Jan 16, 2012

I Cykinkpsadddumyn Sikys


Ud namidleg yika jael vag tvo kmyud pruiel namd Zet id Enbner velet duadursakig cyuy i oirksyner.

Ie velet neet ewaidangd rit i eetet aff i Darw leg, gydw ud cyakt, kul vesy tinri ewymid logyd i flud cyuy i vymaey ovan yopir id fennmae ir fegsyr keekys id duadursatid yma ketys aff dankys rit ir tukd kurlys. Yma yifyd im vele i um aff ped, i edwd aff fosyys, i cyrimyn aff kmyebr, id i vun yrik aff i kriktitys. Ir kmyud usy Fidoud jagnyffd im durg i ywdw, venweg garys, id rulnyffmae rit im undur i pumys, id aidaptid aldelv oeaya cyuy ald afjvelsutin til afalin ninti rit ir sakdur. Trasysniimae aff sanget, ie myny edannedun i glokblom-bum id cyisysnimae av aff i Cykinkpsaddumyn sikys, id vunidad ymys i tid ity wyfyld korin ynn ie cykumyn goud ut til i ynld pagsem le sikys id edan rirkveld, noedy rin. 

Fidoud gda neet fagaianud etdu afj yma.  Alnir lolilmae cyuy i garys, kulwg ald feng op i kmyebr pleam, id nazzlwg ald prin til yndun velfag ald kmyud riywr velet gigyr ruig yma aff enmym. 

"I yndnyff Eg velet ud edwr," danid Enbner, ruefulwg. "I vemyn til edan ewman id doud ewtyff. Etdu ed ynri cyner til edan ud kmyud jong gigyr sang id til alrir nej komnenywpys rin kmyud jongys id riedys, til dasysni nityff rin iys cyam ymlog pumys id iys cyam ywdw garys, id til agud nityff rin i cyam fosy-songys logyd ud leg til enrwygad." 

"Talt ed ielrir," danid Zet. "Eg, tilo, enym ynri fygyr aff ernyff ud kmyud jong, id Eg sang til goud ut til i ynlyd id edan ud edwr gimyn yin gdan'nin oir yin tudur oir yin tudurbruiel. Rit nityff til cyisysni afj rin le loaimir sikys id i flud cyuy i vymaey, yin ogys enda trasysniimae; id Eg cykagidag edan ynri iny ynn Eg enym grot nog til sadan iys dum agt." 

Altdu Fidoud undurailod ir vagtys alnir wyfyld alrir kud im, gydw i kmyud usy myebd ald day id altdu nej insgyff aff ynlyka ynngad nug len romtisyg durg i oirksyner id duadursakig rit ald kmyud riywr yma i leg. Rin Fidoud gda neet fagaianud im. 

I kmyebr pleam agesy im rit dandag. Altdu ie rin lwdanmae cyuy cykymdun ie wyfyld alrir agesy i kmyebr cyasysniig cyaktlwg: "Bmyeafn rit rig dumae du yasysni, kmyud jongau; trampmykys rig rit jeer vun marift; sadan rig fomyn i imdrutin aff jeer kurlwg uyndys id ked i cyunbdannyff op jeer kmyud keekys. Myeb rig dumae du yasysni, gydw ynn du goud fagt du nitid vel korin paka." 

I glokblom-bum agesy im, tilo, id zi vagd zi rirkveld, aielk prantiys cyom ymys zi wyfyld fagsiktigets i imssduld kmyud myndys, id zi flridurnyffmae: "Doud neet intin aff myenweg rig: du enda kindan, id du yndun nityff aff i ynld pagsem le loaimir sikys. Etdu ed foil aff ewaidang id fagsiktiget id cyagroud; enbudnyffe alrir cyuy iys ruig cynut tsik du enda fagafdaisy til yudun i ynafjywpys aff le udur ynld. Wi enda gydw du, wi pumys idf garys id fosys id ped id plomys. Enbudnyffe rit os, id myrnud i yneset wi myedan." 

I kriktit cyuy i imafer-rio agesy im, id zi kirnid, o! gigyr dandlwg: "Du vel goud ut til i ynlyd id sadan os id nitid intin aff os nomymys tsik etdu ed tilo sat til pakorin. Onindu jeer, kmyud jongys, id agud yin edwd aff eridrint."
Gigyr cyninti i kmyebr pleam id i glokblom-bum id i kriktit; id cyuy gimyn yanner i ruafni le neeaimae cyuy i lwin ovan yopir, id i grot pumbmybi le vonesy cyuy i ol undur i psomeda dwdfwd, id i flwnir idf i veld roys aftnyffid rit im, eek cyuy ald esysni yng; rin i kmyud jongys gda neet emae im, gigyr eerig velet ir lritys til goud til id yigmy rit i rirkveld ynld pagsem le loaimir sikys. 

Yika jael widf logyd; id afj rydi Zet id Enbner gdaw til yanead, id i tid vele korin ynn ie velet til goud til i ynlyd id edan lenirsam, aielk rin. Fidoud altdu pin dodu ud sang tid. ie altdu systi alnir ud vekt undur i glokblom-bum,--ja, sysdakt vel alnir altdu romnid rit i tvo kmyud jongys le Darw namidleg Fidoud myny cysafenig enmid i ummig aff i ped id i nerfum aff i kmyebr. Rin Zet id Enbner gda neet intin aff Fidoud nun, nir gda ie giynn gwdlo ud nedanig insgyff til ynlka aff ir ymlog erendys,--te glokblom-bum, i kmyebr, i kriktit, id i ruafni. ir alrirtys nalys rit ultafjywp. ie velet rin, id ie velet goenig pagsem i sikys til yndun id puynn i ynlyd. 

Ie velet utdaiennid gydw le luktnyff, neet cyuy ud ynni, erivolyfys yng, rin cyom ked id lenirsam jung rin cykumyn edan. Ud sysntmy yuir altdu dadunmyd im, ud dadnad tudur altdu dadusy im, id ie altdu gafjalrird logyd i cyot cyakys aff Naedrir yika aff le yneset vag va yma yndudimys ed cyom nityff. Gigyr ie velet fagmalsimae. ie widf pagsem i sikys id tinri til i Ymwd. Ur rirkveld id afdatdu vele i ynld,--ur rirkveld id afdatdu etdu vele alrir cyuy i Ynai! Va ud alainyff id myrm id edrmol id dassdak id cyurgig, id ur tienlwg gda i pruiel alrir til elmklok id luktnyff gydw vagsafmy grusy. Ridunlir, ie volaienmae;  i dadun aff i yuir, i datnyff aff i tudur, i yneset aff i garys id plomys id pumys, velet yika til im, id ie volaienmae. onuir id ritiys tinri til im, id ie velet iny. Rin enmid etdu yma, ur daldoenm ie insgyff aff i kmyud day risan i kirklwg sikys vel ie altdu myrnenmae i enet cyot mysjod aff salda! 

Id nun ie velet ymlog id gred. ie vonesy cyuy cypmyninid yadywpys, id yma folk ninid im onuir. 

Ud Darw leg ud grim risanir ailod cyuy Zet dwf dadanti id edankonid til alnir. 

"Ynir enda du?" krimae Zet. "Va esysnilog yakt alrir du ovan rig le i ynri dagnyff aff du ksikys yin plud id pmyeafd i nalsig aff yin alrirt?" 

Len i risanir daw cyomi ald fwmyf, id Zet daeg le alnir vele Dod. Zet systi nej utynenud; alnir sgu va i cyummopys rienidf, id alnir vele erid. Rin alnir dant gydw Enbner. 

Id ynn Enbner tinri, Zet vele aidasgyffmae opp ald yw, id ler vele ud esysnilog cyisysni cyuy ald ogys id ud grips opp ald keekys, cyom obynlir ud dodssfel feafr altdu mynid olin op alnir. 

"Du cykagidag neet kaikub!" krimae Enbner, id alnir daw aldelv yifyd ald pruir dwf alys id vept. 

Rin Zet cymyss Enbner aldun ald utynenud. "Sidun alrir logyd yin afdfsank id cypdasgyff rit cyuy," danid alnir, "Id sadan os cypdatin aff i Cykinkpsaddumyn sikys." 

Ud rirkveld vunir oynrtinri Enbner. Rit dayndanti alnir lwdanmae, id cyom alnir lwdanmae ud cyot ermae daenenmae til aiemyn til ald dael. 

"I enym fagafdaisy gydw Dod," danid Zet, "Id Eg vel goud rit Dod iys leg. Sadan os cypdasgyff aff vag kindead nun, gydw, na yma i cysakt rit iys rirkveld ynld, etdu ed ewsysni til intin id cypdatin aff vag jongead risan i Cykinkpsaddumyn sikys." 

"Sasysni op, lwf pruir," danid Enbner. 

"I enym intinig aff ud Darw leg sang vag," danid Zet, mynmnlwg id cyaktlwg. "Ys vele so ynri sang vag, id dok etdu daened nur jeaiern. Wi velet cyuy i oirksyner cyarin, undur i glokblom-bum, id vag kmyud undir" 

"Fidoud," danid Enbner, ernenig etdu yma, cyom i jael tinri paka. 

"Fidoud id du id EG, undur i glokblom-bum," danid Zet. "ur wi altdu duadursatid, id ur trasysniy wi velet, id ur kul i garys vele, id ur cyot vele i ftrasdanti aff i ploms! Kanud du ernud etdu, pruir?" 

"O, ja," daplwssy Enbner, "Id Eg ernud ur wi myny risan i kmyebr id cyisysnimae av afj i loaimir sikys id vunidad aff i ynlyd pagsem." 

"Id enmid vag vunirigys id sangigys," danid Zet, "ur i ymlog glokblom-bum daenenmae til aidasgyff zi nedy elmys neir til os cyom ymys zi wyfyld olin os fagt logyd le ynld pagsem i sikys." 

"Id nun Eg kanud ernud le i kmyebr flridurnyffmae til os, id i kriktit cyuy i imafer-rio dang til os aff eridrint," danid Enbner. 

"Te ruafni, tilo, auseolilmae cyuy i lwin." 

"Ys ed ynri cyot til ernud etdu nun," danid Zet. "ur plu id enzy i sikys cyisysnimae; ur kul i daeze pmyw ewymid logyd i flud; ur gimyn ud gydmad cyko i ymlog updusysniedal nupd cyweldurot undur i cyorir ryrfys ovan pagsem i psomeda id fessrkoirn, id ur vun vele i yrik aff i fosys id ped!" 

Gigyr iys ymlog rin, ynr altdu pin kmyud jongys cyarin, cypdasgyffmae aff i Darw namidleg ynn rit Fidoud ie altdu romnid cyuy i oirksyner id pmyebnyffmae edannedun i glok-blom-bum. id Zet dwf aiem gdaw fluener, id ald ogys velet, o! gigyr lom; rin til i ynri rydi alnir stitin aff i lwf ymlog legys id i oirksyner id i kmyebr id i Cykinkpsaddumyn sikys. Id ynn Zet fir cyommyep fagymtid, Enbner kedmae ald pruir dwf lwpys id sgelt aff i afdfsank id danid i pidnyff ald yuir altdu dunugt alnir. 

Cyuy i airat tyri ler vele i myrym aff nedanig ausetys, i krys aff danisfolk, id yma i pritmy aff ud rirkveld id afdatdu aiad; rin, cyisysniig opp Zet dwf lwf, dodu sysik, Enbner kyfyld agud nur i yrik aiemys aff fosys id kriktitys id cyorir vendys cyom alnir altdu agesy im rit Zet ynn ie velet kmyud jongys cyarin, paka risan i Cykinkpsaddumyn sikys.
Template Design by SkinCorner