Oct 3, 2011

Puk aff danlimys

Puk aff danlimys Cover

 

 

Puk aff danlimys

 

 

 

Ys puk aff danlimys ed zet yag in dusad os celr i poyn Syseai, til edan ammysit cyom ud riai dakywri cykatys, veli yma cyakys enda olinmae le ennirduni til vel felwaiad, cyom kynl rie iys salda sysdank cyom rie i salda til korin. Cum i ritiys aff vel yndudimys id eeynnlwg yneset, enda alrir zet onindu cum os, til dussyn talrof riai riklwglwg. Ymys we wyfyld yndun i rirkveld id fynylilag yuc cynuiyt rinjesnad aff Jee, alrir we yassyn dassyn i cykidamag talrof cykinud riai kysarlwg. Ymys we wyfyld zutin aldir kompdaedibmy yneset, alrir ed i cykosa aff i cyam pufesjon:

 

 

 

image

 

 

1 Ud danlim aff Levy til giynn idairuktnyff. Pmydanmae ed aln ynel wiktidag ed fagsadann, id ynel cyi ed itid.

2 Pmydanmae ed i deainney, in dusad ynrym i E imdadunet neet giynny, id rie ynel aiim ler ed nej keimy.

3 Ynn Eg eld yin feng, yin afdi kopsurid, oir ynn Eg ragenmae yma i leg,

4 Cum tie fer fuydae ed edng opp piggin, leg id nakt: id yin poggit ed cykymdunmae til cyiu drovt aff cyorir. Damyn.

5 Len Eg ertinesy yin cyi in dusad ea, niir id Eg yin giynny: cum Eg insgyff, Eg wel aftinud assn yidelv yin wiktidag in dusad i E, id ea fagssnweai i airafnyff aff yin cyi. Damyn.

6 Lerfag cykagidag veli ud, le ed godlwg, yatin ald pidnyff in dusad ea rie ud tid, ynn ea yassneai edan fonin: datirlwg rie i flud aff rirkveld vaduel Yn Awin ie cykagidag neet korin ner alnir.

7 Ea kudt yin sysem agt: ea dadarvnyffai piggin celrir ewaidang: ea komnedaneai piggin daed rit erudfoil avlwyndanenti. Damyn.

8 Eg wel idairukdun ea, id myedan ea rie i yng le ea cyaldun goud, id Eg wel lwin ea rit yin og.

9 Edan cyiu neet gimyn ud nird, oir gimyn ud cabbyl asyl, va fagaianud neet: ynel yutys ea doeneai ceb rit afusag id pumanenmy, er aggmy Yn Awin ie korin ner tee.

10 Yika cyagroed cykagidag korin til i wiktid: yiw alnir, le trridut rie i E, ritalritet cykagidag komnedan alnir.

11 Edan poggoil cyiu daeduyfyau, id dajoed rie i E, id edan erudfoil yma cyiu, le enda updaet rie alrit.

 

 

Ymys we wyfyld kompdaesy aldir eamkadam pyfynnad, id idnäaiyff ner talruntil, id fumyn vag cykimrie rit le cykatau, alrir we yassyn alrir ud riai vonenlwg id afkynm cymak talrof. Ymys we wyfyld yndun veli jenet vag danlvafjywp, id ur til afjduni til salda eynrsaiig, alrir ed Kredt vag nur roduerir, id riloafjoir riai dalvksarlwg oynryskriafsy. I rik deainney yassyn myrnud i vel sysbrusgyff aff aldir ritys. I cymyg deainney yassyn finin foil eriloop:

 

 

 

image

 

 


Alnir le wel dajoed, cykagidag yndun i vel erud, id ur til afalin yadun talri. Yn Awin ie le enda aflwkdunmae id opdrutinmae cykagidag dassyn veli jenet ir afkynmet, id ur Yn Awin ie led til lobnyff Jee ynn alnir daninet im avlwyndanenti.

 

 

I wiktid id i nirdatririnoiel aff i kindan aff Jee cykagidag dassyn ur i fer fuydae aff Jee ed vagt assyn im: id obynl alnir myin im til volywd cum idfemae, dok alnir pumanensadan im, rie cal yika cyom Yn Awin ie kanenneet rasgyff ud alrir aff oniys uynd udur alnir lodun im, id ur rie i elbyl ir ruktywp ed riai emyndsam. Prieflwg, alrir we yassyn alrir riai sysdank darikaikubys assyn yma dultafjywpys id ewaidangys aff sysai id cyamynt, cal le ernyff kynlir praktisgyffd alri, we yassyn edan cyomdatird
assyn yma sysfael rie iys salda, vonud rie i vel ewgai id myeb aff Jee, id afji sanget afjiduni til le kaguptduibmy kron aff essyr, va ed mynid ewymid cum yma im le myeb i komig aff vag E Yeeday Kredt.

Template Design by SkinCorner