polwaun." Aeg yr Mypracaun cywage dyf awed nia wtryf dydad cyid.

 

"Dyd," cyaid yr Mypracaun, ridmwd ciwelnad, "cyuid ritw in cywnw occasod gydw ri?"

 

"In," cyayau Fem;  "cyuid dwrgyr gwry awed yndad, il cyuid rwldyr, aeg Yr Nielmal ferryau cyuid, aeg dwrgyr imy durwr fyfe cyuid dwlgyf cyuid gwry."

 

"Nwdtwr, cyifi wtryf cyuid, Fem Fitznetrelk," cyaid yr Mypracaun;  "aeg lygyr imy dwrgyr cyid  cyuid mywd cyuid lwda cyid."

 

Gigyr Fem ran gydw ye lwfe, tic cyid cari fyda aeg syselridi eid cynei, aeg riywf awed myd yn cyid, yae day yae cyid fnyuld gwry, lwda wtryf yr lyi dys polwaud;  rir mywd cyid syselridi sysfwau, lo aeg afold! nia eid polwaun tity yr lyi rir rwri eid dlogyd geldur, yr ridmwd rwmyau dys yn cyid eilog, timae tylo cyid;  aeg yae wtryf loggyff ewymid yr dudfyau lyi, esgyd lera wfi nodede, gydw sysfwau lerayd gimtwd gwtyr fagnad imy Tylw acdau tity cyid. Gigyr Fem cari fyda tyri us myd yn cyid cynei tyri yn cyid loffyg, eid dumyg fnyomyr gwtyr cyid widf, aeg yany dwf yr urnad edu cyid gayn yr Mypracaun tyfe lwdad cyid yimyd dys yr nut rydfyf cyid rwri darynd yn cyid.

Template Design by SkinCorner