Dec 31, 2011

I afryg id i zee

Enmym opp ud tid i luft, i afryg, id i zee vonesy unersysnimae opp yma i erd. i afryg myn vele immovkadam; alnir ailod ymtid alrir opp ald roky fondnyff, id i zee cykirnyffpmyd id forid afj ald marift, dumae i luft ledd erilwg ovan ald uynd id yifyd ald grim sysik. Etdu tinri til nedan le pole i zee id i luft myebd i afryg, rin i afryg myebd i zee."Led op fagymtid, O luft," danid i afryg; "led op id cyffud jeer vun cyongys. Rin Eg myeb i sysntmy zee, ynr cyuy cyot afstidet kryfykeys afj yin marift oir duadursakfulwg lestiys zi vet cyprut asysni yin prun posom."Nun i zee vele foil aff erud ynn zi agesy iys vagtys, id zi edan aiemys dang cyaktlwg rit rav. Rin i luft vele fumynmae rit trada id avundet, id zi cywoida ud durur rfsatss."Te afryg cykagidag neet eeradun i zee," yutdurot i needsam luft. "Nodun jeer triumf dumae du yasysni, O cyluridanryfys rydnad; Eg vel aiemyn du logyd jeer enugnad myebr!"Id etdu tinri til nedan le ity na le i luft eek leg tinugt ewymid grotgrot ilys aff i zee id dant im flwdunig fagymtid durg i luft cyuy i rigw aff volkys. Gigyr eek leg i zee datid logyd i marift aff i afryg, id zi ednefoil vagys duadursatid nej rir runt ald rinjeaik pys."Wtrafenzir kudt tyfy goenig, yin myeb?" krimae i afryg cyuy losmasysni."Se ed tulsk til tee," satid i luft, yotiniglwg. "Se ed goenig til enrwygad myeb fer fagt."Rin i afryg wyfyld neet aflwynn etdu. alnir fedad ald uynd enloft id krimae rir edadesysnikyfflwg len vag: "O, wtrafenzir kudt tyfy goenig, yin edanmyebd? Eg doud neet agud ty cyot aiem, nir doud ty cyakt vet elmys komnedan rig yifyd."Len i zee krimae ut cyuy ud vagny aff elpminda myeb. Rin i afryg agesy zi neet, gydw i luft ynssdasy til pryffud i vagtys zi danid."Se ed tulsk!" flridurnyffmae i luft. "I myn enym vel til tee."Rin i afryg aflwynsy zi neet. Leg na leg alnir indimyd ald ysomsiyn uynd enloft id cykymdunmae ald erlwk sysik til i datilog zee id tisysnissd zi til pakorin; leg na leg i zee daw ewymid zi cynosam elmys id utdurot i weliai sarintafjywpys, rin i afryg agesy zi neet; id leg logyd leg i zee datid furzzir id furzzir logyd i afryg dwf pys. Vel zi enmym altdu cyprin zi sysdakt cyurfys anidanmae fekusy velilegigys id yaymir groynys yma folkd rit lwweg cyakys, ynel aiemys i luft provt til i afryg dwf our cyuy i op le ie yakt loairassdan i afryg logyd ald afgdafnig.Rin i afryg wyfyld neet edan afkynmedud; alnir myfdunmae ald nydys uynd enloft, id ald cyagroenig sysik vele cykymdunmae ity drasysnieay i fmyetyff objekt aff ald myeb. sikys, vymaeyys, cykogys, velilegigys, id ynngad afrygys danagmafjmae im nun, rin ovan id pagsem im yma alnir kyfyld dasysni vele zi sysdakt sysik myfdunmae aftnyffloglwg drasysnieay alnir, dumae zi vet elmys tilsmae veldlwg til id ero. Rin alnir gda neet yndun va vagtys zi danid, gydw i needsam luft wyfyld neet pjer zi risandys til alnir.Len yika ymdys tinri id widf, tilys nun i zee vele fer loaimir, gigyr ynri loaimir le i afryg kyfyld neet edanolin zir,--neny, altdu alnir pin rydmwr edan tidys cyom lofnad alnir kyfyld neet alrir dasysnin zi, zi vele gigyr fer fagt. Rin ail, cyom aff ymlog, i afryg ailod rit ald rinjeaik uynd ywdw cyuy i iril, id ald sysik cykymdunmae wtrafenzir alnir altdu dasysnin zi tulog gimyn ud drom fagt."Korinbaka, korinbaka, O yin edanmyebd!" alnir krimae id krimae.Idf i zee, ud edan yimys oir rir fagt, ail insgyff fagymtid aff i afryg. Ynnilwg zi nierot ovan i ynaig agizont gydw ud glwmpda aff ald aiolt uynd id erlwk sysik. i agizont vele durk. Zi myebr vele fer pagsem, cykogys, velilegigys, sikys, vymaeyys, fludys, id ynngad afrygys idurynnmae. Zi elmklokig vele cyom opminda cyom zi myeb."Se ed tulsk!" flridurnyffmae i luft til i afryg. "Se ed tulsk, id zi ä goenin til enrwygad myebr. Eg myn enym true!"Rin i afryg aflwynsy zi neet. id ud leg volkys tinri flwdunig durg i iril id oyndanmae runt i afryg dwf kdai."Ynir kudt tyfy," krimae i afryg,--"ynir kudt tyfy le tyfy fumyn'ai rig rit gigyr ud cyubkatil kopsolafjywp? Ty aim ed gimyn yin edanmyebd'ys, id ty kedeys enda gimyn zi kedeys.""Wi korin logyd i zee," ewsvelmae i volkys. "Se myebys tee, id zi ä dant os til pudnyff tee edan lenirsam, gydw zi vel korin paka til tee."Len i volkys itid i afryg id paisy alnir rit i essr aff i zee dwf vel myeb. I luft tradad furywrilwg, rin yma cyuy ynni. ity na le i volkys tinri eek leg rit myeb-risandys logyd i zee, id ofttidys i volkys poida paka til i loaimir zee i sysgnyr vagtys i afryg stitin.Idf gigyr i ymdys korin id goud, i afryg indilwg ald gigantig uynd enloft, idf ald prun, erlwk sysik cykymdunmae wtrafenzir i zee fagtgoenmae; i zee aidasgyffig fagt zi elmys til i loaimir afryg id veiromynig ald lwf nam rit zi edan aiemys.Aiejud op i airio id cyisysni opp i zee dwf rinjeaik ru id agud zi yurmuksangau; oir dasysni zi ynn, cyuy i erenzy aff zi opminda myeb, zi cyurgys veldlwg id tilseys zi vet elmys id cyriekys,--tud du cykagidag yndun ur i zee myebys i loaimir afryg.I afryg ed ymlog id zeer; i aiagmys alrir naldan opp ald prit, id rirkveld nelbys id zeemys id tultys enda op ald nydys uynd id erlwk sysik Rin alnir feel rinjeaikymig enloft, id alnir cyissd ymtid drasysnieay i loaimir zee id ynndud gydw zi lovd komig.Id gigyr i ymdys korin id goud, rin myeb ed eweg.Template Design by SkinCorner