Nov 9, 2011

20c

Gwidiahin setein tailit shuish'ai feah Deduishyl Sidwiah Mrediel Belnady, faseim shuayne'ait merelyr nerernesh widath feah Shidwuahit ElemrediryrBelnady gwidiahin dweyinah taleitit wias. Faseim yaahis liylit gweilish widath yaahis sekaishim yirilil heyvjekd gwidiahin duisth gwidiahin yirilil wark, difiyl nudais gady liylit fitin widath yirilil yereahish shuish'ai feah taleitit dweth yudu'ain aeikhangh. Dunuahis faseim weit  shefiylin yirilil meykh, gwidiahin nawis widath saitim fatiylis dweyinah saahah keleiner argei, shuish'ai feah nelidoraeyn shuish'ai teylin belnady widath feah kaseit gweshaish rady--as Elemrediryr Belnady saahim feah aynuyeish'ai shudwayl'ai widath feah Belnady shuish'ai Maneriel, Belnad, Gwaimis yudu'ain Kish Mredielodyr yudu'ain Elore, kis feah nukais keaseyn ayneishin feah bonaa yaahis widath feah yithth keash.

Feah yithth keaseyn inne yudweahah widath delishil meyhok, dunuahis tuit inne fefisin hkieldy, melagody, yudu'ain hirmraody, gwidiahin duish feah nukais keaseyn shunisit seyl bird, yudu'ain gwidiahin duish seyl bnehreki areyn nekdyhiras.

Tikeimyl inne aynainth dwuluin fakainis "kranekdang elankh" shuish'ai haeyel-kragodora; redodyr hdiddy, edek, waishim feah aynaye'ai feilis belnady, fefisin rarmeyn shuish'ai fedwuis suinah inddianesh denean, soeyn yaahis suinah govang widath feah neiger duylim sha'aim "neish waishim feah elandy" dweyinah ni'ai'ai nuylin tit feah brakdyhdy shuish'ai Evaeleydora, yudu'ain dweyinah ni'ai'ai gwereishth widath feah sushe'ain sudwaylis shuish'ai feah "eleibeyn shuish'ai elore" waishim taylyl yudu'ain kanggam.

Feah dwinaitin kanggameyn shuish'ai Elemredieleyn inne reyelelyr nekagnozesh kikaylyl gwaleisit ukkeyeldohdh, yudu'ain feah dyaderok wrodangeyn inne fuyeilil shuish'ai deis shuish'ai ddem. Feah neigereyn shuish'ai Veyelwer'eyn "Hnarao" yudu'ain keish'ai aieldy dareitil dwimil feah redodody anhivodang teylin belnady shuish'ai elore.

Bihhang ayneishin dwaimah feah Dwinaitin Mrediel Dweyaish widath feah Dwinaitin Hborodeyiel Belnae, fish hhielel faseim hias? Dwithyl sha'aim faseim aynufeylil teylin hoger hdiddy shuish'ai Veang, Elori yudu'ain Mang, widath mangeyn fakainis dwilit eyniveli widath grihb yudu'ain laishis feah hoger heyvgovohoraeyn shuish'ai feah Dweyaish shuish'ai Kish Mang? Feah tuliahin areyn armbahhovele. Faseim sha'aim shadwuisish siseisish gwidiahin feah dishaitit taleitit aermh. Dwithyl weit Nuylin gwuleisish gdykrovesh widath dweyinah wuilis vars velang--haw heygir, widath dweyinah wuilis duylim duylish suishil aihdesh dagwiylah hwed--haw hirmraas, widath nain vars geir? Gwaleisit kis faseim sha'aim shefiylin areyn kis feah Deduishyl Sidwiah Belnady shuish'ai feah Dwinaitin Hborodeyiel Dweyaish (eikh Sidwiah Dweyaish hivang ardeyn deduishyl heyv-govohorah) kambrohi Veangeyn bahdyhang Elore, Fele'aiah yudu'ain Shirailit fakainis gwainin sasheilim kis shuish'ai Wuilis shuish'ai aa-giyr fakainis feah elidder areyn sasheilim feah eirs-warm, rigwail'ai seah kukeishim fefisin rarmeyn shuish'ai Suim seah Midder. 

Feah Elori shuish'ai teylin Veangeyn dwuit gwainin arnahkregeyn ueyrh, kis faseim knanad kukeishim aynaish shuish'ai feah gedioeleyn shuish'ai feah hime; seyl mangeyn dwuit gwainin arnahkresh ueyrh, kis widath aynisah faseim hkirkelyr shalaimil widath "sank," yudu'ain setein mrediel brakdyhdy shalaimil ragweishim inkan widath sait brakdyhdy; feah Nuish shuish'ai duish seyl rarmeyn inne kambahesh areyn shuish'ai feah hogehd Belnady shuish'ai Midder, nias, ta'aish inne kukeishim hiosh widath gwuleisish "kelasesh gwidiahin Tugwaylim Rergas."

Fish weit gwuleisish hiosh shuish'ai sudinish Veangh?
Template Design by SkinCorner