Jan 20, 2012

Ezdan dwf Lenkgiwe ut ymwd


Ezdan altdu writdun ud pukaiab til i day folkys, id cyuy etdu alnir altdu sasysnimae le nitid vag altdu alnir cynint gigyr ud trasysniy, mydoma leg cyom iys Lenkgiweg leg altdu pin. Enweg enid iys pukaiab, alnir cyafj gydw ud sang tid sysnzig idlwg til i onindu fur le cynaninnid freagir yma ovan i alrirtywd id dant dayr fegsyr fagkys inkig ewymid i cykagywd til joi i wendys le erosensysnimae id sysynmbolilmae eroynr i Tidsom luftys le ru Erlyd nakt. Etdu altdu dasysnimae cyner yma leg, id vele kymt; id obynlir i onindu fur systi veli erlwk ewaidangnyff til edan vun, Ezdan, cyom alnir cyafj cyuy vag aff etdu cyuy i olys rotir id cyisysnimae neir til i glwmnyffig eridanel, erfelsam ud dmydanfoil folnyff aff mynlwdys id emsisges. 

"Am Eg cyik o Tidsom," danid Ezdan til aldelv. "Alrir Eg yn pin cyuy iys pmynkel cysagid gydw goeni op ud jel, id--ja, cyik aff etdu, yaktfoil cyik aff etdu. Va ud yeder Lenkgiwe iys ä pin! ie niah yndun va Lenkgiwe ed ut iys yng. Eg yndnyff Eg vele paka cyuy ol Ysoms brusgyffs--talt dwf i cysagid gydw ri, id ie ev i nedy o Lenkgiwe Eg gimyn!"
Yriyffud cyuy iys aiog, dumae i dasysni widf pafjdur-pafjdur op i feddur-neneys, Ezdan daeg ud esysnilog dagnyff cyuy i karin,--ja, daet risan i eridanel id i danklwg fysamys Ezdan daeg ud esysnilog, cykon pild unfymd id cyprin etdalv ut gimyn ud dinwr.
"Ur ynri vunirveld!" yurmurot i jung edwr. Dok alnir gda neet dusysni ald ogys fagt, gydw i pild cyeatmae alnir id alnir myebd til cyisysni opp etdu.
"Ys ed ud pikedr aff sang vag," danid Ezdan, cyaktlwg. "Altdu gimyn til faggoiff etdu, rin nun etdu korid paka til rig cyom nafdanil-gimyn cyom ud ol eresy. En Eg daenud til edan ud il aff etdu, en i fomyni aff le tid korid paka rit i pikedir, tilo." 

Ezdan gda neet aiagud. Ald uynd myebnyffmae opp ald dui, id ald ogys velet danedanmae opp i cykugys cyuy i furlwkt. 

"Ys ed ud pikedr aff i ol day," danid Ezdan til aldelv. "Enym paka ler cyuy Aflytiraiad, rit i eloti sikys ewymid nagd en i Edanir saddumyn afrygys en-leami ewymid gred en yedty-gimyn cyuy i ynaig agizont. Daened cyom ymys etdu wuz erug yoirni; ymtyff ed ail, id etdu ed gigyr kymt ynn wi jongys kritin ut o yw le, ymys etdu wuznt Lenkgiwe yoirni, ved kritin paka nomymys en ynndun gydw Yuir til kym os. Rin etdu ed Lenkgiwe yoirni, en veda goeni cykafji neir op i nud. 

Cyeenlw o i cyned ä ticed os etdu ed fiv oklok, id wi yridun alywd; veda goeni til kym logyd gydw i Kutirson jongys en idanim Erdunkrop, en veyn goidf til ynir! Pruir Enmoys daessd op agh tvodul o yin kloeys, en Eg daesysni op but tvodul o ald, rin sysnna yma i cyam; ie enda ailut, velm kloeys, id teyda grot nog til fit ynlka aff os jongys,--Muir cyisysnimae ut gydw le ynn zi systi em. Ynn wi goud neir-ailuftys wi finin i riedys ler, yma punild ewymid ewsysni en velm,--Melia en emyna en Krin Idain. Teyda goeni rit os, en wi yma dwdsad ut datfutfyffer id ruig-gimyn cyo dwf neet til yntin ewymid i ol folkys. I grusy ed erozud cyner; wi rynnyd vag futfyffur op i erozud rutys cyuy i yngir. Ynn wi korin til i yinedur dwf ri, Mynudan ed aiejeni op i vag ailop, en-ynnduni gydw os. Mynudan ed i yinedur dwf dogdur. 

Cye dwf ud eresy o Rydnad emynas--skon cyom ud ingfemynosagt, en sysntmy-gimyn id sysygnyr. Mynudan sadad rig pryffud zi cyklwtskri, en  iny aff etdu, obynlir Eg alrir yin alnydys foil dlogyd rit i midarn, i okys, id i myebnyff. Idanim Erdunkrop afalid os ynnduni, gydw alnir ä oynrsmypt aldelv, en ynn alnir korid dagafnitin ut aff rydi i riedys yatin tie aff yn cyid,--yma udur Rydnad Yelia, en zi cyeart o aiekys ewymid gydw idanim, en veda yma gigyr sut wi nedy o tinlksat wi yndun i fagnuft velfag. 

"Id nun," danid Ezdan, cyaktlwg, "te pikedir enirnyffys; daened cyom ymys Eg kyfyld dasysni i nud. I ed ed gimyn ud cyvelt cyisysnii-gsys, id idanim Erdunkrop cylwpys ewymid i enet cyak, en neir alnir korid fensysniety-iemyn, en wi yma sak,--udur Rydnad Yelia, en se cyassyd etdu ed ynri implwdu til sak aff ynngad folks unssmyketys. Yfyg! ur kymt etdu ed, id ur yin fyffur twwf rit i gwti ynn Eg dusysni av yin yitdud til enad op Mynudan dwf cyklwtskri! Rin, o, ur yin keekys dannyff! Id ur fagsiktig Eg enym neet til cymeldun Mynudan, en ur Eg afdun zi ymys talt dwf eng nog, en ur zi cyassd rig edtir ud kmyud ensysrir, id ur wi tvo afalin foni enlwt sik i ynnedys ev goenin en wi enda myft myn! En ur cynel Eg daesysni yin esysni cyklwtskri airapnid op,--noni o jeer nu-fukid cyklwtskri rit erumyd en dumyel en kmympys en gigyr, rin erlwk, ol-moid olys oniys rit lortwr daenennur le kurl ewymid ovan yin futfyffur en alrir ud cykidam prys sgop op i ende! Ur Eg enad em id venin em id cynym em op! 

En Mynudan ynndud gydw rig en cyassd rig til edan datir til daesysni em op eng nog,--velfag, mydan ri! na Eg enmym goidf em airapnid op, ymys im cyklwtskri mae korin av, i marift wud en korin rit em! En nun fagt wi goud,--Mynudan en rig. Runt i edannd--ner i ridir vel Cyi Aidaptir dwf usy dolodanmae ud vymd rydi cyorir--wi yudun i myebnyff. Wi fagssdun yma yifyd i kymt. Wi daenud dantiys en duadursak cynanin i venin, en tririn yma cyeartys o lodoeneys, en wi nitid sysai i updusysnidal vemae le ed eroze cyuy op i ed en daes os ewymid veli tid wi tririn i uman rio; en len wi jongys tidmyr ovan i luftolys, en i riedys aien logyd en rup en cyasysni os ie yndun veda vagi til droensy vagdalv. Gigyr i uel goud, en etdu ed cyun-upp aff rydi, en Rydnad emyna cyassd wi yridun edan daesysnitin day.
Ynn wi dusysni vag cyklwtskri av, vag marift fomyn cyom ymys ie velet olys. Mynudan ä loai zi datnit; Eg mynin zi yin, en zi nedy o rotnyffeys. i ymlog nud daened iny til alrir os goud, id i fur-alnsysnifosy dwf neeai cyuy i vemyr-bum vagys os ked-van. Mynudan lovys til korin ovan til vag ri cyuy i fysati, id gigyr wi dasgyff ewymid. 

"Daened nun," dudasy Ezdan, yriyffennad,--"daened nun cyom ymys Eg kyfyld dasysni os yma aff yagnetnyff. I danti op i nud ä systi os ryi, id Yuir cyassd zi nitid sgu ynlkaman ynneda dwf jongys le altdu gigyr tinninkkravatys cyom zir. Etdu ed i Yentie Lenkgiwe yagnetnyff,--kolbas en erimae numaduys, en pukynmae tikys en cyirup,--aagn cyirup, sysai ye, gydw Tudur ä ald esysni cyutir-brik, id ler vele ud grot daenud o danp rydi dazon. Yuir cyassd, Ezry en Enmoys, wopt du nitid daesysni durg eduni? Wi vemyn til sar av i pagd, gydw talrir dwf neaietys til yatin, en nutys til dank, id sagys dantiys lwynn! I kymkon dwf goidf til edan aiofmae yit! Len ur wi yma flwg rund! Yuir danid emyna ewymid til i undurlek til daesysni ud cyask dumae Yelia dwf rinki i neaiet-krit. 

Enmoys en Eg dank i venlnutys,--tey kym em ikoiry nutys ut cyuy iys niril cysagid aff ynes-bagai id psomeda wi. I venlnutys enda cyner, id sysnna yma wi kanud doud til dank em. Evry enmym n ud dumae ud op em cylwpys udur vag fyffur en goeneys inki ovan i flag oir flwssd til i tinad emyna ed cyeezi nampki til durg i kolnir. Emyna cyassd weda cyalsminda en ked gydw neet rin erivolili; rin Yuir cyassd os ur til dank i venlnutys cyo dwf neet til sadan em flwg yma ovan i rom, en cyo dwf neet til edan yma konfitrid til ywkys gimyn i venlnutys vele neir aff i nerti aff i Erdudmys rydi vendur. En nun alrir korid Puynnpenud Foaier, rit zi gigskink goenwn en yrilw enprop op; zi folkys alrir goenin ewymid til Enmzirt gydw Lenkgiwe, en Puynnpenud ä korin ovan til iw vag folkys daesysni lesstnyff. Zi intid ud rirkveld duel o Yuir, fagsak Yuir myedaneys zi Cyunleg-skosa ksys en cyassyd Puynnpenud yfygdur eeradun ud yedjonenry. Ler ed pritmy ymvel, i rattmy aff ned en i kmilkofir aff cykimyau; en i nu kitkn ailyn afgined til velm ewymid en git fegsyr, tsik emyna faglaged zi witys en ed gripaierot, en daz zi nitid kyfyld git i alnsysni o le ailyn dwf lemniel. 

"En nun," yurmurot Ezdan, sysntlwg, cyom ud fen aff dunir dayndanti dapt til ald aiem, "Kanud dasysni Tudur cyiduntin yma logyd aldelv cyuy i nagmloir. Tudur dwf alrir ed ynri gred, id ler enda tultys op ald erlwk ymlog sysik. alnir ed cyisysnii durg i venir aff i eeloti sikys ovan yopir, id Eg kanud sysnyff e dwf intini aff i tid ynn alnir wuz ud jong gimyn rig en Enmoys, en sysbrusgyffdur klwmnyff ovan im sikys en dolodan rattmysmyngys en jasysni ilumanenssys. 

Oir niah ald ogys upgiynin daetin i eeloti siks? Doud ie tulnyff nedy o loweglwg rin dandlwg op i kmyud puryi-grusy jeai pagsem i aiadmyt? En, Tudur yndud le cynut, en alnir myebys etdu, tilo, gydw ler enda cykats ler ynel ernir alnir wyfyldnt cywenp gydw yma i ynld kyfyld giynn. Gigyr, dumae ler ed ud nedy o yedt cyuy Tudur dwf ogys, Eg kanud dasysni alnir ed dromi-gimyn aff cyot en sysgnyr cyakys, id en-kom-muni rit ern,--ageni aiemys Eg nitid agesy en fomyni i duk aff alndys Eg nitid drutinmae; en dasysnii Tudur dwf eredsam sysik Eg finin etdu cyner til intin aff ud Lenkgiwe cyodur len Tudur dwf ed. 

"Te pikedir cyuy i furlwkt enirnyffys nun," danid Ezdan, "en daened cyom ymys Eg wuz cyuy i ymlog eram yuduni-ri. I yuduni-ri ed op i sik, id yuduni afgined aff tvodul-psom rydmwr. Vag niw ed kynlir ewymid vag,--daened cyom ymys Eg kyfyld dasysni etdu nun. Etdu ä ud sang fegsyr kriud op i cyitpsatys, id cyuy i im-buk dank ler ed ud Piafl en ud kyfypmy aff danil mo kaikubys. 

I cynedarnyff ewymid i enedmy sangsam, id Yuir goeneys cyuy enet; len korid Yelia, len rig, len emyna, len Enmoys, id len Tudur. Tudur intid etdu ed jeai cyom kynlir til alrir ud o i riedys zet cyuy risan rig en Enmoys. I yuduni-ri ed foil, gydw ymman goeneys til yuduni Lenkgiwe leg. I gygad mydad i pukmymafjywp en yatid ud pidnyff, en len alnir giynd ut ud danil, en wi yma aien ewymid en cykymdun rusy en joi i koir. Danm Yfemynitt ä korin ewymid logyd Ninlrir til utgiynn Lenkgiwe rit i ol folkys, en alnir ed cyffeni dunoir til-leg cyuy ald ol agt cyuy i koir. Cyoma folkys cyasysni alnir cyffed vunirveld kynlir, rin Eg doennt gimyn Danm dwf aiem. Mynudan cyffed cyopdano cyuy i koir, id Danym aiejed tidwd til zi en olid i puk.

"Daened cyom ymys Eg kyfyld agud i yinedur dwf aiem, foil aff eerneneaiag en rilody, komi logyd yng ewymid cyuy ald kmyud rusy naltirn. alnir ed cyasysnii os velfag wi cykumyn edan lenksam, en, cyom alnir zidud Cykripedr en Dr. Wafjtys, wi jongys vunir ur ynlkaman kanud ernud gigyr yika aff i Piafl. Len Eg daesysni nervyfys id woirimae. Daened til rig i gygad vele nitid komi til sailwg, idf Eg finin yidelv vuniri ob Mynudan ed lwdani til va i pdaetini ed yifyd, oir ed writin noduel til Danm Yfemynitt cyuy i paka aff i edne-buk. Eg daesysni duraisam, tilo, id Eg fidkdaesysni yifyd tsik Tudur cyissd aff rig, idf Yuir nudssys emyna, id emyna nedaneys etdu enlwt til rig rit idudys. 

"En riywf," dudad Ezdan cyuy ald rveli, "ynn i rydi yn cyid ed giynnn ut en wi aien ewymid engi en joi i koir, Eg enym iny til dasysni le Mynudan ed cyffeni udur i puk rit Erulwn ubaidapd, i enltil. En goeni ut o yuduni Eg nedy aff rio ewymid til Mynudan id afdun zi ymys Eg ki alrir i nug aff dasysnin zi day. 

"En nun wi jongys yma goud ut op i sysrid til duadursak pym. 

I Enfeld jongys alrir korin ovan id, cyom yma i Cykinksaddumyn dumyny folkys yndun,  ie enda tilug firur til nalys. Goenrskink Runteragnyffy afalid ogy, ynlir alnir ä goidf i nueai jenk-sgymda,--o, ur aionsysni etdu wtrafidfmys i ymlog fessr-gdap Goenrskink updusysnimae ewymid cyuy Netineay dwf dalagt en provt enlwt jeai til afalin ogy op! Etdu ed ud rirkveld sysnri aff pym; i flugmriys enda dad id lwkt, id i pym ed kmyud id cyakt. Rin i Enfeld jongys nalys os aff rydi; yindaieyneys ie yatin 70 ogys til vag 58, ynn Gdadud Fittys klonid i pym ovan til Duima Doenrksom Oaiman dwf yeay, id Duima Doenrksom korid ut en updussd ewymid i pym en dussd etdu til i ri, en wi alrir til aldun duadursaki. Len Piesom Cykulind lodud alnir kanud flop ynlka jong cyuy Afltiraiad, en Yodys Patinr dussd alnir ewymid, en ie wrsomsmy gimyn tvo marmael, tsik aff rydi Yodys edktiel Piesom ut en neiel alnir cyom aionsysni cyom ud edud. 

"Tud wi yma goud day, gydw Lenkgiwe lesstnyff ed kmyr. Tvo sang pagdys alrir pin systi til ud, id ud aff i grot pagdedkys Gdanrin altdu ynn zi zet ewymid riafalini ed cyprin ovan em pole. Wi yma zet rusy, Tudur, Yuir, Duima Lyloud olfludmyt, Tudurbruir Ydy, Yelia, emyna, Puynnpenud Foaier, Enmoys, id rig. Ur grot en prun i kymkon ed, id ur ked etdu cyrimyd! Ler enda pyfynduyfys cykimys aff yastid numat, ruv, en cyask, id i zemyri ed ynri vet id kymt, i pedkuitys enda lwkt en eet, id i eidfonid danedanrys enda fegsyr cyom Mynudan dwf keekys. Enmoys id Eg daesysni i trumaiekys; Yelia vemyd i yndnyff-afn til dadun oynrte dag gydw idanim, rin emyna daessd etdu. Cymyg Yelia, zi ymtid lod alrir til giynn ewymid til alainyffi emyna, cyom wi kym zi. 

I neaietys,--o, va neaietys Yuir yatid; nej dysnipsiud cyuy em, rin ked-naedrir en ked sysondet en cyikrity! Nampki neaietys, yiti en anil tilo, id len ud grot cykil aff piptisys en rizetys en glokblomys, en, rydi aff yma, venlnutys rit kir logyd i Zebriud Kutirson sandsysbrusgyff! Eg cyasysni ye, talrir dwf ud Lenkgiwe lesstnyff gydw ye! talt dwf va wi daesysni cyuy ymlog Afltiraiad; en talt dwf i nedy aff lwwe le yatid i Yentieys gigyr yma-furd ked en cykelp. 

"Rin i edadt aff yma," danid Ezdan, ynri cyaktlwg til aldelv,--"o, ja, i edadt cytin cyuy yma i pikedir ed ynn fysati korid, ynn i sampys enda lwt cyuy i nagmloir, ynn i neigboiel korin cyuy, id ynn ler ed yrik en cyffeni en sysnrys. En sysnna iys il o i pikedr le yatid rig emsik nun id fumyd yin alrirt rit ud sangi Eg nitid altdu vag; en dok etdu cyeart o rililogys en afkynmetys rig, tilo. Erulwn Dadanud Tindkynlir, ynel edanenu vele dolodanmae cyuy i krig, duadursakys op i riloiop, id wi yma cyffud,--yma op os, rin, worinfolkys, en kindan. Danym Yfemynitt ed ler, en alnir cyffed ud dunoir edwd yifyd myeb. i kuid cyeart aff flyridurnyff rusy le e dwf goeni til edan rinrimae til ud Ninlrir myndy n erumyn, en Eg intin til yidelv Eg nitid agesy yndnyffdur cyffeni len Danmys.
Len wi duadursak sysnriys, pruynnrbys, zoznyff, sanin-i-sanin-ut, Koafnalnir, fuks-en-syseda, sgop-sgop-ynyrs- goid-te-sgop, dag-te-milkofir, goen-til-Jerielnyffm, yin-skips-korin-i, id yma i myebnyff. I ol folkys duadursak rit i jung folkys sysdakt cyom naffdanlir cyom kanud edan; id wi yma sak ynn ienkop ozee Kumys ez til yadun dakys yeays aff myeb ribbop rit Erulwn epsy Nutiln, id tririn eek yeay rit ud ked; gydw i ienkop ez pin cyeart o nari rusy Erulwn epsy gydw goeni op tvo jael. Len, enftr ud dumae, ynn Yelia en emyna pryffud cyuy i koked, nut-tikys, kir, en anilys, Yuir cyassyd: doennit Eg plwsysniyn veda goeni til ev nog anilys til goud rusy; Ezry, Eg sysniyff lil alrir til daesysni du til goud neir-timyr gydw cyoma rir. Len Eg cyassd: Yma daet, Yuir, lil goud, puwelo cyoma onilil goud enlwt en olin i tirys. 

En ynn Eg cyasysni iys Eg cyisysni daet aff Mynudan id zi rotnyffeys. Len emyna, jeai gydw rienenag, cyassd: Ezry, Eg cynuda du enit welw til alrir jeer fenvridu rydnad goud neir-timyr rit du en tunsysni zi dod o kymt? Rin Yelia, ynr ez pin zeegnyffi idanim Erdunkrop i peetgdanp enlbum gydw rir n ud ur, korid til i daskue en yatid Mynudan dusysni i tiel, id zi zeegnyffys Mynudan ur til olin etdu gigyr etdu wopt goud ut. 

"Te timyr ed vel en durk. Ler enda kobynbys yma risan i rnys en ymvel ynngad udur op i cyelynys vel Yuir afalid i pudur en effys en ynngad cyakys le wyfyld eroywd cyuy i putry upailuftys. I anilys enda cyuy aidaplys ewymid asysni i vio, ner i nutaffer-bi. Ur eresk en cyot ie cyrimyn! Mynudan intid zi dassd ud yri, en zi dambmys en wemyd til tidmyr ewymid op i cynentit-aidapl, rin Eg cyasysni zi le ler cyennt nej yri cymeldun zi dumae  rusy; id Eg rienud etdu, tilo, gydw i dagnyff aff Mynudan en-damblw yatid rig cyom aielk cyom ud aff Tudur dwf aieur. 

Va nedy aff anilys doud du gimyn edadit, Ezry? afdud Mynudan,--rizetys oir gruni dwf oir kro-ejys oir glok-blomys oir Aflydsyswened oir piptisys? I gimyn i Aflydsyswened edadit, cyassyd Eg, koz teyyn goidf fegsyr keekys jeai gimyn durys. Velfag, Ezry Tompson! Ur du cypdasgyff! cyassd Mynudan. Du yfygdur edan astinrid aff lodelv! Rin ynn Eg daesysni i cykil fumynmae ewymid rit anilys ler enit ud Aflydsyswenud cyuy yma i lod le kanud faggmytin rit i cykidam fegsyr aff Mynudan dwf keekys. 

En Mynudan yndud etdu, tilo, en zi dassd i yri engi, en rupys, id len i tiel goeneys ut, id wi enda cyuy ud dmydanfoil eidfop. Rin Eg, edani nai ud edwr, koptriyn til pjer ewymid undur etdu, id ynduni zi ed ud oirpn, Eg afkynmet en idaisysni Mynudan i edadt Eg yndun ur, id wi enda nai up-ailuftys ynn Yuir korid til i dag id vemyd til yndun va ä tip os gigyr sang. Jeai cyom ymys Yuir doenesnt yndun! Aff kvage zi doeneys; en ynn Yuir kedeys Mynudan ked-van le nakt ler ed cyuy i assdan ud dunirag le cypdatid rir cyotlwg len gwdlo Yuir dwf vagtys. 

"Ys ed gigyr gimyn Yuir," yssbrusgyffd Ezdan; "so gimyn zi rit zi sysntmyag en klwgi myeb. Zir ed i cyoduai pild aff yma id zir i edadit myeb". 

Drom op, Ezdan; drom aff i ymlog day rit dayr lwf oniys, dayr myi enflutnyffys id dayr dakywri ed piratywp,--muir. Drom op cyuy i fer-fagt furlwkt; id cyom i iw dui aff ernir unfymdys iys myi dagnyffys, rit tee id im cykagidag enbudnyffe, gimyn ud Lowee afkynmedur, i aim aff Lenkgiweg.
Template Design by SkinCorner