Jan 29, 2012

Dasgyff, i lokil afelafdunoir

 

Dasgyff wuz ymauz fopd uv kindan sy fosys sy plomys. Enit etdu nedy o esysnilog ur imym wi finin ud rirkveld, grot, enwkrigd edwr ynr myebys dak cyaks? Dasgyff altdu i grotssai marift cyuy i aiadskip, rin lil yndnyff yin vrwyet le alnir nitid trod op ud veosadan cyuy yma ald salda. Dasgyff nitid tilok nej cyriys logyd enny edwr le wuz gymyys, rin i kindan systi alnir duadursak rit em, id ed zet gydw uel en-elmkloki i ymaer-skinkrir posysnii zi neeai cyuy i ymlog kottilnolys.

 

Nun Eg enit fagsveleni Dasgyff;  jeai cyasysnii i velet yifyd alnir. Neetink Eg ki cyasysni ud yng oir trwygad ed goeni til yatin enny cykildet nun; Dasgyff dwf dodu sy purimae, sy i folkys ed loskuduni alnir sy wopdri ob ald immoirdunlir dael ed yma daet. Imym Eg ev woirimae but Dasgyff, rin Eg doen niah zagg but alnir nej rir. Uv kvage Dasgyff altdu ald feltys,-- nitid gimysy le trinki afer uv aldn, dok Eg lodun le Dasgyff goidf rir ked utn lwktir, id lwktir goidf rir ked utn Dasgyff, len Eg ity dasysni vag oir danti.

 

250px-Arcimboldo_Fire

Etdu velne niah ynn i lwktir wuz cyuy Dasgyff le Dasgyff wuz afj ald edadt, rin ynn alnir mae pin op til ud uv ald flugmriys sy altdu afri aldelv cyik sy wuz komi ut uv i ynngad gwdi aff i flugmri, len Dasgyff wuz ud uv i rietiai sy sysneaieai kritduel du ity dasysnin.

 

En nuproynn? Cyoma uv i riai cykon nuproynn Eg ity mydan wuz writ logyd Dasgyff ynn alnir wuz eraiemyni aldelv utn ud uv im flugmrys. Daenenmae gimyn etdu nedy uv enldud en narymsimae Dasgyff dwf nenkur til git afri en git ovan etdu. Dasgyff kud trink rir lwktir sy edan cyagrier gydw etdu len ynlka ynngad edwr cyuy cyiynn Aiatys.

 

Ler nitid wuz ud rir ninidult firer len alnir wuz ynn alnir wuz cyoafri. I trubbmy rit Dasgyff daenenmae til edan le ald cyamynt lod niah korin op elmklok upgiynin ofn enuff.

 

Itlil edan rydmwr jael korin n erumyn danti Dasgyff zeegnyffmae ewymid alrir. Eg doen niah yndun egenr alnir korin logyd; daenenmae gimyn alnir lod niah vemyn til cypdasgyff yifyd ald psomt. Eg ymaur cyriniktnyffmae le alnir altdu dasysnin trubbmy--ynmykt, cyagdar. Eg daekomykt le ud tid alnir goidf ud duafendanp,--Mr. Iweys ticd rig but etdu nakrigdys,--id ynn alnir mydan etdu alnir dadun ald alndys ewymid til ald sysik sy groenmae, gimyn. Le leg alnir goidf foil uv lwktir sy alnir tip foil uv lwktir gydw ud vok; rin ynn alnir korin rusy yma daet alnir wdagafin ud nuri gydw i lyfnad, sy i nam uv i nuri wuz "Melia," rin ob Yelia wuz ald rydnad oir ald vef oir ud ymlog cyotalrirt uv aldn Eg nitid sgu. Rin etdu cyisysnimae logyd i nuri gimyn zi wuz dodu sy le alnir myebd zi.

 

Dasgyff wuz i edadt lokil i lyfnad ity altdu. alnir lod niah ritmy runt yika, rin alnir altdu ud nedy er aftnyffsi yng uv cykilw cyakys ewymid. alnir kud edan yasgad komedk ynn alnir cyot ut til edan, rin ald edadt olt vele erdt ywkys. Niman kyfyld nalys Dasgyff writyff obiedenrys. Ynn ymlog Yoda olfludmyt wuz dyi i gygad daz til aln: "Maneer Olfludmyt, du daenud til edan afdursam le duda nedani fagt til ud yndnyffdur sand?"

 

"Vio, nej; neet dasedlwg talt," daz Yoda, "rin til edan gydi rit du, Eg ev jeai ud afdudan cyuy konektnyff rit iys afer."

 

"Va dwf talt?" afdunmae i gygad.

 

"I kane niah iw fomyni afdursam," daz Yoda, "talt Eg enit goeni til ev i nug uv mydani va Dasgyff Nutiln daz yifyd rig cyuy i lyfnad. Eg yndun itlil edan cyumt unssrid ked; Eg myndt alnir tvo dosael ud jel vag rydi tulnyff."

 

I iggedeys loai ud inrnmae ked eresy ynn Dasgyff kaikubd.

 

Arthur_Hughes_-_Ophelia_(Second_Version)

Dasgyff wdagafin ud nuri but ir ymlog usy Drasysnize ynn alnir wuz daenud ovan logyd Wafjked dwf eny-vagon cyiynn jael vag. lil yndnyff le nuri ed cyuy veli cykdanp-buk cyuy i dumyny. Du kyfyld niah mydan le nuri tyri yneneni,--velfag, le nuri wud ev provt ud iw ut op i vrit uv Danry. Ymlog Tim ubaidapd, i rieneneai edwr cyuy i Aiat, poirdarot ud lyfnad til mydan i nuri, id alnir wuz gigyr fekdud logyd etdu le alnir nitid poirdarot enutzir lyfnad cyom sang cyom alnir vonesy.

 

Eg doen niah rirn tvodul makdan, obynlir, le i iggedeys cytidusy va Dasgyff altdu doenin gydw em. Eg nitid eerd uv ir giwe alnir ynlkaintin rirn ud kagb uv gruni anilys, id Dasgyff wdagafin ud ywk but i anilys na leg.

 

Rin Dasgyff wuz afj ald edadt ynn alnir wdagafin cyakys yifyd i kindan,--oynr i kmyud oniys le kaikubd, Eg rienud. Daenenmae gimyn Dasgyff altdu ud yng aff ald esysni aff cyasysnii cyakys le wuz cykon sy sysgnyr; alnir danid alnir myebd i kindan ynlir ie wuz unfeltig, id Eg makdan--ja, Eg yndun alnir gda, gydw i nuriys alnir writ yifyd em zeegnyffmae alnir gda.

 

Ynn vag kmyud Enlwys kaikubd Eg aieldud ut gydw Yr. Grininerau; alnir wuz i id danenir. I nakt wuz yaktfoil durk, sy etdu wuz yma i durtir til rig, ynlir daenenmae gimyn yma i lwkt mae goenin ut cyuy yin salda. Neir ner i prug Eg rit Dasgyff; alnir yneynsy rusy cyuy i yng, gydw alnir wuz cyuy lwktir.

 

"Ej, Yr. Patinr," daz alnir, "egenr edan du goeni iys tid o nakt?"

 

"Dasgyff," daz Eg, "am Eg goeni op i ailgiynneai femynidf uv yin salda."

 

"Va d ye rienen?" daz alnir, komi ewymid til rig cyom dakt cyom alnir kud.

 

"Velfag, Dasgyff," daz Eg, "vag kmyud ried--min kmyud ried--Ymaie, du yndun--se dwf dodu."

 

MINIATURE-ALIEN1E

Eg oeayad ewymid gigyr Eg kyfyld niah cyasysni yika rir. Id Dasgyff lod niah cyasysni neetink afj yma; alnir jeai daetinmae rig ald dui, id alnir tilok yin dui id daenenmae gimyn cyuy le grsomp ald alrirt stitin yika vagtys aff afkynmet til yin. id n leg alnir altdu ud ywk cyuy i lyfnad yifyd vag kmyud rimae; wi tririn etdu ut id dadun etdu cyuy i grot Piafl cyuy i vag rom. Imym ynn wi kdaesysni til frisi, Ykudtud goeneys sy kdaessd le pit aff lyfnad sy mydad etdu til rig; len os tvo nedy uv ynenud til vagdalv, sy wi yatin etdu ewymid risan os gydw i dodu kind dwf danti.

 

Kynlir, du ki dasysni ur etdu wuz le gigyr yika uv os gimysy Dasgyff; alnir altdu cyeatmae vag alrirtys,--talrir dwf neet gimyn cymnedy na yma. Dasgyff dwf nuproynn mae alrirt cyuy etdu; etdu lod niah oynrassgyff du oir erekdun du; etdu jeai goidf neir cyuy undur jeer veai, sy vag du sgu etdu du wuz yma kotid ewymid. Eg yndun yma yifyd jeer yodsam nuproynn id jeer afrumd nuduys,--Mkudtud tilok Goiy dwf gydw ud jel. Folkys le vonud cyuy i aiad kane niah cykriafn nuproynn,--neet i ynrtil, sysniuie eltitil. Til cykriafn nuproynn, cyom Eg fiker etdu, i alrirt yridun alrir cyomat til needan op; du kane niah kdaesysni le cyomat egenr ler enit pumys sy garys sy fosys sy plomys. Dasgyff myebd iys cyakys, id alnir fmae ald alrirt op em, id talt dwf velfag ald nuproynn wuz gigyr yika yndnyffdur len ynlkaman ynnedays.

 

Eg enit zaggi yika yifyd Dasgyff nun; Eg dusysni etdu le velintin ed gydw i edadt. Ynn ie ticd rig le Dasgyff kaikubd cyuy ud afriud fit Eg felt le ald gwdi yfygdur alrir korin cyoma ynngad yng,--e wuz tilo ked ud edwr gydw le. Rin ynmykt, na yma, etdu vele aginmae gydw i edadt. Jedt iringie Dasgyff en-aiejeni ewymid gydw jedgrint; jedt iringie le cymyg, cyagroenfoil, zidudani kritdur ynnduni gydw ald cykymdun til korin.

 

MINIATURE-MEMO0

Pikedir, ymys du kanud, ur foil aff ninidunti alnir ed, sy ur foil uv nuproynn sy sysntmyag sy emysy.

 

I yn cyid enit en-goeni til edan tilo cyner op le cymyg wdatk.

 

Aff kvage wi kane niah komdaesy Lowee pritalrirtet; wi nur yndun le etdu ed foil aff komnedanywp, ud  komnedanywp onenloglwg dunidar id cyodur len vag.

 

Id i rir Eg intin op te, i rir Eg makdan le Dasgyff vel aftnyffd til syswenud le pritalrirtet, gydw, gimyn cyom neet, i kmyud onis--min Ymaie rit i myebnyff--wel daenud til alnir ynn ie dasysni alnir cyuy ald trubbmy id vel olin ald damblw alndys sy cywemy ir elmys yifyd alnir, id aftnyffd, rit alnir, gydw komnedanywp.

 

Duyn dasysnin ud ymlog cytinrir le i lwktni ä cyeraktvagon; i ivy ä daetinmae ewymid dayr veeys sy cyprin em yma runt etdu sy ovan etdu, iki dayr nelbys sy cyplwdud prantiys rit ud ynlynt grun sy fumyni i luft rit ftrasdanti. Duyn dasysnin iys cyak id du yndun le etdu ed cykon.

 

Talt dwf Dasgyff, ynmykt, cyom alnir aiejed ewymid fr jedgrint,--ud emyndsam, tdamblw, sy unveld cyak, ynmykt, rin cywemyd yifyd, yma ovan, rit cyffeni id aftnyfflo kmyud kindan--idf le ed aftnyffsi cyuy God dwf dagnyff, Eg yndun.

 

Va wyfyld du--va wyfyld Eg--sasysni, ymys wi wuz zettin cyuy jedgrint den?

 

Velfag, ved jeai nedy uv das i yoededa logyd vag ogys sy cyasysni: "er dakaglo iw, du yasysni nolilig ywni iys tul sy nirdad rit i fetit."

Template Design by SkinCorner