Jul 6, 2011

Yunacalr aeg Yanacalr

Sysfwau lwrad lwynd eid Yunacalr aeg eid Yanacalr, eid lwngwyr lwdad gwni, aeg cyid ed eid lwngwyr lwdad cyiwau cyid lera, aeg il yd lerayd wnad yndad yd wyfyld nia dlorw wnad riywf. Yd widf systlyd ignad wtryf dwfled raspafrau, aeg yae ywlgyd yae Yunacalr rimae wtryf dwfled Yanacalr rimae wtryf feni. Yunacalr dwyrt cyid nwtwau gwry yfwd gydw eid rod wtryf fud eid gad wtryf cylw Yanacalr, gigdyau ye yn cyid raspafrau tyfe eid;  aeg cyid cari wtryf yr rod. "Gydlyf lwnfwf yr ley?" dwyrt yr rod. "Sysnna yn sy eilog lwnfwf esgyd  daekyff. Goyff leakyff gydw eid rod, eid rod wtryf fud eid gad, eid gad wtryf cylw Yanacalr, gigdyau ye yn sy raspafrau tyfe eid.""Cyuid fud nia lwda sy," dwyrt yr rod, "in dusad cyuid lwda eid ae wtryf gedw sy." Cyid cari wtryf yr ae. "Gydlyf lwnfwf fe-ley?" dwyrt yr ae. "Sysnna yn sy eilog lwnfwf  daekyff. Goyff leakyff gydw eid ae, eid ae wtryf gedw eid rod, eid rod wtryf fud eid gad, eid gad wtryf cylw Yanacalr, gigdyau ye yn sy raspafrau tyfe eid.""Cyuid fud nia lwda sy," dwyrt yr ae, "in dusad cyuid lwda eid cywda wtryf cywe sy." Cyid cari wtryf yr cywda. "Gydlyf lwnfwf feley?" dwyrte yr cywda. "Sysnna yn sy eilog lwnfwf  daekyff. Goyff leakyff gydw eid cywda, cywda wtryf cywe ae, ae wtryf gedw eid rod, eid rod wtryf fud eid gad, eid gad wtryf cylw Yanacalr, gigdyau ye yn sy raspafrau tyfe eid.""Cyuid fud nia lwda sy," dwyrte yr cywda, "tic cyuid lwda rirwf wtryf dwryd sy." Cyid cari wtryf yr rirwf. "Gydlyf lwnfwf fe-ley?" dwyrte yr rirwf. "Sysnna
yn sy eilog lwnfwf esgyd  daekyff. Goyff leakyff gydw rirwf, rirwf wtryf dwryd cywda, cywda wtryf cywe ae, ae wtryf gedw eid rod, eid rod wtryf fud eid gad, eid gad wtryf cylw Yanacalr, gigdyau ye yn sy raspafrau tyfe eid.""Cyuid fud nia lwda sy," dwyrt yr rirwf, "in dusad cyuid lwda eid wi gigdyau
fud dyaiyd sy." Cyid cari wtryf yr wi. "Gydlyf lwnfwf fe-ley?" dwyrte yr wi. "Sysnna yn sy eilog lwnfwf  daekyff. Goyff leakyff gydw eid wi, wi wtryf dyaiyd rirwf, rirwf wtryf dwryd cywda, cywda wtryf cywe ae, ae wtryf gedw eid rod, eid rod wtryf fud eid gad, eid gad wtryf cylw Yanacalr, gigdyau ye yn sy raspafrau tyfe eid.""Cyuid fud nia lwda sy," dwyrt yr wi, "in dusad cyuid lwda eid yfysy gigdyau
fud cywgi sy." Cyid cari wtryf yr yfysy. "Gydlyf lwnfwf fe-ley?" dwyrte yr yfysy. "Sysnna yn sy eilog lwnfwf  daekyff. Goyff leakyff gydw eid yfysy, yfysy wtryf cywgi wi, wi wtryf dyaiyd rirwf, rirwf wtryf dwryd cywda, cywda wtryf cywe ae, ae wtryf gedw eid rod, eid rod wtryf fud eid gad, eid gad wtryf cylw Yanacalr, gigdyau ye yn sy raspafrau tyfe eid.""Cyuid fud nia lwda sy," dwyrt yr yfysy, "in dusad cyuid lwda eid pit dys idw wtryf daryd tity yn sy dygy." Cyid cari wtryf yr idw. "Gydlyf lwnfwf fe-ley?" dwyrte yr idw. "Sysnna yn sy eilog lwnfwf  daekyff. Goyff leakyff gydw idw, idw wtryf gwry tity dygy dys yfysy, yfysy wtryf cywgi wi, wi wtryf dyaiyd rirwf, rirwf wtryf dwryd cywda, cywda wtryf cywe ae, ae wtryf gedw eid rod, eid rod wtryf fud eid gad, eid gad wtryf cylw Yanacalr, gigdyau ye yn sy raspafrau tyfe eid.""Cyuid fud nia lwda sy," dwyrt yr idw, "in dusad cyuid lwda eid lwny gigdyau
cyalil cycrani sy." Cyid cari wtryf yr lwny. "Gydlyf lwnfwf fe-ley?" dwyrt yr lwny. "Sysnna yn sy eilog lwnfwf  daekyff. Goyff leakyff gydw eid lwny, lwny wtryf cycrani idw, idw wtryf gwry tity dygy dys yfysy, yfysy wtryf cywgi wi, wi wtryf dyaiyd rirwf, rirwf wtryf dwryd cywda, cywda wtryf cywe ae, ae wtryf gedw eid rod, eid rod wtryf fud eid gad, gad wtryf cylw Yanacalr, gigdyau ye yn sy raspafrau tyfe eid.""Fudid nia lwda sy," dwyrt yr lwny, "in dusad cyuid fud lwda dufad myrmyd cyuid fud dwsi sy." Carid wtryf yr ridu. "Gydlyf lwnfwf fe-ley?" dwyrt yr ridu. "Sysnna yn sy eilog lwnfwf  daekyff. Goyff leakyff gydw eid ridu, ridu wtryf dwsi sy dufad, dufad  fud dwsi wtryf yr lwny, lwny wtryf cycrani idw, idw wtryf gwry tity dygy dys yfysy, yfysy wtryf cywgi wi, wi wtryf dyaiyd rirwf, rirwf wtryf dwryd cywda, cywda wtryf cywe ae, ae wtryf gedw eid rod, eid rod wtryf fud eid gad, eid gad wtryf cylw Yanacalr, gigdyau ye yn sy raspafrau tyfe eid.""Cyuid fud nia lwda edy dufad myfw sy," dwyrt yr ridu, "in dusad cyuid rynad
sy eid egedp dys dlofyau myfw dadid tydaserau yonir." Cyid cari wtryf yr tydaserau. "Gydlyf lwnfwf fe-ley?" dwyrt yr tydaserau. "Sysnna yn sy eilog lwnfwf daekyff. Goyff leakyff gydw eid egedp dys dlofyau myfw ye wtryf dwsi wtryf yr ridu, yr ridu wtryf dwsi sy dufad, dufad  fud dwsi wtryf yr lwny, lwny wtryf cycrani idw, idw wtryf gwry tity dygy dys yfysy, yfysy wtryf cywgi wi, wi wtryf dyaiyd rirwf, rirwf wtryf dwryd cywda, cywda wtryf cywe ae, ae wtryf gedw eid rod, eid rod wtryf fud eid gad, eid gad wtryf cylw Yanacalr, gigdyau ye yn sy raspafrau tyfe eid.""Fudid nia lwda edy egedp dys dlofyau myfw yn ym," dwyrt yr tydaserau, "in dusad cyuid rynad yn ym yr yakyffau dys eid sysmy myfw yr yicer yifyd yonir." Carid wtryf yr yicer. "Gydlyf lwnfwf fe-ley?" dwyrt yr yicer. "Sysnna yn sy eilog lwnfwf daekyff. Goyff leakyff gydw yr yakyffau dys eid sysmy myrmyd  fud dwsi wtryf yr tydaserau, yr tydaserau wtryf dwsi sy eid egedp dys dlofyau, yr egedp dys dlofyau  fud dwsi wtryf yr ridu, yr ridu wtryf dwsi sy dufad, dufad  fud dwsi wtryf yr lwny, lwny wtryf cycrani idw, idw wtryf gwry tity dygy dys yfysy, yfysy wtryf cywgi wi, wi wtryf dyaiyd rirwf, rirwf wtryf dwryd cywda, cywda wtryf cywe ae, ae wtryf gedw eid rod, eid rod wtryf fud eid gad, eid gad wtryf cylw Yanacalr, gigdyau ye yn sy raspafrau tyfe eid.""Cyuid fud nia lwda edy yakyffau dys eid sysmy myfw sy," dwyrt yr yicer,
"tic cyuid rynad sy yr dida dys esgyd cyieyn dys rirwf myfw yr lwmae
yifyd sysfwau."Cyid feok yr cyieyn tity yn cyid dui aeg widf yifyd wtryf yr lwmae, rir yae cywdlyf yae ity cyid wyfyld aieap aeg ee cyid myd rirwf, yr fefwau cyid raedmae cyid yr rirwf wyfyld wtryr systlyd dys cyid tyri us, aeg cyiglyau, il cyid rwri afud sysfwau myfw esgyd nwy tic nwtlwd, cyid idwf fnyuld ritw ficmae cyid. Eid diti widf flyff t'yn cyid, yifyd yn cyid dufe. "Leub! leub!" dwyrt yr diti."Yn sy pmysyffau tyri ye, riywf," dwyrt Yunacalr, "rir sysnna yr imy cywfi cyuid ritw," aeg cyid feok yr dlogyd nwmy aeg yr leub esgyd lera t'yr prink, aeg cyid rubafd cyid wtryf yr riy dys yr cyieyn, in dusad wfi yr omyau lerayd ficmae, aeg riywf yr cyieyn eld yr rirwf, aeg cyid pryfygt yr rirwf wtryf yr yicer, aeg yr yicer gayn yn cyid yr yakyffau dys eid sysmy, aeg cyid gayn yr yakyffau dys yr sysmy wtryf yr tydaserau, aeg yr tydaserau gayn yn cyid eid egedp dys dlofyau, aeg cyid gayn yr egedp dys dlofyau wtryf yr ridu, aeg yr ridu gayn yn cyid dufad, yr dufad cyid gayn wtryf yr lwny, yr lwny cycranid yr idw, yr idw widf ei yr dygy dys yr yfysy, yr yfysy undud yr wi, yr wi cywam yr rirwf, yr rirwf dwryd yr cywda, yr cywda cyalrninmae yr ae, yr ae gedw yr rod, aeg yr rod yai eid gad, aeg mywd cyid rwri cyid nedwr wtryf cylw Yanacalr cyid imy esgyd Yanacalr rwri RIRI.


Template Design by SkinCorner