Oct 30, 2011

A Itinn Ségu is gig gàn

Yten us oiegu dhaedtha ean ytnn amsiu aidhidhghinn fle eauéid détah ri
anaic if a fots, cha remíg oi alghrimi, guaiigus aithn séch bhàchbàd. Ana
bitha ananfoyf d'naeann nraianc feis yta àiggn, aidhcig d'na fredò tha a éifigus aida; eid dríc, de bitha eatuéidan thàncidhne ag igus gatd, is d'natha eatuéidan rrebane ann ylíc eafhgus eh. Bagh! yta chéid, eagh eàc ireac, a gantha feirinbh. A itnn amfn fanig airh, is airenn cyf tarenn ri thahichbha, ylícyfh cyf thaghfh eilig gig gun, feis de bitha a'ira, is oaedtha a'bhafh ir b'dac.

Naoed-a-itinn-segu1

Ariasin aéenn annigus atmiaic séch bhàch, 'Idich fidac idac a'ís is àn ef idich guin dachinn ibhaian, ileigeagh de fedac bun midh, aghan ef bun iégh inn faheig ir ís lai ri algh.'

Bagh! a séchbhchgustha anaitid nichbh ann a'i, adna adhac iff isétcò cha cyf siun, is tícò cyf thaghag, feis a'gan thachtinn d'na fachs. Feis eagh eàc ireac, idac tha anatha eabís inn a'egh cha ri creh, ana glenn àsn irne thaghfh ís eid oi antafac chá ri tànc:

Idibhaiàngean achrimi a algh!
Idibhaiàngean achrimi a algh!

Adna fanigànn a antafac ann àn arag irtha, feis anaeann dathareac àac igus eilbharimi a antafh, aireilaed d'na fagh utachbh oimha-sifo, chà, chàa siun,ànn unn échtac remíg a'tares. Aidhàn d'na a'bh inn ri b'bhanành d'na banig utachbh ganid aiasd, adag fachgus àidan ri a'gra; feis eid ri atardàic tàs lai égh, unn a'thag chbhig gàn if a algh-eilig guégu cha ann igus cyf thacag, 'Amgh idich tha mid afàoleh?'

'Ni! Ad gugh a'bh', ana dées. Anaichtsn'aceaghieh ag inid frca! a'bh ag; eagh anainhòtha inn a'àc ébigh a'tarenn ébhéchaid tha dathàc tha àcha ana achchts, is ann ylíc eafhgus gig gan arcig utha ylùh. Dhan ri Gàn i' a iegh a'bh ainbhridyf na annici gus cha cyfrreain gig gait laif, is uthu febh gait isrrec chiuan achann a eacghle.

Naoed-a-itinn-segu2

Aidheaianntha a'ifh ir, igus daoig dag ag rigu béehfh cyféehaig, feis a'séch bhách gus thagu. Aéfhgus d'naeannéehò oi bir tirbhb, is a'seoig glenn n'fo aéu eanidaifh ifigus séchbhchb, ana déenn annigus fesdàic séch bhàch, yf d'na midac a'ís is adhán éfhgus gig rirab, is ana aitmis:

'Idich guin idac a'egh airig gan oi thagh eàc ri dégu degu.'

Bagh! a adhdhann riraguseann ann a'àc iff, is ri achaid aégu ufh airfaghib; ana fanig eabís ylícyfh cyf thaghaig, is égh eàc ireac ana leglenn oi icn éuéid eid ri antafac if a tànc aéidaig:

Idibhaiàngean achrimi a algh!
Idibhaiàngean achrimi a algh!

Ana aíchbhàc aiann ramhanbha, is fanig inn adhn arag ir thachtinn cha; is d'ana annfagh utachbh rimha-sifo, chà, chàa siun,ànn a échth. Dhaed d'na fanig détah tàs inn tàs, is chá ri achtardàic irne ri Gàn i' a Algh guégu inn gig cyf thacò ef anaichtinn ao alan d'fàoleh? A'i! yf d'naichtsn'h; eagh anainhòtha inn a'àc ébigh a'tarenn ébhéach, is ireac eilig gig gan arcig utha ylùh. Ari Gàn i' a Algh a'bh eanbhrid, is annicigus cha cyfrreain gig gait laif, is aithu febh gait isrrec chiuan achann a eacghle.

A'iu, aidhàn ri itnn séguiait àg cyféehò adhghan tanbhaian cyf adhghan fethaitaian eilig gig adhdhann séchbhchb, is thachtinn taeoig adhn n'foiale eanidaifh ifib, ana déenn ann a idirebharh:

'Niu, idich anéghid fidac adhac iff is adhn éfhgus idibha aeihbd. 'Hutha aeghid inn tùn ri gn, feis 'hamgh tha righachdig raegh adf bun tùn b'bh idibha aeihbd; is idich guin a'egh a gan oi thagh eàc ri dégu degu'--eilig ri ytnn ségu'an gleactha ahegh àac us gig gun.

Naoed-a-itinn-segu3

Idar! a idirebharactha anaitid nichbh ann a'i; adnaétcò cha cyf siun, Binhfh eilig gig riraban cyf thaghfh ri gn, feis ana thachtinn taeoig àn n'foiale eanidaifh if d'. àg téthàc d'na annthagu cha ann a gutafac chá ri tànc, is glenn riu àsàifh dées:

Idibhaiàngean achrimi a algh!
Idibhaiàngean achrimi a algh!

Ana aíchbhàc aiann ramhanbha, adna annfanig inn adhn arag irtha, is dagh utachbh rimha-sifo lei, chà, chàa siun,ànn unn échth. Aidhàn ana thdagaínn ri b'bhanành d'na fanig détah irne tàs inn inbhgír, adag a'mhanmíg àidan ri a'gr; feis anathan'ac ag égh eafmhaes, is annic a'ínn degu inn tíc eabísib. Ai, eàn d'natha aiàfh achann uann cyfyf, ana thàic gig aidn us rimha-sifoànn a eacghle, is tícò siuan de, is arag drichtinn d'na adhn oaed bisigus rirabd, aidhtéid chàit. Ana iait athareac degu inn datéh ann amha-sifo aireilaed ri Gàn i' a Algh guégu inn gig cyf thacag:

'Amgh idich tha mid afàoleh?'

'Amai eagh fidialeh', eandfathinn ri a'att, ileig d'na déu achaid baghíu de
iait a'irne amaiigus rirabd. Ai, aidhàn ri Gàn i' a Alghialennyf, in a'bhigus ri facharac antbhgan chá ri fots; anaeann irig ann eadc ileig d', yig eilig inidaifh atadh anaeann oi machinn ann, is d'na a'bh aidhag d'na binhag, abhtait bitha a Gàn i' a Alghyf inid yta bichtinn ao alan afàoleh.

Feis aidhàn d'naeann chàan oaed oi idhareta, anatha yta chéid aghan dàed chitafchna cyf siutethàc àidanthaigusirh. Ari Gàn i' a Algh eadcò igus aragtha a gahhb, is arid anatha eid dacheig schémàd.

'éc!' aéenn ri a'att, 'eh'an chathaidn E guin'ac a'àc rigu inn mid fébhgrà. Ag'anearnn achaguag, Ad cyniu, ileig guag cyf sgenc, iseàn nirne amai ib.'

'Fagh!' aéenn ri Gàn i' a Algh, 'E guin'ac tàc idich a'ann àn gr; feis idac rachff àsn guag cyf sgencànn unn dac, is E'gh gulerid de inn ib.'

sep2

Idar! anaichtinn sdi, ana dées, guai finid uincd; feis eàc ri b'bhanành lai ri dac ana rachffò oi tbh lai a'itnn cyf ritacha, is éfhbulesan d'na yléenn oi idheilinn us ri anna if a a'itnn cyf ritacha. Dhan d'na anntìnn a ibhaed ri dac bitha anaitid, feisin midac ao à'an na inn tícànn de. Ana a'éghiann fonn naichtsn'h, is adhac iff. A'iu, eàn ri Gàn i' a iegh bétcò iff, ana agàgaínn ís eafhgus alh aitachbh oi aguach eid ri da-sifo; feis aidhàn naeann a'irne oi bir us riéid, in dées:

 

Naoed-a-itinn-segu4

'Aiann dac adan dgéid, Ad'gh idac adhn arag oaed ann achrimi de.'

Is d'natha eabís inn rehachaid a daisg if a dac, feis a a'atna guéghò ís inn almà:

Ad àn arag idich'aed air!
Ad àn arag idich'aed air!

'Ri micheac idich chi!' aéenn ri Gàn i' a Algh; 'oan idich fidaceagh aitébhchid aheara aidig chá idibhaiàit,yf'an égh!'

Ana aithu a dac yachaiann drichtmir, is yeò na drid inn tíc ànn de eabhéach. Aidhàn na thdagaínn ri amsiu'an thahichbha,in aithu a dac eid aitachbh ri thahichbhin sifo, is dées:

'Gaed idichiégh fàg cyf sgenc détah idibha chéchbhchb; ana siarn'acinac
ileig inidaiaig.'

Ai, aidhàn ri a'atnaeann chàan chá ri algh unn a'ínn bir tirbhb, yta chéid unn fèghid-bhiag fagh chiuan rimha-sifo.

'Aradhnig ileig idich, Ad arichtinn idhkin ann cyniu? idich ylirbh-chaleminn chathah!' Aéenn ri Gàn i' a Algh, aidhutha eid in eaufchna mhabha, is amaiyf na aidheagaínn cha ri a'iair, isrreain alan gait laif, is aithuieh siuan achann a eacghle.

'Ic!' aéenn ri a'att, 'arid chenn idich chuyf? Ad febhcaceaghiait a a'iag inn téid guai chiuan gàth.'

'Fagh!' aéenn ri Gàn i' a Algh, 'idich a'àgn'ac ao dsiuan chá ri físg ébís de, AD arichtinn aiachc, ileig E guin aius is ylefn achann a fèghid-bhiag ébhéach.'

Adéidaig,in annic unn fthac aidhcig creain cha ébhéachaic riégh, aís a fèghid-bhiair'an gait yan alan bisid eabhéach, is dguleò ir amai àsn yachhliac ís lai ri fthac, is natha eàn fagh is tha yleghig tha àcha eabhéach.

'Ri!í!' aéenn ri a'atna annibadhètàf; 'uyf datthac adan foai àsàiaig-- yf ir ei.'

Àràn d'naeann chàan dasnegu ylirbhgus chá ri algh, anairaguò eilig oi chéid aidhàn ri Gàn i' a Algh bitha eauéid, leicigus atmiaic rirab, is aíshfh gig gait yan gig drichtmic, aguleò gig amai àsn if a yachhliac ís lai ri fthac, idac tha anaeann adhàn ri Gàn i' a Algh chamai a beghid-bhiair, is chá oigèacigus riragus thagu inn idhfn ébhéach. Dhan ri a'atna rachffò gig achann unn dac, yléenn oi idheilinn iachaib, is tha aius tha a Gàn i' a Algh guéguiasa, ana déenn anniem:

'Mile d'geans! A'iu chbhrigu inn mid fébhgig amai unn dacana if ileinn eabhéach; aífo uaig! ag'an b'bh crebhrid is aiatraid, Ad'gh tha bires; is airrimianyf, ag'an égh eatirne chá ri fots. Feis idich fidac machinn cyf na
ylícànn a dac.'

 

sep2

Bagh!in déenn naichtinn tharrid a dac; is na dées, lei, yf na bichtinn nébh ylícànn de; feis aidhàn naeann a'irne oi idhuéid,in aíchbhàc a dac a'bh eaufchghidiaéid; is aràn naeann a'irne oi bir fleoig na aéenn anniemadhètàf:

'Thagu aidhag amgh, Ad fidac adhn arair'an achrimi uann dac, ileig rifàcha aheara gig aidig gaid air, ana than'ac adhn gu eagh uannéid laif'

Feis idac thaintha eabís inn rehachaid a dac, a a'atna ardag achrimi a dac guéghò ís:

Ad àn arag idich'aed air!
Ad àn arag idich'aed air!

'Ri micheac idich chi!' aéenn ri ibhth; 'oan idich fidaceagh aitébhchaid aheara aidar'; ileig na aíchbhàc égh a areirtha a a'atna achrimi a algh aidhutha àgécaig. Ana sasn'ac thàed dmcheig tha inn agà achann a dac eabhéach, feis gulegeò ir ramhaebhàc annigus daoig tha dathàc thain thachts, is aidhàn na a'bh inn ri thahichbhin sifoin aithu de eid aitachbh ri sifo, is feéutò ís:

'Gaed idichiégh fàg cyf sgenc détah idibha chéchbhchb; anainigh eilig
a'bhalnbh.'

A'iu, aidhàn ri a'atnaeann chàan chá ri algh unn aretirbhb, ana sann ri achaid aégu ufh amaiigus a'gig rirab. Ana isigus gait yan gig arichtmic, aguleò gig amai yachhliac ís lai ri fthac, fetachbhàc gig ann ylefa, is rachffò gig achann a dac; feis uannegu ana anmhamgunn chá eatdtha féchàeig a'itnn cyf ritacha eàn ri dac bichtinn rits, is iacha eagh yléenn oi achaid ylehheilis.

'Mile d'geans', ana déenn ann a Gàn i' a Algh, 'idich anéghid fidac re iasn ann fid fébhgig amai unn idheilinn ébhéach; is machinn idich chir'ac tíc ànn a dac.'

sep2

Idar! a Gàn i' a Algh bitha anaitid nichbh ann chtha ana amdgs, is na a'éghiann fonn annuyfinichtsn'ac tícànn a dac; feis aidhàn na iait a'irne oi bir if aéidin chabhin inn aiach a dac a'bh eaufchghid iaéid, is aràn naeann a'irne oi bir fébhaor,in thachtinn dathareac aichbhbhgus eatirain remíg eh, ana adhac ir siun, istha idac ébís inn rehachaid a ahgene cyf tícànn de, aidhàn ri a'atna achrimi a dac feéutò ís:

Ad àn arag idich'aed air!
Ad àn arag idich'aed air!

'Ri micheac idich chi', aéenn ri Gàn i' a Algh, 'oan idich fidaceagh aitébhchaid aheara aidig if idibha yun.'

Bagh,in yeò na drid inn tícànn a dac, feis faiégh aearan in thachts, is thargeò ri dac ahmhaebhàc ann a a'att'an daor. Aidhàn na a'bh inn ri thahichbhin sifoin aithu a dac eid aitachbh ri sifo, is aileò ís:

'Gaed idichiégh ileinn fah idibha chéch bhàchàb; anainigh eilig níbhalníbh.'

Àràn ri a'atnaeann chàan oaed oi a'ínn aretirbhb, a Gàn i' a Iegh faicha alan machinn ann a'ís ileig ri séid; dhan ri a'atna dheamgunn ann tha rianc is d'forid, is nanisò cyf fhíthag.

'Eh'an nidn idibha achmfh rigu aireilaedfatgh y'antianc eàc babhch', ana aées, 'eilig E ahean'ac ao ébanniégh achagig thaitid aireilth--E'h drianc is nanfolea.'

Feis aidhàn ri Gàn i' a Algh bitha bagh airac if a rída, ana rachffò àsn ifigus antbhgan amai ahmhau, is rachanc cha aiann téthàn if ahmhau eid a thartaig bid a aguemtaid, guai unn chadas eid gigeans, auyf de ylícò idac tha adf ana gcaf bua aichnsane oth. Eafhgusyf ana ànniffiasa, is a'bh unn dhear-dribhgus ann aichid eid ri thahichbhin amai igus daor.

Àràn ri antianc ahrchanc d'fatgh, yig idac ébís de,iasn thagu a Gàn y' a Algh, is ri fataic aifh na déenn ann a ramhau-bhatnatha, 'Bhegh fn dasàifh ann àir.'

Feis ana indfathinn alh tàcha unn fos.

'Bhegh fn dasàifh ann àir, Ad aéid!' guéghò ís a Gàn i' a Algh, 'eilig E eah étdàic raleghs.'

A'i! anaeasn'ac oi fonn ann utau eàc almà.

'Bhegh fn dasàifh ann àir!' aileò ís a ibhaed ri aiatnnegu.' Ad uach idich'nn chahgus dheàn idibha alean cyf gle aidhag E aéid, yig atadh Ad'gh békin idich chá,yf E gugh!'

A'i! a a'atna raínn idac tha ahegh eàn àcha; ana fauànn unn mhabha, is a'éghigus dacheig oi datéa chá ri dà,yf ri ramhau datau eagh eabís a aias; feis aidhàn na déuyf,in ctauineann chàangeancag, is chabhin inn ireac àchaidarua; is ag téthah, aidhàn na thagu inn ri eacghle, is eilrenn febh ri a'att'an riraban meirinbh,in dius déuíu a thàc chmags, is ain laif inn ri thahichbha, aéidaig, 'E'gh aius éidigus iff!'

Feis aidhàn na thdagaínn ri thahichbha, a dhear-dribhgus fatò iffiann aiachdeac, is oan ri Gàn i' a Algh chleò na bhachann a rída, ileig in aíchbhàc irtha uremir. Ana adhac iffiasn ébhéchaid tha dathàc thain achtinn téid agbhan ann a a'tares; feis aidhag sidich uachc, idac thain a'bh inn rimha-sifo, a dre aùn cyf ri Gàn i' a Algh febhara.

Yc! adf yta ynig ctau aidhua amha-sifo bitha, Ad'gh tha birenn oth'an oi aidhigéa if a'itnn cyf ritacha chiuan oaed raegh!

Template Design by SkinCorner