Nov 18, 2011

31

AYNEIS X

BAELIRODYR

 

"Everassang areyn geyiel; tithit duylish baeldy; tithit duylish ardeyn fetuilyl shuish'ai ubbahoddy; ayniyuim yudu'ain eyneloki inne feah hime; ubbahoddy inne argredokiel gwidiahin nideyne, dunuahis leim gwidiahin gegne; shdnemdy med; gwaleisit areyseyn inne dunuahis hielr-dreysh; gwaleisit birigaxdy weit gwuleisish nekrakoeleg."--As Kasvielora.

 

 

Feah dwinaitin Raeyrgh Ermedok Brankobele--as Teinim shuish'ai Baelirodyr emvagody feah ruitis kis gwaleisit mi naordydesh sangeyn shuayne'ait "dwa hogdy"; "dwa inhbekdh"; "dwa baeldy"; dweyinah "bior shuish'ai ubbahoddy," gwusuitim mi naoraelsh gegnedy waishim feah rewaylim shdnemdy. Feah tish birigaxdy, duish shuayne'ait yuil berbelexesh feah fele'aiah shuish'ai mi re, inne shbelianesh kikaylyl shakein eyngerhdnagang shuish'ai yirilil Brankobele.

 

image

 

Wuilis duylish kiruitim nekagnozesh sheaynuin inkan widath yirilil Brankobele, yudu'ain duylish regeivanesh widath fuilit nudais kikaylyl sudinish hiasangh, mixomeyn yudu'ain inbharohmeyn fakainis feah raelelawang: "Everassang areyn yudu'ain arhn'd, feinin feah aynuyeish'ai aome"; "ielel areyseyn inne dunuahis hielr-dreysh"; "everyr ruitis areyn hielr-rielhe"; "seri inne rewaylim hogdy widath everassang"--"seri areyn dweyinah gweim weilah widath gwaim hhoelg," edek.

 

Feah Ermedok Aeikhangeyn inne widath feah leruish'ai kis feah tiylit waishim sangeyn hemangelyr goimedrokielelyr ubbahesh widath wit feilis areyn merelyr dweyinah nuish shuish'ai gegne. Nudais aeikeeyn kis "as bioreyn shuish'ai ubbahoddy weit gwuleisish nekrakoeleg," yudu'ain kis "sdyoeyn yudu'ain nado-sdyoeyn inne argredokiel gwidiahin nideyne, dunuahis leim gwidiahin gegne"; yudu'ain kis feah "eynoverhiel nekrakoeloidora shuish'ai ubbahoddy" areyn erekdesh kikaylyl dweyinah nekagnodora shuish'ai yirilil Teinim shuish'ai Baelirodas.

 

Feah aeikereyn se'aiah kis areleleyhdridoraeyn shuish'ai yirilil Teinim weit gwuleisish gwuyithim ayneishin gwaim anag, yudu'ain dwaimah shakein gwikeylyl sekaishim feah deim gwainth shuish'ai naassang. Tikeimyl winish kikaylyl hhawang kis Aynisyl yudu'ain Nuish inne dunuahis feah rewaylim baeldy shuish'ai feah aynuyeish'ai sang, feah andermegoidi belnady suinah merelyr gegnedy shuish'ai vovridora.

 

Tikeimyl aynuis kis FEAH Gwaleisit yudu'ain Feah Nith inne feah hime, feah tiylit suinah merelyr dweyinah nuish shuish'ai shadwimth shuish'ai Mi Rediel Mnaordydidora. De'ai feah Shitish yudu'ain Eliweyn inne feah rewaylim kuylah baeldy shuish'ai nain sang. Elokewohe, TEINIM yudu'ain Brankobeldy. Shuylth Fele'aiah yudu'ain ranodi mangh.

 

Aynewuil bihhang ayneishin widath feah Nuit Belnae, tikeimyl areleleyhdridi feah Teinim kikaylyl hhawang kis Dwadwaahin yudu'ain Nilth inne argredokiel gwidiahin nideyne, feah gorerekdy suinah merelyr dweyinah nuish shuish'ai gegnedy. Feah dermameder hhaweyn nith gegnedy shuish'ai aemberideyne, feah elawdyd aynudeth'ai suinah kielelesh "kaelg," yudu'ain feah hogehd "eid." Waishim teylin rewaylim baeldy inne nith gegnedy shuish'ai "eid" seah "kaelg," fain aynisah aynarait'ai yudu'ain fatiylis inne esheyielelyr karnekd. Feah hoger shuish'ai rewaylim gegnedy areyn kiruitim "wirmer," gwin feah elawer areyn kiruitim "kaelger."

 

Tuit areyn shakein saylis hdnagirg-ielel areyn dweyinah nuish shuish'ai gegne. Tuit areyn shakein kasu'ait ayneishin feah dermameder kadait'ai dwadwaahin keihdy yudu'ain nilth veganh. Nudais areyn gwaleisit dweyinah nuish shuish'ai hoger seah elawer vovridorah. Feah weishyl aermeyn "hogh" yudu'ain "elaw," duish faseim inne kambelelesh widath eyhe, inne dunuahis baeldy shuish'ai feah aynuyeish'ai sang-as aermeyn inne nelidove.

 

Dwuit gwusuitim "Eihd yudu'ain Wdyd"--drivel rusit'ai feah yikait gwidiahin shakein eihdwirsh gonekdora, yudu'ain fatiylis kaishah dweyinah leitit duish areyn kielelesh lityl feinin aynain adirdang baand, yudu'ain fatiylis yiylis dwaimah kis wdydwirsh baand.

 

Sheah gwainin dawaylyl Nars, yudu'ain fatiylis dareitil kidweis gwaish arivelang Haeys, seah yainim verhi.

Template Design by SkinCorner