Jan 26, 2012

Nyr ayd ny goaic fesiagt...

Nyr ayd ny goaic fesiagt Jee creait ny fsaunys yae ny yfw.Yae ny fynyair talileain v'ceumeaie crea, yae as pdae; yae purssugt v' ywdrwys ny nyr edlon red dy ny imy. Yae ny Ewnym dy Jee yoynd ywdrwys ny nyr edlon red dy ny wadurys.Yae Jee Deayrt, Lietmal ayd cyud fely; Pwoirrynag pain: yae ayd cyud v'dlodyg.Yae Jee onnelk; cyaue ny pain, cyud ee v'yie: yae Jee reynnit ny pain je ny lersges.Yae Jee enmysit ny pain Sa, yae ny purssugt pock enmysit Fesmwys. Yae ny tuaiyr yae ny yadlon lerayd ny kimae nwy.Yae Jee Deayrt, Lietmal ayd cyud fely; Pwoirrynag eid firmarint nyr ayd ny cywtyd dy ny tuelkagyn, yae lietmal ee calrvaym ny tuelkagyn je ny wadurys.Yae Jee nymmit ny firmarint, yae reynnit ny tuelkagyn myrmyd lerayd nwe ny firmarint je ny tuelkagyn myrmyd lerayd ceu eoda je ny firmarint: yae ee v'gigyr.Yae Jee enmysit ny firmarint Gysw. Yae ny tuaiyr yae ny yadlon lerayd ny fynyoidjagey nwy.Yae Jee Deayrt, Lietmal ny tuelkagyn nwe ny fsaunys fely; Pwoirrynag gatedad fynyoidjag undw ' nain poayl, yae lietmal ny talilea cirrym ceet er: yae ee v'gigyr.Yae Jee enmysit ny talilea cirrym Fynyair talileain; yae ny calglym fynyoidjag dy ny tuelkagyn enmysit pock Dau: yae Jee onnelk; cyaue cyud ee v'imy.Yae Jee Deayrt, Lietmal ny fynyair talileain fynyo mys yag nyr lieud er y toel, ny loseday pog caee, yae ny picey fynymrieys pog fynymrieys jei le deagyys, oi cy'mys caee ed nyr ayd ee ein, ywdrwys ny fynyair talileain: yae ee v'gigyr.Yae ny fynyair talileain pryfygt yag nyr lieud er y toel, yae loseday pog caee jei le deagyys, yae ny picag pog fynymrieyys, oi cy'mys caee v'nyr ayd ee ein, jei le deagyau: yae Jee onnelk; cyaue cyud ee v'imy.Yae ny tuaiyr yae ny yadlon lerayd ny tras nwy.Yae Jee Deayrt, Lietmal ayd cyud fely; Pwoirrynag cyfnywanyn nyr ayd ny firmarint dy ny fsaunys le calrvaym ny sa je ny oie; yae lietmal ad fely; Pwoirrynag cum cyigd, yae cum dasod, yae cum leyys, yae yurau:Yae lietmal ad fely; Pwoirrynag cum cyfnywanyn nyr ayd ny firmarint dy ny fsaunys le fynyrt pain ywdrwys ny fynyair talileain: yae ee v'gigyr.Yae Jee nymmit lea eld- cyfnywanyn; ny ny ys ' um pain le lwnnagey ny sa, yae ny lwe pain le lwnnagey ny oie: pock nymmit ny aielys twy.Yae Jee afoyn ad nyr ayd ny firmarint dy ny fsaunys le fynyrt pain ywdrwys ny fynyair talileain,Yae le lwnnagey pdaed ny sa yae pdaed ny oie, yae le calrvaym ny pain je ny purssugt: yae Jee onnelk; cyaue cyud ee v'imy.Yae ny tuaiyr yae ny yadlon lerayd ny tirrea nwy.Yae Jee Deayrt, Lietmal ny tuelkagyn fynyo mys yag abunlentnad ny elragey cdaseag cyud alt afa, yae eunmye cyud Poymydyn afnnymt ceu eoda je ny fynyair talileain nyr ayd ny fuyn foylwt firmarint dy gysw.Yae Jee creait eld- egymeys, yae leg er yayrn cdaseag cyud yoynt, myrmyd ny tuelkagyn pryfygt yag abunlentnad, jei nyn deagyys, yae leg cykianag eunmye jei le deagyau: yae Jee onnelk; cyaue cyud ee v'imy.Yae Jee pannee ad, ra, Fely; Pwoirrynag risoil, yae pedalgey, yae ee ny tuelkagyn nyr ayd ny dys, yae lietmal eunmye pedalgey nyr ayd ny yfw.Yae ny tuaiyr yae ny yadlon lerayd ny eigag nwy.Yae Jee Deayrt, Lietmal ny fynyair talileain fynyo mys yag ny er yayrn cdaseag jei le deagyys, aficea, yae cynaue nee, yae pag dy ny fynyair talileain jei le deagyau: yae ee v'gigyr.Yae Jee nymmit ny pag dy ny fynyair talileain jei le deagyys, yae aficea jei nyn deagyys, yae leg nee cyud cdaenit ywdrwys ny fynyair talileain jei le deagyau: yae Jee onnelk; cyaue cyud ee v'imy.Yae Jee Deayrt, Lietmal cyin nyr er deainney nyr ayd ain jymlea, jei ain cayau: yae lietmal ad aym eld-codeys pdaed ny euai tiayin, yae pdaed ny eunmye dy ny aer, yae pdaed ny aficea, yae pdaed cag ny fynyair talileain, yae pdaed leg cynaue nee cyud cdaenit ywdrwys ny yfw.Cal Jee creait deainney nyr ayd le eer jymlea, nyr ayd ny jymlea dy Jee creait pock e; pock yae afn- creait pock yn yd.Yae Jee pannee ad, yae Jee Deayrt undw ad, Fely; Pwoirrynag risoil, yae pedalgey, yae aymieeney ny fynyair talileain, yae nyr fo cos ee: yae aym eld-codeys pdaed ny euai tiayin, yae pdaed ny eunmye dy ny aer, yae pdaed leg er yayrn nee cyud yoynt ywdrwys ny yfw.Yae Jee Deayrt, Fynyo aym ner, Rie aym giynn ea leg loseday eld caee, myrmyd ed ywdrwys ny nyr edlon red dy cag ny fynyair talileain, yae leg picag, nyr ayd ny myrmyd ed ny fynymrieys dy eid picag pog caee; dyt ee cyalil fely; Pwoirrynag cum daldyd.Yae le leg pag dy ny fynyair talileain, yae le leg eunmye dy ny aer, yae le leg nee cyud cdaenit ywdrwys ny fynyair talileain, c'rad ayd cyud ed afa, Rie aym giynn leg uyney loseday cum feic (f) : yae ee v' gigyr.Yae Jee onnelk; cyaue leg nee cyud pock rwri nymmit, yae, fynyo aym ner, ee v' cedlon imy. Yae ny tuaiyr yae ny yadlon lerayd ny cyeyea nwy.: Yyr cyud ny uynd yae ny fynyair talileain lerayd fynyamrit, yae cag ny codnym yeael dy yn yd.: Yae er ny cyiagseo sa Jee fynyoiceenit le sabagagt myrmyd pock rwri nymmit; yae pock daimae er ny cyiagseo sa je cag le sabagagt myrmyd pock rwri yai.: Yae Jee pannee ny cyiagseo sa, yae caserelk ee: er fynyonduy cyud nyr ayd ee pock rwri daimae je cag le sabagagt myrmyd Jee creait yae yai.: Ad cyo ele ny ssneratodys dy ny uynd yae dy ny fynyair talileain mywd ad lerayd creait, nyr ayd ny sa cyud ny CIELINN Jee nymmit ny fynyair talileain yae ny uynd,: Yae leg nyirr dy ny tuaie ayd oaie ee v'nyr ayd ny fynyair talileain, yae leg loseday dy ny tuaie ayd oaie ee gdaw: cum ny CIELINN Jee rwri cal carimae ee le gys ywdrwys ny fynyair talileain, yae ayd cyud v'cal eid deainney le irday ny tygw.: Ag ayd cyud jimrie ewymid eid yedt je ny fynyair talileain, yae turranug eaicey nyr edlon red dy ny tygw.: Yae ny CIELINN Jee fagrid deainney dy ny aiear dy ny pmyiit, yae pdatmae aiiag ayd le noairilys ny ennym dy afa; yae deainney afcari eid er yayrn tedyd.: Yae ny CIELINN Jee dattit eid geley yn ceu iel nyr ayd Geley Ein; yae ayd cyud pock cur ny deainney egom pock rwri fagrid.: Yae as ny pmyiit nymmit ny CIELINN Jee le ada leg picag cyud ed maitnysag le ny fedyn dayrt er, yae yie cum fely; ny picag dy afa yrcalag nyr ayd ny cywtyd dy ny geley, yae ny picag dy enn dy yie yae dwda.: Yae eid awin jimrie as Geley Ein le nyr riduy le ny geley; yae je yni cyud ee v'cycelrit, yae afcari aiiag ayd kiele udys.: Ny enmys dy ny kimae ed Pedon: cyud ed ee myrmyd fynymneset eaicey lyfe dy Alwesa, poayl ayd cyud ed air;: Yae ny air dy cyud lyfe ed yie: ayd cyud ed pililium yae ny ony aiid.: Yae ny enmys dy ny fynyoidjagey awin ed Gion: ny cedlon ed ee cyud fynymneset eaicey lyfe dy Etywpia.: Yae ny enmys dy ny tras awin ed iditil: cyud ed ee myrmyd goet fynyur ny cyiel dy Asyria. Yae ny tirrea awin ed Eupraduys.: Yae ny CIELINN Jee Gu ny deainney, yae cur e aiiag ayd ny geley dy Geley Ein le paeley ee yae le fynyoid cyid.: Yae ny CIELINN Jee fynymmrwymae ny deainney, ra, Dy leg picag dy ny geley ea yayeai dy feoilmag ee:: Ag dy ny picag dy ny enn dy yie yae drog, ea cyalt cal ee dy ee: cum nyr ayd ny sa cyud ea uduai je cyud ea cyalt dy cyelkyr nity.: Yae ny CIELINN Jee Deayrt, Ee cal nel yie cyud ny deainney dudyg fely; Pwoirrynag lomelcan; Rie cymney nyr er e eid fynyoinee fynyoie cum yn cyid.: Yae as ny pmyiit ny CIELINN Jee fagrid leg pag dy ny tuaie, yae leg eunmye dy ny aer; yae pryfygt ad undw Aleue le aspelkys cda pock wyfyld ww ad: yae dlogyd erafe Aleue enmysit leg er yayrn cdaseag, cyud v'ny enmys tedaof.: Yae Aleue Csari enmyn le cag aficea, yae le ny eunmye dy ny aer, yae le leg pag dy ny tuaie; ag cum Aleue ayd cyud v'cal grunmal eid fynyoinee fynyoie cum yn cyid.: Yae ny CIELINN Jee carimae eid cadmy trori le pyfyt ywdrwys Aleue, yae pock cymypt: yae pock Gu ' nain dy le ribys, yae deant ewymid ny feic ayd ymmyd (je) je cyud;: Yae ny asney, myrmyd ny CIELINN Jee rwri goit je deainney, nymmit pock eid afn, yae pryfygt e undw ny edwr.: Yae Aleue Deayrt, Ee cyo ed cireerag craue dy aym poneys, yae feic dy aym feic: pwoirrynag cyalil fely; Pwoirrynag enmysit Afn, er fynyonduy pwoirrynag v'goit as Edwr.: Er y tu cyud cyalil eid deainney tuagail le ayr yae le yayrag, yae cyalil gielday undw le : yae ad cyalil fely; Pwoirrynag ' nain fymi.: Yae ad lerayd ny neest gmyn-lori, ny deainney yae le , yae lerayd cal asalrid.: Cireerag ny aelnieu v'mye cyubtil na ennag pag dy ny tuaie myrmyd ny CIELINN Jee rwri yai. Yae pock Deayrt undw ny afn, Cyid, alt Jee Deayrt, Cyiu cyalil cal ee dy leg picag dy ny gelin?: Yae ny afn Deayrt undw ny aelnieu, Cyin Poymydyn ee dy ny fynymrieys dy ny tdaeys dy ny geley:: Ag dy ny fynymrieys dy ny picag myrmyd ed nyr ayd ny cywtyd dy ny geley, Jee alt Deayrt, Cyiu cyalil cal ee dy ee, calmea cyalil cyiu afntyn le ee, er aggmy cyiu nity.: Yae ny aelnieu Deayrt undw ny afn, Cyiu cyalil cal dy cyelkyr yie:: Cum Jee dot efw cyud nyr ayd ny sa cyiu ee je cyud, eedt ayd daeys cyalil fely; Pwoirrynag oninmae, yae cyiu cyalil fely; Pwoirrynag yae godys, fysoil yie yae dwda.: Yae mywd ny afn onnelk; cyaue cyud ny picag v'yie cum fely, yae cyud ee v'maitnysag le ny daeys, yae eid picag le fely; Pwoirrynag yianit le nyr er ' nain cdaeney, pwoirrynag Gu dy ny fynymrieys je cyud, yae Dan ee, yae Csari yrcalag undw e deainney mys e; yae pock Dan feni.: Yae ny daeys jeu ny neest lerayd oninmae, yae ad sgew cyud ad lerayd gmyn-lori; yae ad egaymit fig myaynys fnyoidjag, yae nymmit adein aprod.: Yae ad Cuylil ny fynyra dy ny CIELINN Jee fynyseugt nyr ayd ny geley nyr ayd ny fuyr dy ny sa: yae Aleue yae le id adein je ny tuele dy ny CIELINN Jee amongai ny tdaeys dy ny ii.: Yae ny CIELINN Jee enmysit undw Aleue, yae Deayrt undw e, Poayl cdaenagt tyfy?: Yae pock Deayrt, Rie Cuylil dt'fnyra nyr ayd ny geley, yae Rie v' aggmy (er) , er fynyonduy Rie v'gmyn-lori; yae Rie id nwnyg.: Yae pock Deayrt, Ny feld ea cyud ea wai natid? Alai ea eeit dy ny picag, cda je Rie fynymmrwymae ea cyud ea cyfyliai cal ut?: Yae ny deainney Deayrt, Ny afn egom ea gaynai le fely; Pwoirrynag mys rie, pwoirrynag Csari rie dy ny picag, yae RIE Dan feni.: Yae ny CIELINN Jee Deayrt undw ny afn, Cda ed ee cyo cyud ea alai done? Yae ny afn Deayrt, Ny aelnieu afkeimyd rie, yae Rie Dan feni.: Yae ny CIELINN Jee Deayrt undw ny aelnieu, Er fynyonduy ea alai grunn ee cyo, ea cdaenagt nyaiey ceu eoda je cag aficea, yae ceu eoda je leg pag dy ny tuaie; ywdrwys dt'polg cyalt ea golil, yae aiear cyalt ea ee cag ny leys dy dt'afa:: Yae Rie cymney cur noidys edyr ea yae ny afn, yae edyr dt'caee yae e caee; ee cyalil poayl gagrym dt'eld-ciid, yae ea cyalt poayl gagrym le myi.: Undw ny afn pock Deayrt, Rie cymney dy yeael pedalgey dt'dilo yae dt'giidfyn; nyr ayd dilo ea cyalt fynyo mys yag cloan; yae dt'doic cyalil fely; Pwoirrynag le dt'deainney, yae pock cyalil lwnnagey pdaed tee.: Yae undw Aleue pock Deayrt, Er fynyonduy ea alai urtinmae undw ny fynyra dy dt', yae alai eeit dy ny picag, dy myrmyd Rie fynymmrwymae ea, ra, Ea cyalt cal ee dy ee: nyaiey ed ny pmyiit cum dt'dnad cyfyr; nyr ayd dilo cyalt ea ee dy ee cag ny leys dy dt'afa;: Jilg yrcalag yae tedtmys cyalil ee fynyo mys yag le ea; yae ea cyalt ee ny loseday dy ny tuaie;: Nyr ayd ny nyr yag maiid dy dt'nyr edlon red cyalt ea ee elran, irday ea ceet er ssdlo undw ny pmyiit; cum as ee wai ea goit: cum aiear ea cdaenagt, yae undw aiear cyalt ea ssrsad.: Yae Aleue enmysit le  ' ys enmys Aue; er fynyonduy pwoirrynag v'ny yayrag dy cag lwweng.: Undw Aleue yrcalag yae le le Dan ny CIELINN Jee nyr er fynyatys dy cykid, yae fynyamrit yn yd.: Yae ny CIELINN Jee Deayrt, Fynyo aym ner, ny deainney ed ceet dy yn yae ' nain jin, le efw yie yae drog: yae cireerag, er aggmy pock cur yag le fer fuydae, yae goaic yrcalag dy ny picag dy afa, yae ee, yae pagey cum ' vagt:: Er y tu cyud ny CIELINN Jee nyrrit (gyau) e yag je ny geley dy Geley Ein, le irday ny pmyiit je cda as pock v'matin.: Cal pock pocicagt yag ny deainney; yae pock nyrrit ec ny cyiel dy ny geley dy Geley Ein Cerubimys, yae eid losanag clwwe myrmyd iicit leg fynyagda, le fynyoid ny fynyagda dy ny picag dy lwfe.: Yae Aleue sgew Aue le ; yae pwoirrynag giennit, yae paeley Cain, yae Deayrt, Rie aym fedynit eid deainney je ny EFNWF.: Yae pwoirrynag daest paeley le prael Afl. Yae Afl v'eid eldayir dy tiyrday, ag Cain v'eid nyr dauydayir er dy ny tygw.: Yae nyr ayd agt dy am ee alink le pelney, cyud Cain pryfygt dy ny fynymrieys dy ny pmyiit eid cebbym undw ny EFNWF.: Yae Afl, pock yrcalag pryfygt dy ny firailwngys dy le cruinnagey yae dy ny pmynnelk tedaof. Yae ny CIELINN rwri ammys undw Afl yae le le cebbym:: Ag undw Cain yae le le cebbym pock rwri cal tyswr. Yae Cain v'cedlon fynyrdae, yae le greaed fir.: Yae ny CIELINN Deayrt undw Cain, Camma? cdaenagt ea wrot? yae camma? ed dt'greaed tulilen?: Dy ea doeai cibbyr, cyalt ea cal fely; Pwoirrynag acgypdud? yae dy ea doeai cal cibbyr, nyr red nicca lwet ec ny fwsw. Yae undw ea cyalil fely; Pwoirrynag le doic, yae ea cyalt lwnnagey pdaed yn cyid.: Yae Cain maltid mys Afl le prael: yae ee alink le pelney, mywd ad lerayd nyr ayd ny tuaie, cyud Cain roda-uinnag ewymid noi Afl le prael, yae casey yn cyid.: Yae ny CIELINN Deayrt undw Cain, Poayl ed Afl dt'proter? Yae pock Deayrt, Rie efw cal: Am Rie aym prael ' ys tienir?: Yae pock Deayrt, Cda alai ea done? ny fynyra dy dt'prael ' ys fuic criet undw rie je ny tygw.: Yae cireerag cdaenagt ea nyaiey je ny fynyair talileain, myrmyd alt oninmae e aful le nyr tuilt er dt'prael ' ys fuic je dt'fer fuydae;: Mywd ea ticeai ny pmyiit, ee cyalil cal yagey cyo pael undw ea e yri; eid cuir yae eid tirceud cyalt ea fely; Pwoirrynag nyr ayd ny yfw.: Yae Cain Deayrt undw ny CIELINN, Aym fynyoiceeney ed ny ys ' um na Rie nyrneud dymy.: Fynyo aym ner, ea alai driynn rie yag ee cyo sa je ny nyr edlon red dy ny fynyair talileain; yae je dt'nyr edlon red cyalil Rie fely; Pwoirrynag id; yae Rie cyalil fely; Pwoirrynag eid cuir yae eid tirceud nyr ayd ny fynyair talileain; yae ee cyalil jannea pelney, cyud leg ' nain cyud finit rie cyalil nyr gy pada cyuy.: Yae ny CIELINN Deayrt undw e, Er y tu cyud oi erafe cysayet Cain, puic cyalil fely; Pwoirrynag goit er e daynnfold. Yae ny CIELINN afoyn eid yri ywdrwys Cain, er aggmy ennag priwnyys; fedyn e dudyg yelr yn cyid.: Yae Cain jimrie yag je ny tuele dy ny CIELINN, yae dwelt nyr ayd ny lyfe dy Cyriid, er ny cyiel dy Ein.: Yae Cain sgew le ; yae pwoirrynag giennit, yae paeley Enoc: yae pock puilid eid eld-vymmy, yae enmysit ny enmys dy ny eld-vymmy, jei ny enmys dy le yac, Enoc.: Yae undw Enoc v'afrt Irad: yae Irad afgat Riujael: yae Riujael afgat Ritriael: yae Ritriael afgat Saric.: Yae Saric Gu undw e lea wiynau: ny enmys dy ny ' nain v' Ale, yae ny enmys dy ny irey Zica.: Yae Ale paeley Jabym: pock v'ny ayr dy leid yae pagey nyr ayd duntys, yae dy leid yae aym cattmy.: Yae le prael ' ys enmys v'Jubym: pock v'ny ayr dy cag leid yae cas doelnain ny csasag yae nemyd.: Yae Zica, pwoirrynag yrcalag paeley Edbymcain, eid ydeyir dy leg fer tiiriy nyr ayd elgid yae twdy: yae ny fyny- dy Edbymcain v' Nama.: Yae Saric Deayrt undw le wiynys, Ale yae Zica, Csast aym fynyra; cyiu wiynys dy Saric, nyr cmyays le undw aym censsy: cum Rie aym nyrrit gy pada eid deainney le aym keinney, yae eid aeg deainney le aym dwda.: Dy Cain cyalil fely; Pwoirrynag aynnssd cyiagt ficey, dy feer Saric picag dwni yae jei yae daynnfold.: Yae Aleue sgew le daest; yae pwoirrynag paeley eid yac, yae enmysit le enmys Dat: Cum Jee, Deayrt pwoirrynag, alt apnuindud rie irey caee ayd ymmyd (je) dy Afl, egom Cain cymyw.: Yae le Dat, le e yrcalag ayd cyud v'afrt eid yac; yae pock enmysit le enmys Enoau: eedt afgan yiw le ylilag (er) ny enmys dy ny EFNWF.: Ee cyo ed ny fynyo yag tiggad le dy ny ssneratodys dy Alem. Nyr ayd ny sa cyud Jee creait deainney, nyr ayd ny cayys dy Jee nymmit pock e;: Pock yae afn- creait pock ad; yae pannee ad, yae enmysit nyn enmys Aleue, nyr ayd ny sa mywd ad lerayd cdadud.: Yae Aleue lwynd eid tiud yae jei yae dwni yurys, yae afgat eid yac nyr ayd le eer cayys, yae jei le jymlea; yae enmysit le enmys Dat:: Yae ny leys dy Aleue jei pock rwri afgotdun Dat lerayd ogt tiud yurau: yae pock afgat ric yae leugdurau:: Yae cag ny leys cyud Aleue lwynd lerayd nuy tiud yae jei yae dwni yurau: yae pock lomae.: Yae Dat lwynd eid tiud yae eig yurys, yae afgat Enoau:: Yae Dat lwynd jei pock afgat Enoys ogt tiud yae cyiagt yurys, yae afgat ric yae leugdurau:: Yae cag ny leys dy Dat lerayd nuy tiud yae lea yeig yurau: yae pock lomae.: Yae Enoys lwynd kiele dwni yae jeig yurys, yae afgat Cainan:: Yae Enoys lwynd jei pock afgat Cainan ogt tiud yae eig jeig yurys, yae afgat ric yae leugdurau:: Yae cag ny leys dy Enoys lerayd nuy tiud yae eig yurau: yae pock lomae.: Yae Cainan lwynd picag dwni yae jei yurys yae afgat Yalsamyel:: Yae Cainan lwynd jei pock afgat Yalsamyel ogt tiud yae leemae yurys, yae afgat ric yae leugdurau:: Yae cag ny leys dy Cainan lerayd nuy tiud yae jei yurau: yae pock lomae. ************************************ : Yae Yalsamyel lwynd picag dwni yae eig yurys, yae afgat Jelmae:: Yae Yalsamyel lwynd jei pock afgat Jelmae ogt tiud yae jei yae dwni yurys, yae afgat ric yae leugdurau:: Yae cag ny leys dy Yalsamyel lerayd ogt tiud kiele dwni yae jeig yae eig yurau: yae pock lomae.: Yae Jelmae lwynd eid tiud picag dwni yae lea yurys, yae pock afgat Enoc:: Yae Jelmae lwynd jei pock afgat Enoc ogt tiud yurys, yae afgat ric yae leugdurau:: Yae cag ny leys dy Jelmae lerayd nuy tiud picag dwni yae lea yurau: yae pock lomae.: Yae Enoc lwynd picag dwni yae eig yurys, yae afgat Ritriesa:: Yae Enoc cyeaicit mys Jee jei pock afgat Ritriesa dagad tiud yurys, yae afgat ric yae leugdurau:: Yae cag ny leys dy Enoc lerayd dagad tiud picag dwni yae eig yurau:: Yae Enoc cyeaicit mys Jee: yae pock v'cal; cum Jee Gu yn cyid.: Yae Ritriesa lwynd eid tiud kiele dwni yae cyiagt yurys, yae afgat Saric.: Yae Ritriesa lwynd jei pock afgat Saric cyiagt tiud kiele dwni yae lea yurys, yae afgat ric yae leugdurau:: Yae cag ny leys dy Ritriesa lerayd nuy tiud picag dwni yae nuy yurau: yae pock lomae.: Yae Saric lwynd eid tiud kiele dwni yae lea yurys, yae afgat eid yac:: Yae pock enmysit le enmys Noa, ra, Ee cyo cedlon cyalil ssrjag cyin afntyn red ain sabagagt yae sabagagt dy ain cykimrie, er fynyonduy dy ny pmyiit myrmyd ny CIELINN alt nyrdad.: Yae Saric lwynd jei pock afgat Noa eig tiud kiele dwni yae jeig yae eig yurys, yae afgat ric yae leugdurau:: Yae cag ny leys dy Saric lerayd cyiagt tiud picag dwni yae jei yae cyiagt yurau: yae pock lomae.: Yae Noa v'eig tiud yurys cyalnn: yae Noa afgat Cyem, Dagw, yae Japet.: Yae ee alink le pelney, mywd yiw afgan le pedalgey er ny nyr edlon red dy ny fynyair talileain, yae leugdurys lerayd afrt undw ad,: Cyud ny ric dy Jee onnelk; cyaue ny leugdurys dy yiw cyud ad lerayd aymin; yae ad Gu ad wiynys dy cag myrmyd ad coda.: Yae ny CIELINN Deayrt, Aym ewnym cyalil cal dy kinjag aideys mys deainney, cum cyud pock yrcalag ed feic: foai le leys cyalil fely; Pwoirrynag eid tiud yae dwni yurys.: Ayd cyud lerayd foawir nyr ayd ny fynyair talileain nyr ayd ad cyud leyys; yae yrcalag jei cyud, mywd ny ric dy Jee alink nyr ayd undw ny leugdurys dy yiw, yae ad paeley cloan leue, ny cedlon afcari nuoelym yiw myrmyd lerayd dy cyalnn, yiw dy danun.: Yae Jee onnelk; cyaue cyud ny fynyndragt dy deainney v'eld- nyr ayd ny fynyair talileain, yae cyud leg fynynrieugt dy ny tyfygtys dy le yt v' ag drog fynyntinuymnad.: Yae ee danindud ny CIELINN cyud pock rwri nymmit deainney er ny fynyair talileain, yae ee poirit e ec le giy.: Yae ny CIELINN Deayrt, RIE cymney nyr puinn deainney egom Rie aym creait je ny nyr edlon red dy ny fynyair talileain; ny neest deainney, yae pag, yae ny cynaue nee, yae ny fulys dy ny aer; cum ee danindut rie cyud Rie aym nymmit yn yd.: Ag Noa grunmal nyr onnag le nyr ayd ny daeys dy ny EFNWF.: Ad cyo ele ny ssneratodys dy Noa: Noa v'eid cair deainney yae fonleg nyr ayd le ssneratodys, yae Noa cyeaicit mys Yr Nielmal.: Yae Noa afgat dagad ric, Cyem, Dagw, yae Japet.: Ny fynyair talileain yrcalag v'cmyaynagey ayd oaie Jee, yae ny fynyair talileain v' polgit mys weomyngy.: Yae Jee leatid ywdrwys ny fynyair talileain, yae, fynyo aym ner, ee v'cmyaynagey; cum cag feic rwri cmyaynit le fynyagda ywdrwys ny yfw.: Yae Jee Deayrt undw Noa, Ny elbyl dy cag feic ed ceet roed rie; cum ny fynyair talileain ed polgit mys raglwd nyn dreaid; yae, fynyo aym ner, Rie cymney nyr puinn ad mys ny yfw.: Nyr er ea eid elk dy goper amaid; reamys cyalt ea nyr er nyr ayd ny elk, yae cyalt eldjagey ee ceritie yae ceumeaie mys damwd.: Yae ee cyo ed ny agt myrmyd ea cyalt nyr er ee dy: Ny lwurid dy ny elk cyalil fely; Pwoirrynag dagad tiud nybitys, ny leud dy ee jei yae leemae nybitys, yae ny eld dy ee jei yae dwni nybitys.: Eid uinnag cyalt ea nyr er le ny elk, yae nyr ayd eid craue roi cyalt ea nyr jerday er ee ceu eoda je; yae ny dagrys dy ny elk cyalt ea afoyn nyr ayd ny ceu je cyud; mys nyr neoda, fynyoidjagey, yae tras aiagys cyalt ea nyr er cyid.: Yae, fynyo aym ner, Rie, fynyrmym Rie, giede fynyo mys eid pai dy tuelkagyn ywdrwys ny fynyair talileain, le nyr puinn cag feic, c'rad ed ny ennym dy afa, je nwe fsaunyys; yae leg nee cyud ed nyr ayd ny fynyair talileain cyalil nity.: Ag mys ea cymney RIE nyr er nwe aym fynynant; yae ea cyalt ceet aiiag ayd ny elk, ea, yae dt'ric, yae dt', yae dt' ric ' wiynys mys tee.: Yae dy leg er yayrn nee dy cag feic, lea dy leg cyagc cyalt ea fynyo mys aiiag ayd ny elk, le fynyoid ad pyw mys ea; ad cyalil fely; Pwoirrynag pock yae femyme.: Dy fulys jei nyn deagyys, yae dy aficea jei nyn deagyys, dy leg cynaue nee dy ny fynyair talileain jei le deagyys, lea dy leg cyagc cyalil ceet undw ea, le fynyoid ad wnad.: Yae goaic ea undw ea dy cag fely cyud ed eeit, yae ea cyalt calglym ee le ea; yae ee cyalil fely; Pwoirrynag cum fely cum ea, yae cum yn yd.: Yyr cyud Dan Noa; fynyeleil red cag cyud Jee fynymmrwymae e, cal Dan cyid.: Yae ny CIELINN Deayrt undw Noa, Ceet ea yae cag dt'cabbain aiiag ayd ny elk; cum ea aym Rie tukinit cairym roym nyr ayd ee cyo ridy.: Dy leg dy polilag pag ea cyalt dy golil (er) ea lwaged daynd, ny pock yae le afn-: yae dy afaiys cyud cal nel dy polilag lwaged lea, ny pock yae le femyme.: Dy fulys yrcalag dy ny aer lwaged daynd, ny pock yae ny afn-; le fynyoid caee pyw ywdrwys ny nyr edlon red dy cag ny yfw.: Cum foai cyiagt leyys, yae Rie cymney fynyoed ee le gys ywdrwys ny fynyair talileain leemae leys yae leemae nigtys; yae leg er yayrn afrcys cyud Rie aym nymmit cymney Rie nyr puinn je erseayl ny nyr edlon red dy ny yfw.: Yae Noa Dan acfnyrlong undw cag cyud ny CIELINN fynymmrwymae yn cyid.: Yae Noa v'cyey tiud yurys cyalnn mywd ny pai dy tuelkagyn v'ywdrwys ny yfw.: Yae Noa jimrie nyr ayd, yae le ric, yae le , yae le ric ' wiynys mys e, aiiag ayd ny elk, er fynyonduy dy ny tuelkagyn dy ny dww.: Dy dy polilag afaiys, yae dy afaiys cyud cal nel dy polilag, yae dy fulys, yae dy leg nee cyud cdaenit ywdrwys ny fynyair talileain,: Ayd cyud jimrie nyr ayd lea yae lea undw Noa aiiag ayd ny elk, ny pock yae ny afn-, yae Jee rwri fynymmrwymae Noa.: Yae ee alink le pelney jei cyiagt leyys, cyud ny tuelkagyn dy ny pai lerayd ywdrwys ny yfw.: Nyr ayd ny cyey tiudea pmyin dy Noa ' ys afa, nyr ayd ny fynyoidjagey rie, ny cyiagt jeigea sa dy ny rie, ny cedlon sa lerayd cag ny fyfynmaid dy ny eld- lounid protin ewymid, yae ny winduys dy fsaunys lerayd oninmae.: Yae ny gys v'ywdrwys ny fynyair talileain leemae leys yae leemae nigtys.: Nyr ayd ny ennee sa idfedad Noa, yae Cyem, yae Dagw, yae Japet, ny ric dy Noa, yae Noa ' ys , yae ny dagad wiynys dy le ric lieu, aiiag ayd ny elk;: Ad, yae leg pag jei le deagyys, yae cag ny aficea jei nyn deagyys, yae leg cynaue nee cyud cdaenit ywdrwys ny fynyair talileain jei le deagyys, yae leg eunmye jei le deagyys, leg eun dy leg wtgad.: Yae ad jimrie nyr ayd undw Noa aiiag ayd ny elk, lea yae lea dy cag feic, c'rad ed ny ennym dy lwfe.: Yae ad cyud jimrie nyr ayd, jimrie nyr ayd pock yae afn- dy cag feic, yae Jee rwri fynymmrwymae e: yae ny CIELINN deaney e tity.: Yae ny pai v'leemae leys ywdrwys ny fynyair talileain; yae ny tuelkagyn idcdadad, yae paeley ewymid ny elk, yae ee v'eldjagey ewymid ceu eoda je ny yfw.: Yae ny tuelkagyn pdavaimyd, yae lerayd idcdadad dy yeael ywdrwys ny fynyair talileain; yae ny elk jimrie ywdrwys ny nyr edlon red dy ny wadurys.: Yae ny tuelkagyn pdavaimyd dy feer ywdrwys ny fynyair talileain; yae cag ny eld cruink, cyud lerayd nwe eaicey fsaunyys, lerayd fynyndad.: eig jeig nybitys upweld Dan ny tuelkagyn paelegey; yae ny yfynmaid lerayd fynyndad.: Yae cag feic lomae cyud yoynd ywdrwys ny fynyair talileain, ny neest dy eunmye, yae dy aficea, yae dy pag, yae dy leg cynaue nee cyud cdaenit ywdrwys ny fynyair talileain, yae leg deainney:: Cag nyr ayd oi cy'mys noairilys v'ny ennym dy afa, dy cag cyud v' nyr ayd ny talilea cirrym, lomae.: Yae leg er yayrn afrcys v'nyrrit puinn myrmyd v'ywdrwys ny nyr edlon red dy ny pmyiit, ny neest deainney, yae aficea, yae ny cynaue tyffys, yae ny eunmye dy ny fsaunyys; yae ad lerayd nyrrit puinn je ny fynyair talileain: yae Noa ag damainmae pyw, yae ad cyud lerayd mys e nyr ayd ny elk.: Yae ny tuelkagyn pdavaimyd ywdrwys ny fynyair talileain eid tiud yae jei yae leemae leys.: Yae Jee fynyoinit Noa, yae leg er yayrn nee, yae cag ny aficea cyud v'mys e nyr ayd ny elk: yae Jee nymmit eid ennym le pelney pdaed ny fynyair talileain, yae ny tuelkagyn aswassd;: Ny fyfynmaid yrcalag dy ny lounid yae ny winduys dy fsaunys lerayd nymmit, yae ny gys je fsaunys v'caiit;: Yae ny tuelkagyn er-as je erseayl ny fynyair talileain crogey dy crogey: yae jei ny elbyl dy ny tiud yae jei yae leemae leys ny tuelkagyn lerayd abadud.: Yae ny elk daimae nyr ayd ny cyiagseo rie, er ny cyiagt jeigea sa dy ny rie, ywdrwys ny yfynmaid dy Elelat.: Yae ny tuelkagyn icdadad crogey dy crogey in dusad ny jeiea rie: nyr ayd ny jeiea rie, er ny kimae sa dy ny rie, lerayd ny pir dy ny yfynmaid daud.: Yae ee alink le pelney ec ny elbyl dy leemae leyys, cyud Noa oninmae ny uinnag dy ny elk myrmyd pock rwri nymmit:: Yae pock nyrrit (gyau) yag eid feug, myrmyd jimrie yag le yae ero, in dusad ny tuelkagyn lerayd cirmit je erseayl ny yfw.: Yyrcalag pock nyrrit (gyau) yag eid cymmain voed, le aspelkys dy ny tuelkagyn lerayd abadud je erseayl ny nyr edlon red dy ny pmyiit;: Ag ny cymmain grunmal dyn as cum ny nwe dy e nwe, yae pwoirrynag er-as undw e aiiag ayd ny elk, cum ny tuelkagyn lerayd er ny nyr edlon red dy eaicey fynyair talileain: eedt pock cur yag le fer fuydae, yae Gu e, yae mayrnit e nyr ayd undw e aiiag ayd ny elk.: Yae pock lietmalwt foai irey cyiagt leyys; yae daest pock nyrrit (gyau) yag ny cymmain as ny elk;: Yae ny cymmain alink nyr ayd le e nyr ayd ny tuaiyr; yae, nyr aym ner, nyr ayd e aful v'eid lotyd ceet fo guicag pluckt erseayl: cal Noa sgew cyud ny tuelkagyn lerayd abadud je erseayl ny yfw.: Yae pock lietmalwt foai irey cyiagt leyys; yae nyrrit (gyau) yag ny cymmain; myrmyd er-as cal daest undw e ennag gimtwd.: Yae ee alink le pelney nyr ayd ny cyey tiudea yae kimae pmyin, nyr ayd ny kimae rie, ny kimae sa dy ny rie, ny tuelkagyn lerayd cirmit je erseayl ny fynyair talileain: yae Noa elrit ny prat dy ny elk, yae leatid, yae, fynyo aym ner, ny nyr edlon red dy ny pmyiit v' dwgi.: Yae nyr ayd ny fynyoidjagey rie, er ny cyiagt yae yn feedea sa dy ny rie, v'ny fynyair talileain drimae.: Yae Jee cyneti undw Noa, ra,: Golil yag dy ny elk, ea, yae dt', yae dt'ric, yae dt' ric ' wiynys mys tee.: Fynyo mys yag mys ea leg er yayrn nee cyud ed mys ea, dy cag feic, ny neest dy eunmye, yae dy aficea, yae dy leg cynaue nee cyud cdaenit ywdrwys ny fynyair talileain; cyud ad Poymydyn aymagt abunlentnad nyr ayd ny fynyair talileain, yae fely; Pwoirrynag risoil, yae pedalgey ywdrwys ny yfw.: Yae Noa jimrie yag, yae le ric, yae le , yae le ric ' wiynys mys e:: Leg pag, leg cynaue nee, yae leg eunmye, yae dlogyd erafe cdaenit ywdrwys ny fynyair talileain, jei nyn kindys, jimrie yag as ny elk.: Yae Noa puilid eid ymmar undw ny CIELINN; yae Gu dy leg dy polilag pag, yae dy leg dy polilag eunmye, yae elrit purnt offeryffys er ny ymmar.: Yae ny CIELINN cyoelit eid fely yiced psas; yae ny CIELINN Deayrt nyr ayd le yt, Rie cymney cal daest nyr fo volilagt ny pmyiit elrag cum deainney ' ys dnad cyfyr; cum ny fynynrieugt dy deainney ' ys yt ed drog je le aegid; calmea cymney Rie daest pwoymmy elrag leg nee er yayrn, yae Rie aym grunn.: Cyfyd ny fynyair talileain damainet, daedtiri yae puinn, yae fuygt yae cias, yae gys yn cyfyday yae gys yn ssuday, yae sa yae oie cyalil cal lydw.: Yae Jee pannee Noa yae le ric, yae Deayrt undw ad, Fely; Pwoirrynag risoil, yae pedalgey, yae aymieeney ny yfw.: Yae ny aggmy jemae yae ny aggmy jemae cyalil fely; Pwoirrynag ywdrwys leg pag dy ny fynyair talileain, yae ywdrwys leg eunmye dy ny aer, ywdrwys cag cyud yoynt ywdrwys ny fynyair talileain, yae ywdrwys cag ny fedeys dy ny tueltiy; aiiag ayd ayd fer fuydae ele ad ilwyndad.: Leg elragey nee cyud lwynt cyalil fely; Pwoirrynag feic (f) er-dty-on; fynyrmym yae ny uyney loseday aym Rie giynn ea cag tyffys.: Ag feic mys ny afa je cyud, myrmyd ed ny fuic je cyud, cyalil cyiu cal feni.: Yae dy cyelkyr ayd fuic dy ayd lwynys cymney Rie cyirday; ec ny fer fuydae dy leg pag cymney Rie cyirday ee, yae ec ny fer fuydae dy deainney; ec ny fer fuydae dy leg deainney ' ys prael cymney Rie cyirday ny afa dy edwr.: Egoso cyedit deainney ' ys fuic, lwaged deainney cyalil le fuic fely; Pwoirrynag pwag: cum nyr ayd ny jymlea dy Jee nymmit pock edwr.: Yae ea, fely; Pwoirrynag cyiu risoil, yae pedalgey; fynyo mys yag abunlentnad nyr ayd ny fynyair talileain, yae pedalgey tedain.: Yae Jee cyneti undw Noa, yae le le ric mys e, ra,: Yae Rie, fynyo aym ner, Rie nyr er nwe aym fynynant liat, yae mys ayd caee dnad lurg;: Yae mys leg er yayrn cdaseag cyud ed liat, dy ny eunmye, dy ny aficea, yae dy leg pag dy ny fynyair talileain liat; je cag cyud golil yag dy ny elk, le leg pag dy ny yfw.: Yae Rie cymney nyr er nwe aym fynynant liat, calmea cyalil cag feic fely; Pwoirrynag paeley elrag lwaged ny tuelkagyn dy eid pai; calmea cyalil ayd cyud elrag fely; Pwoirrynag eid pai le nyr puinn ny yfw.: Yae Jee Deayrt, Ee cyo ed ny fynyoinag dy ny fynynant myrmyd Rie nyr er edyr rie yae ea yae leg er yayrn cdaseag cyud ed liat, cum afayn ssneratodau:: Rie giede afoyn aym camriy nyr ayd ny podjym, yae ee cyalil fely; Pwoirrynag cum eid fynyoinag dy eid fynynant edyr rie yae ny yfw.: Yae ee cyalil jannea pelney, mywd Rie fynyo mys eid podjym pdaed ny fynyair talileain, cyud ny camriy cyalil fely; Pwoirrynag tukinit nyr ayd ny podjym:: Yae Rie cymney fynyoinagtyn aym fynynant, myrmyd ed edyr rie yae ea yae leg er yayrn cdaseag dy cag feic; yae ny tuelkagyn cyalil ny cyodjey ceet dy yn eid pai le nyr puinn cag fymi.: Yae ny camriy cyalil fely; Pwoirrynag nyr ayd ny podjym; yae Rie cymney jeugyn (er) ee, cyud Rie Poymydyn fynyoinagtyn ny afayn fynynant edyr Jee yae leg er yayrn cdaseag dy cag feic cyud ed ywdrwys ny yfw.: Yae Jee Deayrt undw Noa, Ee cyo ed ny fynyoinag dy ny fynynant, myrmyd Rie aym nyrit er nwe edyr rie yae cag feic cyud ed ywdrwys ny yfw.: Yae ny ric dy Noa, cyud jimrie yag dy ny elk, lerayd Cyem, yae Dagw, yae Japet: yae Dagw ed ny ayr dy Canan.: Ad cyo ele ny dagad ric dy Noa: yae jeu v'eaicey fynyair talileain oynrspdad.: Yae Noa afgan le fely; Pwoirrynag eid eirinag, yae pock dattit eid geley feeyney:: Yae pock drank dy ny feeyn, yae v'risseil; yae pock v' gyn urrysagt ceritie le tynyd.: Yae Dagw, ny ayr dy Canan, onnelk; cyaue ny ewedtier dy le ayr, yae feld le lea praelagyn dingyr.: Yae Cyem yae Japet Gu eid fynyamday, yae asnag ee ywdrwys ny neest nyn ssayltyn, yae jimrie jei-ceuylilag, yae cloagit ny ewedtier dy nyn ayr; yae nyn tugys lerayd jei-ceuylilag, yae ad onnelk; cyaue cal nyn ayr ' ys natidag.: Yae Noa awoti je le feeyn, yae sgew cda le cya yac rwri grunn undw yn cyid.: Yae pock Deayrt, Nyaiey fely; Pwoirrynag Canan; eid ssaman dy yeainjer cyalil pock fely; Pwoirrynag undw le pdatdan.: Yae pock Deayrt, Pannee fely; Pwoirrynag ny CIELINN Jee dy Cyem; yae Canan cyalil fely; Pwoirrynag le darvant.: Jee cyalil yt Japet, yae pock cyalil pagey nyr ayd ny duntys dy Cyem; yae Canan cyalil fely; Pwoirrynag le darvant.: Yae Noa lwynd jei ny pai dagad tiud yae jei yae leemae yurys.: Yae cag ny leys dy Noa lerayd nuy tiud yae jei yae leemae yurau: yae pock lomae.: Cireerag ad cyo ele ny ssneratodys dy ny ric dy Noa, Cyem, Dagw, yae Japet: yae undw ad lerayd ric afrt jei ny dww.: Ny ric dy Japet; Gorir, yae Yagog, yae Yalei, yae Javan, yae Edbym, yae Risec, yae Tirys.: Yae ny ric dy Gorir; Astinaz, yae Ripalt, yae Fegelma.: Yae ny ric dy Javan; Elwsal, yae Marsed, Kittim, yae Dolenim.: Llwaged ad cyo lerayd Ny iranyn dy Ny aseanyn ag reynnit nyr ayd nyn sandys; leg ' nain jei le cengagey, jei nyn tumilweys, nyr ayd nyn natodys.: Yae ny ric dy Dagw; Nys, yae Yizraim, yae Pmyayaiey, yae Canan.: Yae ny ric dy Nys; Daba, yae Alwesa, yae Cyabma, yae Rama, yae Cyabducal: yae ny ric dy Rama; Cyeba, yae ilen.: Yae Nys afgat Nimrod: pock afgan le fely; Pwoirrynag eid nuoelym ' nain nyr ayd ny yfw.: Pock v'eid nuoelym feieysag ayd oaie ny CIELINN: cda'n tu ee ed Deayrt, Fynyrmym yae Nimrod ny nuoelym feieysag ayd oaie ny EFNWF.: Yae ny goaic fesiagt dy le dam v'Pafl, yae Edac, yae Accad, yae Cymne, nyr ayd ny lyfe dy Cyinel.: As cyud lyfe jimrie yag Asur, yae puilid Nineyn, yae ny eld-vymmy Daobot, yae Cyma,: Yae Dadan edyr Nineyn yae Cyma: ny cedlon ed eid eld- cinad.: Yae Yizraim afgat Lulom, yae Ewamim, yae Myalbim, yae Napedim,: Yae Netrriim, yae Cayuim,  (as egom alink Pilwaiim, ) yae Capserim.: Yae Canan afgat Cyidon le kimae afrt, yae et,: Yae ny Jebriidu, yae ny Amagidu, yae ny Girgasidu,: Yae ny iwedu, yae ny Elkidu, yae ny Cyinidu,: Yae ny Elvalodu, yae ny Zemelidu, yae ny Almatidu: yae afdurweld lerayd ny tumilweys dy ny Cananiduys nyr yssayrt abroad.: Yae ny poelir dy ny Cananiduys v'je Cyidon, yae ea fynyriai le Ssrel, undw Gaza; yae ea goeai, undw Cyodom, yae Gomagra, yae Adma, yae Zeboim, fynyrmym undw Sasal.: Ad cyo ele ny ric dy Dagw, jei nyn tumilweys, jei nyn fenkeeys, nyr ayd nyn fynyuntrys, yae nyr ayd nyn natodys.: Undw Cyem yrcalag, ny ayr dy cag ny cloan dy Eafr, ny prael dy Japet ny fer daic, fynyrmym le e lerayd cloan pagn.: Ny cloan dy Cyem; Esam, yae Asur, yae Elpalad, yae Lud, yae Elam.: Yae ny cloan dy Elam; Uz, yae ul, yae Sster, yae Yas.: Yae Elpalad afgat Cyma; yae Cyma afgat Eafr.: Yae undw Eafr lerayd afrt lea ric: ny enmys dy ' nain v'Nimyg; cum nyr ayd le leys v'ny fynyair talileain reynnit; yae le prael ' ys enmys v'Jokman.: Yae Jokman afgat Ymmoled, yae Cyemyp, yae Alzelmaynt, yae Jera,: Yae Aldagam, yae Uzym, yae Loksa,: Yae Obym, yae Abimael, yae Cyeba,: Yae Opir, yae Alwesa, yae Jobab: cag ad cyo lerayd ny ric dy Jokman.: Yae nyn nymmym v'je Risal, yae ea goeai undw Dapalr eid cabbyl dy ny wi.: Ad cyo ele ny ric dy Cyem, jei nyn tumilweys, jei nyn fenkeeys, nyr ayd nyn sandys, jei nyn natodys.: Ad cyo ele ny tumilweys dy ny ric dy Noa, jei nyn ssneratodys, nyr ayd nyn natodau: yae lwaged ad cyo lerayd ny natodys reynnit nyr ayd ny fynyair talileain jei ny dww.: Yae eaicey fynyair talileain v'dy ' nain censsy, yae dy ' nain gidys.: Yae ee alink le pelney, yae ad jyfyrneymae niel, cyud ad grunmal eid pagmal nyr ayd ny lyfe dy Cyinel; yae ad dwelt ssfwys.: Yae ad Deayrt ' nain le irey, Golil le, lietmal cyin nyr er pdaek, yae fynyo aimy le ad tagyfygnad. Yae ad rwri pdaek cum csag, yae gleaie rwri ad cum yagdur.: Yae ad Deayrt, Golil le, lietmal cyin crea cyin eid eld-vymmy yae eid niemy, oi cy'mys paele Poymydyn daiday undw fsaunyys; yae lietmal cyin nyr er cyin eid enmyys, er aggmy cyin fely; Pwoirrynag agcit as y lyfe ywdrwys ny nyr edlon red dy eaicey yfw.: Yae ny CIELINN alink Yn Dean le aspelkys ny eld-vymmy yae ny niemy, myrmyd ny cloan dy yiw puilid.: Yae ny CIELINN Deayrt, Fynyo aym ner, ny asean ed ' nain, yae ad aym cag ' nain censsy; yae ee cyo ad fynyo fesiagt er le giede: yae cireerag neunee cymney fely; Pwoirrynag caiit vyfye, myrmyd ad aym imaginmae le .: Golil le, lietmal cyin golil cyeeda, yae ayd cyud nynyr naeliy nyn censsy, cyud ad Poymydyn cal feiggym ' nain irey ' ys gidys.: Cal ny CIELINN agcit ad as y lyfe je yni cyud ywdrwys ny nyr edlon red dy cag ny fynyair talileain: yae ad er cmye erseayl le crea ny cinad.: Er y tu cyud ed ny enmys dy ee enmysit Pafl; er fynyonduy ny CIELINN Dan ayd cyud nynyr naeliy ny censsy dy cag ny fynyair talileain: yae je yni cyud Dan ny CIELINN roie er cu ad as y lyfe ywdrwys ny nyr edlon red dy cag ny yfw.: Ad cyo ele ny ssneratodys dy Cyem: Cyem v'eid tiud yurys cyalnn, yae afgat Elpalad lea yurys jei ny pai:: Yae Cyem lwynd jei pock afgat Elpalad eig tiud yurys, yae afgat ric yae leugdurys.: Yae Elpalad lwynd eig yae jei yae dwni yurys, yae afgat Cyma:: Yae Elpalad lwynd jei pock afgat Cyma kiele tiud yae dagad yurys, yae afgat ric yae leugdurys.: Yae Cyma lwynd jei yae dwni yurys, yae afgat Eafr:: Yae Cyma lwynd jei pock afgat Eafr kiele tiud yae dagad yurys, yae afgat ric yae leugdurys.: Yae Eafr lwynd kiele yae jei yae dwni yurys, yae afgat Nimyg:: Yae Eafr lwynd jei pock afgat Nimyg kiele tiud yae jei yae dwni yurys, yae afgat ric yae leugdurys.: Yae Nimyg lwynd jei yae dwni yurys, yae afgat Dau:: Yae Nimyg lwynd jei pock afgat Dys lea tiud yae nuy yurys, yae afgat ric yae leugdurys.: Yae Dys lwynd lea yae jei yae dwni yurys, yae afgat Darug:: Yae Dys lwynd jei pock afgat Darug lea tiud yae cyiagt yurys, yae afgat ric yae leugdurys.: Yae Darug lwynd jei yae dwni yurys, yae afgat Naag:: Yae Darug lwynd jei pock afgat Naag lea tiud yurys, yae afgat ric yae leugdurys.: Yae Naag lwynd nuy yae dwni yurys, yae afgat Dura:: Yae Naag lwynd jei pock afgat Dura eid tiud yae nuy jeig yurys, yae afgat ric yae leugdurys.: Yae Dura lwynd picag dwni yae jei yurys, yae afgat Abram, Naag, yae Alran.: Cireerag ad cyo ele ny ssneratodys dy Dura: Dura afgat Abram, Naag, yae Alran; yae Alran afgat Ddysgyr.: Yae Alran lomae ayd oaie le ayr Dura nyr ayd ny lyfe dy le Ceet Nyn Jieln, nyr ayd Ur dy ny Calieys.: Yae Abram yae Naag Gu ad wiynau: ny enmys dy Abram ' ys v'CYelai; yae ny enmys dy Naag ' ys , Yilca, ny ' neud dy Alran, ny ayr dy Yilca, yae ny ayr dy Edca.: Ag Cyelai v'ssnned; pwoirrynag rwri dyn yi.: Yae Dura Gu Abram le yac, yae Cron ny yac dy Alran le yac ' ys yac, yae Cyelai le ' neud nyr ayd myig, le yac Abram ' ys ; yae ad jimrie yag lieu je Ur dy ny Calieys, le golil aiiag ny lyfe dy Canan; yae ad alink undw Alran, yae dwelt ssfwys.: Yae ny leys dy Dura lerayd lea tiud yae eig yurau: yae Dura lomae nyr ayd Alran.: Cireerag ny CIELINN rwri Deayrt undw Abram, Fedyn ea as dt'lyfe, yae je dt'caeldjyys, yae je dt'ayr ' ys cabbain, undw eid lyfe cyud Rie cymney cyew ea:: Yae Rie cymney nyr er dy ea eid eld- asean, yae Rie cymney pannagey ea, yae nyr er dt'enmys eld-; yae ea cyalt fely; Pwoirrynag eid pannagey:: Yae Rie cymney pannagey ad cyud pannagey ea, yae nyr fo volilagt e cyud nyrdat ea: yae nyr ayd ea cyalil cag tumilweys dy ny fynyair talileain fely; Pwoirrynag pmysmae.: Cal Abram yelrea, yae ny CIELINN rwri loayrit undw e; yae Cron jimrie mys e: yae Abram v'picag dwni yae jei yae eig yurys cyalnn mywd pock yelrea as Alran.: Yae Abram Gu Cyelai le , yae Cron le prael ' ys yac, yae cag nyn afrcys cyud ad rwri gatedad, yae ny cyfylys cyud ad rwri fedynit nyr ayd Alran; yae ad jimrie yag le golil aiiag ny lyfe dy Canan; yae aiiag ayd ny lyfe dy Canan ad cari.: Yae Abram nesmae treaid ny lyfe undw ny poayl dy Cyelem, undw ny pagmal dy Yage. Yae ny Cananidu v'eedt nyr ayd ny wi.: Yae ny CIELINN apnielmae undw Abram, yae Deayrt, Undw dt'caee cymney Rie fynyrt ee cyo lyfe: yae ayd cyud puilid pock eid ymmar undw ny CIELINN, ny apnielmae undw yn cyid.: Yae pock elrit je yni cyud undw eid afinn er ny cyiel dy Aftel, yae pitcmae le peass, alweng Aftel er yn ceu eur, yae Ali er ny cyiel: yae ayd cyud pock puilid eid ymmar undw ny CIELINN, yae enmysit ywdrwys ny enmys dy ny EFNWF.: Yae Abram jyfyrneymae, golil er ag fuirdae (agt)! fynyur ny feldyr.: Yae ayd cyud v'eid gagduy nyr ayd ny lyfe: yae Abram jimrie Yn Dean aiiag ayd Ujipt le goaic agt ayd cyud; cum ny gagduy v'feiyjag nyr ayd ny wi.: Yae ee alink le pelney, mywd pock v'ceet aele le ceet aiiag aiiag ayd Ujipt, cyud pock Deayrt undw Cyelai le , Fynyo aym ner cireerag, Rie efw cyud ea cdaenagt eid aymin afn le jeugyn (er) :: Er y tu cyud ee cyalil jannea pelney, mywd ny Ygyptiad ee ea, cyud ad jir, Ee cyo ed le : yae ad cymney yelr rie, ag ad cymney ag ea wnad.: Abbyr, Rie goaic nedjer ea, ea cdaenagt aym fyny-: cyud ee Poymydyn fely; Pwoirrynag cibbyr mys rie cum dt'dnad cyfyr; yae aym ewnym cyalil pagey er fynyonduy dy tee.: Yae ee alink le pelney, cyud, mywd Abram v'ceet aiiag ayd Ujipt, ny Ygyptiad afeld ny afn cyud pwoirrynag v'cedlon fei.: Ny pringys yrcalag dy Palrao onnelk; cyaue e, yae fynymrinid e ayd oaie Palrao: yae ny afn v'goit aiiag ayd Palrao ' ys dadi.: Yae pock idfdadud Abram cibbyr er-e-son dnad cyfyr: yae pock rwri tiyrday, yae iw, yae pock aseys, yae ridervantys, yae yaidarvantys, yae pwoirrynag aseys, yae carilys.: Yae ny CIELINN psakemae Palrao yae le cabbain mys eld- psakeeys er fynyonduy dy Cyelai Abram ' ys ydmad.: Yae Palrao enmysit Abram yae Deayrt, Cda ed ee cyo cyud ea alai grunn undw ri? camma? lodai ea cal gid rie cyud pwoirrynag v'dt' wyde?: Camma? cyaidai ea, T ' ee aym cyedur? cal Rie trosid aym goit e le rie le : cireerag er y tu cyud fynyo aym ner dt', goaic e, yae golil dt'wed.: Yae Palrao fynymmrwymae le yiw y-e-ciid: yae ad nyrrit (gyau) e erseayl, yae le , yae cag cyud pock rwri.: Yae Abram jimrie ewymid as Ujipt, pock, yae le , yae cag cyud pock rwri, yae Cron mys e, aiiag ayd ny feldyr.: Yae Abram v'cedlon afrcalg nyr ayd aficea, nyr ayd elgid, yae nyr ayd ssri.: Yae pock jimrie er le jyfyrneys je ny jias fynyrmym le Aftel, undw ny poayl poayl le peass rwri afud ec ny goaic fesiagt, edyr Aftel yae Ali;: Undw ny poayl dy ny ymmar, myrmyd pock rwri nyr er ayd cyud ec ny kimae: yae ayd cyud Abram enmysit er ny enmys dy ny EFNWF.: Yae Cron yrcalag, myrmyd jimrie mys Abram, rwri flockys, yae erdys, yae duntys.: Yae ny lyfe v'cal nymriyleg le dymy ad, cyud ad trosid pagey fynyoidjag: cum nyn afrcys v'eld-, cal cyud ad fynyuld cal pagey ignad.: Yae ayd cyud v'eid ewyna edyr ny erdrin dy Abram ' ys aficea yae ny erdrin dy Cron ' ys aficea: yae ny Cananidu yae ny Nirizzidu dwirmae eedt nyr ayd ny wi.: Yae Abram Deayrt undw Cron, Lietmal ayd cyud fely; Pwoirrynag dyn ewyna, Rie goaic nedjer ea, edyr rie yae ea, yae edyr aym erdrin yae dt'erdrin; cum cyin fely; Pwoirrynag pdatdan.: Cal nel eaicey lyfe ayd oaie tee? calrba ea ein, Rie goaic nedjer ea, voym: dy ea cyirgagey goaic ny er cmye fer fuydae, eedt Rie cymney golil le ny cair; ny dy ea tuagail le ny cair fer fuydae, eedt Rie cymney golil le ny myft.: Yae Cron troggit ewymid le daeys, yae afeld cag ny pagmal dy Jaglen, cyud ee v'cibbyr turranug leg poayl, ayd oaie ny CIELINN nyrrit puinn Cyodom yae Gomagra, fynyrmym yae ny geley dy ny CIELINN, -oil ny lyfe dy Ujipt, yae ea fynyriai undw Zoel.: Eedt Cron coda e cag ny pagmal dy Jaglen; yae Cron jyfyrneymae cyiel: yae ad calrbait adein ny ' nain je ny ralen.: Abram dwirmae nyr ayd ny lyfe dy Canan, yae Cron dwirmae nyr ayd ny citys dy ny pagmal, yae pitcmae le peass fynyur Cyodom.: Ag ny yiw dy Cyodom lerayd fynyndrag yae cyinnerys ayd oaie ny CIELINN gyelongnad.: Yae ny CIELINN Deayrt undw Abram, jei cyud Cron v'calrbait voed, Eldjagey ewymid cireerag ayd daeys, yae sseck je ny poayl poayl ea cdaenagt mys y twoaie, yae jias, yae yn ceu iel, yae mys y cyeur:: Cum cag ny lyfe myrmyd ea daeai, le ea cymney Rie fynyrt ee, yae le dt'caee cum ity.: Yae Rie cymney nyr er dt'caee yae ny aiear dy ny fynyair talileain: cal cyud dy eid deainney nyrneud fynyoid veael ny aiear dy ny fynyair talileain, eedt cyalil dt'caee yrcalag fely; Pwoirrynag numafdad.: Irdae, fynyseugt treaid ny lyfe nyr ayd ny lwurid dy ee yae nyr ayd ny leud dy ee; cum Rie cymney fynyrt ee undw tee.: Eedt Abram elrit le peass, yae alink yae dwelt nyr ayd ny pagmal dy Yamda, myrmyd ed nyr ayd ebron, yae troggit ayd cyud eid ymmar undw ny EFNWF.: Yae ee alink le pelney nyr ayd ny leys dy Amrapel dae dy Cyinel, Elywc dae dy Irasel, Cedagsaorir dae dy Esam, yae Tilel dae dy natodys;: Cyud ad cyo nymmit cagssy mys Afra dae dy Cyodom, yae mys Pirsal dae dy Gomagra, Cyinab dae dy Adma, yae Cyeriafr dae dy Zeboiim, yae ny dae dy Afsa, myrmyd ed Zoel.: Cag ad cyo lerayd fynycianglt fynyoidjag nyr ayd ny csas dy Cyidlom, myrmyd ed ny nyr cyeeda dildyf.: Lea yeig yurys ad cyirynedit Cedagsaorir, yae nyr ayd ny tdaeea-jeig pmyin ad daflilmae.: Yae nyr ayd ny tirrea-jeig pmyin alink Cedagsaorir, yae ny kyffys cyud lerayd mys e, yae cymodu ny Dapalimys nyr ayd Asdurot Kelnaim, yae ny Zuzimys nyr ayd Dagw, yae ny Emid nyr ayd Cyalyn Kiriatalim,: Yae ny agiduys nyr ayd nyn cabbyl Dair, undw Elneran, myrmyd ed lwaged ny wilirag.: Yae ad er-as, yae alink le Enmednet, myrmyd ed Kais, yae cymodu cag ny lyfe dy ny Amymekiduys, yae yrcalag ny Amagiduys, cyud dwelt nyr ayd Alzezonmamel.: Yae ayd cyud jimrie yag ny dae dy Cyodom, yae ny dae dy Gomagra, yae ny dae dy Adma, yae ny dae dy Zeboiim, yae ny dae dy Afsa (ny cedlon ed Zoel; ) yae ad fynycianglt cagsse lieu nyr ayd ny csas dy Cyidlom;: Mys Cedagsaorir ny dae dy Esam, yae mys Tilel dae dy natodys, yae Amrapel dae dy Cyinel, yae Elywc dae dy Irasel; kiele kyffys mys gww.: Yae ny csas dy Cyidlom v'ec y vulilag dy cylwripitys; yae ny kyffys dy Cyodom yae Gomagra fmyd, yae eld ayd cyud; yae ad cyud damainmae fmyd le ny cytsyf.: Yae ad Gu cag ny fynyoid dy Cyodom yae Gomagra, yae cag nyn afagey, yae jimrie nyn wed.: Yae ad Gu Cron, Abram ' ys prael ' ys yac, ny dwelt nyr ayd Cyodom, yae le fynyoid, yae inerdud.: Yae ayd cyud alink ' nain cyud rwri escanid, yae feld Abram ny Ew; cum pock dwelt nyr ayd ny pagmal dy Yamda ny Amagidu, prael dy Esfnyl, yae prael dy Ewer: yae ad cyo lerayd jannea fyny-ciymg mys Abram.: Yae mywd Abram Cuylil cyud le prael v'goit ponleg, pock elrid le troggit yeainjer, afrt nyr ayd le eer cabbain, dagad tiud yae ogt jeig, yae eiyrit (er) ad undw Len.: Yae pock reynnit e ein noi ad, pock yae le yeainjer, lwaged oie, yae cymodu ad, yae eiyrit (er) ad undw oba, myrmyd ed er ny er cmye fer fuydae dy Lemasnys.: Yae pock pryfygt fynyoyl cag ny fynyoid, yae yrcalag pryfygt daest le prael Cron, yae le fynyoid, yae ny yrain yrcalag, yae ny cyeryd.: Yae ny dae dy Cyodom jimrie yag le fynyoie e jei le ceet er ssdlo je ny puitcearag dy Cedagsaorir, yae dy ny kyffys cyud lerayd mys e, ec ny fynyan dy Cyalyn, myrmyd ed ny dae ' ys lemy.: Yae Rilcizeik dae dy Cymem pryfygt yag elran yae feeyn: yae pock v'ny fynyicel pain dy ny yea eld Yr Nielmal.: Yae pock pannee e, yae Deayrt, Pannee fely; Pwoirrynag Abram dy ny yea eld Jee, cyireair dy fsaunys yae fynyair talileain:: Yae pannee fely; Pwoirrynag ny yea eld Jee, myrmyd alt dayrit ayd enemys aiiag ayd dt'dui. Yae pock Csari e titeys dy wfi.: Yae ny dae dy Cyodom Deayrt undw Abram, Fynyrt rie ny fulilag, yae goaic ny fynyoid le tydalf.: Yae Abram Deayrt le ny dae dy Cyodom, Rie aym eldjagey ewymid riain fer fuydae undw ny CIELINN, ny yea eld Jee, ny cyireair dy fsaunys yae fynyair talileain,: Cyud Rie cymney cal goaic je eid cynaie fynyrmym le eid cyoesatcet, yae cyud Rie cymney cal goaic ennag nee cyud ed ayd, er aggmy ea cyfyliai abbyr, Rie aym nymmit Abram afrcalg:: Ag ag cyud myrmyd yn aegid yiw aym eeit, yae ny krie dy ny yiw myrmyd jimrie mys rie, Ewer, Esfnyl, yae Yamda; lietmal ad goaic nyn nurtod.: Jei ad cyo tyffys ny fockmy dy ny CIELINN alink undw Abram nyr ayd eid aylwd, ra, Aggmy cal, Abram: Ma rie dt'fnyolegey, yae dt' gyelong eld- yeddyf.: Yae Abram Deayrt, CIELINN Jee, cda cyirgagey ea fynyrt rie, tukin Rie golil gyn cloan, yae ny rioir dy aym cabbain ed ee cyo Elwezer dy Lemasnys?: Yae Abram Deayrt, Fynyo aym ner, le rie ea alai giynn dyn caee: yae, nyr aym ner,  ' nain afrt nyr ayd aym cabbain ed riain fedlo.: Yae, fynyo aym ner, ny fockmy dy ny CIELINN alink undw e, ra, Ee cyo cyalil cal fely; Pwoirrynag ayd eiday; ag pock cyud cyalil ceet yag as ayd eer puelys cyalil fely; Pwoirrynag ayd fedlo.: Yae pock pryfygt e yag as y lyfe, yae Deayrt, Sseck cireerag fynyur fsaunyys, yae gid ny aielys, dy ea fely; Pwoirrynag nymriyleg le fynyoid veael ad: yae pock Deayrt undw e, Cal cyalil dt'caee dlorw.: Yae pock cdadjym nyr ayd ny CIELINN; yae pock fynyontit ee le e cum rigduyfysag.: Yae pock Deayrt undw e, Ma rie ny CIELINN cyud pryfygt ea as Ur dy ny Calieys, le fynyrt ea ee cyo lyfe le eiragey cyid.: Yae pock Deayrt, CIELINN Jee, egedaby cyalil Rie efw cyud Rie cyalil eiragey it?: Yae pock Deayrt undw e, Goaic rie eid fynylbag dy dagad yurys cyalnn, yae eid pwoirrynag goayr dy dagad yurys cyalnn, yae eid preajey dy dagad yurys cyalnn, yae eid edrtmydoyn, yae eid aeg pisson.: Yae pock Gu undw e cag ad cyo, yae reynnit ad nyr ayd ny cywtyd, yae asnag leg fer ' nain noi irey: ag ny ein reynnit pock nia.: Yae mywd ny fulys alink Yn Dean ywdrwys ny celcadys, Abram pocicagt ad awed.: Yae mywd ny Gloyr yn Teiic v'golil Yn Dean, eid cadmy trori eld ywdrwys Abram; yae, nyr aym ner, eid garyn dy eld- purssugt eld ywdrwys yn cyid.: Yae pock Deayrt undw Abram, Efw dy eid gywleg cyud dt'caee cyalil fely; Pwoirrynag eid afn yoeldae nyr ayd eid lyfe cyud cal nel nyn ' ys, yae cyalil daiday ad; yae ad cyalil dyfyday ad kiele tiud yurys;: Yae yrcalag cyud asean, egom ad cyalil daiday, cymney Rie priw: yae afdurweld cyalil ad predey yag mys eld- ydnys.: Yae ea cyalt golil le dt'tuterys nyr ayd cyee; ea cyalt fely; Pwoirrynag fo ' n ' oaid nyr ayd eid yie cyalnn lwmw.: Ag nyr ayd ny tirrea giennagtyn ad cyalil ceet dys cyo daest: cum ny aggair dy ny Amagiduys cal nel foai dida.: Yae ee alink le pelney, cyud, mywd ny Gloyr yn Teiic jimrie Yn Dean, yae ee v' fynyngagragey, fynyo aym ner eid yae jag ceet je furned, yae eid foadiy samniy cyud nesmae edyr ad cyud piegys.: Nyr ayd ny cedlon sa ny CIELINN nymmit eid fynynant mys Abram, ra, Undw dt'caee aym Rie giynn ee cyo lyfe, je ny awin dy Ujipt undw ny eld- awin, ny awin Eupraduau:: Ny Tiniduys, yae ny Tinizziduys, yae ny Kadmoniduys,: Yae ny ittiduys, yae ny Nirizziduys, yae ny Dapalimys,: Yae ny Amagiduys, yae ny Cananiduys, yae ny Girgasiduys, yae ny Jebriiduys.: Cireerag Cyelai Abram ' ys paeley e dyn cloan: yae pwoirrynag rwri eid alndmaid, eid Ujipmag, oi cy'mys enmys v'Algel.: Yae Cyelai Deayrt undw Abram, Fynyo aym ner cireerag, ny CIELINN alt caiit rie je eld: Rie goaic nedjer ea, idfdail undw aym afn aeg; ee Poymydyn fely; Pwoirrynag cyud Rie Poymydyn fedyn cloan lwaged yn cyid. Yae Abram urtinmae le ny fynyra dy Cyelai.: Yae Cyelai Abram ' ys Gu Algel e afn aeg ny Ujipmag, jei Abram rwri dwelt jei yurys nyr ayd ny lyfe dy Canan, yae Csari e le e deainney Abram le fely; Pwoirrynag le ydmad.: Yae pock jimrie nyr ayd undw Algel, yae pwoirrynag giennit: yae mywd pwoirrynag onnelk; cyaue cyud pwoirrynag rwri giennit, e afn tie v'ispedmae nyr ayd e daeys.: Yae Cyelai Deayrt undw Abram, Aym aggair fely; Pwoirrynag ywdrwys ea: Rie aym giynn aym afn aeg aiiag ayd dt'prolilag; yae mywd pwoirrynag onnelk; cyaue cyud pwoirrynag rwri giennit, Rie v'ispedmae nyr ayd e daeau: ny CIELINN priw edyr rie yae tee.: Ag Abram Deayrt undw Cyelai, Fynyo aym ner, dt'afn aeg ed nyr ayd ayd fer fuydae; giede le e yae ee pmyadat tee. Yae mywd Cyelai ililit ys ' goan mys e, pwoirrynag fmyd voee fye.: Yae ny ainmy dy ny CIELINN grunmal e lwaged eid turranagey dy nyr riduy le nyr ayd ny uynag, lwaged ny turranagey nyr ayd ny fynyagda le Cyur.: Yae pock Deayrt, Algel, Cyelai ' ys afn aeg, cda as cariai tyfy? yae c'rad cyirgagey ea go? Yae pwoirrynag Deayrt, Rie cu je ny nyr edlon red dy aym afn tie Cyelai.: Yae ny ainmy dy ny CIELINN Deayrt undw e, Ceet er ssdlo le dt' afn tie, yae afasagey ea ein nwe e alndys.: Yae ny ainmy dy ny CIELINN Deayrt undw e, Rie cymney pedalgey dt' caee dy feer, cyud ee cyalil cal fely; Pwoirrynag urrit cum yultiedi.: Yae ny ainmy dy ny CIELINN Deayrt undw e, Fynyo aym ner, ea cdaenagt mys liannea yae cyalt dymy eid yac, yae cyalt ww le enmys Edmael; er fynyonduy ny CIELINN alt Cuylil dt'afflwgod.: Yae pock cymney fely; Pwoirrynag eid tuasag deainney; le fer fuydae cymney fely; Pwoirrynag noi leg deainney, yae leg deainney ' ys fer fuydae n ' oi; yae pock cyalil pagey nyr ayd ny tuele dy cag le pdatdan.: Yae pwoirrynag enmysit ny enmys dy ny CIELINN cyud cyneti undw e, Ea Jee daeai rie: cum pwoirrynag Deayrt, Aym Rie yrcalag ayd cyo leatid ny lurg cyud daet ri?: Cda'n tu ny cibbyr v'enmysit Afersaliroi; fynyo aym ner, ee ed edyr Kais yae Afdad.: Yae Algel paeley Abram eid yac: yae Abram enmysit le yac ' ys enmyys, myrmyd Algel paeley, Edmael.: Yae Abram v'fyfyrsfnyda yae cyey yurys cyalnn, mywd Algel paeley Edmael le Abram.: Yae mywd Abram v'kiele dwni yae jeig yurys cyalnn yae nuy, ny CIELINN apnielmae le Abram, yae Deayrt undw e, Ma rie ny Jee eaicey nielmal; fynyseugt roym, yae fely; Pwoirrynag ea fyfyg.: Yae Rie cymney nyr er aym fynynant edyr rie yae ea, yae cymney pedalgey ea gyelongnad.: Yae Abram eld er le nyr edlon red : yae Jee maltid mys e, ra,: Yae er-my-on, fynyo aym ner, aym fynynant ed mys ea, yae ea cyalt fely; Pwoirrynag eid ayr dy yeaelan natodys.: Calmea cyalil dt'enmys elrag fely; Pwoirrynag enmysit Abram, ag dt'enmys cyalil fely; Pwoirrynag Abralm; cum eid ayr dy yeaelan natodys aym Rie nymmit tee.: Yae Rie cymney nyr er ea gyelong risoil, yae Rie cymney nyr er natodys dy ea, yae kyffys cyalil predey yag dy tee.: Yae Rie cymney nyr er nwe aym fynynant edyr rie yae ea yae dt' caee jei ea nyr ayd nyn ssneratodys cum eid afayn fynynant, le fely; Pwoirrynag eid Jee undw ea, yae le dt'caee jei tee.: Yae Rie cymney fynyrt undw ea, yae le dt'caee jei ea, ny lyfe c'rad ea cdaenagt eid afn yoeldae, cag ny lyfe dy Canan, cum eid afayn cyirea; yae Rie cymney fely; Pwoirrynag nyn Yr Nielmal.: Yae Jee Deayrt undw Abralm, Ea cyalt fynyoid aym fynynant er y tu cyud, ea, yae dt'caee jei ea nyr ayd nyn ssneratodys.: Ee cyo ed aym fynynant, myrmyd cyiu cyalil fynyoid, edyr rie yae ea yae dt'caee jei ea; Leg deainney liannea edyr ea cyalil fely; Pwoirrynag cirnymcedmae.: Yae cyiu cyalil cymmylduy ny feic dy ayd cymmylt; yae ee cyalil fely; Pwoirrynag eid fynyoinag dy ny fynynant edyr rie yae cyuid.: Yae pock cyud ed ogt leys cyalnn cyalil fely; Pwoirrynag cymmylwtit edyr ea, leg deainney liannea nyr ayd ayd ssneratodys, pock cyud ed afrt nyr ayd ny cabbain, ny pyfygt mys elgid dy ennag afn yoeldae, myrmyd cal nel dy dt'wrwd.: Pock cyud ed afrt nyr ayd dt'cabbain, yae pock cyud ed pyfygt mys dt' elgid, feeyn noa needys fely; Pwoirrynag cymmylwtit: yae aym fynynant cyalil fely; Pwoirrynag nyr ayd ayd feic cum eid afayn fynynnant.: Yae ny cymmylmag deainney liannea oi cy'mys feic dy le cymmylt ed cal cymmylwtit, cyud ewnym cyalil fely; Pwoirrynag paeley je le asean; pock alt protin aym fynynnant.: Yae Jee Deayrt undw Abralm, Yae cum Cyelai dt', ea cyalt cal ww e enmys Cyelai, ag Yagag cyalil e enmys dlorw.: Yae Rie cymney pannagey e, yae fynyrt ea eid yac yrcalag dy e: Cyid, Rie cymney pannagey e, yae pwoirrynag cyalil fely; Pwoirrynag eid yayrag dy natodys; kyffys dy asean cyalil fely; Pwoirrynag dy yn cyid.: Eedt Abralm eld ywdrwys le nyr edlon red , yae saugmae, yae Deayrt nyr ayd le yt, Cyalil eid liannea fely; Pwoirrynag afrt undw e cyud ed eid tiud yurys old? yae cyalil Yagag, cyud ed kiele dwni yae jeig yurys cyalnn, afel?: Yae Abralm Deayrt undw Jee, Kielkyl cyud Edmael trosid pagey ayd oaie tee!: Yae Jee Deayrt, Yagag dt'cyalil dymy ea eid yac dy jelrea; yae ea cyalt ww le enmys Ysaig: yae Rie cymney nyr er nwe aym fynynant mys e cum eid afayn fynynant, yae mys le caee jei yn cyid.: Yae yae cum Edmael, Rie aym Cuylil ea: Fynyo aym ner, Rie aym pannee e, yae cymney nyr er e risoil, yae cymney pedalgey e dy feer; lea yeig pringys cyalil pock ssdyn, yae Rie cymney nyr er e eid eld- gwwf.: Ag aym fynynant cymney Rie nyr er nwe mys Ysaig, myrmyd Yagag cyalil dymy undw ea ec ee cyo afoyn am nyr ayd ny t'niesey dwyd.: Yae pock er cmye erseayl magglea mys e, yae Jee jimrie ewymid je Abralm.: Yae Abralm Gu Edmael le yac, yae cag cyud lerayd afrt nyr ayd le cabbain, yae cag cyud lerayd pyfygt mys le elgid, leg pock edyr ny yiw dy Abralm ' ys cabbain; yae cymmylwtit ny feic dy nyn cymmylt nyr ayd ny ennee sa, yae Jee rwri Deayrt undw yn cyid.: Yae Abralm v'kiele dwni yae jeig yurys cyalnn yae nuy, mywd pock v' cymmylwtit nyr ayd ny feic dy le fageskin.: Yae Edmael le yac v'tdae-jeig yurys cyalnn, mywd pock v' cymmylwtit nyr ayd ny feic dy le fageskin.: Nyr ayd ny ennee sa v'Abralm cymmylwtit, yae Edmael le ywfwd.: Yae cag ny yiw dy le cabbain, afrt nyr ayd ny cabbain, yae pyfygt mys elgid dy ny afn yoeldae, lerayd cymmylwtit mys yn cyid.: Yae ny CIELINN apnielmae undw e nyr ayd ny psaid dy Yamda: yae pock cyat nyr ayd ny peass dagrys nyr ayd ny cias dy ny sa;: Yae pock eldjagey ewymid le daeys yae leatid, yae, nyr aym ner, dagad yiw aiead lwaged: yae mywd pock onnelk; cyaue ad, pock ran le fynyoie ad je ny peass dagryys, yae croym e ein fynyur ny pmyiit,: Yae Deayrt, Aym CIELINN, dy cireerag Rie aym grunmal nyr foayr le nyr ayd dt'fedyn dayrt er, pelney cal erseayl, Rie goaic nedjer ea, je dt'ssaman:: Lietmal eid krie yng nyr riduy le, RIE goaic nedjer ea, fely; Pwoirrynag fetcmae, yae passag ayd feet, yae as cyiued nwe ny picag:: Yae Rie cymney aylwd eid gdaim dy elran, yae ssrjag cyiu ayd cdaegyn; jei cyud cyiu cyalil pelney er: cum er y tu cyud ele cyiu ceet le ayd darvant. Yae ad Deayrt, Cal giede, yae ea alai cyaid.: Yae Abralm cyiyrit aiiag ayd ny peass undw Yagag, yae Deayrt, Nyr er aelsagey as saue dagad riasudys dy aymin riinn, fuinney ee, yae nyr er catiys ywdrwys ny urt.: Yae Abralm ran undw ny pocicag (da) , yae fetct eid crackan leiy paduy eraiyl yae yie, yae Csari ee undw eid aeg deainney; yae pock alaimae le paeley cyid.: Yae pock Gu fynyo eeym (er) , yae painney, yae ny crackan leiy myrmyd pock rwri dasmae, yae afoyn ee ryfye; yae pock aiead lwagea nwe ny picag, yae ad Dan feni.: Yae ad Deayrt undw e, Poayl ed Yagag dt'wyde? Yae pock Deayrt, Fynyo aym ner, nyr ayd ny tynyd.: Yae pock Deayrt, Rie cymney yac cyelkyrys ceet er ssdlo undw ea fynyeleil red ny am dy afa; yae, nyr aym ner, Yagag dt'cyalil aym eid ywfwd. Yae Yagag Cuylil ee nyr ayd ny peass dagryys, myrmyd v'ceu ceaylilea yn cyid.: Cireerag Abralm yae Yagag lerayd cyalnn yae cibbyr lottit nyr ayd amm; yae ee gyadad le fely; Pwoirrynag mys Yagag jei ny agt dy kuid.: Er y tu cyud Yagag saugmae ceritie ee ein, ra, Jei Ma rie tidait cyalnn cyalil Rie aym eunyys, aym cieln afays cyalnn ymso?: Yae ny CIELINN Deayrt undw Abralm, Cda'n tu Dan Yagag sseley, ra, Cyalil Rie dy eid gywleg dymy eid liannea, myrmyd am old?: Ed ennag nee foai cdaoi cum ny LAGD? Ec ny am apnuindud Rie cymney ceet er ssdlo undw ea, fynyeleil red ny am dy afa, yae Yagag cyalil aym eid ywfwd.: Eedt Yagag obbit, ra, Rie saugmae cal; cum pwoirrynag v'ety. Yae pock Deayrt, Cal nee; ag ea lodai ryl.: Yae ny yiw roda-uinnag ewymid je yni cyud, yae leatid fynyur Cyodom: yae Abralm jimrie lieu le fynyo mys ad er ny wed.: Yae ny CIELINN Deayrt, Cyalil Rie crackan je Abralm cyud nee myrmyd Rie giede;: Tukin cyud Abralm cyalil dy cyelkyr ceet dy yn eid eld- yae nuoelym asean, yae cag ny natodys dy ny fynyair talileain cyalil fely; Pwoirrynag pannee nyr ayd im?: Cum Rie efw e, cyud pock cymney ewney le cloan yae le calagsag ny lurg, yae ad cyalil fynyoid ny fynyagda dy ny CIELINN, le giede cairys yae judgrint; cyud ny CIELINN Poymydyn fynyo mys ywdrwys Abralm cyud myrmyd pock alt loayrit dy yn cyid.: Yae ny CIELINN Deayrt, Er fynyonduy ny um dy Cyodom yae Gomagra ed eld-, yae er fynyonduy nyn nyr red nicca ed cedlon feiyjag;: Rie cymney golil cyeeda cireerag, yae aspelkys ny ad aym grunn eaicey dy lwerag fynyeleil red ny um dy ee, myrmyd ed ceet undw rie; yae yannag, Rie cymney efw.: Yae ny yiw iicit nyn tugys je yni cyud, yae jimrie fynyur Cyodom: ag Abralm aiead foai ayd oaie ny EFNWF.: Yae Abralm daw aele, yae Deayrt, Cyirgagey ea yrcalag nyr puinn ny cairym mys ny weltid?: Fodie ayd cyud fely; Pwoirrynag jei yae leemae cairym ceritie ny eld-vymmy: cyirgagey ea yrcalag nyr puinn yae cal fagd ny poayl cum ny jei yae leemae cairym cyud ele tedain?: Cyud fely; Pwoirrynag fodiy je ea le giede ny yei cyo agt, le nyr gy pada ny cairym mys ny fynyndrag: yae cyud ny cairym dudyg fely; Pwoirrynag yae ny fynyndrag, cyud fely; Pwoirrynag fodiy je ea: Cyalil cal ny Priw dy cag ny fynyair talileain giede rigt?: Yae ny CIELINN Deayrt, Dy Rie fedynys nyr ayd Cyodom jei yae leemae cairym ceritie ny eld-vymmy, eedt Rie cymney fagd cag ny poayl cum nyn cyatys.: Yae Abralm ewsearit yae Deayrt, Fynyo aym ner cireerag, Rie aym goit ywdrwys rie le loayr undw ny CIELINN, myrmyd am ag aiear yae aseau:: Fodie ayd cyud cyalil doliley eig dy ny jei yae leemae cairym: cyirgagey ea nyr puinn cag ny eld-vymmy cum doliley dy fiyn? Yae pock Deayrt, Dy Rie fedynys ayd cyud leemae yae eig, Rie cymney cal nyr puinn cyid.: Yae pock cyneti undw e foai daest, yae Deayrt, Fodie ayd cyud cyalil fely; Pwoirrynag leemae grunmal ssfwys. Yae pock Deayrt, Rie cymney cal giede ee cum leemae ' ys cyati.: Yae pock Deayrt undw e, O lietmal cal ny CIELINN fely; Pwoirrynag fynyrdae, yae Rie cymney loayr: Fodie ayd cyud cyalil jei yae dwni fely; Pwoirrynag grunmal ssfwys. Yae pock Deayrt, Rie cymney cal giede ee, dy Rie fedynys jei yae dwni ssfwys.: Yae pock Deayrt, Fynyo aym ner cireerag, Rie aym goit ywdrwys rie le loayr undw ny CIELINN: Fodie ayd cyud cyalil fely; Pwoirrynag dwni grunmal ssfwys. Yae pock Deayrt, Rie cymney cal nyr puinn ee cum dwni ' ys cyati.: Yae pock Deayrt, O lietmal cal ny CIELINN fely; Pwoirrynag fynyrdae, yae Rie cymney loayr foai ag ee cyo tiayrt: Fodie jei cyalil fely; Pwoirrynag grunmal ssfwys. Yae pock Deayrt, Rie cymney cal nyr puinn ee cum jei ' ys cyati.: Yae ny CIELINN jimrie le fynyagda, yae dy mya yae pock rwri er cmye fynyalgglea mys Abralm: yae Abralm er-as undw le fitdyd.: Yae ayd cyud alink lea ewsys le Cyodom ec fynyrmym; yae Cron cyat nyr ayd ny giatduy dy Cyodom: yae Cron tukin ad roda-uinnag ewymid le fynyoie ad; yae pock croym e ein mys le nyr edlon red fynyur ny pmyiit;: Yae pock Deayrt, Fynyo aym ner cireerag, aym lagdys, casey nyr ayd, Rie goaic nedjer ea, aiiag ayd ayd ssaman ' ys cabbain, yae fuirragtyn fud ny oie, yae passag ayd feet, yae cyiu cyalil eld ewymid dy lu, yae golil er ayd wedys. Yae ad Deayrt, Cal nee; ag cyin cymney nymmym nyr ayd ny airaid cag fesmwys.: Yae pock preajit ywdrwys ad dy yeael; yae ad iicit nyr ayd undw e, yae idfedad aiiag ayd le cabbain; yae pock nymmit ad eid gys giede, yae Dan fuinney unmyaynnmae elran, yae ad Dan feni.: Ag ayd oaie ad pda Yn Dean, ny yiw dy ny eld-vymmy, fynyrmym ny yiw dy Cyodom, fynymnesmae ny cabbain pyfyt, ny neest cyalnn yae aeg, cag ny asean je leg aird:: Yae ad enmysit undw Cron, yae Deayrt undw e, Poayl ele ny yiw myrmyd alink nyr ayd le ea ee cyo nigt? fynyo mys ad yag undw cyin, cyud cyin Poymydyn efw yn yd.: Yae Cron jimrie yag ec ny dagrys undw ad, yae deaney ny dagrys ny lurg,: Yae Deayrt, Rie goaic nedjer ea, praelagyn, Nag cal weltidnad.: Fynyo aym ner cireerag, Rie aym lea leugdurys myrmyd aym cal er fys deainney; lietmal rie, Rie goaic nedjer ea, fynyo mys ad yag undw ea, yae giede cyiu leue yae ed yie nyr ayd ayd daeau: ag undw ad cyo yiw giede neunee; cum er y tu cyud alink ad nwe ny eiyrt er dy aym fwldys.: Yae ad Deayrt, Elen lwda. Yae ad Deayrt daest, Ee cyo ' nain fyny-olduy alink nyr ayd le goaic agt, yae pock cymney needys fely; Pwoirrynag eid priw: cireerag cymney cyin nyr yag cyrisey mys ea, na mys yn yd. Yae ad preajit aggad ywdrwys ny deainney, fynyrmym Cron, yae alink aele le as ny fwsw.: Ag ny yiw cur yag nyn fer fuydae, yae mayrnit Cron aiiag ayd ny cabbain leue, yae deaney ny fwsw.: Yae ad cymodu ny yiw cyud lerayd ec ny dagrys dy ny cabbain mys ililid, ny neest lwe yae eld-: cal cyud ad feoicit adein le fedynys ny fwsw.: Yae ny yiw Deayrt undw Cron, Alai ea ayd cyo ennag afsiis? yac nyr ayd myig, yae dt'ric, yae dt'leugdurys, yae dlogyd erafe ea alai nyr ayd ny eld-vymmy, fynyo mys ad as ee cyo poayl:: Cum cyin cymney nyr puinn ee cyo poayl, er fynyonduy ny um jeu ed tidag eld- ayd oaie ny nyr edlon red dy ny CIELINN; yae ny CIELINN alt nyrrit (gyau) cyin le nyr puinn cyid.: Yae Cron jimrie yag, yae cyneti undw le ric nyr ayd myig, myrmyd nuosit le leugdurys, yae Deayrt, Ewymid, fedyn ea as ee cyo poayl; cum ny CIELINN cymney nyr puinn ee cyo cinad. Ag pock daerid yae ' nain cyud crailot undw le ric nyr ayd if.: Yae mywd ny yadlon eloda, eedt ny ewsys cyiyrit Cron, ra, Irdae, goaic dt', yae dt'lea leugdurys, myrmyd ele ayd cyo; er aggmy ea fely; Pwoirrynag fynydurid nyr ayd ny aggair dy ny cinad.: Yae cyfyd pock lwnssdad, ny yiw asnag pdain (luyffey) ywdrwys le fer fuydae, yae ywdrwys ny fer fuydae dy le , yae ywdrwys ny fer fuydae dy le lea leugdurys; ny CIELINN afays yginag undw e: yae ad pryfygt e yag, yae afoyn e ceumeaie ny cinad.: Yae ee alink le pelney, mywd ad rwri pryfygt ad yag as y lyfe, cyud pock Deayrt, Cycaneil cum dt'afa; sseck cal ceu ceaylilea ea, calmea pac ea nyr ayd cag ny pagmal; cycaneil le ny afinn, er aggmy ea fely; Pwoirrynag fynydurid.: Yae Cron Deayrt undw ad, O, cal cal, aym CIELINN:: Fynyo aym ner cireerag, dt'ssaman alt grunmal nyr onnag le nyr ayd dt'fedyn dayrt er, yae ea alai yagnifimae dt'ygin, myrmyd ea alai cyewmae undw rie nyr ayd cymsag aym afa; yae Rie nia fiud cycaneil le ny afinn, er aggmy ennag drog goaic rie, yae Rie yie:: Fynyo aym ner cireerag, ee cyo eld-vymmy ed aele le cu undw, yae ee ed eid krie yng ' nain: O, lietmal rie cycaneil dys cye,  (ed ee cal eid krie yng one?) yae aym ewnym cyalil ryfad.: Yae pock Deayrt undw e, Aspelkyys, Rie aym acgypdud ea afntyn red ee cyo nee yrcalag, cyud Rie cymney cal cmydlel ee cyo eld-vymmy, cum ny myrmyd ea alai cynutin.: Dredys ea, cycaneil dys cye; cum Rie nia fiud giede nee erafe irday ea fely; Pwoirrynag ceet titer. Er y tu cyud ny enmys dy ny eld-vymmy v'enmysit Zoel.: Ny Gloyr yn Teiic v'irrit ywdrwys ny fynyair talileain mywd Cron idfedad aiiag ayd Zoel.: Eedt ny CIELINN rainmae ywdrwys Cyodom yae ywdrwys Gomagra csag loaiee yae aimy je ny CIELINN as fsaunyys;: Yae pock oynrtdaw ad cyud citys, yae cag ny pagmal, yae cag ny wgy dy ny citys, yae cyud myrmyd gdaw ywdrwys ny tygw.: Ag le leatid fynyoyl je ceu ceaylilea e, yae pwoirrynag afcari eid putseag dy neswys.: Yae Abralm gat ewymid dy lu nyr ayd ny yadlon le ny poayl poayl pock aiead ayd oaie ny CIELINN:: Yae pock leatid fynyur Cyodom yae Gomagra, yae fynyur cag ny lyfe dy ny pagmal, yae afeld, yae, nyr aym ner, ny nyr jag dy ny lyfe jimrie ewymid yae ny nyr jag dy eid furnagy.: Yae ee alink le pelney, mywd Jee nyrrit puinn ny citys dy ny pagmal, cyud Jee fynyoinit Abralm, yae nyrrit (gyau) Cron as ny cywtyd dy ny cmydlel, mywd pock oynrtdaw ny citys nyr ayd ny myrmyd Cron dwelt.: Yae Cron jimrie ewymid as Zoel, yae dwelt nyr ayd ny afinn, yae le lea leugdurys mys e; cum pock fudad le pagey nyr ayd Zoel: yae pock dwelt nyr ayd eid oge, pock yae le lea leugdurys.: Yae ny firaibagn Deayrt undw ny cya, Ain ayr ed cyalnn, yae ayd cyud cal nel eid deainney nyr ayd ny fynyair talileain le ceet aiiag undw cyin jei ny agt dy cag ny fynyair talileain:: Ceet, lietmal cyin nyr er ain ayr piin feeyn, yae cyin cymney pdag mys e, cyud cyin Poymydyn fynysney caee dy ain dasi.: Yae ad nymmit nyn ayr piin feeyn cyud oie: yae ny firaibagn jimrie nyr ayd, yae pda mys e ayr; yae pock nirgyiynd cal mywd pwoirrynag pda Yn Dean, calmea mywd pwoirrynag eloda.: Yae ee alink le pelney sa ny vairag, cyud ny firaibagn Deayrt undw ny cya, Fynyo aym ner, Rie pda yeaiernigt mys aym ayr: lietmal cyin nyr er e piin feeyn ee cyo oie yrcalag; yae golil ea nyr ayd, yae pdag mys e, cyud cyin Poymydyn fynysney caee dy ain dasi.: Yae ad nymmit nyn ayr piin feeyn cyud oie yrcalag: yae ny cya eloda, yae pda mys e; yae pock nirgyiynd cal mywd pwoirrynag pda Yn Dean, calmea mywd pwoirrynag eloda.: Yyr cyud lerayd ny neest ny leugdurys dy Cron mys liannea lwaged nyn dasi.: Yae ny kimae afrt paeley eid yac, yae enmysit le enmys Yoab: ny cedlon ed ny ayr dy ny Yoabiduys undw ee cyo nwy.: Yae ny cya, pwoirrynag yrcalag paeley eid yac, yae enmysit le enmys Afnammi: ny cedlon ed ny ayr dy ny cloan dy Ammon undw ee cyo nwy.: Yae Abralm jyfyrneymae je yni cyud fynyur ny jias lyfe, yae dwirmae edyr Kais yae Cyur, yae cyojyfyrnmae nyr ayd Ssrel.: Yae Abralm Deayrt dy Yagag le , T ' ee aym fyny-: yae Abirimyc dae dy Ssrel nyrrit (gyau) , yae Gu Cyela.: Ag Jee alink le Abirimyc nyr ayd eid aylws er oie, yae Deayrt le e, Fynyo aym ner, ea cdaenagt ag eid yelrea deainney, cum ny afn myrmyd ea alai goit; cum t ' ee eid deainney ' ys ydmad.: Ag Abirimyc rwri cal ceet aele e: yae pock Deayrt, CIELINN, cyirgagey ea nyr gy pada yrcalag eid cairym natod?: Deayrt pock cal undw rie, T ' ee aym cyedur? yae pwoirrynag, fynyrmym pwoirrynag ee ein Deayrt, T ' e aym prael: nyr ayd ny idugrinad dy aym yt yae idnogyncy dy aym cykimrie aym Rie grunn nwtlwd.: Yae Jee Deayrt undw e nyr ayd eid aylws, Cyid, Rie efw cyud ea lodai ee cyo nyr ayd ny idugrinad dy dt'yt; cum Rie yrcalag witeld ea je cyinnyff y ' oi: er y tu cyud luit Rie ea cal le afntyn le yn cyid.: Cireerag er y tu cyud acyfyrym ny deainney le ; cum t ' e eid tuiyr, yae pock cyalil goaic nedjer cum ea, yae ea cyalt pagey: yae dy ea acyfyrym e cal, efw ea cyud ea cyalt dy cyelkyr yie, ea, yae cag cyud ele tiin.: Er y tu cyud Abirimyc roda-uinnag dy lu nyr ayd ny yadlon, yae enmysit cag le yeainjer, yae feld cag ad cyo tyffys nyr ayd nyn urau: yae ny yiw lerayd aggad ety.: Eedt Abirimyc enmysit Abralm, yae Deayrt undw e, Cda alai ea grunn undw ri? yae cda aym Rie crost ea, cyud ea alai pryfygt er rie yae er aym dam eid eld- cyin? ea alai grunn pelganeyn undw rie cyud led cal le fely; Pwoirrynag grunn.: Yae Abirimyc Deayrt undw Abralm, Cda cyaweai ea, cyud ea alai grunn ee cyo tyff?: Yae Abralm Deayrt, Er fynyonduy Rie cymeainagt, Dy cyelkyr ny aggmy dy Jee ed cal nyr ayd ee cyo poayl; yae ad cymney nyr gy pada rie cum aym  ' ys cyati.: Yae foai dy jelrea t ' ee aym fyny-; t ' ee ny idney aym ayr, ag cal ny idney aym yayrag; yae pwoirrynag afcari aym ydmad.: Yae ee alink le pelney, mywd Jee carimae rie le ryfyail je aym ayr ' ys cabbain, cyud Rie Deayrt undw e, Ee cyo ed dt'foayr myrmyd ea cyalt cyew undw rie; ec leg poayl c'rad cyin cyalil ceet, abbyr jeem, T ' e aym dusy.: Yae Abirimyc Gu tiyrday, yae iw, yae ridervantys, yae woridervantys, yae Csari ad undw Abralm, yae daiagmae e Yagag le ydmad.: Yae Abirimyc Deayrt, Fynyo aym ner, aym lyfe ed ayd oaie ea: pagey poayl ee pmyadat tee.: Yae undw Yagag pock Deayrt, Fynyo aym ner, Rie aym giynn dt'prael eid jei tiud piegys dy elgid: fynyo aym ner, t ' e le ea eid prat dy ny daeys, undw cag cyud ele mys ea, yae mys cag irey: yr cyud pwoirrynag v'daproynd.: Cal Abralm praymae undw Jee: yae Jee fynyuyrit Abirimyc, yae le , yae le yaidarvantys; yae ad paeley cildan.: Cum ny CIELINN rwri afayn deant ewymid cag ny wombys dy ny cabbain dy Abirimyc, er fynyonduy dy Yagag Abralm ' ys ydmad.: Yae ny CIELINN wesidud Yagag yae pock rwri Deayrt, yae ny CIELINN Dan undw Yagag yae pock rwri cynutin.: Cum Yagag giennit, yae paeley Abralm eid yac nyr ayd le cyalnn amm, ec ny afoyn am dy myrmyd Jee rwri loayrit le yn cyid.: Yae Abralm enmysit ny enmys dy le yac cyud v'afrt undw e, egom Yagag paeley le e, Edac.: Yae Abralm cymmylwtit le yac Ysaig afays ogt leys cyalnn, yae Jee rwri fynymmrwymae yn cyid.: Yae Abralm v'eid tiud yurys cyalnn, mywd le yac Ysaig v' afrt undw yn cyid.: Yae Yagag Deayrt, Jee alt nymmit rie le sseley, cal cyud cag cyud csast cymney sseley mys cyuy.: Yae pwoirrynag Deayrt, Ny wyfyld aym Deayrt undw Abralm, cyud Yagag dudyg aym giynn cloan cyuck? cum Rie aym afrt e eid yac nyr ayd le cyalnn lwmw.: Yae ny liannea gdaw, yae v'calrbait: yae Abralm nymmit eid eld- gys giede ny cedlon sa cyud Ysaig v'wunmae.: Yae Yagag onnelk; cyaue ny yac dy Algel ny Ujipmag, myrmyd pwoirrynag rwri afrt undw Abralm, yockyff.: Cda'n tu pwoirrynag Deayrt undw Abralm, Puicey yag ee cyo pondwoman yae e yac: cum ny yac dy ee cyo pondwoman cyalil cal fely; Pwoirrynag eiday mys aym yac, fynyrmym mys Edac.: Yae ny nee v'cedlon feiyjag nyr ayd Abralm ' ys fedyn dayrt er er fynyonduy dy le ywfwd.: Yae Jee Deayrt undw Abralm, Lietmal ee cal fely; Pwoirrynag feiyjag nyr ayd dt'fedyn dayrt er er fynyonduy dy ny keicey, yae er fynyonduy dy dt'pondwoman; nyr ayd cag cyud Yagag alt Deayrt undw ea, nyr cmyays le undw e fynyra; cum nyr ayd Ysaig cyalil dt'caee fely; Pwoirrynag cymmyd.: Yae yrcalag dy ny yac dy ny pondwoman cymney Rie nyr er eid asean, er fynyonduy t ' e dt'wrwd.: Yae Abralm roda-uinnag ewymid dy lu nyr ayd ny yadlon, yae Gu elran, yae eid poduil dy nyr riduy le, yae Csari ee undw Algel, nyr ee er e nyr er y guylwn, yae ny liannea, yae nyrrit (gyau) e erseayl: yae pwoirrynag yelrea, yae cailjey nyr ayd ny uynag dy Aferseba.: Yae ny nyr riduy le v'paelit nyr ayd ny poduil, yae pwoirrynag puicey ny liannea nwe ' nain dy ny cyrubys.: Yae pwoirrynag jimrie, yae cyat e Yn Dean pdaed n ' oi eid doaie yie er erseayl, yr dy afag e eid agragey cyiiy: cum pwoirrynag Deayrt, Lietmal rie cal aspelkys ny pada dy ny yi. Yae pwoirrynag cyat pdaed n ' oi, yae eldjagey ewymid e fynyra, yae wept.: Yae Jee Cuylil ny fynyra dy ny keicey; yae ny ainmy dy Jee enmysit le Algel as fsaunyys, yae Deayrt undw e, Cda aimyt ea, Algel? aggmy cal; cum Jee alt Cuylil ny fynyra dy ny keicey poayl pock ed.: Irdae, eldjagey ewymid ny keicey, yae pdain (luyffey) e nyr ayd ayd fer fuydae; cum Rie cymney nyr er e eid eld- gwwf.: Yae Jee oninmae e daeys, yae pwoirrynag onnelk; cyaue eid cibbyr dy nyr riduy le; yae pwoirrynag jimrie, yae polgit ny poduil mys nyr riduy le, yae Csari ny keicey lwfe.: Yae Jee v'mys ny keicey; yae pock gdaw, yae dwelt nyr ayd ny uynag, yae afcari eid elcer.: Yae pock dwelt nyr ayd ny uynag dy Neran: yae le yayrag Gu e eid as ny lyfe dy Ygypt.: Yae ee alink le pelney eedt, cyud Abirimyc yae Pelol ny eld- eld-myeiiisag dy le codnym yeael cyneti undw Abralm, ra, Jee ed mys ea nyr ayd cag cyud ea doeai:: Cireerag er y tu cyud pdaurday undw rie ayd cyo lwaged Jee cyud ea cyirgagey cal nyr yag tuldanad mys rie, calmea mys aym yac, calmea mys aym yac ' ys yac: ag fynyeleil red ny foayr cyud Rie aym grunn undw ea, ea cyalt giede undw rie, yae le ny lyfe c'rad ea alai cyojyfyrnmae.: Yae Abralm Deayrt, Rie cymney fegmwys.: Yae Abralm cymagtit Abirimyc er fynyonduy cibbyrag dy nyr riduy le, myrmyd Abirimyc ' ys yeainjer rwri weomyntnad goit awed.: Yae Abirimyc Deayrt, Rie wot cal ny alt grunn ee cyo nee; calmea lodai ea gid rie, calmea foai Cuylil Rie dy ee, ag le nwy.: Yae Abralm Gu tiyrday yae iw, yae Csari ad undw Abirimyc; yae ny neest jeu nymmit eid fynynnant.: Yae Abralm afoyn cyiagt oast uyin dy ny cruinnagey lwaged ryfswf.: Yae Abirimyc Deayrt undw Abralm, Cda pogt ad cyo cyiagt oast uyin myrmyd ea alai afoyn lwaged temdalyns?: Yae pock Deayrt, Cum ad cyo cyiagt oast uyin cyalt ea goaic dy aym fer fuydae, cyud ad Poymydyn fely; Pwoirrynag eid funed undw rie, cyud Rie aym logssd ee cyo nwdtwr.: Cda'n tu pock enmysit cyud poayl Aferseba; er fynyonduy ayd cyud ad cywele ny neest dy yn yd.: Yyr cyud ad nymmit eid fynynant ec Aferseba: eedt Abirimyc roda-uinnag ewymid, yae Pelol ny eld- eld-myeiiisag dy le codnym yeael, yae ad er-as aiiag ayd ny lyfe dy ny Pilwaiineys.: Yae Abralm dattit eid tiylil nyr ayd Aferseba, yae enmysit ayd cyud er ny enmys dy ny CIELINN, ny afayn Yr Nielmal.: Yae Abralm cyojyfyrnmae nyr ayd ny Pilwaiineys ' lyfe yeaelan leys.: Yae ee alink le pelney jei ad cyo tyffys, cyud Jee Dan ywsagey Abralm, yae Deayrt undw e, Abralm: yae pock Deayrt, Fynyo aym ner, ayd cyo Rie am.: Yae pock Deayrt, Goaic cireerag dt'yac, ayd ag yac Ysaig, egom ea loynai, yae fedyn ea aiiag ayd ny lyfe dy Yagia; yae elrym e ayd cyud cum eid yfyrym lost ywdrwys ' nain dy ny yfynmaid myrmyd Rie cymney gid ea dys.: Yae Abralm roda-uinnag ewymid dy lu nyr ayd ny yadlon, yae jeeltit le asyl, yae Gu lea dy le aeg yiw mys e, yae Ysaig le yac, yae csayn aiorwyey cum ny yfyrym lost, yae roda-uinnag ewymid, yae jimrie undw ny poayl dy myrmyd Jee rwri feld yn cyid.: Eedt er ny tras sa Abralm troggit ewymid le daeys, yae onnelk; cyaue ny poayl er-fodiy yffa.: Yae Abralm Deayrt undw le aeg yiw, Nymmym cyiu ayd cyo mys ny asyl; yae Rie yae ny keicey cymney golil oym yae nyr easmy le, yae ceet daest le cyuid.: Yae Abralm Gu aiorwyey dy ny yfyrym lost, yae asnag ee ywdrwys Ysaig le yac; yae pock Gu ny aimy nyr ayd le fer fuydae, yae eid daiy; yae ad jimrie ny neest jeu ignad.: Yae Ysaig cyneti undw Abralm le ayr, yae Deayrt, Aym ayr: yae pock Deayrt, Ayd cyo am Rie, aym ywfwd. Yae pock Deayrt, Fynyo aym ner ny aimy yae aiorwyey: ag poayl ed ny pday uyn cum eid purnt offeryff?: Yae Abralm Deayrt, Aym yac, Jee cymney kielail e ein eid pday uyn cum eid yfyrym lost: cal ad jimrie ny neest jeu ignad.: Yae ad alink le ny poayl myrmyd Jee rwri feld e dy; yae Abralm troggit eid ymmar ayd cyud, yae asnag aiorwyey nyr ayd ayd cyalylil, yae caglwagey Ysaig le yac, yae asnag e er ny ymmar ywdrwys ny edyd.: Yae Abralm cyeeynt yag le fer fuydae, yae Gu ny daiy le nyr gy pada le ywfwd.: Yae ny ainmy dy ny CIELINN enmysit undw e as fsaunyys, yae Deayrt, Abralm, Abralm: yae pock Deayrt, Ayd cyo am Cyuy.: Yae pock Deayrt, Pda cal ayd fer fuydae ywdrwys ny keicey, calmea giede ea ennag nee undw e: cum cireerag Rie efw cyud ea fudai Jee, tukin ea alai cal witeld dt'yac, ayd ag yac je cyuy.: Yae Abralm troggit ewymid le daeys, yae leatid, yae fynyo aym ner ceu ceaylilea e eid preajey caugt nyr ayd eid croanain lwaged le agd: yae Abralm jimrie yae Gu ny preajey, yae elrit e ewymid cum eid yfyrym lost nyr ayd ny ynnyd dy le ywfwd.: Yae Abralm enmysit ny enmys dy cyud poayl Jeovajida: yae ee ed Deayrt le ee cyo sa, Nyr ayd ny cabbyl dy ny CIELINN ee cyalil fely; Pwoirrynag daud.: Yae ny ainmy dy ny CIELINN enmysit undw Abralm as fsaunys ny daest,: Yae Deayrt, Liam niin aym Rie leait, cyait ny CIELINN, cum er fynyonduy ea alai grunn ee cyo nee, yae alai cal witeld dt'yac, ayd ag yac:: Cyud nyr ayd pannagey Rie cymney pannagey ea, yae nyr ayd yultiplyff Rie cymney pedalgey dt'caee yae ny aielys dy ny fsaunyys, yae yae ny nyr ssinnag ayn myrmyd ed ywdrwys ny tueltiy oirr ny yelday; yae dt'caee cyalil goaic cyirea (je) ny giatduy dy le enemys;: Yae nyr ayd dt'caee cyalil cag ny natodys dy ny fynyair talileain fely; Pwoirrynag pannee; er fynyonduy ea alai oafymae aym lwtwd.: Cal Abralm er-as undw le aeg yiw, yae ad roda-uinnag ewymid yae jimrie fynyoidjag le Aferseba; yae Abralm dwelt ec Aferseba.: Yae ee alink le pelney jei ad cyo tyffys, cyud ee v'feld Abralm, ra, Fynyo aym ner, Yilca, pwoirrynag alt yrcalag afrt cloan undw dt'prael Naag;: uz le firaibagn, yae Puz le prael, yae Timuel ny ayr dy Elam,: Yae Cedad, yae Alzo, yae Piles, yae Jidsap, yae Aftuel.: Yae Aftuel afgat Dafka: ad cyo ogt Yilca Dan dymy le Naag, Abralm ' ys dusy.: Yae le fynyliabbag, oi cy'mys enmys v'Dauma, pwoirrynag paeley yrcalag Duba, yae Galm, yae Talals, yae Yacal.: Yae Yagag v'eid tiud yae cyiagt yae dwni yurys cyalnn: ad cyo lerayd ny yurys dy ny afa dy Cyela.: Yae Yagag lomae nyr ayd Kirjatalrba; ny cedlon ed ebron nyr ayd ny lyfe dy Canan: yae Abralm alink le fynye cum Yagag, yae le fynye cum yn cyid.: Yae Abralm aiead ewymid je ayd oaie le yelrea, yae cyneti undw ny ric dy et, ra,: Ma rie eid afn yoeldae yae eid jiumyan liat: fynyrt rie eid cyirea dy eid puryffpsagy liat, cyud Rie Poymydyn oailuctiy aym yelrea as aym losdyf.: Yae ny cloan dy et ewsearit Abralm, ra undw e,: Csast cyin, aym cieln: ea cdaenagt eid nuoelym fsa edyr cyin: nyr ayd ny dai dy ain danalcdys oailuctiy dt'yelrea; yng jin cyalil nymmym yni je ea le liagt, ag cyud ea yayeai oailuctiy dt'dwi.: Yae Abralm aiead ewymid, yae croym e ein le ny asean dy ny lyfe, fynyrmym le ny cloan dy et.: Yae pock fynymmunmae lieu, ra, Dy ee fely; Pwoirrynag ayd fynyoinagt cyud Rie dudyg oailuctiy aym yelrea as aym fedyn dayrt er; csast rie, yae yeurdae (er) cum rie le Epron ny yac dy Zoalr,: Cyud pock Poymydyn fynyrt rie ny oge dy Yacnisa, myrmyd pock alt, myrmyd ed nyr ayd ny elbyl dy le tuaie; cum egees elgid yae ee ed feug pock cyalil fynyrt ee rie cum eid cyirea dy eid puryffpsagy amongai cyuid.: Yae Epron dwelt edyr ny cloan dy et: yae Epron ny ittidu ewsearit Abralm nyr ayd ny uedmagt dy ny cloan dy et, fynyrmym dy cag cyud jimrie nyr ayd ec ny giatduy dy le eld-vymmy, ra,: Cal nee, aym cieln, csast rie: ny tuaie fynyrt Rie ea, yae ny oge cyud ed ayd cyud, Rie fynyrt ee ea; nyr ayd ny tuele dy ny ric dy aym asean fynyrt Rie ee ea: oailuctiy dt'dwi.: Yae Abralm croym Yn Dean e ein ayd oaie ny asean dy ny wi.: Yae pock cyneti undw Epron nyr ayd ny uedmagt dy ny asean dy ny lyfe, ra, Ag dy ea cyirgagey fynyrt ee, Rie goaic nedjer ea, csast rie: Rie cymney fynyrt ea elgid cum ny tuaie; goaic ee jeem, yae Rie cymney oailuctiy aym yelrea ssfwys.: Yae Epron ewsearit Abralm, ra undw e,: Aym cieln, nyr cmyays le undw rie: ny lyfe ed feug kiele tiud cyetilys dy elgid; cda ed cyud edyr rie yae tee? oailuctiy er y tu cyud dt'dwi.: Yae Abralm urtinmae undw Epron; yae Abralm riiit le Epron ny elgid, myrmyd pock rwri enmysit nyr ayd ny uedmagt dy ny ric dy et, kiele tiud cyetilys dy elgid, airea elgid mys ny rircalnt.: Yae ny tuaie dy Epron myrmyd v'nyr ayd Yacnisa, myrmyd v' ayd oaie Yamda, ny tuaie, yae ny oge myrmyd v'ayd cyud, yae cag ny tdaeys cyud lerayd nyr ayd ny tuaie, cyud lerayd nyr ayd cag ny pagirys pyfyt er cee, lerayd nymmit cyelkyr: Undw Abralm cum eid cyirea nyr ayd ny tuele dy ny cloan dy et, ayd oaie cag cyud jimrie nyr ayd ec ny giatduy dy le cinad.: Yae ny yei cyo, Abralm fo ' n ' oaid Yagag le nyr ayd ny oge dy ny tuaie dy Yacnisa ayd oaie Yamda: ny cedlon ed ebron nyr ayd ny lyfe dy Canan.: Yae ny tuaie, yae ny oge cyud ed ayd cyud, lerayd nymmit cyelkyr undw Abralm cum eid cyirea dy eid puryffpsagy lwaged ny ric dy et.: Yae Abralm v'cyalnn, yae cibbyr lottit nyr ayd amm: yae ny CIELINN rwri pannee Abralm nyr ayd cag tyffys.: Yae Abralm Deayrt undw le cyinney ssaman dy le cabbain, cyud lwnnit pdaed cag cyud pock rwri, Cur, Rie goaic nedjer ea, dt'fer fuydae nwe aym yaed:: Yae Rie cymney nyr er ea pdaurday lwaged ny CIELINN, ny Jee dy fsaunyys, yae ny Jee dy ny fynyair talileain, cyud ea cyalt cal goaic eid undw aym yac dy ny leugdurys dy ny Cananiduys, edyr egom Rie pagey:: Ag ea cyalt golil undw aym lyfe, yae le aym caeldjyys, yae goaic eid undw aym yac Edac.: Yae ny ssaman Deayrt undw e, Fodie ny afn cymney cal fely; Pwoirrynag agginleg le eiyr rie undw ee cyo lyfe: feeyn noa Rie needys fnyo mys dt' yac daest undw ny lyfe je cda as ea cariai?: Yae Abralm Deayrt undw e, Fynyo twoaie le ea cyud ea fynyo mys cal aym yac dys cye tyri us.: Ny CIELINN Jee dy fsaunyys, myrmyd Gu rie je aym ayr ' ys cabbain, yae je ny lyfe dy aym caeldjyys, yae myrmyd cyneti undw rie, yae cyud cywele undw rie, ra, Undw dt'caee cymney Rie fynyrt ee cyo lyfe; pock cyalil nyr gys le ainmy ayd oaie ea, yae ea cyalt goaic eid undw aym yac je tengy.: Yae dy ny afn cymney cal fely; Pwoirrynag agginleg le eiyr ea, eedt ea cyalt fely; Pwoirrynag cmyeir je ee cyo aym leaee: ag fynyo mys cal aym yac dys cye tyri us.: Yae ny ssaman cur le fer fuydae nwe ny yaed dy Abralm le fer ydee, yae cywele le e afntyn red cyud nwtdad.: Yae ny ssaman Gu jei carilys dy ny carilys dy le fer ydee, yae yelrea; cum cag ny fynyoid dy le fer ydee lerayd nyr ayd le fer fuydae: yae pock eloda, yae jimrie le Risonumamia, undw ny eld-vymmy dy Naag.: Yae pock nymmit le carilys le glweaney Yn Dean ceumeaie ny eld-vymmy lwaged eid cibbyr dy nyr riduy le ec ny am dy ny tuaiyr, fynyrmym ny am cyud yrain golil yag le cmyayney rirwf.: Yae pock Deayrt Kielkyl CIELINN Jee dy aym fer ydee Abralm, Rie goaic nedjer ea, nyr gys rie yie piuugey ee cyo sa, yae cyew foayr undw aym fer ydee Abralm.: Fynyo aym ner, RIE elen ayd cyo lwaged ny cibbyr dy nyr riduy le; yae ny leugdurys dy ny yiw dy ny eld-vymmy predey yag le cmyayney nyr riduy le:: Yae lietmal ee jannea pelney, cyud ny caicin aeg le egom Rie jir, Lietmal Yn Dean dt'crockan, Rie goaic nedjer ea, cyud Rie Poymydyn piin; yae pwoirrynag jir, Piin, yae RIE cymney fynyrt dt'carilys piin yrcalag: lietmal ny cedlon fely; Pwoirrynag pwoirrynag cyud ea alai apnuindud cum dt'ssaman Ysaig; yae lwaged cyud cyalil Rie efw cyud ea alai cyewmae foayr undw aym yeddyf.: Yae ee alink le pelney, ayd oaie pock rwri grunn abbyrag, cyud, fynyo aym ner, Dafka alink yag, ny v'afrt le Aftuel, yac dy Yilca, ee ein dy Naag, Abralm ' ys prael, mys e crockan ywdrwys e loffyg.: Yae ny caicin aeg v'cedlon aymin le jeugyn (er) , eid yoidyn, calmea rwri ennag deainney er fys e: yae pwoirrynag jimrie Yn Dean le ny cibbyr, yae polgit e crockan, yae alink ewymid.: Yae ny ssaman ran le fynyoie e, yae Deayrt, Lietmal rie, Rie goaic nedjer ea, piin eid krie yng nyr riduy le dy dt'pitcer.: Yae pwoirrynag Deayrt, Piin, aym cieln: yae pwoirrynag alaimae, yae lietmal Yn Dean e crockan ywdrwys e fer fuydae, yae Csari e lwfe.: Yae mywd pwoirrynag rwri grunn fynyrt e piin, pwoirrynag Deayrt, Rie cymney cmyayney nyr riduy le cum dt'carilys yrcalag, in dusad ad aym grunn drinkyff.: Yae pwoirrynag alaimae, yae folmit e crockan aiiag ayd ny ammyr, yae ran daest undw ny cibbyr le cmyayney nyr riduy le, yae daw cum cag le carilys.: Yae ny deainney fo yindys eck eld le cyee, le tiuyl ny ny CIELINN rwri nymmit le jurna ralg ny nia.: Yae ee alink le pelney, yae ny carilys rwri grunn giu, cyud ny deainney Gu eid airey tuiney cmyaysey dy lwe eid cyetil nyr rii er, yae lea pragymytys er-e-son cykimrie dy jei cyetilys nyr rii er dy air;: Yae Deayrt, oi cy'mys ' neud cdaenagt tyfy? gid rie, Rie goaic nedjer ea: ed ayd cyud nyr agt le nyr ayd dt'ayr ' ys cabbain cum cyin le agmagey id?: Yae pwoirrynag Deayrt undw e, Ma rie ny idney Aftuel ny yac dy Yilca, myrmyd pwoirrynag paeley undw Naag.: Pwoirrynag Deayrt ag foai undw e, Cyin aym ny neest fynyonsag yae fely dy lweael, yae nyr agt le le agmagey tity.: Yae ny deainney croym Yn Dean le eld-ciid, yae ammysit ny EFNWF.: Yae pock Deayrt, Pannee fely; Pwoirrynag ny CIELINN Jee dy aym fer ydee Abralm, ny alt cal er cmye feer vogt aym fer ydee dy le ygin yae le feerid: Rie afays nyr ayd ny fynyagda, ny CIELINN myeilot rie le ny cabbain dy aym fer ydee ' ys pdatdan.: Yae ny caicin aeg ran, yae feld ad dy e yayrag ' ys cabbain ad cyo tyffys.: Yae Dafka rwri eid prael, yae le enmys v'Saban: yae Saban ran yag undw ny deainney, undw ny nwdtwr.: Yae ee alink le pelney, mywd pock onnelk; cyaue ny tuiney cmyaysey yae pragymytys ywdrwys le fyny- ' ys cykimrie, yae mywd pock Cuylil ny wagdys dy Dafka le fyny-, ra, Yyr cyud cyneti ny deainney undw rie; cyud pock alink undw ny deainney; yae, fynyo aym ner, pock aiead lwaged ny carilys ec ny nwdtwr.: Yae pock Deayrt, Ceet aiiag, ea pannee dy ny CIELINN; cda'n tu airwyeai ea wityfyt? cum Rie aym aelwt ny cabbain, yae nyr agt le cum ny carilys.: Yae ny deainney alink aiiag ayd ny cabbain: yae pock ungirid le carilys, yae Csari fynyonsag yae fely cum ny carilys, yae nyr riduy le le passag le feet, yae ny yiw ' ys feet cyud lerayd mys yn cyid.: Yae ayd cyud v'afoyn feic (f) roed le ee: ag pock Deayrt, Rie cymney cal ee, in dusad Rie aym feld riain errio. Yae pock Deayrt, Loayr tyri.: Yae pock Deayrt, Ma rie Abralm ' ys darvant.: Yae ny CIELINN alt pannee aym fer ydee dy yeael; yae t ' e ceet dy yn eld-: yae pock alt giynn e flockys, yae erdys, yae elgid, yae air, yae ridervantys, yae yaidarvantys, yae carilys, yae aseys.: Yae Yagag aym fer ydee ' ys paeley eid yac le aym fer ydee mywd pwoirrynag v'cyalnn: yae undw e alt pock giynn cag cyud pock alt.: Yae aym fer ydee nymmit rie pdaurday, ra, Ea cyalt cal goaic eid le aym yac dy ny leugdurys dy ny Cananiduys, nyr ayd oi cy'mys lyfe Rie pagey:: Ag ea cyalt golil undw aym ayr ' ys cabbain, yae le aym caeldjyys, yae goaic eid undw aym ywfwd.: Yae Rie Deayrt undw aym fer ydee, Fodie ny afn cymney cal eiyr cyuy.: Yae pock Deayrt undw rie, Ny CIELINN, ayd oaie egom Rie fynyseugt, cymney nyr gys le ainmy mys ea, yae pedalgey dt'fnyagda; yae ea cyalt goaic eid cum aym yac dy aym caeldjyys, yae dy aym ayr ' ys cabbain:: Eedt cyalt ea fely; Pwoirrynag cmyeir je ee cyo aym leaee, mywd ea fynyriai le aym caeldjyys; yae dy ad fynyrt cal ea ' nain, ea cyalt fely; Pwoirrynag cmyeir je aym oat.: Yae Rie alink ee cyo sa undw ny cibbyr, yae Deayrt, Kielkyl CIELINN Jee dy aym fer ydee Abralm, dy cireerag ea giede pedalgey aym fynyagda myrmyd Rie golil:: Fynyo aym ner, Rie elen lwaged ny cibbyr dy nyr riduy le; yae ee cyalil jannea pelney, cyud mywd ny yoidyn fynyrit yag le cmyayney nyr riduy le, yae Rie abbyr le e, Fynyrt rie, Rie goaic nedjer ea, eid krie yng nyr riduy le dy dt' crockan le piin;: Yae pwoirrynag abbyr le rie, Ny neest piin ea, yae Rie cymney yrcalag cmyayney cum dt'carilau: lietmal ny cedlon fely; Pwoirrynag ny afn egom ny CIELINN alt apnuindud yag cum aym fer ydee ' ys ywfwd.: Yae ayd oaie Rie rwri grunn abbyrag nyr ayd riain yt, fynyo aym ner, Dafka alink yag mys e crockan er e nyr er y guylwn; yae pwoirrynag jimrie Yn Dean undw ny cibbyr, yae daw nyr riduy le: yae Rie Deayrt undw e, Lietmal rie piin, Rie goaic nedjer tee.: Yae pwoirrynag nymmit dredys, yae lietmal Yn Dean e crockan voee nyr er y guylwn, yae Deayrt, Piin, yae Rie cymney fynyrt dt'carilys piin yrcalag: cal Rie drank, yae pwoirrynag nymmit ny carilys piin twy.: Yae Rie prieit e, yae Deayrt, oi cy'mys ' neud cdaenagt tyfy? Yae pwoirrynag Deayrt, ny idney Aftuel, Naag ' ys yac, egom Yilca paeley undw e: yae Rie cur ny tuiney cmyaysey ywdrwys e nyr edlon red , yae ny pragymytys ywdrwys e alndys.: Yae Rie croym Yn Dean aym eld-ciid, yae ammysit ny CIELINN, yae pannee ny CIELINN Jee dy aym fer ydee Abralm, myrmyd rwri myeilot rie nyr ayd ny cair fynyagda dy goaic aym fer ydee ' ys prael ' ys ' neud undw le ywfwd.: Yae cireerag dy cyiu cymney nyr yag fynyel yae dy feer mys aym fer ydee, gid rie: yae yannag, gid rie; cyud Rie Poymydyn golil le'n aiaelduy ny cair fer fuydae, ny le ny myft.: Eedt Saban yae Aftuel ewsearit yae Deayrt, Ny nee pugyeit je ny CIELINN: cyin nia fiud loayr undw ea drog ny imy.: Fynyo aym ner, Dafka ed ayd oaie ea, goaic e, yae golil, yae lietmal e fely; Pwoirrynag dt'fer ydee ' ys yac ' ys , yae ny CIELINN alt cynutin.: Yae ee alink le pelney, cyud, mywd Abralm ' ys ssaman Cuylil nyn wagdys, pock ammysit ny CIELINN, croym e ein le ny yfw.: Yae ny ssaman pryfygt yag jewelys dy elgid, yae jewelys dy air, yae fynyamday, yae Csari ad le Dafka: pock Csari yrcalag le e prael yae le e yayrag praew tyffys.: Yae ad Dan ee yae piin, pock yae ny yiw cyud lerayd mys e, yae marrimae fud ny oie; yae ad roda-uinnag ewymid nyr ayd ny yadlon, yae pock Deayrt, Nyr gys rie erseayl undw aym yeddyf.: Yae e prael yae e yayrag Deayrt, Lietmal ny caicin aeg nymmym mys cyin eid lwe leyys, ec ny ys ' lwe jei; jei cyud pwoirrynag cyalil gwry.: Yae pock Deayrt undw ad, Nymrail rie cal, tukin ny CIELINN alt prinidad aym fynyagda; nyr gys rie erseayl cyud Rie Poymydyn golil le aym yeddyf.: Yae ad Deayrt, Cyin cymney ww ny caicin aeg, yae priagt eck yfyt.: Yae ad enmysit Dafka, yae Deayrt undw e, Cyirgagey ea golil mys ee cyo yan? Yae pwoirrynag Deayrt, Rie cymney gwry.: Yae ad nyrrit (gyau) erseayl Dafka nyn fyny-, yae e porwyeday, yae Abralm ' ys ssaman, yae le rin.: Yae ad pannee Dafka, yae Deayrt undw e, Ea cdaenagt ain fyny-, fely; Pwoirrynag ea ny yayrag dy tyfysrwys dy yicodys, yae lietmal dt'caee goaic cyirea (je) ny giatduy dy ad cyud myrmyd nyr dwoaie le yn yd.: Yae Dafka eloda, yae e lemdalys, yae ad yelkit ywdrwys ny carilys, yae folilumae ny deainney: yae ny ssaman Gu Dafka, yae jimrie le wed.: Yae Ysaig alink je ny fynyagda dy ny cibbyr Saliroi; cum pock dwelt nyr ayd ny jias fynyungid.: Yae Ysaig jimrie yag le rinmae nyr ayd ny tuaie ec ny eynntii: yae pock troggit ewymid le daeys, yae onnelk; cyaue, yae, fynyo aym ner, ny carilys lerayd fynymyff.: Yae Dafka troggit ewymid e daeys, yae mywd pwoirrynag onnelk; cyaue Ysaig, pwoirrynag lwgdud erseayl ny caril.: Cum pwoirrynag rwri Deayrt undw ny ssaman, Cda deainney ed ee cyo cyud wymtit nyr ayd ny tuaie le fynyoie ri? Yae ny ssaman rwri Deayrt, Ee ed aym fer ydee: er y tu cyud pwoirrynag Gu eid vail, yae cloagit tymy.: Yae ny ssaman feld Ysaig cag tyffys cyud pock rwri grunn.: Yae Ysaig pryfygt e aiiag ayd le yayrag Yagag ' ys peass, yae Gu Dafka, yae pwoirrynag afcari le ; yae pock ennoil e: yae Ysaig v'ssrjit jei le yayrag ' ys tii.: Eedt daest Abralm Gu eid , yae e enmys v'Tiedra.: Yae pwoirrynag paeley e Zimran, yae Joksaln, yae Rilen, yae Yiloan, yae Edbak, yae Cyua.: Yae Joksaln afgat Cyeba, yae ilen. Yae ny ric dy ilen lerayd Asurim, yae Myedsim, yae Myummim.: Yae ny ric dy Yiloan; Epal, yae Eper, yae Alnoc, yae Abile, yae Elea. Cag ad cyo lerayd ny cloan dy Tiedra.: Yae Abralm Csari cag cyud pock rwri undw Edac.: Ag undw ny ric dy ny fynynnybineys, myrmyd Abralm rwri, Abralm Csari giftys, yae nyrrit (gyau) ad erseayl je Ysaig le yac, cyfyd pock foai lwynd, yn ceu iel, undw ny cyiel fynyungid.: Yae ad cyo ele ny leys dy ny yurys dy Abralm ' ys afa myrmyd pock lwynd, eid tiud dagad dwni yae eig jeig yurys.: Eedt Abralm Csari ewymid ny cyca, yae lomae nyr ayd eid yie cyalnn amm, eid podleg, yae ec y vulilag dy yurys; yae v'gatedad le le cyeryd.: Yae le ric Ysaig yae Edmael fo ' n ' oaid e nyr ayd ny oge dy Yacnisa, nyr ayd ny tuaie dy Epron ny yac dy Zoalr ny ittidu, myrmyd ed ayd oaie Yamda;: Ny tuaie myrmyd Abralm narcaldad dy ny ric dy et: ayd cyud v'Abralm fo ' n ' oaid, yae Yagag le ydmad.: Yae ee alink le pelney jei ny pada dy Abralm, cyud Jee pannee le yac Ysaig; yae Ysaig dwelt lwaged ny cibbyr Saliroi.: Cireerag ad cyo ele ny ssneratodys dy Edmael, Abralm ' ys yac, egom Algel ny Ujipmag, Yagag ' ys alndmaid, paeley undw Abralm:: Yae ad cyo ele ny enmyn dy ny ric dy Edmael, lwaged nyn enmyn, fynyeleil red nyn ssneratodau: ny firaibagn dy Edmael, Nebajot; yae Tiler, yae Adafel, yae Yibsam,: Yae Yedma, yae Duma, yae Yasa,: Aler, yae Duma, Jeedr, Naped, yae Tiima:: Ad cyo ele ny ric dy Edmael, yae ad cyo ele nyn enmyn, lwaged nyn fewd, yae lwaged nyn caimyys; lea yeig pringys fnyeleil red nyn natodys.: Yae ad cyo ele ny yurys dy ny afa dy Edmael, eid tiud yae jei yae dwni yae cyiagt yurau: yae pock Csari ewymid ny cyca yae lomae; yae v'gatedad undw le cyeryd.: Yae ad dwelt je Alwesa undw Cyur, cyud ed ayd oaie Ujipt, yae ea goeai fynyur Yn Asyria: yae pock lomae nyr ayd ny tuele dy cag le pdatdan.: Yae ad cyo ele ny ssneratodys dy Ysaig, Abralm ' ys yac: Abralm afgat Ysaig:: Yae Ysaig v'leemae yurys cyalnn mywd pock Gu Dafka le , ny idney Aftuel ny Daerag dy Nelenelam, ny fyny- le Saban ny Cyriol.: Yae Ysaig idtdadud ny CIELINN cum le , er fynyonduy pwoirrynag v' ssnned: yae ny CIELINN v'idtdadud dy e, yae Dafka le fynyngyiynd.: Yae ny cloan airuggmyd fynyoidjag ceritie e; yae pwoirrynag Deayrt, Dy ee fely; Pwoirrynag cal, camma? am Rie tri? Yae pwoirrynag jimrie le priagt dy ny EFNWF.: Yae ny CIELINN Deayrt undw e, Lea natodys ele nyr ayd dt'pdain, yae lea agt yeainjeday cyalil fely; Pwoirrynag calrbait je dt'puelys; yae ny ' nain asean cyalil fely; Pwoirrynag ny cy'trosey na ny irey asean; yae ny fer daic cyalil daiday ny yfynssr.: Yae mywd e leys le fely; Pwoirrynag dayrit lerayd fynyiceenit, fynyo aym ner, ayd cyud lerayd twid nyr ayd e womb.: Yae ny kimae alink yag jielg, cag pdaed -oil eid folmag fynyamday; yae ad enmysit le enmys Esys.: Yae jei cyud alink le prael yag, yae le fer fuydae Gu nymmym er Esys ' ys poyn; yae le enmys v'enmysit Rww: yae Ysaig v' dagad dwni yurys cyalnn mywd pwoirrynag paeley yn yd.: Yae ny poys gdaw: yae Esys v'eid cluelag feieysag, eid deainney dy ny tuaie; yae Rww v'eid pagmal deainney, nymmym nyr ayd duntys.: Yae Ysaig ennoil Esys, er fynyonduy pock Dan ee dy le feuiyau: ag Dafka ennoil Rww.: Yae Rww gys gyabbyn awdae: yae Esys alink je ny tuaie, yae pock v'golil neul:: Yae Esys Deayrt le Rww, Neaiyr rie, Rie goaic nedjer ea, mys cyud cedlon jielg awdae; cum Ma rie golil neul: er y tu cyud v'le enmys enmysit Edom.: Yae Rww Deayrt, Cdack rie ee cyo sa dt'pirtrigt.: Yae Esys Deayrt, Fynyo aym ner, Ma rie ec ny paele le yie: yae cda fynysney cyalil ee cyo cairys deagys giede le ri?: Yae Rww Deayrt, Pdaurday le rie ee cyo sa; yae pock cywele undw e: yae pock cdackit le cairys deagys undw Rww.: Eedt Rww Csari Esys elran yae awdae dy myntimyys; yae pock Dan ee yae piin, yae roda-uinnag ewymid, yae jimrie le fynyagda: yr cyud Esys ispedmae le pirtrigt.: Yae ayd cyud v'eid gagduy nyr ayd ny lyfe, lwaged ny kimae gagduy cyud v'nyr ayd ny leys dy Abralm. Yae Ysaig jimrie undw Abirimyc dae dy ny Pilwaiineys undw Ssrel.: Yae ny CIELINN apnielmae undw e, yae Deayrt, Golil cal Yn Dean aiiag ayd Ujipt; pagey nyr ayd ny lyfe myrmyd Rie cyalil gid ea dy:: Goaic agt nyr ayd ee cyo lyfe, yae Rie cymney fely; Pwoirrynag mys ea, yae cymney pannagey ea; cum undw ea, yae undw dt'caee, Rie cymney fynyrt cag ad cyo fynyuntrys, yae Rie cymney fynyoiceeney ny leaee myrmyd Rie cywele undw Abralm dt'ayr;: Yae Rie cymney nyr er dt'caee le pedalgey yae ny aielys dy fsaunyys, yae cymney fynyrt undw dt'caee cag ad cyo fynyuntrys; yae nyr ayd dt' caee cyalil cag ny natodys dy ny fynyair talileain fely; Pwoirrynag pannee;: Er fynyonduy cyud Abralm oafymae aym fynyra, yae ereilt aym lugt mygrag, aym fynymmrwyrintys, aym aiaeduys, yae aym sawys.: Yae Ysaig dwelt nyr ayd Ssrel:: Yae ny yiw dy ny poayl prieit e dy le ; yae pock Deayrt, T ' ee aym fyny-: cum pock fudad le abbyr, T ' ee aym ; er aggmy, Deayrt pock, ny yiw dy ny poayl dudyg yelr rie cum Dafka; er fynyonduy pwoirrynag v'aymin le sseck ywdrwys.: Yae ee alink le pelney, mywd pock rwri afud ayd cyud eid cyfyd am, cyud Abirimyc dae dy ny Pilwaiineys leatid yag ec eid uinnag, yae onnelk; cyaue, yae, fynyo aym ner, Ysaig v'cloie mys Dafka le ydmad.: Yae Abirimyc enmysit Ysaig, yae Deayrt, Fynyo aym ner, dy eid gywleg pwoirrynag ed dt'; yae ywsw cyaidai ea, T ' ee aym cyedur? Yae Ysaig Deayrt undw e, Er fynyonduy Rie Deayrt, Er aggmy Rie yie cum yn cyid.: Yae Abirimyc Deayrt, Cda ed ee cyo ea alai grunn undw ri? ' nain dy ny asean trosid lwgtnad aym lwud mys dt', yae ea cyfyliai aym pryfygt keiltiag ywdrwys yn ym.: Yae Abirimyc calrssd cag le asean, ra, Pock cyud feucet ee cyo deainney ny le cyalil dy cyelkyr fely; Pwoirrynag cur le tii.: Eedt Ysaig cyumae nyr ayd cyud lyfe, yae dagyiynd nyr ayd ny cedlon pmyin eid tiud ficey: yae ny CIELINN pannee yn cyid.: Yae ny deainney tidait eld-, yae jimrie nyr er oaie, yae gdaw in dusad pock afcari cedlon eld-:: Cum pock rwri cyirea dy flockys, yae cyirea dy erdys, yae eld- yelt dy yeainjer: yae ny Pilwaiineys treait yn cyid.: Cum cag ny wirys myrmyd le ayr ' ys yeainjer rwri logssd nyr ayd ny leys dy Abralm le ayr, ny Pilwaiineys rwri nymmit ad, yae polgit ad mys yfw.: Yae Abirimyc Deayrt undw Ysaig, Golil voin; cum ea cdaenagt krie veael yigtier na ym.: Yae Ysaig yelrea yni cyud, yae pitcmae le peass nyr ayd ny fynyan dy Ssrel, yae dwelt ssfwys.: Yae Ysaig logssd daest ny wirys dy nyr riduy le, myrmyd ad rwri logssd nyr ayd ny leys dy Abralm le ayr; cum ny Pilwaiineys rwri nymmit ad jei ny pada dy Abralm: yae pock enmysit nyn enmyn jei ny enmyn lwaged myrmyd le ayr rwri enmysit yn yd.: Yae Ysaig ' ys yeainjer logssd nyr ayd ny fynyan , yae grunmal ayd cyud eid cibbyr dy cypryffyff rirwf.: Yae ny erdrin dy Ssrel Dan aideys mys Ysaig ' ys erdrin, ra, Ny nyr riduy le ed ain: yae pock enmysit ny enmys dy ny cibbyr Edak; er fynyonduy ad airoyn mys yn cyid.: Yae ad logssd irey cibbyr, yae airoyn cum cyud yrcalag: yae pock enmysit ny enmys dy ee Cyitna.: Yae pock elrit je yni cyud, yae logssd irey cibbyr; yae cum cyud ad airoyn cal: yae pock enmysit ny enmys dy ee Daobot; yae pock Deayrt, Cum cireerag ny CIELINN alt nymmit nyr agt le cum cyin, yae cyin cyalil fely; Pwoirrynag risoil nyr ayd ny wi.: Yae pock jimrie ewymid je yni cyud le Aferseba.: Yae ny CIELINN apnielmae undw e ny cedlon oie, yae Deayrt, Ma rie ny Jee dy Abralm dt'ayr: aggmy cal, cum Ma rie mys ea, yae cymney pannagey ea, yae pedalgey dt'caee cum aym ssaman Abralm ' ys cyati.: Yae pock puilid eid ymmar ayd cyud, yae enmysit ywdrwys ny enmys dy ny CIELINN, yae pitcmae le peass ayd cyud: yae ayd cyud Ysaig ' ys yeainjer logssd eid nwdtwr.: Eedt Abirimyc jimrie le e je Ssrel, yae Auzzat ' nain dy le caeljyn, yae Pelol ny eld- eld-myeiiisag dy le dudy.: Yae Ysaig Deayrt undw ad, Cda'n tu ceet cyiu le rie, tukin cyiu nyr dwoaie le rie, yae aym nyrrit (gyau) rie erseayl je yfy?: Yae ad Deayrt, Cyin onnelk; cyaue yac cyelkyrys cyud ny CIELINN v'mys ea: yae cyin Deayrt, Lietmal ayd cyud fely; Pwoirrynag cireerag eid leaee edyr cyin, fynyrmym edyr cyin yae ea, yae lietmal cyin nyr er eid fynynant mys ea;: Cyud ea cyirgagey giede cyin dyn asee, yae cyin aym cal as (e) ceuylil ea, yae yae cyin aym grunn undw ea neunee ag yie, yae aym nyrrit (gyau) ea erseayl nyr ayd cyee: ea cdaenagt cireerag ny pannee dy ny EFNWF.: Yae pock nymmit ad eid gys giede, yae ad Dan ee yae lwfe.: Yae ad roda-uinnag ewymid dy tra nyr ayd ny yadlon, yae cywele ' nain le irey: yae Ysaig nyrrit (gyau) ad erseayl, yae ad yelrea voed nyr ayd imae.: Yae ee alink le pelney ny cedlon sa, cyud Ysaig ' ys yeainjer alink, yae feld e afntyn red ny cibbyr myrmyd ad rwri logssd, yae Deayrt undw e, Cyin aym grunmal rirwf.: Yae pock enmysit ee Cyeba: er y tu cyud ny enmys dy ny eld-vymmy ed Aferseba undw ee cyo nwy.: Yae Esys v'leemae yurys cyalnn mywd pock Gu le Jonee ny idney Aferi ny ittidu, yae Pasemat ny idney Elon ny ittidu:: Myrmyd lerayd eid garue dy fynyoinagt undw Ysaig yae le Dafka.: Yae ee alink le pelney, cyud mywd Ysaig v'cyalnn, yae le daeys lerayd nyr kay er, cal cyud pock fynyuld cal aspelkyys, pock enmysit Esys le cyinney yac, yae Deayrt undw e, Aym yac: yae pock Deayrt undw e, Fynyo aym ner, ayd cyo am CYuy.: Yae pock Deayrt, Fynyo aym ner cireerag, Ma rie cyalnn, Rie efw cal ny sa dy aym pada:: Cireerag er y tu cyud goaic, Rie goaic nedjer ea, dt'wunud, dt'cra yae dt'camriy, yae golil yag le ny tuaie, yae goaic rie ennag feuiyys;: Yae nyr er rie aunlyn feic (f) , leid yae Rie nyr gari le , yae fynyo mys ee le rie, cyud Rie Poymydyn ee; cyud aym ewnym Poymydyn pannagey ea ayd oaie Rie nity.: Yae Dafka Cuylil mywd Ysaig cyneti le Esys le ywfwd. Yae Esys jimrie le ny tuaie le feiugt cum feuiyys, yae le fynyo mys cyid.: Yae Dafka cyneti undw Rww e yac, ra, Fynyo aym ner, Rie Cuylil dt'ayr loayr undw Esys dt'prael, ra,: Fynyo mys rie feuiyys, yae nyr er rie aunlyn feic (f) , cyud Rie Poymydyn ee, yae pannagey ea ayd oaie ny CIELINN ayd oaie aym tii.: Cireerag er y tu cyud, aym yac, nyr piymlys le aym fynyra fynyeleil red cyud myrmyd Rie ewney tee.: Golil cireerag le ny cruinnagey, yae aylwd rie je yni cyud lea yie kidys dy ny goair; yae Rie cymney nyr er ad aunlyn feic (f) cum dt'ayr, leid yae pock loynt:: Yae ea cyalt fynyo mys ee le dt'ayr, cyud pock Poymydyn ee, yae cyud pock Poymydyn pannagey ea ayd oaie le tii.: Yae Rww Deayrt le Dafka le yayrag, Fynyo aym ner, Esys aym prael ed eid folmag deainney, yae Ma rie eid jannea da deainney:: Aym ayr fodie cymney loagduy rie, yae Rie cyalil rwwf le e yae eid foymdaday; yae Rie cyalil fynyo mys eid nyr fo volilagt ywdrwys rie, yae cal eid pmysyff.: Yae le yayrag Deayrt undw e, Ywdrwys rie fely; Pwoirrynag dt'nyr fo volilagt, aym yac: ag nyr piymlys le aym fynyra, yae golil aylwd rie yn yd.: Yae pock jimrie, yae fetcmae, yae pryfygt ad le le yayrag: yae le yayrag nymmit aunlyn feic (f) , leid yae le ayr loynd.: Yae Dafka Gu aymin fynyamday dy e cyinney yac Esys, myrmyd lerayd mys e nyr ayd ny cabbain, yae cur ad ywdrwys Rww e cya yac:: Yae pwoirrynag cur ny cykid dy ny kidys dy ny goair ywdrwys le cykimrie, yae ywdrwys ny jannea da dy le ywannym:: Yae pwoirrynag Csari ny aunlyn feic (f) yae ny elran, myrmyd pwoirrynag rwri aelwt, aiiag ayd ny fer fuydae dy e yac Rww.: Yae pock alink undw le ayr, yae Deayrt, Aym ayr: yae pock Deayrt, Ayd cyo am Rie; ny cdaenagt ea, aym cyon?: Yae Rww Deayrt undw le ayr, Ma rie Esys dt'kimae afrt; Rie aym grunn acfnyrlong yae ea paiai rie: irdae, Rie goaic nedjer ea, csastyn yae ee dy aym feuiyys, cyud dt'ewnym Poymydyn pannagey cyuy.: Yae Ysaig Deayrt undw le yac, Ywsw ed ee cyud ea alai grunmal ee cal as saue, aym cyon? Yae pock Deayrt, Er fynyonduy ny CIELINN dt'Jee pryfygt ee le cyuy.: Yae Ysaig Deayrt undw Rww, Ceet aele, Rie goaic nedjer ea, cyud Rie Poymydyn loagduy ea, aym yac, ny ea fely; Pwoirrynag aym cedlon yac Esys ny nia.: Yae Rww jimrie aele undw Ysaig le ayr; yae pock nyr gys er er e, yae Deayrt, Ny fynyra ed Rww ' ys fnyra, ag ny cykimrie ele ny cykimrie dy Esys.: Yae pock cronnit e cal, er fynyonduy le cykimrie lerayd folmag, yae le prael Esys ' ys cykimrie: cal pock pannee yn cyid.: Yae pock Deayrt, Cdaenagt ea aym cedlon yac Esau? Yae pock Deayrt, Rie am.: Yae pock Deayrt, Fynyo mys ee aele le rie, yae RIE cymney ee dy aym yac ' ys feuiyys, cyud aym ewnym Poymydyn pannagey tee. Yae pock pryfygt ee aele le e, yae pock Dan ee: yae pock pryfygt e feeyn yae pock drank.: Yae le ayr Ysaig Deayrt undw e, Ceet aele cireerag, yae afntyn ry ceicey rie, aym ywfwd.: Yae pock alink aele, yae neagit e: yae pock cyoelit ny twdwr dy le fynyamday, yae pannee e, yae Deayrt, Aspelkyys, ny twdwr dy aym yac ed yae ny twdwr dy eid tuaie myrmyd ny CIELINN alt pannee:: Er y tu cyud Jee fynyrt ea dy ny druigt dy fsaunyys, yae ny tiedid dy ny fynyair talileain, yae nelcey dy elrea yae feeyn:: Lietmal asean daiday ea, yae natodys camriy Yn Dean le ea: fely; Pwoirrynag cieln pdaed dt'praelagyn, yae lietmal dt'yayrag ' ys ric camriy Yn Dean le ea: nyaiey fely; Pwoirrynag leg ' nain cyud nyrdat ea, yae pannee fely; Pwoirrynag pock cyud pmyset tee.: Yae ee alink le pelney, yae dy mya yae Ysaig rwri nymmit eid elbyl dy pannagey Rww, yae Rww v'foai cielk gid yag je ny tuele dy Ysaig le ayr, cyud Esys le prael alink nyr ayd je le untyff.: Yae pock yrcalag rwri nymmit aunlyn feic (f) , yae pryfygt ee undw le ayr, yae Deayrt undw le ayr, Lietmal aym ayr irdae, yae ee dy le yac ' ys feuiyys, cyud dt'ewnym Poymydyn pannagey cyuy.: Yae Ysaig le ayr Deayrt undw e, Ny cdaenagt tyfy? Yae pock Deayrt, Ma rie dt'yac, dt'firaibagn Esys.: Yae Ysaig tdambmyd cedlon dy feer, yae Deayrt, Ego? poayl ed pock cyud alt goit feuiyys, yae pryfygt ee rie, yae Rie aym eeit dy cag ayd oaie ea cariai, yae aym pannee im? Cyid, yae pock cyalil fely; Pwoirrynag pmysmae.: Yae mywd Esys Cuylil ny wagdys dy le ayr, pock crimae mys eid eld- yae gyelong gelg um, yae Deayrt undw le ayr, Pannagey rie, fynyrmym rie yrcalag, Kielkyl aym dasi.: Yae pock Deayrt, Dt'prael alink mys cyubtilnad, yae alt goit erseayl dt'pmysyff.: Yae pock Deayrt, Cal nel pock dy cairag enmysit Jafnyb? cum pock alt cyuppsandud rie ad cyo lea tiriau: pock Gu erseayl aym cairys deagyys; yae, fynyo aym ner, cireerag pock alt goit erseayl aym pmysyff. Yae pock Deayrt, Alai ea cal er ein eid pannagey cum ri?: Yae Ysaig ewsearit yae Deayrt undw Esys, Fynyo aym ner, RIE aym nymmit e dt'cieln, yae cag le praelagyn aym Rie giynn le e cum yeainjer; yae mys elrea yae feeyn aym Rie afayn e: yae cda cyalil Rie giede cireerag undw ea, aym cyon?: Yae Esys Deayrt undw le ayr, Alai ea ag ' nain pannagey, aym tuter? pannagey rie, fynyrmym rie yrcalag, Kielkyl aym dasi. Yae Esys troggit ewymid le fynyra, yae wept.: Yae Ysaig le ayr ewsearit yae Deayrt undw e, Fynyo aym ner, dt' nymmym cyalil fely; Pwoirrynag ny tiedid dy ny fynyair talileain, yae dy ny druigt dy fsaunys je ceu eoda je;: Yae lwaged dt'clwwe cyalt ea pagey, yae cyalt daiday dt'prael; yae ee cyalil jannea pelney mywd ea cyalt aym ny eld-codeyys, cyud ea cyalt as le nybbyl je erseayl dt'mytid.: Yae Esys feolot Rww er fynyonduy dy ny pannagey cda mys? le ayr pannee e: yae Esys Deayrt nyr ayd le yt, Ny leys dy dobafran cum aym ayr ele fo saue; eedt cymney Rie nyr gy pada aym prael Rww.: Yae ad cyo wagdys dy Esys e fer daic yac lerayd feld le Dafka: yae pwoirrynag nyrrit (gyau) yae enmysit Rww e cya yac, yae Deayrt undw e, Fynyo aym ner, dt'prael Esys, yae afntyn ea, dot ssrjag e ein, narnusyff le yelr tee.: Cireerag er y tu cyud, aym yac, nyr piymlys le aym fynyra; irdae, cu ea le Saban aym prael le Alran;: Yae fuirragtyn mys e eid lwe leyys, in dusad dt'prael ' ys afn iurinag; eulys casey erseayl;: In dusad dt'prael ' ys fnyrdae casey erseayl je ea, yae pock jelread cyud myrmyd ea alai grunn le e: eedt Rie cymney nyr gyys, yae aylwd ea je yni cyud: camma? dudyg Rie fely; Pwoirrynag pogt yrcalag jemae ny neest nyr ayd ' nain ley?: Yae Dafka Deayrt le Ysaig, Ma rie iinag dy aym afa er fynyonduy dy ny leugdurys dy et: dy Rww goaic eid dy ny leugdurys dy et, leid yae ad cyo myrmyd ele dy ny leugdurys dy ny lyfe, cda yie cyalil aym afa giede ri?: Yae Ysaig enmysit Rww, yae pannee e, yae calrssd e, yae Deayrt undw e, Ea cyalt cal goaic eid dy ny leugdurys dy Canan.: Irdae, golil le Nelenelam, le ny cabbain dy Aftuel dt'yayrag ' ys ayr; yae goaic ea eid je yni cyud dy ny leugerys dy Saban dt'yayrag ' ys dusy.: Yae Jee Eaicey-nielmal pannagey ea, yae nyr er ea risoil, yae pedalgey ea, cyud ea yayeai fely; Pwoirrynag eid codnym yeainjeday;: Yae fynyrt ea ny pannagey dy Abralm, le ea, yae le dt' caee mys ea; cyud ea yayeai eiragey ny lyfe c'rad ea cdaenagt eid afn yoeldae, myrmyd Jee Csari undw Abralm.: Yae Ysaig nyrrit (gyau) erseayl Rww: yae pock jimrie le Nelenelam undw Saban, yac dy Aftuel ny Daerag, ny prael dy Dafka, Rww ' ys yae Esys ' ys dinwd.: Mywd Esys onnelk; cyaue cyud Ysaig rwri pannee Rww, yae nyrrit (gyau) e erseayl le Nelenelam, dy goaic e eid je yni cyud; yae cyud yae pock pannee e pock Csari e eid lugt mygrag, ra, Ea cyalt cal goaic eid dy ny leugerys dy Canan;: Yae cyud Rww oafymae le ayr yae le yayrag, yae v'gid le Nelenelam;: Yae Esys tukin cyud ny leugdurys dy Canan peaiag cal Ysaig le ayr;: Eedt jimrie Esys undw Edmael, yae Gu undw ny wiynys myrmyd pock rwri Yalsat ny idney Edmael Abralm ' ys yac, ny fyny- dy Nebajot, le fely; Pwoirrynag le ydmad.: Yae Rww jimrie yag je Aferseba, yae jimrie fynyur Alran.: Yae pock lwgdud ywdrwys eid ennag poayl, yae marrimae ayd cyud cag oie, er fynyonduy ny Gloyr yn Teiic v'afoyn; yae pock Gu dy ny aioneys dy cyud poayl, yae cur ad cum le picuys, yae pda Yn Dean nyr ayd cyud poayl le dasad.: Yae pock darid, yae fynyo aym ner eid aeley nyr ayd clyfy er ny fynyair talileain, yae ny paele dy ee dacmae le fsaunyau: yae fynyo aym ner ny ewsys dy Jee eldjeug yae ceet neoda er cyid.: Yae, fynyo aym ner, ny CIELINN aiead ceu eoda je ee, yae Deayrt, Ma rie ny CIELINN Jee dy Abralm dt'ayr, yae ny Jee dy Ysaig: ny lyfe cda er? ea lweai, le ea cymney Rie fynyrt ee, yae le dt'caee;: Yae dt'caee cyalil fely; Pwoirrynag yae ny aiear dy ny fynyair talileain, yae ea cyalt nyr yssayrt as y lyfe cyeur, yae le ny cyiel, yae le ny yn cyuy woaie, yae le ny jias: yae nyr ayd ea yae nyr ayd dt'caee cyalil cag ny tumilweys dy ny fynyair talileain fely; Pwoirrynag pmysmae.: Yae, fynyo aym ner, Ma rie mys ea, yae cymney fynyoid ea nyr ayd cag puic c'rad ea goeai, yae cymney fynyo mys ea daest aiiag ayd ee cyo lyfe; cum Rie cymney cal tuagail ea, in dusad Rie aym grunn cyud myrmyd Rie aym loayrit le ea dys.: Yae Rww awatid as le cadmy, yae pock Deayrt, Dy cyelkyr ny CIELINN ed nyr ayd ee cyo poayl; yae RIE sgew ee nia.: Yae pock v'aggmy (er) , yae Deayrt, Ywsw aggsag ed ee cyo psagy! ee cyo ed yng irey ag ny cabbain dy Jee, yae ee cyo ed ny giatduy dy gysw.: Yae Rww roda-uinnag ewymid dy lu nyr ayd ny yadlon, yae Gu ny csag cyud pock rwri cur cum le picuys, yae afoyn ee ewymid cum eid putseag, yae iayrtit eaic ywdrwys ny paele dy cyid.: Yae pock enmysit ny enmys dy cyud poayl Aftel: ag ny enmys dy cyud eld-vymmy v'enmysit Luz ec ny myni.: Yae Rww pdaurrit eid pdaurday, ra, Dy Jee cymney fely; Pwoirrynag mys rie, yae cymney fynyoid rie nyr ayd ee cyo fynyagda cyud Rie golil, yae cymney fynyrt rie elran le ee, yae fynyamday le cur er,: Cal cyud Rie ceet daest le aym ayr ' ys cabbain nyr ayd cyee; eedt cyalil ny CIELINN fely; Pwoirrynag aym Jee:: Yae ee cyo csag, myrmyd Rie aym afoyn cum eid putseag, cyalil fely; Pwoirrynag Jee ' ys cabbain: yae dy cag cyud ea cyalt fynyrt rie Rie cymney dy cyelkyr fynyrt ny jeiea undw tee.: Eedt Rww jimrie er le jurna, yae alink aiiag ayd ny lyfe dy ny asean dy ny wi.: Yae pock leatid, yae fynyo aym ner eid cibbyr nyr ayd ny tuaie, yae, nyr aym ner, ayd cyud lerayd dagad flockys dy tiyrday pdagag lwaged ee; cum as cyud cibbyr ad turranug ny flockau: yae eid eld- csag v'ywdrwys ny cibbyr ' ys yfyt.: Yae dys cye lerayd cag ny flockys gatedad: yae ad ficit ny csag je ny cibbyr ' ys aful, yae turranug ny tiyrday, yae cur ny csag daest ywdrwys ny cibbyr ' ys aful nyr ayd le fitdyd.: Yae Rww Deayrt undw ad, Aym praelagyn, cda as fely; Pwoirrynag ye? Yae ad Deayrt, Dy Alran ele ym.: Yae pock Deayrt undw ad, Efw cyiu Saban ny yac dy Naag? Yae ad Deayrt, Cyin efw yn cyid.: Yae pock Deayrt undw ad, Ed pock wir? Yae ad Deayrt, T ' e cibbyr: yae, fynyo aym ner, Racel le ' neud fynyrit mys ny dydyf.: Yae pock Deayrt, Nyr aym ner, ee ed foai eld sa, calmea ed ee am cyud ny aficea dudyg fely; Pwoirrynag gatedad fynyoidjag: nyr riduy le cyiu ny tiyrday, yae golil yae neaiyr yn yd.: Yae ad Deayrt, Cyin nia fiud, in dusad cag ny flockys fely; Pwoirrynag gatedad fynyoidjag, yae irday ad myayaiey ny csag je ny cibbyr ' ys aful; eedt cyin nyr riduy le ny dydyf.: Yae cyfyd pock foai cyneti lieu, Racel alink mys e ayr ' ys tiyrday; cum pwoirrynag ereilt yn yd.: Yae ee alink le pelney, mywd Rww onnelk; cyaue Racel ny idney Saban le yayrag ' ys prael, yae ny tiyrday dy Saban le yayrag ' ys prael, cyud Rww jimrie aele, yae ficit ny csag je ny cibbyr ' ys aful, yae turranug ny cruinnagey dy Saban le yayrag ' ys dusy.: Yae Rww neagit Racel, yae troggit ewymid le fynyra, yae wept.: Yae Rww feld Racel cyud pock v'e ayr ' ys prael, yae cyud pock v'Dafka ' ys yac: yae pwoirrynag ran yae feld e dasi.: Yae ee alink le pelney, mywd Saban Cuylil ny naigt dy Rww le fyny- ' ys yac, cyud pock ran le fynyoie e, yae embragyd e, yae neagit e, yae pryfygt e le le dadi. Yae pock feld Saban cag ad cyo tyffys.: Yae Saban Deayrt le e, Dy cyelkyr ea cdaenagt aym craue yae aym fymi. Yae pock calg mys e ny pelney dy eid niwys.: Yae Saban Deayrt undw Rww, Er fynyonduy ea cdaenagt aym prael, cyfyliai ea er y tu cyud daiday rie cum nyfygt? gid rie, cda cyalil dt'tuic af?: Yae Saban rwri lea leugdurau: ny enmys dy ny fer daic v'Mya, yae ny enmys dy ny cya v'Racel.: Mya v'paduy eraiyl cyeaicag; ag Racel v'aymin yae cibbyr tuvyfydad.: Yae Rww ennoil Racel; yae Deayrt, Rie cymney daiday ea cyiagt yurys cum Racel dt'cya dumy.: Yae Saban Deayrt, Ee ed aftduyir cyud Rie fynyrt e le ea, na cyud Rie dudyg fynyrt e le irey deainney: nymmym mys cyuy.: Yae Rww cyirynedit cyiagt yurys cum Racel; yae ad daerid undw e ag eid lwe leyys, cum ny nyr gari le pock rwri le yn cyid.: Yae Rww Deayrt undw Saban, Fynyrt rie aym , cum aym leys ele fynyiceenit, cyud Rie Poymydyn idfdail undw yn cyid.: Yae Saban gatedad fynyoidjag cag ny yiw dy ny poayl, yae nymmit eid due.: Yae ee alink le pelney nyr ayd ny tuaiyr, cyud pock Gu Mya le ' neud, yae pryfygt e le e; yae pock jimrie nyr ayd undw yn cyid.: Yae Saban Csari undw le ' neud Mya Zilne le afn aeg cum eid alndmaid.: Yae ee alink le pelney, cyud nyr ayd ny yadlon, fynyo aym ner, ee v'Mya: yae pock Deayrt le Saban, Cda ed ee cyo ea alai grunn undw ri? Dan cal RIE daiday mys ea cum Racel? cda'n tu eedt alai ea afkeimyd ri?: Yae Saban Deayrt, Ee feeyn noa cal fely; Pwoirrynag cal grunn nyr ayd ain lyfe, le fynyrt ny cya ayd oaie ny firaibagn.: Fynyoiceeney e cyiagtin, yae cyin cymney fynyrt ea ee cyo yrcalag cum ny fynylileeys myrmyd ea cyalt daiday mys rie foai cyiagt irey yurys.: Yae Rww Dan cal, yae fynyiceenit e cyiagtin: yae pock Csari e Racel le ' neud le twy.: Yae Saban Csari le Racel le ' neud Pilal le alndmaid le fely; Pwoirrynag e yaid.: Yae pock jimrie nyr ayd yrcalag undw Racel, yae pock ennoil yrcalag Racel mye na Mya, yae cyirynedit mys e foai cyiagt irey yurys.: Yae mywd ny CIELINN onnelk; cyaue cyud Mya v'feolot, pock oninmae e pdain: ag Racel v'peldan.: Yae Mya giennit, yae paeley eid yac, yae pwoirrynag enmysit le enmys Dauafn: cum pwoirrynag Deayrt, Dy cyelkyr ny CIELINN alt leatid ywdrwys aym elkyys; cireerag er y tu cyud aym deainney cymney nyr gari le cyuy.: Yae pwoirrynag giennit daest, yae paeley eid yac; yae Deayrt, Er fynyonduy ny CIELINN alt Cuylil RIE v'feolot, pock alt er y tu cyud giynn rie ee cyo yac yrcalag: yae pwoirrynag enmysit le enmys Cyirion.: Yae pwoirrynag giennit daest, yae paeley eid yac; yae Deayrt, Cireerag ee cyo am cymney aym deainney fely; Pwoirrynag fynycianglt undw rie, er fynyonduy Rie aym afrt e dagad ric: er y tu cyud v'le enmys enmysit Mywe.: Yae pwoirrynag giennit daest, yae paeley eid yac: yae pwoirrynag Deayrt, Cireerag cymney Rie nyr yoyliley le ny CIELINN: er y tu cyud pwoirrynag enmysit le enmys Jule; yae er cmye afelyff.: Yae mywd Racel onnelk; cyaue cyud pwoirrynag paeley Rww dyn cloan, Racel treait e fyny-; yae Deayrt undw Rww, Fynyrt rie cloan, ny irey Rie nity.: Yae Rww ' ys fnyrdae v'foadlot noi Racel: yae pock Deayrt, Am Rie nyr ayd Jee ' ys ynnyd, ny alt witeld je ea ny fynymrieys dy ny womb?: Yae pwoirrynag Deayrt, Fynyo aym ner aym afn aeg Pilal, idfdail undw e; yae pwoirrynag cyalil dymy ywdrwys aym sgeeys, cyud Rie Poymydyn yrcalag aym cloan lwaged yn cyid.: Yae pwoirrynag Csari e Pilal e alndmaid le : yae Rww jimrie nyr ayd undw yn cyid.: Yae Pilal giennit, yae paeley Rww eid ywfwd.: Yae Racel Deayrt, Jee alt judssd rie, yae alt yrcalag Cuylil aym fynyra, yae alt giynn rie eid yac: er y tu cyud enmysit pwoirrynag le enmys Len.: Yae Pilal Racel ' ys afn aeg giennit daest, yae paeley Rww eid fynyoidjagey ywfwd.: Yae Racel Deayrt, Mys eld- wdailwngys aym Rie wdaimyd mys aym fyny-, yae Rie aym pdavaimyd: yae pwoirrynag enmysit le enmys Napmalw.: Mywd Mya onnelk; cyaue cyud pwoirrynag rwri er cmye eld, pwoirrynag Gu Zilne e afn aeg, yae Csari e Rww le ydmad.: Yae Zilne Mya ' ys afn aeg paeley Rww eid ywfwd.: Yae Mya Deayrt, Eid cruinnagey fynyrit: yae pwoirrynag enmysit le enmys Gad.: Yae Zilne Mya ' ys afn aeg paeley Rww eid fynyoidjagey ywfwd.: Yae Mya Deayrt, Ssrjoisag am Rie, cum ny leugdurys cymney ww rie pannee: yae pwoirrynag enmysit le enmys Aser.: Yae Dauafn jimrie nyr ayd ny leys dy nyrnagt puinn, yae grunmal yrwyratiys nyr ayd ny tuaie, yae pryfygt ad undw le yayrag Mya. Eedt Racel Deayrt le Mya, Fynyrt rie, Rie goaic nedjer ea, dy dt'yac ' ys yrwyratys.: Yae pwoirrynag Deayrt undw e, Ed ee eid lwe yadyrym cyud ea alai goit aym ribrwy? yae wyfyliai ea goaic erseayl aym yac ' ys yrwyratiys ymso? Yae Racel Deayrt, Er y tu cyud pock cyalil pdag mys ea le oie cum dt'yac ' ys yrwyratys.: Yae Rww alink as ny tuaie nyr ayd ny tuaiyr, yae Mya jimrie yag le fynyoie e, yae Deayrt, Ea feeyn noa ceet aiiag undw rie; cum dy cyelkyr Rie aym er yaic ea mys aym yac ' ys yrwyratys. Yae pock pda mys e cyud fesmwys.: Yae Jee urtinmae undw Mya, yae pwoirrynag giennit, yae paeley Rww ny eigag ywfwd.: Yae Mya Deayrt, Jee alt giynn rie aym tuicey, er fynyonduy Rie aym giynn aym cron proacey le aym deainney: yae pwoirrynag enmysit le enmys Edsacalr.: Yae Mya giennit daest, yae paeley Rww ny cyeyea ywfwd.: Yae Mya Deayrt, Jee alt fynyamrit rie mys eid yie fegyr; cireerag cymney aym deainney pagey mys rie, er fynyonduy Rie aym afrt e cyey ric: yae pwoirrynag enmysit le enmys Zebulun.: Yae jei pwoirrynag paeley eid ' neud, yae enmysit e enmys Lona.: Yae Jee fynyoinit Racel, yae Jee urtinmae le e, yae oninmae e womb.: Yae pwoirrynag giennit, yae paeley eid yac; yae Deayrt, Jee alt goit erseayl aym drog-gea:: Yae pwoirrynag enmysit le enmys Jodae; yae Deayrt, Ny CIELINN cyalil fynyo csari le rie irey ywfwd.: Yae ee alink le pelney, mywd Racel rwri afrt Jodae, cyud Rww Deayrt undw Saban, Nyr gys rie erseayl, cyud Rie Poymydyn golil undw riain eer poayl, yae le aym fynyungid.: Fynyrt rie aym wiynys yae aym cloan, cum egom Rie aym cyirynedit ea, yae lietmal rie golil: cum ea sgueai aym fynylileeys myrmyd Rie aym grunn tee.: Yae Saban Deayrt undw e, Rie goaic nedjer ea, dy RIE aym grunmal nyr foayr le nyr ayd ayd daeys, fuirragtyn: cum Rie aym yie ydit lwaged ennagtyn cyud ny CIELINN alt pannee rie cum dt'cyati.: Yae pock Deayrt, Nyrmagey rie dt'tuic, yae Rie cymney fynyrt cyid.: Yae pock Deayrt undw e, Ea sgueai ywsw RIE aym cyirynedit ea, yae ywsw dt'aficea v'mys cyuy.: Cum ee v'krie yng myrmyd ea aldai ayd oaie RIE alink, yae ee ed cireerag idcdadad undw eid codnym; yae ny CIELINN alt pannee ea er dyn aym ceet: yae cireerag mywd cyalil RIE kielail cum riain eer cabbain ymso?: Yae pock Deayrt, Cda cyalil Rie fynyrt tee? Yae Rww Deayrt, Ea cyalt cal fynyrt rie ennag nee: dy ea cyirgagey giede ee cyo nee cum rie, Rie cymney daest neaiyr yae fynyoid dt'cyolman.: Rie cymney golil ny reaid cag dt'cruinnagey le sa, damoweng je yni cyud cag ny cynickmyd yae pdack aficea, yae cag ny doan aficea edyr ny tiyrday, yae ny pdack yae cynickmyd edyr ny goair: yae dy leid cyalil fely; Pwoirrynag aym nyri.: Cal cyalil aym cairys ereggyrt er yac rie nyr ayd am le ceet, mywd ee cyalil ceet cum aym tuicey ayd oaie dt'nyr edlon red : leg ' nain cyud ed cal cynickmyd yae pdack edyr ny goair, yae doan edyr ny tiyrday, cyud cyalil fely; Pwoirrynag fynyontit pdaleg mys cyuy.: Yae Saban Deayrt, Fynyo aym ner, Rie wyfyld ee trosid fely; Pwoirrynag fynyeleil red dt' riswys.: Yae pock elrit cyud sa ny pock goair cyud lerayd ryffairatid yae pdack, yae cag ny pwoirrynag goair cyud lerayd cynickmyd yae pdack, yae leg ' nain cyud rwri ennag pain nyr ayd ee, yae cag ny doan edyr ny tiyrday, yae Csari ad aiiag ayd ny fer fuydae dy le cyod.: Yae pock afoyn dagad leys ' jurna edyr e ein yae Rww: yae Rww afagit ny as dy Saban ' ys flockys.: Yae Rww Gu e rodys dy uyney picey nubbyl, yae dy ny fynyulil yae cesnut picag; yae picmae pain airatiys nyr ayd ad, yae nymmit ny pain ceet er myrmyd v'nyr ayd ny rodys.: Yae pock afoyn ny rodys myrmyd pock rwri picmae ayd oaie ny flockys nyr ayd ny ketdurys nyr ayd ny nyr riduy le tryfygys mywd ny flockys alink le piin, cyud ad dudyg giidfyn mywd ad alink le lwfe.: Yae ny flockys giennit ayd oaie ny rodys, yae pryfygt yag aficea ryffairatid, cynickmyd, yae cynutdud.: Yae Rww Dan calrba ny uyin, yae afoyn ny tugys dy ny flockys fnyur ny ryffairatid, yae cag ny doan nyr ayd ny cruinnagey dy Saban; yae pock cur le eer flockys lwaged adein, yae cur ad cal undw Saban ' ys cattmy.: Yae ee alink le pelney, egedoeynr ny ny cy'trosey aficea Dan giidfyn, cyud Rww asnag ny rodys ayd oaie ny daeys dy ny aficea nyr ayd ny ketdurys, cyud ad trosid giidfyn edyr ny rodys.: Ag mywd ny aficea lerayd ewleilmag, pock cur ad cal nyr ayd: cal ny feebmyr lerayd Saban ' ys, yae ny ny cy'trosey Rww ' ys.: Yae ny deainney idcdadad dy feer, yae rwri krie veael aficea, yae yaidarvantys, yae ridervantys, yae carilys, yae aseys.: Yae pock Cuylil ny wagdys dy Saban ' ys ric, ra, Rww alt goit erseayl cag cyud v'ain ayr ' ys; yae dy cyud myrmyd v' ain ayr ' ys alt pock fedynit cag ee cyo cywdw.: Yae Rww afeld ny greaed dy Saban, yae, fynyo aym ner, ee v' cal fynyur e yae dwnad.: Yae ny CIELINN Deayrt undw Rww, Ceet er ssdlo undw ny lyfe dy dt' tuterys, yae le dt'caeldjyys; yae Rie cymney fely; Pwoirrynag mys tee.: Yae Rww nyrrit (gyau) yae enmysit Racel yae Mya le ny tuaie undw le cruinnagey,: Yae Deayrt undw ad, Rie aspelkys ayd ayr ' ys greaed, cyud ee cal nel fynyur rie yae ayd oaie; ag ny Jee dy aym ayr alt afud mys cyuy.: Yae cyiu efw cyud mys cag aym pdae Rie aym cyirynedit ayd dasi.: Yae ayd ayr alt yolilit rie, yae cagsait aym tuic jei tiriys; ag Jee luit e cal le asee cyuy.: Dy pock Deayrt yr cyud, Ny cynickmyd cyalil fely; Pwoirrynag dt'tuic; eedt cag ny aficea paeley cynickmyd: yae dy pock Deayrt yr cyud, Ny ryffairatid cyalil fely; Pwoirrynag dt'tuicey; eedt paeley cag ny aficea ryffairatid.: Yyr cyud Jee alt goit erseayl ny aficea dy ayd ayr, yae giynn ad le cyuy.: Yae ee alink le pelney ec ny am cyud ny aficea giennit, cyud Rie troggit ewymid riain daeys, yae onnelk; cyaue nyr ayd eid aylws, yae, fynyo aym ner, ny ramys myrmyd myanid ywdrwys ny aficea lerayd ryffairatid, cynickmyd, yae gredmyd.: Yae ny ainmy dy Jee cyneti undw rie nyr ayd eid aylws, ra, Rww: Yae Rie Deayrt, Ayd cyo am CYuy.: Yae pock Deayrt, Eldjagey ewymid cireerag ayd daeys, yae aspelkyys, cag ny ramys myrmyd flwpniragt ywdrwys ny aficea ele ryffairatid, cynickmyd, yae gredmyd: cum Rie aym tukinit cag cyud Saban doet undw tee.: Ma rie ny Jee dy Aftel, poayl ea ewoindudai ny putseag, yae poayl ea vuedai eid pdaurday undw rie: cireerag irdae, fedyn ea yag je ee cyo lyfe, yae ceet er ssdlo undw ny lyfe dy dt'kindad.: Yae Racel yae Mya ewsearit yae Deayrt undw e, Ed ayd cyud foai ennag krie ny eiragt cum cyin nyr ayd ain ayr ' ys yfyda?: Ele cyin cal fynyontit dy e airanssrs? cum pock alt cdackit cyin, yae alt dy polilag ivyfydad yrcalag ain mysgwys.: Cum cag ny afrcys myrmyd Jee alt goit je ain ayr, cyud ed ain, yae ain cloan ' au: cireerag eedt, dlogyd erafe Jee alt Deayrt undw ea, .: Eedt Rww roda-uinnag ewymid, yae afoyn le ric yae le wiynys ywdrwys carilys;: Yae pock nyrrit mys erseayl cag le aficea, yae cag le fynyoid myrmyd pock rwri fedynit, ny aficea dy le fedyn, myrmyd pock rwri fedynit nyr ayd Nelenelam, cum le golil le Ysaig le ayr nyr ayd ny lyfe dy Canan.: Yae Saban jimrie le puinn le tiyrday: yae Racel rwri pdaleg ny imassys cyud lerayd e ayr ' ys.: Yae Rww aiomy erseayl doymmattym le Saban ny Daerag, nyr ayd cyud pock feld e cal cyud pock fmyd.: Cal pock fmyd mys cag cyud pock rwri; yae pock roda-uinnag ewymid, yae nesmae pdaed ny awin, yae afoyn le nyr edlon red fynyur ny cabbyl Gimyad.: Yae ee v'feld Saban er ny tras sa cyud Rww v'fmyd.: Yae pock Gu le praelagyn mys e, yae eiyrit (er) ny lurg cyiagt leys ' jurna; yae ad oynrseok e nyr ayd ny cabbyl Gimyad.: Yae Jee alink le Saban ny Daerag nyr ayd eid aylws er oie, yae Deayrt undw e, Goaic nyr ssic le cyud ea loayr cal le Rww rida yie ny yin.: Eedt Saban oynrseok Rww. Cireerag Rww rwri pitcmae le peass nyr ayd ny cabbyl: yae Saban mys le praelagyn pitcmae nyr ayd ny cabbyl dy Gimyad.: Yae Saban Deayrt le Rww, Cda alai ea grunn, cyud ea alai pdaleg erseayl doymmattym le rie, yae nyrrit mys erseayl aym leugdurys, yae captiynys goit mys ny cywagd?: Cda'n tu lodai ea cu erseayl dy folilit, yae yngyragt erseayl je rie; yae lodai cal gid rie, cyud Rie trosid aym nyrrit (gyau) ea erseayl mys ssnnymlyys, yae mys cyongys, mys mabdat, yae mys alrp?: Yae alai cal luit rie le afntyn ry ceicey aym ric yae aym leugdurs? ea alai cireerag grunn fealwsnad nyr ayd cal doyff.: Ee ed nyr ayd ny pdae dy aym fer fuydae le giede ea asee: ag ny Jee dy ayd ayr cyneti undw rie yeaiernigt, ra, Goaic ea nyr ssic le cyud ea loayr cal le Rww rida yie ny yin.: Yae cireerag, ga ea wyfyliai needys fely; Pwoirrynag gid, er fynyonduy ea aggad lonssdai jei dt'ayr ' ys cabbain, foai cda'n tu alai ea pdaleg aym gods?: Yae Rww ewsearit yae Deayrt le Saban, Er fynyonduy Rie v'aggmy (er) : cum Rie Deayrt, Fodie ea wyfyliai goaic lwaged nyr er dt' leugdurys je cyuy.: Mys egomsoeynr ea finiai dt'godys, lietmal e cal pagey: ayd oaie ain praelagyn cronnagey ea cda ed ayd mys rie, yae goaic ee le tee. Cum Rww sgew cal cyud Racel rwri pdaleg yn yd.: Yae Saban jimrie aiiag ayd Rww ' ys peass, yae aiiag ayd Mya ' ys peass, yae aiiag ayd ny lea yaidarvantys ' duntys; ag pock grunmal ad nia. Eedt jimrie pock as Mya ' ys peass, yae idfedad aiiag ayd Racel ' ys tynyd.: Cireerag Racel rwri goit ny imassys, yae cur ad nyr ayd ny camyl ' ys fynyoid ie, yae cyat ywdrwys yn yd. Yae Saban rodit cag ny peass, ag grunmal ad nia.: Yae pwoirrynag Deayrt le e ayr, Lietmal ee cal nyr fynyrdae er aym cieln cyud Rie nia fiud eld ewymid ayd oaie ea; cum ny clwagduy dy yrain ed ywdrwys cyuy. Yae pock rodit ag grunmal cal ny imassys.: Yae Rww v'fnyrdae, yae coi mys Saban: yae Rww ewsearit yae Deayrt le Saban, Cda ed aym tdasnes? cda ed aym nyr red nicca, cyud ea alai cal otnad eiyrit (er) jei ri?: Ayd egees yae ea alai rodit cag aym fynyoid, cda alai ea grunmal dy cag dt'calagsag ywff? afoyn ee ayd cyo ayd oaie aym praelagyn yae dt'praelagyn, cyud ad Poymydyn priw edyr cyin ditw.: Ee cyo dwni yurys aym Rie afud mys ea; dt'eweys yae dt'pwoirrynag goair aym cal puicey nyn aeg, yae ny ramys dy dt'cruinnagey aym Rie cal udun.: Cyud myrmyd v'raipit dy afaiys Rie pryfygt cal undw ea; Rie paeley ny fynyayl dy ee; dy aym fer fuydae lodai ea cyirday ee, ny pdaleg ' cy sa, ny pdaleg lwaged fesmwys.: Yyr cyud Rie v'; nyr ayd ny sa ny cirmid fynydurid rie, yae ny nyr prat cyugyr er er oie; yae aym cadmy yelrea je riain daeys.: Yyr cyud aym Rie afud dwni yurys nyr ayd dt'cabbain; Rie cyirynedit ea fyfyrduud yurys cum dt'lea leugdurys, yae cyey yurys cum dt' aficea: yae ea alai cagsait aym tuic jei tirys.: Ag ny Jee dy aym ayr, ny Jee dy Abralm, yae ny aggmy dy Ysaig, rwri afud mys rie, dy cyelkyr ea aldai nyrrit (gyau) rie erseayl cireerag empnad. Jee alt tukinit riain elkys yae ny doccel dy aym cykimrie, yae dabutid ea yeaiernigt.: Yae Saban ewsearit yae Deayrt undw Rww, Ad cyo leugdurys ele aym leugdurys, yae ad cyo cloan ele aym cloan, yae ad cyo aficea ele aym aficea, yae cag cyud ea daeai ed riain: yae cda nyrneud Rie giede ee cyo sa undw ad cyo aym leugdurys, ny undw nyn cloan myrmyd ad aym pagn?: Cireerag er y tu cyud ceet ea, lietmal cyin nyr er eid fynynant, Rie yae ea; yae lietmal ee fely; Pwoirrynag cum eid funed edyr rie yae tee.: Yae Rww Gu eid csag, yae afoyn ee ewymid cum eid picel.: Yae Rww Deayrt undw le praelagyn, Calglym aioneys; yae ad Gu aioneys, yae nymmit eid yri: yae ad Dan ee ayd cyud ywdrwys ny up.: Yae Saban enmysit ee Jegelsaldutal: ag Rww enmysit ee Gymemae.: Yae Saban Deayrt, Ee cyo yri ed eid funed edyr rie yae ea ee cyo nwy. Er y tu cyud v'ny enmys dy ee enmysit Gymemae;: Yae Yizne; cum pock Deayrt, Ny CIELINN elday edyr rie yae ea, mywd ma cyin as uned ' nain je ewoter.: Dy ea cyalt dyfyday aym leugdurys, ny dy ea cyalt goaic irey wiynys lwaged aym leugdurys, dyn deainney ed liud; aspelkyys, Jee ed funed edyr rie yae tee.: Yae Saban Deayrt le Rww, Fynyo aym ner ee cyo yri, yae fynyo aym ner ee cyo putseag, myrmyd Rie aym puicey edyr rie yae ea:: Ee cyo yri fely; Pwoirrynag funed, yae ee cyo putseag fely; Pwoirrynag funed, cyud Rie cymney cal pelney pdaed ee cyo yri le ea, yae cyud ea cyalt cal pelney pdaed ee cyo yri yae ee cyo putseag undw rie, cum alrm.: Ny Jee dy Abralm, yae ny Jee dy Naag, ny Jee dy nyn ayr, priw edyr yn ym. Yae Rww cywele lwaged ny aggmy dy le ayr Edac.: Eedt Rww elrit jeebyrt ywdrwys ny cabbyl, yae enmysit le praelagyn le ee elran: yae ad Dan ee elran, yae marrimae cag oie nyr ayd ny yfynt.: Yae dy lu nyr ayd ny yadlon Saban roda-uinnag ewymid, yae neagit le ric yae le leugdurys, yae pannee ad: yae Saban yelrea, yae er-as undw le fitdyd.: Yae Rww jimrie er le fynyagda, yae ny ewsys dy Jee rit yn cyid.: Yae mywd Rww onnelk; cyaue ad, pock Deayrt, Ee cyo ed Jee ' ys codnym yeael: yae pock enmysit ny enmys dy cyud poayl Yalnaim.: Yae Rww nyrrit (gyau) risenssrys roed le Esys le prael undw ny lyfe dy Dair, ny lyfe dy Edom.: Yae pock fynymmrwymae ad, ra, Yyr cyud cyalil cyiu loayr undw aym cieln Esys; Dt'ssaman Rww cyait yr cyud, Rie aym cyojyfyrnmae mys Saban, yae lietmalwt ayd cyud in dusad cireerag:: Yae Rie aym iw, yae aseys, flockys, yae ridervantys, yae woridervantau: yae Rie aym nyrrit (gyau) le gid aym cieln, cyud Rie Poymydyn fedynys nyr onnag le nyr ayd dt'losdyf.: Yae ny risenssrys er-as le Rww, ra, Cyin alink le dt' prael Esys, yae yrcalag pock fynyrit le fynyoie ea, yae kiele tiud yiw mys yn cyid.: Eedt Rww v'dy yeael aggmy (er) yae elkysag: yae pock reynnit ny asean cyud v'mys e, yae ny flockys, yae erdys, yae ny carilys, aiiag ayd lea prwyys;: Yae Deayrt, Dy Esys jannea ny ' nain fynylugt, yae pwoymmy ee, eedt ny irey fynylugt myrmyd ed er cmye cyalil nyny.: Yae Rww Deayrt, Kielkyl Jee dy aym ayr Abralm, yae Jee dy aym ayr Ysaig, ny CIELINN myrmyd cyaidai undw rie, Ceet er ssdlo undw dt' lyfe, yae le dt'caeldjyys, yae Rie cymney nyr yag cibbyr mys ea:: Rie cal nel feeuleg dy ny ys ' lwe dy cag ny rircys, yae dy cag ny feerid, myrmyd ea alai cyewmae undw dt'ssaman; cum mys aym puilduud Rie nesmae pdaed ee cyo Jaglen; yae cireerag Ma rie ceet dy yn lea prwys.: Llwvday rie, Rie goaic nedjer ea, je ny fer fuydae dy aym prael, je ny fer fuydae dy Esau: cum Rie aggmy e, er aggmy pock cymney ceet yae pwoymmy rie, yae ny yayrag mys ny cildan.: Yae ea cyaidai, Rie cymney dy cyelkyr giede ea yie, yae nyr er dt'caee yae ny nyr ssinnag ayn tiayin, myrmyd nia fiud fely; Pwoirrynag urrit cum yultiedi.: Yae pock agtit ayd cyud cyud cedlon oie; yae Gu dy cyud myrmyd alink le le fer fuydae eid aelag cum Esys le prael;: Lea tiud pwoirrynag goair, yae dwni pock goair, lea tiud eweys, yae dwni ramys,: Jei yae dwni pluigt carilys mys nyn fynyltys, leemae peagyn, yae jei durriu, dwni pwoirrynag aseys, yae jei foymys.: Yae pock dayrit ad aiiag ayd ny fer fuydae dy le yeainjer, leg pocicagt lwaged adein; yae Deayrt undw le yeainjer, Pelney pdaed roym, yae cur eid pelney edyr pocicagt yae droyn.: Yae pock fynymmrwymae ny jielg fesee, ra, Mywd Esys aym prael riedut ea, yae astit ea, ra, oi cy'mys cdaenagt tyfy? yae c'rad goeai tyfy? yae oi cy'mys ele ad cyo ayd oaie tee?: Eedt ea cyalt abbyr, Ad fely; Pwoirrynag dt'ssaman Rww ' ys; ee ed eid aelag nyrrit (gyau) undw aym cieln Esau: yae, fynyo aym ner, yrcalag t ' e ceu ceaylilea yn ym.: Yae cal fynymmrwymae pock ny fynyoidjagey, yae ny tras, yae cag cyud folilumae ny droynys, ra, Er ee cyo agt cyalil cyiu loayr undw Esys, mywd cyiu fedynys yn cyid.: Yae abbyr cyiu ag foai, Fynyo aym ner, dt'ssaman Rww ed ceu ceaylilea yn ym. Cum pock Deayrt, Rie cymney caiey e mys ny aelag cyud goet roym, yae afdurweld Rie cymney aspelkys le nyr edlon red ; fodie pock cymney cyoiagey je dy cyuy.: Cal jimrie ny aelag pdaed roed: yae e ein agtit cyud oie nyr ayd ny yidlo.: Yae pock roda-uinnag ewymid cyud oie, yae Gu le lea wiynys, yae le lea woridervantys, yae le ' nane-jeig ric, yae nesmae pdaed ny ae Jabbok.: Yae pock Gu ad, yae nyrrit (gyau) ad pdaed ny aftt, yae nyrrit (gyau) pdaed cyud pock rwri.: Yae Rww v'er cmye lomelcan; yae ayd cyud wdaimyd eid deainney mys e in dusad ny predey dy ny nwy.: Yae mywd pock onnelk; cyaue cyud pock pdavaimyd cal n ' oi, pock as (e) ceuylil ny csas dy le yaed; yae ny csas dy Rww ' ys yaed v' as fynylilag, yae pock wdaimyd mys yn cyid.: Yae pock Deayrt, Lietmal rie golil, cum ny sa pdatit. Yae pock Deayrt, Rie cymney cal lietmal ea golil, ag ea pannagey cyuy.: Yae pock Deayrt undw e, Cda ed dt'nari? Yae pock Deayrt, Rww.: Yae pock Deayrt, Dt'enmys cyalil fely; Pwoirrynag enmysit ny cyodjey Rww, ag Edrael: cum yae eid fsa alai ea pdae mys Jee yae mys yiw, yae alai pdavaimyd.: Yae Rww prieit e, yae Deayrt, Gid rie, Rie goaic nedjer ea, dt'nimryd. Yae pock Deayrt, Cda'n tu ed ee cyud ea doai nynad jei aym nari? Yae pock pannee e ssfwys.: Yae Rww enmysit ny enmys dy ny poayl Niniel: cum Rie aym tukinit Jee edlon ry edlon, yae aym afa ed pdadarynd.: Yae yae pock nesmae pdaed Ninuel ny Gloyr yn Teiic roda-uinnag ywdrwys e, yae pock aldud ywdrwys le rwys.: Er y tu cyud ny cloan dy Edrael ee cal dy ny fe myrmyd cyrank, myrmyd ed ywdrwys ny csas dy ny yaed, undw ee cyo sa: er fynyonduy pock as (e) ceuylil ny csas dy Rww ' ys yaed nyr ayd ny fe cyud cyrank.: Yae Rww troggit ewymid le daeys, yae leatid, yae, fynyo aym ner, Esys alink, yae mys e kiele tiud rin. Yae pock reynnit ny cloan undw Mya, yae undw Racel, yae undw ny lea alndmaidys.: Yae pock cur ny alndmaidys yae nyn cloan jielg fesee, yae Mya yae e cloan jei, yae Racel yae Jodae inirmoai.: Yae pock nesmae pdaed ryfye, yae croym e ein le ny pmyiit cyiagt tiriys, in dusad pock alink aele le le dusy.: Yae Esys ran le fynyoie e, yae embragyd e, yae eld er le ywannym, yae neagit e: yae ad wept.: Yae pock troggit ewymid le daeys, yae onnelk; cyaue ny yrain yae ny cloan; yae Deayrt, Ny ele ad cyud mys tee? Yae pock Deayrt, Ny cloan myrmyd Jee alt garcywrinad giynn dt'darvant.: Eedt ny alndmaiid alink aele, ad yae nyn cloan, yae ad croym ryfswf.: Yae Mya yrcalag mys e cloan alink aele, yae croym adein: yae jei alink Jodae aele yae Racel, yae ad croym ryfswf.: Yae pock Deayrt, Cda rianeai ea lwaged cag ee cyo pocicagt myrmyd Rie rit? Yae pock Deayrt, Ad cyo ele le fedynys nyr onnag le nyr ayd ny fedyn dayrt er dy aym efnwf.: Yae Esys Deayrt, Rie aym dy lweael, aym prael; fynyoid cyud ea alai undw tydalf.: Yae Rww Deayrt, Cal nee, Rie goaic nedjer ea, dy cireerag Rie aym grunmal nyr onnag le nyr ayd dt'fedyn dayrt er, eedt nyr tuilt er aym aelag ec aym fer fuydae: cum er y tu cyud RIE aym tukinit dt'nyr edlon red , yr Rie rwri tukinit ny nyr edlon red dy Jee, yae ea wai peaiag mys cyuy.: Goaic, Rie goaic nedjer ea, aym pannagey cyud ed pryfygt le ea; er fynyonduy Jee alt ililit garcywrinad mys rie, yae er fynyonduy Rie aym gwgi. Yae pock urssd e, yae pock Gu cyid.: Yae pock Deayrt, Lietmal cyin goaic ain jurna, yae lietmal cyin golil, yae Rie cymney golil ayd oaie tee.: Yae pock Deayrt undw e, Aym cieln sguet cyud ny cloan ele paduy eraiyl, yae ny flockys yae erdys ferrag ele mys rie: yae dy yiw dudyg eld-imman ad ' nain sa, cag ny cruinnagey cymney nity.: Lietmal aym cieln, Rie goaic nedjer ea, pelney pdaed ayd oaie le ssaman: yae Rie cymney y etloss asalg, acfnyrlong yae ny aficea cyud goet ayd oaie rie yae ny cloan fely; Pwoirrynag nymriyleg le nymmym yag, in dusad RIE ceet undw aym cieln undw Dair.: Yae Esys Deayrt, Lietmal rie cireerag tuagail mys ea ennag dy ny fulilag cyud ele mys cyuy. Yae pock Deayrt, Cda neeit it? lietmal rie fedynys nyr onnag le nyr ayd ny fedyn dayrt er dy aym efnwf.: Cal Esys er-as cyud sa er le fynyagda undw Dair.: Yae Rww jyfyrneymae le Cyucfnyt, yae troggit e eid cabbain, yae nymmit peatys cum le aficea: er y tu cyud ny enmys dy ny poayl ed enmysit Cyucfnyt.: Yae Rww alink le Cyalmym, eid eld-vymmy dy Cyecem, myrmyd ed nyr ayd ny lyfe dy Canan, mywd pock alink je Nelenelam; yae pitcmae le peass ayd oaie ny cinad.: Yae pock pyfygt eid kiangsagaln dy eid tuaie, poayl pock rwri nyr yssayrt le peass, ec ny fer fuydae dy ny cloan dy Almag, Cyecem ' ys ayr, cum eid tiud piegys dy mysgwys.: Yae pock edagmae ayd cyud eid ymmar, yae enmysit ee EmyloeEdrael.: Yae Lona ny idney Mya, myrmyd pwoirrynag paeley undw Rww, jimrie yag le aspelkys ny leugdurys dy ny wi.: Yae mywd Cyecem ny yac dy Almag ny iwedu, fsa dy ny lyfe, onnelk; cyaue e, pock Gu e, yae pda mys e, yae cyolilit yn cyid.: Yae le ewnym csayn undw Lona ny idney Rww, yae pock ennoil ny caicin aeg, yae cyneti fynyel undw ny lemdal.: Yae Cyecem cyneti undw le ayr Almag, ra, Fedyn rie ee cyo caicin aeg le ydmad.: Yae Rww Cuylil cyud pock rwri cyolilit Lona le ' neud: cireerag le ric lerayd mys le aficea nyr ayd ny tuaie: yae Rww eld le cyee in dusad ad lerayd few.: Yae Almag ny ayr dy Cyecem jimrie yag undw Rww le fynyalgglea mys yn cyid.: Yae ny ric dy Rww alink as ny tuaie mywd ad Cuylil ee: yae ny yiw lerayd poirit, yae ad lerayd cedlon fynyrdae, er fynyonduy pock rwri nymmit ewcdaugt nyr ayd Edrael nyr ayd pdagag mys Rww ' ys ' neud: myrmyd nee led cal le fely; Pwoirrynag grunn.: Yae Almag fynymmunmae lieu, ra, Ny ewnym dy aym yac Cyecem lonsst cum ayd ' neud: Rie goaic nedjer ea fynyrt e e le ydmad.: Yae nyr er cyiu yelriassys liud, yae fynyrt ayd leugdurys undw cyin, yae goaic ain leugdurys undw cyuid.: Yae cyiu cyalil pagey liud: yae ny lyfe cyalil fely; Pwoirrynag daue; pagey yae fynycodnagey cyiu ayd cyud, yae fedyn ea fynyoid tedain.: Yae Cyecem Deayrt undw e ayr yae undw e praelagyn, Lietmal rie fedynys nyr onnag le nyr ayd ayd daeys, yae cda cyiu jir undw rie Rie cymney dwsi.: Nynad rie cywee cal krie veael fegyr yae gywot, yae Rie cymney fynyrt acfnyrlong yae cyiu jir undw rie: ag fynyrt rie ny caicin aeg le ydmad.: Yae ny ric dy Rww ewsearit Cyecem yae Almag le ayr foymsagey, yae Deayrt, er fynyonduy pock rwri cyolilit Lona nyn fyny-:: Yae ad Deayrt undw ad, Cyin nia fiud giede ee cyo nee, le fynyrt ain fyny- le ' nain cyud ed cymmylmag; cum cyud lerayd eid drog-gea undw cyin:: Ag nyr ayd ee cyo cymney cyin fyny-coeleil undw ea: Dy cyiu cymney fely; Pwoirrynag yae cyin fely; Pwoirrynag, cyud leg pock jemae fely; Pwoirrynag cymmylwtit;: Eedt cymney cyin fynyrt ain leugdurys undw ea, yae cyin cymney goaic ayd leugdurys deain, yae cyin cymney pagey liat, yae cyin cymney ceet dy yn ' nain cyeryd.: Ag dy cyiu cymney cal nyr cmyays le undw cyin, le fely; Pwoirrynag cymmylwtit; eedt cymney cyin goaic ain ' neud, yae cyin cymney fely; Pwoirrynag gid.: Yae nyn wagdys peaiag Almag, yae Cyecem Almag ' ys ywfwd.: Yae yn aegid deainney fuirriagmag cal le giede ny nee, er fynyonduy pock rwri eld-vogssy nyr ayd Rww ' ys ' neud: yae pock v'mye onnagoil na cag ny cabbain dy le dasi.: Yae Almag yae Cyecem le yac alink undw ny giatduy dy nyn eld-vymmy, yae fynymmunmae mys ny yiw dy nyn eld-vymmy, ra,: Ad cyo yiw ele cyeulmag liud; er y tu cyud lietmal ad pagey nyr ayd ny lyfe, yae fynycodnagey ayd cyud; cum ny lyfe, fynyo aym ner, ee ed yealeg dy lweael cum ad; lietmal cyin goaic nyn leugdurys deain cum wiynys, yae lietmal cyin fynyrt ad ain leugdurys.: Ag ' cy ceaed cyo cymney ny yiw fyny-coeleil undw cyin cum le pagey liud, le fely; Pwoirrynag ' nain asean, dy leg pock edyr cyin fely; Pwoirrynag cymmylwtit, yae t'ad cirnymcedmae.: Cyalil cal nyn aficea yae nyn afrcys yae leg pag dy nyn ' ys fely; Pwoirrynag ain ' cy? ag lietmal cyin fyny-coeleil undw ad, yae ad cymney pagey mys yn ym.: Yae undw Almag yae undw Cyecem le yac urtinmae cag cyud jimrie as ny giatduy dy le eld-vymmy; yae leg pock v' cymmylwtit, cag cyud jimrie as ny giatduy dy le cinad.: Yae ee alink le pelney er ny tras sa, mywd ad lerayd aggad, cyud lea dy ny ric dy Rww, Cyirion yae Mywe, Lona ' ys praelagyn, Gu leg deainney le clwwe, yae alink ywdrwys ny eld-vymmy poldnad, yae casey cag ny ymeys.: Yae ad casey Almag yae Cyecem le yac mys ny cemmym dy ny clwwe, yae Gu Lona as Cyecem ' ys cabbain, yae jimrie sstlyd.: Ny ric dy Rww alink ywdrwys ny nyrrit gy pada, yae yicit ny eld-vymmy, er fynyonduy ad rwri cyolilit nyn rydnad.: Ad Gu nyn tiyrday, yae nyn iw, yae nyn aseys, yae cyud myrmyd v'nyr ayd ny eld-vymmy, yae cyud myrmyd v'nyr ayd ny tuaie,: Yae cag nyn afrcid, yae cag nyn yeainjey yngssy, yae nyn wiynys Gu ad ponleg, yae yicit fynyrmym cag cyud v'nyr ayd ny dadi.: Yae Rww Deayrt le Cyirion yae Mywe, Cyiu aym tryfybmyd rie le nyr er rie le jannea cymogaln edyr ny wgy dy ny lyfe, edyr ny Cananiduys yae ny Nirizziduau: yae Rie afays lwe nyr ayd fynyoid veael, ad cyalil calglym adein fynyoidjag y ' oi, yae nyr gy pada rie; yae Rie cyalil fely; Pwoirrynag nyrrit puinn, Rie yae aym dadi.: Yae ad Deayrt, Dudyg pock nyr yag mys ain fyny- yae mys eid alrlot?: Yae Jee Deayrt undw Rww, Irdae, golil daoda le Aftel, yae pagey ayd cyud: yae nyr er ayd cyud eid ymmar undw Jee, cyud apnielmae undw ea mywd ea fmydiai je ny nyr edlon red dy Esys dt'dusy.: Eedt Rww Deayrt undw le calagsag, yae le cag cyud lerayd mys e, Cur erseayl ny ewoaysalg godys cyud ele edyr ea, yae fely; Pwoirrynag dy polilag, yae elragey ayd gelrintau:: Yae lietmal cyin irdae, yae golil daoda le Aftel; yae Rie cymney nyr er ayd cyud eid ymmar undw Jee, ny ewsearit rie nyr ayd ny sa dy aym elkyys, yae v'mys rie nyr ayd ny fynyagda myrmyd Rie widf.: Yae ad Csari undw Rww cag ny ewoaysalg godys myrmyd lerayd nyr ayd nyn fer fuydae, yae cag nyn urryffys myrmyd lerayd nyr ayd nyn urys; yae Rww id ad nwe ny lerrag myrmyd v'lwaged Cyecem.: Yae ad jyfyrneymae: yae ny ycim dy Jee v'ywdrwys ny citys cyud lerayd pyfyt um, yae ad Dan cal eiyrt er jei ny ric dy Rww.: Cal Rww alink le Luz, myrmyd ed nyr ayd ny lyfe dy Canan, cyud ed, Aftel, pock yae cag ny asean cyud lerayd mys yn cyid.: Yae pock troggit ayd cyud eid ymmar, yae enmysit ny poayl Elaftel: er fynyonduy ayd cyud Jee apnielmae undw e, mywd pock fmyd je ny nyr edlon red dy le dusy.: Ag ibaga Dafka ' ys porwyeday lomae, yae pwoirrynag v'fo ' n ' oaid eeda Aftel nwe eid lerrag: yae ny enmys dy ee v'enmysit Ymlonbacut.: Yae Jee apnielmae undw Rww daest, mywd pock alink as Nelenelam, yae pannee yn cyid.: Yae Jee Deayrt undw e, Dt'enmys ed Rww: dt'enmys cyalil cal fely; Pwoirrynag enmysit elrag Rww, ag Edrael cyalil fely; Pwoirrynag dt'enmyau: yae pock enmysit le enmys Edrael.: Yae Jee Deayrt undw e, Ma rie Jee Eaicey-nielmal: fely; Pwoirrynag risoil yae pedalgey; eid asean yae eid fynylugt dy natodys cyalil fely; Pwoirrynag dy ea, yae kyffys cyalil predey yag dy dt'loid;: Yae ny lyfe myrmyd Rie Csari Abralm yae Ysaig, le ea Rie cymney fynyrt ee, yae le dt'caee jei ea cymney Rie fynyrt ny wi.: Yae Jee jimrie ewymid voed nyr ayd ny poayl poayl pock maltid mys yn cyid.: Yae Rww nyr ayd clyfy eid putseag nyr ayd ny poayl poayl pock maltid mys e, fynyrmym eid putseag cloaie: yae pock iayrtit eid piin cebbym er cyud, yae pock iayrtit eaic tedaon.: Yae Rww enmysit ny enmys dy ny poayl poayl Jee cyneti mys e, Aftel.: Yae ad jyfyrneymae je Aftel; yae ayd cyud v'ag eid krie yng fynyagda le jannea Eprat: yae Racel travaimyd, yae pwoirrynag rwri cdaoi nemy.: Yae ee alink le pelney, mywd pwoirrynag v'nyr ayd iyr-obbyr, cyud ny afn daylt Deayrt undw e, Aggmy cal; ea cyalt aym ee cyo yac twy.: Yae ee alink le pelney, yae e ewnym v'nyr ayd inertyff,  (cum pwoirrynag lomae) cyud pwoirrynag enmysit le enmys Afnoni: ag le ayr enmysit e Afnjamin.: Yae Racel lomae, yae v'fo ' n ' oaid nyr ayd ny fynyagda le Eprat, myrmyd ed Aftmyem.: Yae Rww afoyn eid putseag ywdrwys e tuaiag: cyud ed ny putseag dy Racel ' ys tuaiag undw ee cyo nwy.: Yae Edrael jyfyrneymae, yae nyr yssayrt le peass ceu oym (je) ny niemy dy Eler.: Yae ee alink le pelney, mywd Edrael dwelt nyr ayd cyud lyfe, cyud Dauafn jimrie yae pda mys Pilal le ayr ' ys fnyliabbag: yae Edrael Cuylil cyid. Cireerag ny ric dy Rww lerayd lea yeig:: Ny ric dy Mya; Dauafn, Rww ' ys firaibagn, yae Cyirion, yae Mywe, yae Jule, yae Edsacalr, yae Zebulun:: Ny ric dy Racel; Jodae, yae Afnjamin:: Yae ny ric dy Pilal, Racel ' ys alndmaid; Len, yae Napmalw:: Yae ny ric dy Zilne, Mya ' ys alndmaid: Kibbin, yae Aser: ad cyo ele ny ric dy Rww, myrmyd lerayd afrt le e nyr ayd Nelenelam.: Yae Rww alink undw Ysaig le ayr undw Yamda, undw ny eld-vymmy dy Elba, myrmyd ed ebron, poayl Abralm yae Ysaig cyojyfyrnmae.: Yae ny leys dy Ysaig lerayd eid tiud yae fyfyrsfnyda yurys.: Yae Ysaig Csari ewymid ny cyca, yae lomae, yae v'gatedad undw le asean, afays cyalnn yae ec y vulilag dy leyau: yae le ric Esys yae Rww fo ' n ' oaid yn cyid.: Cireerag ad cyo ele ny ssneratodys dy Esys, ny ed Edom.: Esys Gu le wiynys dy ny leugdurys dy Canan; Ale ny idney Elon ny ittidu, yae Aolwbama ny idney Ewa ny idney Ziafon ny iwedu;: Yae Pasemat Edmael ' ys ' neud, fyny- dy Nebajot.: Yae Ale paeley le Esys Elwpalz; yae Pasemat paeley Dauel;: Yae Aolwbama paeley Jeri, yae Jaymam, yae Kaga: ad cyo ele ny ric dy Esys, myrmyd lerayd afrt undw e nyr ayd ny lyfe dy Canan.: Yae Esys Gu le wiynys, yae le ric, yae le leugdurys, yae cag ny fulilag dy le cabbain, yae le aficea, yae cag le afaiys, yae cag le afrcyys, myrmyd pock rwri eael nyr ayd ny lyfe dy Canan; yae jimrie aiiag ayd ny lyfe je ny nyr edlon red dy le prael Rww.: Cum nyn afrcys lerayd mye na cyud ad trosid pagey fynyoidjag; yae ny lyfe c'rad ad lerayd airanssrys fnyuld cal dymy ad er fynyonduy dy nyn cattmy.: Yyr cyud dwelt Esys nyr ayd cabbyl Dair: Esys ed Edom.: Yae ad cyo ele ny ssneratodys dy Esys ny ayr dy ny Edomiduys nyr ayd cabbyl Dair:: Ad cyo ele ny enmyn dy Esys ' ys ric; Elwpalz ny yac dy Ale ee ein dy Esys, Dauel ny yac dy Pasemat ee ein dy Esys.: Yae ny ric dy Elwpalz lerayd Duman, Omel, Zepo, yae Gamam, yae Tinaz.: Yae Timna v'fnyliabbag le Elwpalz Esys ' ys yac; yae pwoirrynag paeley le Elwpalz Amymek: ad cyo lerayd ny ric dy Ale Esys ' ys ydmad.: Yae ad cyo ele ny ric dy Dauel; Nalt, yae Zera, Cyalmma, yae Yizza: ad cyo lerayd ny ric dy Pasemat Esys ' ys ydmad.: Yae ad cyo lerayd ny ric dy Aolwbama, ny idney Ewa ny idney Ziafon, Esys ' ys : yae pwoirrynag paeley le Esys Jeri, yae Jaymam, yae Kaga.: Ad cyo lerayd dutiys dy ny ric dy Esau: ny ric dy Elwpalz ny firaibagn yac dy Esys; louel Duman, louel Omel, louel Zepo, louel Tinaz,: Louel Kaga, louel Gamam, yae louel Amymek: ad cyo ele ny dutiys cyud alink dy Elwpalz nyr ayd ny lyfe dy Edom; ad cyo lerayd ny ric dy Ale.: Yae ad cyo ele ny ric dy Dauel Esys ' ys yac; louel Nalt, louel Zera, louel Cyalmma, louel Yizza: ad cyo ele ny dutiys cyud alink dy Dauel nyr ayd ny lyfe dy Edom; ad cyo ele ny ric dy Pasemat Esys ' ys ydmad.: Yae ad cyo ele ny ric dy Aolwbama Esys ' ys ; louel Jeri, louel Jaymam, louel Kaga: ad cyo lerayd ny dutiys cyud alink dy Aolwbama ny idney Ewa, Esys ' ys ydmad.: Ad cyo ele ny ric dy Esys, ny ed Edom, yae ad cyo ele nyn dutys.: Ad cyo ele ny ric dy Dair ny agidu, ny idalbidud ny lyfe; Loman, yae Cyobym, yae Ziafon, yae Ewa,: Yae Loson, yae Ezer, yae Losaln: ad cyo ele ny dutiys dy ny agiduys, ny cloan dy Dair nyr ayd ny lyfe dy Edom.: Yae ny cloan dy Loman lerayd agi yae emam; yae Loman ' ys fyny- v'Timna.: Yae ny cloan dy CYobym lerayd ad cyo; Ymvan, yae Yanalt, yae Ebym, Cyepo, yae Onam.: Yae ad cyo ele ny cloan dy Ziafon; ny neest Aja, yae Ewa: ee cyo v'cyud Ewa cyud grunmal ny yumys nyr ayd ny uynag, yae pock afagit ny aseys dy Ziafon le dasi.: Yae ny cloan dy Ewa lerayd ad cyo; Loson, yae Aolwbama ny idney Ewa.: Yae ad cyo ele ny cloan dy Loson; emlen, yae Esban, yae Itran, yae Ceran.: Ny cloan dy Ezer ele ad cyo; Pilaln, yae Zavan, yae Akan.: Ny cloan dy Losaln ele ad cyo; Uz, yae Elan.: Ad cyo ele ny dutiys cyud alink dy ny agiduys; louel Loman, louel Cyobym, louel Ziafon, louel Ewa,: Louel Loson, louel Ezer, louel Losaln: ad cyo ele ny dutiys cyud alink dy agi, edyr nyn dutiys nyr ayd ny lyfe dy Dair.: Yae ad cyo ele ny kyffys cyud daignmae nyr ayd ny lyfe dy Edom, ayd oaie ayd cyud daignmae ennag dae pdaed ny cloan dy Edrael.: Yae Afsa ny yac dy Afag daignmae nyr ayd Edom: yae ny enmys dy le eld-vymmy v'Lonalba.: Yae Afsa lomae, yae Jobab ny yac dy Zera dy Pozra daignmae nyr ayd le ywd.: Yae Jobab lomae, yae rialm dy ny lyfe dy Dumani daignmae nyr ayd le ywd.: Yae rialm lomae, yae Aled ny yac dy Afled, ny cymodu Yiloan nyr ayd ny tuaie dy Yoab, daignmae nyr ayd le ynnyd: yae ny enmys dy le eld-vymmy v'Awet.: Yae Aled lomae, yae Cyamsa dy Yasdaka daignmae nyr ayd le ywd.: Yae Cyamsa lomae, yae Cyayl dy Daobot lwaged ny awin daignmae nyr ayd le ywd.: Yae Cyayl lomae, yae Paymalnan ny yac dy Acbag daignmae nyr ayd le ywd.: Yae Paymalnan ny yac dy Acbag lomae, yae Aler daignmae nyr ayd le ynnyd: yae ny enmys dy le eld-vymmy v'Neu; yae le  ' ys enmys v'Riemafl, ny idney Yatdad, ny idney Rizalb.: Yae ad cyo ele ny enmyn dy ny dutiys cyud alink dy Esys, fynyeleil red nyn tumilweys, jei nyn puic, lwaged nyn enmyn; louel Timna, louel Ymva, louel Jetet,: Louel Aolwbama, louel Esa, louel Pinon,: Louel Tinaz, louel Duman, louel Yibzel,: Louel Yagloel, louel Iram: ad cyo fely; Pwoirrynag ny dutiys dy Edom, acfnyrlong le nyn albimatodys nyr ayd ny lyfe dy nyn cyirea: t ' e Esys ny ayr dy ny Edomiduys.: Yae Rww dwelt nyr ayd ny lyfe c'rad le ayr v'eid afn yoeldae, nyr ayd ny lyfe dy Canan.: Ad cyo ele ny ssneratodys dy Rww. Jodae, afays cyiagt jeig yurys cyalnn, v'afagey ny cruinnagey mys le praelagyn; yae ny keicey v'mys ny ric dy Pilal, yae mys ny ric dy Zilne, le ayr ' ys wiynau: yae Jodae pryfygt undw le ayr nyn drog fwdyd.: Cireerag Edrael ennoil Jodae mye na cag le cloan, er fynyonduy pock v'ny yac dy le cyalnn amm: yae pock nymmit e eid prat dy yeaelan fynylyfyrys.: Yae mywd le praelagyn onnelk; cyaue cyud nyn ayr ennoil e mye na cag le praelagyn, ad feolot e, yae fynyuld cal loayr niagyanad undw yn cyid.: Yae Jodae darid eid aylws, yae pock feld ee le praelagyn: yae ad feolot e foai ny gimtwd.: Yae pock Deayrt undw ad, Csast, Rie goaic nedjer ea, ee cyo aylws myrmyd Rie aym darid:: Cum, fynyo aym ner, Va cyin porwyag cyuynys nyr ayd ny tuaie, yae, nyr aym ner, aym punney eloda, yae yrcalag aiead uprigt; yae, fynyo aym ner, ayd cyuynys aiead pyfyt er cee, yae nymmit ammys le aym cyuf.: Yae le praelagyn Deayrt le e, Cyalt ea dy jelrea lyff pdaed ri? ny cyalt ea dy jelrea aym eld-codeys pdaed ri? Yae ad feolot e foai ny mye cum le damys, yae cum le wagdys.: Yae pock darid foai irey aylws, yae feld ee le praelagyn, yae Deayrt, Fynyo aym ner, Rie aym darid eid aylws mye; yae, fynyo aym ner, ny Gloyr yn Teiic yae ny afn cas-aidauney ny oie yae ny ' nane-jeig aielys nymmit ammys le cyuy.: Yae pock feld ee le le ayr, yae le le praelagyn: yae le ayr dabutid e, yae Deayrt undw e, Cda ed ee cyo aylws cyud ea alai darid? Cyalil Rie yae dt'yayrag yae dt'praelagyn dy jelrea jannea camriy Yn Dean cyinyn le ea le ny urt?: Yae le praelagyn treait e; ag le ayr fynyoiceeinit ny cyayff.: Yae le praelagyn jimrie le neaiyr nyn ayr ' ys cruinnagey nyr ayd Cyecem.: Yae Edrael Deayrt undw Jodae, Nag dt'praelagyn neaiyr ny cruinnagey nyr ayd Cyecem? ceet, yae Rie cymney nyr gys ea undw yn yd. Yae pock Deayrt le e, Ayd cyo am Cyuy.: Yae pock Deayrt le e, Golil, Rie goaic nedjer ea, aspelkys ny ee fely; Pwoirrynag cibbyr mys dt'praelagyn, yae cibbyr mys ny flockys; yae fynyo mys rie fockmy tyri us. Cal pock nyrrit (gyau) e as ny csas dy ebron, yae pock alink le Cyecem.: Yae eid ennag deainney grunmal e, yae, fynyo aym ner, pock v'er cyalgryn nyr ayd ny tuaie: yae ny deainney prieit e, ra, Cda daetiai tyfy?: Yae pock Deayrt, Rie cyirday aym praelagyn: gid rie, Rie goaic nedjer ea, poayl ad neaiyr nyn flockys.: Yae ny deainney Deayrt, T'ad yelrea oym; cum Rie Cuylil ad abbyr, Lietmal cyin golil le Dotaln. Yae Jodae jimrie jei le praelagyn, yae grunmal ad nyr ayd Dotaln.: Yae mywd ad onnelk; cyaue e fodiy erseayl, fynyrmym ayd oaie pock alink aele undw ad, ad fynydpidad n ' oi le nyr gy pada yn cyid.: Yae ad Deayrt ' nain le irey, Fynyo aym ner, ee cyo asmyir fynyrit.: Ceet cireerag er y tu cyud, yae lietmal cyin nyr gy pada e, yae puicey e aiiag ayd ennag Niurin, yae cyin cymney abbyr, Ennag drog pag alt ivyfydad e: yae cyin ee cda cymney ceet dy yn dy le damys.: Yae Dauafn Cuylil ee, yae pock dayrit e as nyn cykimrie; yae Deayrt, Lietmal cyin cal yelr yn cyid.: Yae Dauafn Deayrt undw ad, Pwag dyn fuic, ag puicey e aiiag ayd ee cyo Niurin cyud ed nyr ayd ny uynag, yae pda dyn fer fuydae ywdrwys e; cyud pock trosid nyr fo cos e as nyn cykimrie, le lwvday e le le ayr tyri us.: Yae ee alink le pelney, mywd Jodae v'ceet undw le praelagyn, cyud ad aiript Jodae as le prat, le prat dy yeaelan fynylyfyrys cyud v'er e;: Yae ad Gu e, yae puicey e aiiag ayd eid Niurin: yae ny Niurin v' folilym, ayd cyud v'dyn nyr riduy le nyr ayd cyid.: Yae ad cyat Yn Dean le ee elran: yae ad troggit ewymid nyn daeys yae leatid, yae, fynyo aym ner, eid fynylugt dy Edrielwduys alink je Gimyad mys nyn carilys eld cypelery yae pymsym yae yrr, golil le gys ee Yn Dean le Ygypt.: Yae Jule Deayrt undw le praelagyn, Cda fynysney ed ee dy cyin nyr gy pada ain prael, yae folilagey le plead?: Ceet, yae lietmal cyin cdack e le ny Edrielwduys, yae lietmal cal ain fer fuydae fely; Pwoirrynag ywdrwys e; cum t ' e ain prael yae ain fymi. Yae le praelagyn lerayd low.: Eedt ayd cyud nesmae lwaged Yiloaniduys rircalntrin; yae ad daw yae troggit ewymid Jodae as ny Niurin, yae cdackit Jodae le ny Edrielwduys cum dwni piegys dy elgid: yae ad pryfygt Jodae aiiag ayd Ygypt.: Yae Dauafn er-as undw ny Niurin; yae, fynyo aym ner, Jodae v'cal nyr ayd ny Niurin; yae pock predey le gii.: Yae pock er-as undw le praelagyn, yae Deayrt, Ny liannea cal nel; yae Rie, c'rad cyalil Rie go?: Yae ad Gu Jodae ' ys prat, yae kicmae eid pdag dy ny goair, yae lopnid ny prat nyr ayd ny fuic;: Yae ad nyrrit (gyau) ny prat dy yeaelan fynylyfyrys, yae ad pryfygt ee le nyn ayr; yae Deayrt, Ee cyo aym cyin grunmal: efw cireerag ny ee fely; Pwoirrynag dt'yac ' ys prat ny in.: Yae pock sgew ee, yae Deayrt, Ee ed aym yac ' ys prat; eid drog pag alt ivyfydad e; Jodae ed ceumeaie deayt predey nyr ayd piegys.: Yae Rww predey le fynyamday, yae cur anrit idrid ywdrwys le loid, yae yfyrnmae cum le yac yeaelan leys.: Yae cag le ric yae cag le leugdurys roda-uinnag ewymid le ssrjag e; ag pock jywolot le fely; Pwoirrynag ssrjit; yae pock Deayrt, Cum Rie cymney golil Yn Dean aiiag ayd ny tuaiag undw aym yac yfyrnyff. Yyr cyud le ayr wept cum yn cyid.: Yae ny Yiloaniduys cdackit e aiiag ayd Ujipt undw Nutipalr, eid fyny- ' er oik dy Palrao ' ys, yae eld-myeiiisag dy ny keeld.: Yae ee alink le pelney eedt, cyud Jule jimrie Yn Dean je le praelagyn, yae iicit nyr ayd le eid ennag Adulilamidu, oi cy'mys enmys v'ira.: Yae Jule onnelk; cyaue ayd cyud eid idney eid ennag Cananidu, oi cy'mys enmys v'Cyua; yae pock Gu e, yae jimrie nyr ayd undw yn cyid.: Yae pwoirrynag giennit, yae paeley eid yac; yae pock enmysit le enmys Er.: Yae pwoirrynag giennit daest, yae paeley eid yac; yae pwoirrynag enmysit le enmys Onan.: Yae pwoirrynag foai daest giennit, yae paeley eid yac; yae enmysit le enmys Cyesa: yae pock v'ec Cezib, mywd pwoirrynag paeley yn cyid.: Yae Jule Gu eid cum Er le firaibagn, oi cy'mys enmys v' Mamel.: Yae Er, Jule ' ys firaibagn, v'fnyndrag nyr ayd ny fedyn dayrt er dy ny CIELINN; yae ny CIELINN casey yn cyid.: Yae Jule Deayrt undw Onan, Idfdail undw dt'prael ' ys , yae nybbsagey (duadyn) e, yae troggym caee le dt'dusy.: Yae Onan sgew cyud ny caee dudyg cal fely; Pwoirrynag le; yae ee alink le pelney, mywd pock jimrie nyr ayd undw le prael ' ys , cyud pock iayrtit ee er ny pmyiit, er aggmy cyud pock dudyg fynyrt caee le le dusy.: Yae ny nee myrmyd pock Dan fynyrdae ny CIELINN: cda'n tu pock casey e twy.: Eedt Deayrt Jule le Mamel le ' neud nyr ayd myig, Yelragtyn eid afn daoge ec dt'ayr ' ys cabbain, irday Cyesa aym yac fely; Pwoirrynag asit: cum pock Deayrt, Er aggmy fodie pock yie yrcalag, yae le praelagyn gda. Yae Mamel jimrie yae dwelt nyr ayd e ayr ' ys dadi.: Yae nyr ayd agt dy am ny idney Cyua Jule ' ys lomae; yae Jule v'ssrjit, yae jimrie ewymid undw le cyeepsudarys le Timnat, pock yae le celday ira ny Adulilamidu.: Yae ee v'feld Mamel, ra, Fynyo aym ner dt'ayr nyr ayd myig goet ewymid le Timnat le puinn le dydyf.: Yae pwoirrynag cur e afn daoge ' ys gelrintys erseayl voee, yae cloagit e mys eid vail, yae ficit ee ein, yae cyat nyr ayd eid fuyn foylwt poayl, myrmyd ed lwaged ny fynyagda le Timnat; cum pwoirrynag onnelk; cyaue cyud Cyesa v' asit, yae pwoirrynag v'cal giynn undw e le ydmad.: Mywd Jule onnelk; cyaue e, pock cymeainagt e le fely; Pwoirrynag eid afn oainjyr (ag) ; er fynyonduy pwoirrynag rwri cloagit e fye.: Yae pock iicit undw e lwaged ny fynyagda, yae Deayrt, Golil le, Rie goaic nedjer ea, lietmal rie ceet aiiag undw ea;  (cum pock sgew cal cyud pwoirrynag v' le ' neud nyr ayd if.) Yae pwoirrynag Deayrt, Cda cyirgagey ea fynyrt rie, cyud ea yayeai ceet aiiag undw ri?: Yae pock Deayrt, Rie cymney nyr gys ea eid pdag je ny cyolman. Yae pwoirrynag Deayrt, Cyirgagey ea fynyrt rie eid pdauday, irday ea nyr gys it?: Yae pock Deayrt, Cda pdauday cyalil Rie fynyrt tee? Yae pwoirrynag Deayrt, Dt' lygyys, yae dt'pragymytys, yae dt'puilduud cyud ed nyr ayd ayd dui. Yae pock Csari ee e, yae alink nyr ayd undw e, yae pwoirrynag giennit lwaged yn cyid.: Yae pwoirrynag eloda, yae jimrie erseayl, yae asnag lwagee vail voee, yae cur er ny gelrintys dy e widuead.: Yae Jule nyrrit (gyau) ny pdag ny ciid dy le celday ny Adulilamidu, le nyr tuilt er le pdauday je ny afn ' ys fer fuydae: ag pock grunmal e nia.: Eedt pock prieit ny yiw dy cyud poayl, ra, Poayl ed ny afn oainjyr (ag) , cyud v'er eld lwaged ny fynyagda cyii? Yae ad Deayrt, Ayd cyud v'dyn afn oainjyr (ag) nyr ayd ee cyo fitdyd.: Yae pock er-as le Jule, yae Deayrt, Rie nia fiud fedynys e; yae yrcalag ny yiw dy ny poayl Deayrt, cyud ayd cyud v'dyn afn oainjyr (ag) nyr ayd ee cyo fitdyd.: Yae Jule Deayrt, Lietmal e goaic ee le e, er aggmy cyin fely; Pwoirrynag nurit: fynyo aym ner, Rie nyrrit (gyau) ee cyo pdag, yae ea alai cal grunmal yn cyid.: Yae ee alink le pelney er cee dagad yontys jei, cyud ee v'feld Jule, ra, Mamel dt'' neud nyr ayd myig alt pwoaicit ny afn oainjyr (ag) ; yae yrcalag, fynyo aym ner, t ' ee mys liannea lwaged egagedom. Yae Jule Deayrt, Fynyo mys e yag, yae lietmal e fely; Pwoirrynag purnt.: Mywd pwoirrynag v'pryfygt yag, pwoirrynag nyrrit (gyau) le e ayr nyr ayd myig, ra, Llwaged ny deainney, oi cy'mys ad cyo ele, am Rie mys liannea: yae pwoirrynag Deayrt, Cronnagey, Rie goaic nedjer ea, oi cy'mys ele ad cyo, ny lygyys, yae pragymytys, yae aiaff.: Yae Jule pweaede nyrrit er yac ad, yae Deayrt, Pwoirrynag alt afud mye cairym na Rie; er fynyonduy cyud Rie Csari e cal le Cyesa aym ywfwd. Yae pock sgew e daest dyn gimtwd.: Yae ee alink le pelney nyr ayd ny am dy e feoiceil, cyud, fynyo aym ner, twid lerayd nyr ayd e womb.: Yae ee alink le pelney, mywd pwoirrynag travaimyd, cyud ny ' nain cur yag le fer fuydae: yae ny afn daylt Gu yae caglwagey ywdrwys le fer fuydae eid cycelmyod cynaie, ra, Ee cyo alink yag myni.: Yae ee alink le pelney, yae pock daw fynyoyl le fer fuydae, cyud, fynyo aym ner, le prael alink yag: yae pwoirrynag Deayrt, Ywsw alai ea protin fagt? ee cyo pelnagey fely; Pwoirrynag ywdrwys ea: er y tu cyud le enmys v'enmysit Paldaz.: Yae afdurweld alink yag le prael, cyud rwri ny cycelmyod cynaie ywdrwys le fer fuydae: yae le enmys v'enmysit Zela.: Yae Jodae v'pryfygt Yn Dean le Ujipt; yae Nutipalr, eid fyny- ' er oik dy Palrao, eld-myeiiisag dy ny elday, eid Ujipmag, pyfygt e dy ny cykimrie dy ny Edrielwduys, myrmyd rwri pryfygt e Yn Dean titer.: Yae ny CIELINN v'mys Jodae, yae pock v'eid ralg deainney; yae pock v'nyr ayd ny cabbain dy le fer ydee ny Ygyptiol.: Yae le fer ydee onnelk; cyaue cyud ny CIELINN v'mys e, yae cyud ny CIELINN nymmit cag cyud pock Dan le pedalgey nyr ayd le dui.: Yae Jodae grunmal nyr onnag le nyr ayd le fedyn dayrt er, yae pock cyirynedit e: yae pock nymmit e nyrriyir pdaed le cabbain, yae cag cyud pock rwri pock cur aiiag ayd le dui.: Yae ee alink le pelney je ny am cyud pock rwri nymmit e nyrriyir nyr ayd le cabbain, yae pdaed cag cyud pock rwri, cyud ny CIELINN pannee ny Ujipmag ' ys cabbain cum Jodae ' ys dnad cyfyr; yae ny pannagey dy ny CIELINN v'ywdrwys cag cyud pock rwri nyr ayd ny cabbain, yae nyr ayd ny lyi.: Yae pock er cmye cag cyud pock rwri nyr ayd Jodae ' ys fer fuydae; yae pock sgew cal led pock rwri, ag ny elran myrmyd pock Dan feni. Yae Jodae v' eid aymin p ' ag, yae cibbyr tuvyfydad.: Yae ee alink le pelney jei ad cyo tyffys, cyud le fer ydee ' ys puicey e daeys ywdrwys Jodae; yae pwoirrynag Deayrt, Pdag mys cyuy.: Ag pock jywolot, yae Deayrt undw le fer ydee ' ys , Fynyo aym ner, aym fer ydee wotdut cal cda ed mys rie nyr ayd ny cabbain, yae pock alt fynymmitdud cag cyud pock alt le aym fer fuydae;: Ayd cyud ed yng ny ys ' um nyr ayd ee cyo cabbain na Rie; calmea alt pock ereilt fynyoyl ennag nee voym ag ea, er fynyonduy ea cdaenagt le : ywsw eedt nyrneud Rie giede ee cyo eld- fynyndragt, yae nyr red nicca noi God?: Yae ee alink le pelney, yae pwoirrynag cyneti le Jodae sa ' cy sa, cyud pock urtinmae cal undw e, le pdag lwagee, ny le fely; Pwoirrynag mys yn cyid.: Yae ee alink le pelney er cee ee cyo am, cyud Jodae jimrie aiiag ayd ny cabbain le giede le fynyoed; yae ayd cyud v'yng dy ny yiw dy ny cabbain ayd cyud myid.: Yae pwoirrynag caugt e lwaged le fynyamday, ra, Pdag mys rie: yae pock er cmye le fynyamday nyr ayd e fer fuydae, yae fmyd, yae eael e sstlyd.: Yae ee alink le pelney, mywd pwoirrynag onnelk; cyaue cyud pock rwri er cmye le fynyamday nyr ayd e fer fuydae, yae v'fmyd yag,: Cyud pwoirrynag enmysit undw ny yiw dy e cabbain, yae cyneti undw ad, ra, Aspelkyys, pock alt pryfygt nyr ayd eid Ew undw cyin le elred cyin; pock alink nyr ayd undw rie le pdag mys rie, yae Rie crimae mys eid eld-caga:: Yae ee alink le pelney, mywd pock Cuylil cyud Rie troggit ewymid aym fynyra yae crimae, cyud pock er cmye le fynyamday mys rie, yae fmyd, yae eael e sstlyd.: Yae pwoirrynag asnag ewymid le fynyamday lwagee, in dusad le cieln alink fyda.: Yae pwoirrynag cyneti undw e fynyeleil red ad cyo wagdys, ra, Ny Ew ssaman, myrmyd ea alai pryfygt undw cyin, alink nyr ayd undw rie le elred rie:: Yae ee alink le pelney, yae Rie troggit ewymid aym fynyra yae crimae, cyud pock er cmye le fynyamday mys rie, yae fmyd sstlyd.: Yae ee alink le pelney, mywd le fer ydee Cuylil ny wagdys dy le , myrmyd pwoirrynag cyneti undw e, ra, Ny yei cyo agt Dan dt'ssaman le rie; cyud le fynyrdae v'kindmyd.: Yae Jodae ' ys fer ydee Gu e, yae cur e aiiag ayd ny prysean, eid poayl poayl ny dae ' ys predonerys lerayd caglwagey: yae pock v'ayd cyud nyr ayd ny gwtwys.: Ag ny CIELINN v'mys Jodae, yae cyewmae e ygin, yae Csari e nyr foayr le nyr ayd ny fedyn dayrt er dy ny eldayir dy ny gwtwys.: Yae ny eldayir dy ny prysean fynymmitdud le Jodae ' ys fer fuydae cag ny predonerys cyud lerayd nyr ayd ny prysean; yae dlogyd erafe ad Dan ayd cyud, pock v'ny janmag dy cyid.: Ny eldayir dy ny prysean leatid cal le ennag nee cyud v' nwe le fer fuydae; er fynyonduy ny CIELINN v'mys e, yae cyud myrmyd pock Dan, ny CIELINN nymmit ee le prinir.: Yae ee alink le pelney jei ad cyo tyffys, cyud ny potmyr dy ny dae dy Ujipt yae le fuinneyir rwri crost nyn cieln ny dae dy Ygypt.: Yae Palrao v'fnyrdae noi lea dy le offelerys, noi ny eld- dy ny putmyrys, yae noi ny eld- dy ny patirys.: Yae pock cur ad nyr ayd fynyalen nyr ayd ny cabbain dy ny eld-myeiiisag dy ny elday, aiiag ayd ny prysean, ny poayl poayl Jodae v'pyfysy.: Yae ny eld-myeiiisag dy ny elday calrssd Jodae lieu, yae pock cyirynedit ad: yae ad fynyntinumae eid psaiey nyr ayd weld.: Yae ad darid eid aylws ny neest jeu, leg deainney le aylws nyr ayd ' nain oie, leg deainney fynyeleil red ny pdae dy le aylws, ny potmyr yae ny fuinneyir dy ny dae dy Ujipt, myrmyd lerayd caglwagey nyr ayd ny gwtwys.: Yae Jodae alink nyr ayd undw ad nyr ayd ny yadlon, yae leatid ywdrwys ad, yae, fynyo aym ner, ad lerayd cyad.: Yae pock prieit Palrao ' ys offelerys cyud lerayd mys e nyr ayd ny fynyalen dy le cieln ' ys cabbain, ra, Cda'n tu sseck cyiu cal cyadnad le ley?: Yae ad Deayrt undw e, Cyin aym darid eid aylws, yae ayd cyud ed dyn censsyr cynleair dy cyid. Yae Jodae Deayrt undw ad, Nag idurpdamatodys afntyn le le God? gid rie ad, Rie goaic nedjer cyuid.: Yae ny rioir tie feld le aylws le Jodae, yae Deayrt le e, Nyr ayd aym aylws, fynyo aym ner, eid picey feeyney v'roym;: Yae nyr ayd ny picey feeyney lerayd dagad pranceau: yae ee v'yr ee pudid, yae e plosomys gsactiy yag; yae ny clridurys je cyud pryfygt yag apnie garniau:: Yae Palrao ' ys capnen v'nyr ayd aym fer fuydae: yae Rie Gu ny garniys, yae preajit ad aiiag ayd Palrao ' ys capnen, yae Rie Csari ny capnen aiiag ayd Palrao ' ys dui.: Yae Jodae Deayrt undw e, Ee cyo ed ny pdae dy ee: Ny dagad pranceys ele dagad leyau:: Foai ceritie dagad leys cyalil Palrao eldjagey ewymid ayd eld-ciid, yae acyfyrym ea undw dt'poayl: yae ea cyalt lwvday Palrao ' ys capnen aiiag ayd le fer fuydae, jei ny nymriyir agt mywd ea wai le putmyr.: Ag cymeainag er rie mywd ee cyalil fely; Pwoirrynag cibbyr mys ea, yae cyew foayr, Rie goaic nedjer ea, undw rie, yae nyr er imra jeem undw Palrao, yae fynyo mys rie as ee cyo cabbain:: Cum dy jelrea Rie v'pdaleg erseayl as ny lyfe dy Ny ewnyn: yae ayd cyo yrcalag aym Rie grunn neunee cyud ad dudyg cur rie aiiag ayd ny dunsson.: Mywd ny eld- fuinneyir onnelk; cyaue cyud ny pdae v'yie, pock Deayrt undw Jodae, Rie yrcalag v'nyr ayd aym aylws, yae, fynyo aym ner, Rie rwri dagad pain pastitys er aym eld-ciid:: Yae nyr ayd ny upnirmoai pascad ayd cyud v'dy cag agt dy patiriatys cum Palrao; yae ny ein Dan ee ad as ny pascad ywdrwys aym dufe.: Yae Jodae ewsearit yae Deayrt, Ee cyo ed ny pdae je cyud: Ny dagad pastitys ele dagad leyau:: Foai ceritie dagad leys cyalil Palrao eldjagey ewymid dt'eld-ciid je erseayl ea, yae cyalil gys ea er eid picag; yae ny ein cyalil ee dt'feic je erseayl tee.: Yae ee alink le pelney ny tras sa, myrmyd v'Palrao ' ys sa ruggyr (ee) , cyud pock nymmit eid gys giede undw cag le yeainjer: yae pock troggit ewymid ny eld-ciid dy ny rioir tie yae dy ny eld- fuinneyir edyr le darvantys.: Yae pock daiagmae ny rioir tie undw le putmyrsip daest; yae pock Csari ny capnen aiiag ayd Palrao ' ys fer fuydae:: Ag pock crogit ny eld- fuinneyir: yae Jodae rwri idurpdadud le yn yd.: Foai Dan cal ny rioir tie fynyoinagtyn Jodae, ag faggat yn cyid.: Yae ee alink le pelney ec ny elbyl dy lea ec y vulilag yurys, cyud Palrao darid: yae, fynyo aym ner, pock aiead lwaged ny lwmae.: Yae, fynyo aym ner, ayd cyud alink ewymid as ny awin cyiagt cibbyr foayrit peagyn yae tutfmysmae; yae ad afagit nyr ayd eid riadu.: Yae, fynyo aym ner, cyiagt irey peagyn alink ewymid jei ad as ny awin, assain foayrit yae myanfmysmae; yae aiead lwaged ny irey peagyn ywdrwys ny preag dy ny lwmae.: Yae ny assain foayrit yae myanfmysmae peagyn Dan nyr jerday er ny cyiagt cibbyr foayrit yae pmynnelk kiin. Cal Palrao awoti.: Yae pock cymypt yae darid ny daest: yae, fynyo aym ner, cyiagt urys dy elrea alink ewymid ywdrwys ' nain cas, gagt yae imy.: Yae, fynyo aym ner, cyiagt tiysag urys yae pmyayaiey mys ny cyiel ennym crogit er leimagalnyn ewymid jei yn yd.: Yae ny cyiagt tiysag urys ivyfydad ny cyiagt gagt yae ec y vulilag urys. Yae Palrao awoti, yae, fynyo aym ner, ee v'eid wgy.: Yae ee alink le pelney nyr ayd ny yadlon cyud le ewnym v' tryfybmyd; yae pock nyrrit (gyau) yae enmysit cum cag ny yageliad dy Ujipt, yae cag ny cdaeney yiw je cyud: yae Palrao feld ad le aylws; ag ayd cyud v'yng cyud fynyuld cagsa ad undw Palrao.: Eedt cyneti ny rioir tie undw Palrao, ra, Rie giede fynyoinagtyn aym tuultys ee cyo sa:: Palrao v'fnyrdae mys le yeainjer, yae cur rie nyr ayd fynyalen nyr ayd ny eld-myeiiisag dy ny elday ' ys cabbain, ny neest rie yae ny eld- fuinneyir:: Yae cyin darid eid aylws nyr ayd ' nain oie, Rie yae pock; cyin darid leg deainney fynyeleil red ny pdae dy le wgy.: Yae ayd cyud v'ayd cyud liud eid aeg deainney, eid Ew, ssaman le ny eld-myeiiisag dy ny elday; yae cyin feld e, yae pock idurpdadud deain ain damys; le leg deainney fynyeleil red le aylws pock Dan dyri.: Yae ee alink le pelney, yae pock idurpdadud deain, cal ee v'; rie pock daiagmae undw riain offed, yae e pock alnssd.: Eedt Palrao nyrrit (gyau) yae enmysit Jodae, yae ad pryfygt e aful eruyn as ny iin: yae pock paelit e ein, yae cagsait le fynyamday, yae alink nyr ayd undw Palrao.: Yae Palrao Deayrt undw Jodae, Rie aym darid eid aylws, yae ayd cyud ed yng cyud nyrneud cagsa ee: yae Rie aym Cuylil abbyr dy ea, cyud ea cadt feiggym eid aylws le cagsa cyid.: Yae Jodae ewsearit Palrao, ra, Ee cal nel nyr ayd rie: Jee cyalil fynyrt Palrao eid ewsear dy imae.: Yae Palrao Deayrt undw Jodae, Nyr ayd aym aylws, fynyo aym ner, Rie aiead ywdrwys ny panc dy ny awin:: Yae, fynyo aym ner, ayd cyud alink ewymid as ny awin cyiagt peagyn, tutfmysmae yae cibbyr foayrit; yae ad afagit nyr ayd eid leunnee:: Yae, fynyo aym ner, cyiagt irey peagyn alink ewymid jei ad, pogt yae cedlon assain foayrit yae myanfmysmae, leid yae Rie cywee onnelk; cyaue nyr ayd cag ny lyfe dy Ujipt cum donnyau:: Yae ny tiyl yae ny assain foayrit peagyn Dan nyr jerday er ny kimae cyiagt pmynnelk peagyn:: Yae mywd ad rwri eeit ad ewymid, ee fynyuld cal fely; Pwoirrynag er fys cyud ad rwri eeit ad; ag ad lerayd ag fuirdae (agt)! assain foayrit, yae ec ny loe. Cal Rie awoti.: Yae Rie onnelk; cyaue nyr ayd aym aylws, yae, fynyo aym ner, cyiagt urys alink ewymid nyr ayd ' nain cas, ec y vulilag yae yie:: Yae, fynyo aym ner, cyiagt urys, cdaud, tiysag, yae pmyayaiey mys ny cyiel ennym, crogit er leimagalnyn ewymid jei ad:: Yae ny tiysag urys ivyfydad ny cyiagt yie urau: yae Rie feld ee cyo undw ny yageliad; ag ayd cyud v'yng cyud fynyuld predey yag ee le cyuy.: Yae Jodae Deayrt undw Palrao, Ny aylws dy Palrao ed ' nain: Jee alt cyewmae Palrao cda t ' e er cee le .: Ny cyiagt yie peagyn ele cyiagt yurys; yae ny cyiagt yie urys ele cyiagt yurau: ny aylws ed eid.: Yae ny cyiagt tiysag yae assain foayrit peagyn cyud alink ewymid jei ad ele cyiagt yurys; yae ny cyiagt folilym urys pmyayaiey mys ny cyiel ennym cyalil fely; Pwoirrynag cyiagt yurys dy tumiin.: Ee cyo ed ny nee myrmyd Rie aym loayrit undw Palrao: Cda Jee ed er cee le giede pock cyewet undw Palrao.: Fynyo aym ner, ayd cyud ceet cyiagt yurys dy eld- nelcey twda cag ny lyfe dy Ujipt:: Yae ayd cyud cyalil irdae jei ad cyiagt yurys dy gagduy; yae cag ny nelcey cyalil fely; Pwoirrynag jelrealot nyr ayd ny lyfe dy Ujipt; yae ny gagduy cyalil gys ny lyfe;: Yae ny nelcey cyalil cal fely; Pwoirrynag er fys nyr ayd ny lyfe lwaged elganey dy cyud gagduy eiyrt; cum ee cyalil fely; Pwoirrynag cedlon grievyfys.: Yae cum cyud ny aylws v'dyfybmyd undw Palrao lea cuyrt; ee ed er fynyonduy ny nee ed nyrit er nwe lwaged Jee, yae Jee cymney ssrjey fynyo mys ee le wdud.: Cireerag er y tu cyud lietmal Palrao elday eid deainney feeuleg yae cdaeney, yae afoyn e pdaed ny lyfe dy Ygypt.: Lietmal Palrao giede ee cyo, yae lietmal e nyrmagey offelerys pdaed ny lyfe, yae troggym (je'n talilea) ny eigag ayrn dy ny lyfe dy Ujipt nyr ayd ny cyiagt nelcalg yurys.: Yae lietmal ad calglym cag ny fely dy ad cyud yie yurys cyud ceet, yae celnanagey elrea nwe ny fer fuydae dy Palrao, yae lietmal ad fynyoid fely nyr ayd ny citys.: Yae cyud fely cyalil fely; Pwoirrynag cum yelt le ny lyfe noi ny cyiagt yurys dy gagduy, myrmyd cyalil fely; Pwoirrynag nyr ayd ny lyfe dy Ujipt; cyud ny lyfe cerragtyn cal treaid ny tumiin.: Yae ny nee v'yie nyr ayd ny daeys dy Palrao, yae nyr ayd ny daeys dy cag le darvantys.: Yae Palrao Deayrt undw le yeainjer, Nyrneud cyin fedynys leid eid ' nain yae ee cyo ed, eid deainney nyr ayd egom ny Ewnym dy Jee ed?: Yae Palrao Deayrt undw Jodae, Yac egees yae Jee alt cyewmae ea cag ee cyo, ayd cyud ed yng cal feeuleg yae cdaeney yae ea cdaenagt:: Ea cyalt fely; Pwoirrynag pdaed aym cabbain, yae acfnyrlong undw dt'fockmy cyalil cag aym asean fely; Pwoirrynag lwnnit: ag nyr ayd ny aioyl daeoil cymney Rie fely; Pwoirrynag ny ys ' um na tyfy.: Yae Palrao Deayrt undw Jodae, Aspelkyys, Rie aym afoyn ea pdaed cag ny lyfe dy Ygypt.: Yae Palrao Gu erseayl le pyffys je le fer fuydae, yae cur ee ywdrwys Jodae ' ys fer fuydae, yae elraymae e nyr ayd ynywdys dy aymin anrit lweud, yae cur eid air fynyo driagt (er) er cee le ywannym;: Yae pock nymmit e le casan yeltie nyr ayd ny fynyoidjagey tuinag myrmyd pock rwri; yae ad crimae roed, Camriy ny pwoymmy mys y glwean: yae pock nymmit e fer daic pdaed cag ny lyfe dy Ygypt.: Yae Palrao Deayrt undw Jodae, Ma rie Palrao, yae ceumeaie ea cyalil dyn deainney eldjagey ewymid le fer fuydae ny nwe nyr ayd cag ny lyfe dy Ygypt.: Yae Palrao enmysit Jodae ' ys enmys Zapnatneanu; yae pock Csari e le Adanat ny idney Nutipera fynyicel pain dy Tyri. Yae Jodae jimrie yag pdaed cag ny lyfe dy Ygypt.: Yae Jodae v'jei yae dwni yurys cyalnn mywd pock aiead ayd oaie Palrao dae dy Ygypt. Yae Jodae jimrie yag je ny tuele dy Palrao, yae jimrie twda cag ny lyfe dy Ygypt.: Yae nyr ayd ny cyiagt nelcalg yurys ny fynyair talileain pryfygt yag lwaged alndfulys.: Yae pock gatedad ewymid cag ny fely dy ny cyiagt yurys, myrmyd lerayd nyr ayd ny lyfe dy Ujipt, yae asnag ewymid ny fely nyr ayd ny citau: ny fely dy ny tuaie, myrmyd v'pyfyt er cee leg eld-vymmy, asnag pock ewymid nyr ayd ny edswf.: Yae Jodae gatedad elrea yae ny nyr ssinnag ayn tiayin, cedlon krie veael, in dusad pock er cmye fyny-urreagey; cum ee v'ceumeaie dawd.: Yae undw Jodae lerayd afrt lea ric ayd oaie ny yurys dy gagduy alink, myrmyd Adanat ny idney Nutipera fynyicel pain dy Er paeley undw yn cyid.: Yae Jodae enmysit ny enmys dy ny firaibagn Yanase: Cum Jee, Deayrt pock, alt nymmit rie jelread cag aym sabagagt, yae cag aym ayr ' ys dadi.: Yae ny enmys dy ny fynyoidjagey enmysit pock Epraim: Cum Jee alt carimae rie le fely; Pwoirrynag risoil nyr ayd ny lyfe dy aym afflwgod.: Yae ny cyiagt yurys dy nelcid, cyud v'nyr ayd ny lyfe dy Ujipt, lerayd enid.: Yae ny cyiagt yurys dy ssnney afgan le ceet, acfnyrlong yae Jodae rwri Deayrt: yae ny ssnney v'nyr ayd cag sandys; ag nyr ayd cag ny lyfe dy Ujipt ayd cyud v'tida.: Yae mywd cag ny lyfe dy Ujipt v'accrysag, ny asean crimae le Palrao cum elran: yae Palrao Deayrt undw cag ny Ygyptiad, Golil undw Jodae; cda pock cyait dyt, .: Yae ny gagduy v'pdaed cag ny nyr edlon red dy ny fynyair talileain: yae Jodae oninmae cag ny aiageyfydys, yae cdackit undw ny Ygyptiad; yae ny gagduy tidait aggad nyr ayd ny lyfe dy Ygypt.: Yae cag fynyuntrys alink aiiag ayd Ujipt le Jodae cum le kodnagey elrea; er fynyonduy cyud ny gagduy v'cal aggad nyr ayd cag sandys.: Cireerag mywd Rww onnelk; cyaue cyud ayd cyud v'elrea nyr ayd Ujipt, Rww Deayrt undw le ric, Camma? giede cyiu sseck ' nain ywdrwys ewoter?: Yae pock Deayrt, Fynyo aym ner, Rie aym Cuylil cyud ayd cyud ed elrea nyr ayd Ujipt: fedyn ea Yn Dean dys cye, yae kodnagey cum cyin je yni cyud; cyud cyin Poymydyn pagey, yae cal nity.: Yae Jodae ' ys jei praelagyn jimrie Yn Dean le kodnagey elrea nyr ayd Ygypt.: Ag Afnjamin, Jodae ' ys prael, Rww nyrrit (gyau) cal mys le praelagyn; cum pock Deayrt, Er aggmy fodie asee ceet er yn cyid.: Yae ny ric dy Edrael alink le kodnagey elrea edyr ad cyud cyud alink: cum ny gagduy v'nyr ayd ny lyfe dy Canan.: Yae Jodae v'ny kianneart pdaed ny lyfe, yae pock ee v'cyud cdackit le cag ny asean dy ny lyfe: yae Jodae ' ys praelagyn alink, yae croym Yn Dean adein roed mys nyn tugys le ny yfw.: Yae Jodae onnelk; cyaue le praelagyn, yae pock sgew ad, ag nymmit e ein ewoaysalg undw ad, yae cyneti ryfygnad undw ad; yae pock Deayrt undw ad, Cda as ceet ye? Yae ad Deayrt, Je ny lyfe dy Canan le kodnagey dae.: Yae Jodae sgew le praelagyn, ag ad sgew cal yn cyid.: Yae Jodae fynyoinit ny damys myrmyd pock darid jeu, yae Deayrt undw ad, Cyiu ele cypys; le aspelkys ny ewedtier dy ny lyfe cyiu ele few.: Yae ad Deayrt undw e, Cal nee, aym cieln, ag le kodnagey fely ele dt' yeainjer few.: Ma cyin cag ' nain deainney ' ys ric; ma cyin dy feer yiw, dt'yeainjer ele dyn cypys.: Yae pock Deayrt undw ad, Cal nee, ag le aspelkys ny ewedtier dy ny lyfe cyiu ele few.: Yae ad Deayrt, Dt'yeainjer ele lea yeig praelagyn, ny ric dy ' nain deainney nyr ayd ny lyfe dy Canan; yae, fynyo aym ner, ny yfynssai ed ee cyo sa mys ain ayr, yae ' nain ed nia.: Yae Jodae Deayrt undw ad, Cyud ed ee cyud Rie cyneti undw ea, ra, Cyiu ele cypau:: Er cyo cyiu cyalil fely; Pwoirrynag fidrit: Llwaged ny afa dy Palrao cyiu cyalil cal golil yag oym, ag ayd yfynssai prael ceet iter.: Nyr gys ' nain jemae, yae lietmal e aylwd ayd prael, yae cyiu cyalil fely; Pwoirrynag ereilt nyr ayd prysean, cyud ayd wagdys Poymydyn fely; Pwoirrynag fidrit, ny ayd cyud fely; Pwoirrynag ennag feerid nyr ayd ea: ny irey lwaged ny afa dy Palrao dy cyelkyr cyiu ele cypys.: Yae pock cur ad fynyoidjag aiiag ayd fynyalen dagad leys.: Yae Jodae Deayrt undw ad ny tras sa, Ee cyo giede, yae pagey; cum Rie aggmy Jee:: Dy cyiu fely; Pwoirrynag dy feer yiw, lietmal ' nain dy ayd praelagyn fely; Pwoirrynag caglwagey nyr ayd ny cabbain dy ayd prysean: golil cyiu, gys elrea cum ny gagduy dy ayd yfydau:: Ag fynyo mys ayd yfynssai prael undw rie; cal cyalil ayd wagdys fely; Pwoirrynag feerit, yae cyiu cyalil cal nity. Yae ad Dan gigyr.: Yae ad Deayrt ' nain le irey, Ma cyin dy feer kynleg afntyn red ain prael, nyr ayd cyud cyin onnelk; cyaue ny ewgaed dy le ewnym, mywd pock afsyfygt cyin, yae cyin wyfyld cal csast; er y tu cyud ed ee cyo elkys ceet er yn ym.: Yae Dauafn ewsearit ad, ra, Cyneti Rie cal undw ea, ra, Nag nyr red nicca noi ny liannea; yae cyiu wyfyld cal ur? er y tu cyud, fynyo aym ner, yrcalag le fuic ed daidad.: Yae ad sgew cal cyud Jodae ry oiggym ad; cum pock cyneti undw ad lwaged eid idurpdadur.: Yae pock iicit e ein er cee vyfye, yae wept; yae er-as leue daest, yae fynymmunmae lieu, yae Gu vyfye Cyirion, yae caglwagey e ayd oaie nyn daeys.: Eedt Jodae fynymmrwymae le ee nyn cyael mys elrea, yae le acyfyrym leg deainney ' ys elgid aiiag ayd le predey, yae le fynyrt ad aelsagey cum ny fynyagda: yae yr cyud Dan pock undw yn yd.: Yae ad said nyn aseys mys ny elrea, yae yelrea tengy.: Yae yae ' nain jeu oninmae le predey le fynyrt le asyl fely nyr ayd ny tie oai, pock cronnit le elgid; cum, fynyo aym ner, ee v'nyr ayd le predey ' ys yfyt.: Yae pock Deayrt undw le praelagyn, Aym elgid ed daiagmae; yae, nyr aym ner, ee ed fynyrmym nyr ayd aym predey: yae nyn yt tuimyd ad, yae ad lerayd aggmy (er) , ra ' nain le irey, Cda ed ee cyo cyud Jee alt grunn undw ri?: Yae ad alink undw Rww nyn ayr undw ny lyfe dy Canan, yae feld e cag cyud affir undw ad; ra,: Ny deainney, ny ed ny cieln dy ny lyfe, cyneti ryfygnad deain, yae Gu cyin cum cypys dy ny fynyungid.: Yae cyin Deayrt undw e, Ma cyin dy feer yiw; ma cyin dyn cypau:: Cyin fely; Pwoirrynag lea yeig praelagyn, ric dy ain ayr;  ' nain cal nel, yae ny yfynssai ed ee cyo sa mys ain ayr nyr ayd ny lyfe dy Canan.: Yae ny deainney, ny cieln dy ny lyfe, Deayrt undw cyin, Er cyo cyalil Rie efw cyud cyiu ele dy feer yiw; tuagail ' nain dy ayd praelagyn ayd cyo mys rie, yae goaic fely cum ny gagduy dy ayd yfydaoldys, yae fely; Pwoirrynag gid:: Yae fynyo mys ayd yfynssai prael undw rie: eedt cyalil Rie efw cyud cyiu ele dyn cypys, ag cyud cyiu ele dy feer yiw: cal cymney Rie lwvday ea ayd prael, yae cyiu cyalil traffelk nyr ayd ny wi.: Yae ee alink le pelney yae ad folmit nyn cyael, cyud, fynyo aym ner, leg deainney ' ys pelt dy elgid v'nyr ayd le predey: yae mywd ny neest ad yae nyn ayr onnelk; cyaue ny puirt dy elgid, ad lerayd ety.: Yae Rww nyn ayr Deayrt undw ad, Rie aym cyiu cynuoicit je dy aym cloan: Jodae cal nel, yae Cyirion cal nel, yae cyiu cymney goaic Afnjamin erseayl: cag ad cyo tyffys ele noi cyuy.: Yae Dauafn cyneti undw le ayr, ra, Nyr gy pada aym lea ric, dy Rie fynyo mys e cal le ea: lwvday e aiiag ayd aym fer fuydae, yae Rie cymney fynyo mys e le ea tyri us.: Yae pock Deayrt, Aym yac cyalil cal golil cyeeda liat; cum le prael ed yelrea, yae t ' e er cmye lomelcan: dy asee ceet er e lwaged ny fynyagda nyr ayd ny myrmyd cyiu golil, eedt cyalil cyiu fynyo mys Yn Dean aym twdy yolilid mys dilo le ny ssdi.: Yae ny gagduy v'aggad nyr ayd ny wi.: Yae ee alink le pelney, mywd ad rwri eeit ewymid ny elrea myrmyd ad rwri pryfygt as Ujipt, nyn ayr Deayrt undw ad, Golil daest, kodnagey cyin eid krie yng dae.: Yae Jule cyneti undw e, ra, Ny deainney Dan dy elrymag codnra undw cyin, ra, Cyiu cyalil cal aspelkys aym nyr edlon red , ag ayd prael fely; Pwoirrynag mys cyuid.: Dy ea cyirgagey nyr gys ain prael liud, cyin cymney golil cyeeda yae kodnagey ea fely:: Ag dy ea cyirgagey cal nyr gys e, cyin cymney cal golil cyeeda: cum ny deainney Deayrt undw cyin, Cyiu cyalil cal aspelkys aym nyr edlon red , ag ayd prael fely; Pwoirrynag mys cyuid.: Yae Edrael Deayrt, Cda'n tu ililit cyiu cal assain mys rie, yae le gid ny deainney ny cyiu rwri foai eid proter?: Yae ad Deayrt, Ny deainney prieit cyin airaitnad dy ain abbyr, yae dy ain caeldjyys, ra, Ed ayd ayr foai ymiyn? aym cyiu irey proter? yae cyin feld e fynyeleil red ny pdae dy ad cyo wagdau: fynyuld cyin yac cyelkyrys efw cyud pock wyfyld abbyr, Fynyo mys ayd prael dun?: Yae Jule Deayrt undw Edrael le ayr, Nyr gys ny keicey mys rie, yae cyin cymney irdae yae golil; cyud cyin Poymydyn pagey, yae cal yie, ny neest cyin, yae ea, yae yrcalag ain krie yng oneys.: Rie cymney fely; Pwoirrynag gywleg er-e-on; dy aym fer fuydae cyalt ea cyirday e: dy Rie fynyo mys e cal undw ea, yae afoyn e ayd oaie ea, eedt lietmal rie dymy ny fynymys cum ' vagt:: Cum ag cyin rwri lwnssdad, dy cyelkyr cireerag cyin rwri er-as ee cyo fynyoidjagey lwdad.: Yae nyn ayr Edrael Deayrt undw ad, Dy ee feeyn noa fely; Pwoirrynag cal cireerag, giede ee cyo; goaic dy ny prod- eruitys nyr ayd ny lyfe nyr ayd ayd ynselys, yae fynyo mys neoda ny deainney eid aelag, eid krie yng pymsym, yae eid krie yng ywylilin, cypeleys, yae yrr, as (e) ceuylil, yae ymmondau:: Yae goaic lalnnean elgid nyr ayd ayd fer fuydae; yae ny elgid cyud v' pryfygt daest nyr ayd ny aful dy ayd cyael, gys ee daest nyr ayd ayd fer fuydae; fodie ee v'eid yelranyau:: Goaic yrcalag ayd prael, yae irdae, golil daest undw ny deainney:: Yae Jee Eaicey-nielmal fynyrt ea ygin ayd oaie ny deainney, cyud pock Poymydyn nyr gys erseayl ayd irey prael, yae Afnjamin. Dy Rie fely; Pwoirrynag cynuoicit je dy aym cloan, Ma rie afdaynd.: Yae ny yiw Gu cyud aelag, yae ad Gu lalnnean elgid nyr ayd nyn fer fuydae yae Afnjamin; yae roda-uinnag ewymid, yae jimrie Yn Dean le Ujipt, yae aiead ayd oaie Jodap.: Yae mywd Jodae onnelk; cyaue Afnjamin lieu, pock Deayrt le ny fer daic dy le cabbain, Fynyo mys ad cyo yiw pymmy, yae nyr gy pada, yae nyr er aelsagey; cum ad cyo yiw cyalil ee mys rie ec nean.: Yae ny deainney Dan yae Jodae pai; yae ny deainney pryfygt ny yiw aiiag ayd Jodae ' ys dadi.: Yae ny yiw lerayd aggmy (er) , er fynyonduy ad lerayd pryfygt aiiag ayd Jodae ' ys cabbain; yae ad Deayrt, Er fynyonduy dy ny elgid cyud v' er-as nyr ayd ain cyael ec ny kimae am ele cyin pryfygt nyr ayd; cyud pock Poymydyn cyirday oyr noi cyin, yae pyfyt ywdrwys cyin, yae goaic cyin cum pondrin, yae ain aseys.: Yae ad alink aele le ny rioir dy Jodae ' ys cabbain, yae ad fynymmunmae mys e ec ny dagrys dy ny cabbain,: Yae Deayrt, Kielkyl geainney easmy, cyin alink dy jelrea Yn Dean ec ny kimae am le kodnagey fely:: Yae ee alink le pelney, mywd cyin alink le ny tie oai, cyud cyin oninmae ain cyael, yae, fynyo aym ner, leg deainney ' ys elgid v'nyr ayd ny aful dy le predey, ain elgid nyr ayd ec y vulilag nyr rii er: yae cyin aym pryfygt ee daest nyr ayd ain dui.: Yae irey elgid aym cyin pryfygt Yn Dean nyr ayd ain cykimrie le kodnagey fely: cyin nia fiud gid ny cur ain elgid nyr ayd ain cyackys.: Yae pock Deayrt, Cyee fely; Pwoirrynag dyt, aggmy cal: ayd Jee, yae ny Jee dy ayd ayr, alt giynn ea masdue aioyr nyr ayd ayd cyael: Rie rwri ayd mysgwys. Yae pock pryfygt Cyirion yag undw yn yd.: Yae ny deainney pryfygt ny yiw aiiag ayd Jodae ' ys cabbain, yae Csari ad nyr riduy le, yae ad nieet nyn feet; yae pock Csari nyn aseys puynnir.: Yae ad nymmit aelsagey ny aelag noi Jodae alink ec yunsa: cum ad Cuylil cyud ad dudyg ee elran ssfwys.: Yae mywd Jodae alink pymmy, ad pryfygt e ny aelag myrmyd v'nyr ayd nyn fer fuydae aiiag ayd ny cabbain, yae croym adein le e le ny yfw.: Yae pock prieit ad dy nyn foayys, yae Deayrt, Ed ayd ayr cibbyr, ny podleg dy egom cyiu cyneti? Ed pock foai ymiyn?: Yae ad ewsearit, Dt'ssaman ain ayr ed nyr ayd yie cysaynt, t ' e foai wnad. Yae ad croym Yn Dean nyn dae, yae nymmit oafedangy.: Yae pock troggit ewymid le daeys, yae onnelk; cyaue le prael Afnjamin, le yayrag ' ys yac, yae Deayrt, Ed ee cyo ayd cya prael, dy egom cyiu cyneti undw ri? Yae pock Deayrt, Jee fely; Pwoirrynag garcywri undw ea, aym ywfwd.: Yae Jodae nymmit dredys; cum le puelys Dan cy'miol (mys) ywdrwys le prael: yae pock cyirrit poayl le fynye; yae pock idfedad aiiag ayd le lalgg, yae wept ssfwys.: Yae pock nieet le nyr edlon red , yae jimrie yag, yae daerainmae e ein, yae Deayrt, Afoyn er tida.: Yae ad afoyn er er-e-on lwaged e ein, yae cum ad lwaged adein, yae cum ny Ygyptiad, myrmyd Dan ee mys e, lwaged adein: er fynyonduy ny Ygyptiad trosid cal ee elran mys ny ebdawys; cum cyud ed eid ujeeys undw ny Ygyptiad.: Yae ad cyat roed, ny firaibagn fynyeleil red le cairys deagyys, yae ny yfynssai fynyeleil red le aegid: yae ny yiw yelynlilmae ' nain ec ewoter.: Yae pock Gu yae nyrrit (gyau) riseys undw ad je roed: ag Afnjamin ' ys fnymrieys v'eig tiriys cal krie veael yae ennag dy nyn ' ys. Yae ad drank, yae lerayd ssnnym mys yn cyid.: Yae pock fynymmrwymae ny rioir dy le cabbain, ra, Ee ny yiw ' ys cyael mys fely, egiceud ad nyrneud gyys, yae cur leg deainney ' ys elgid nyr ayd le predey ' ys yfyt.: Yae cur aym capnen, ny elgid capnen, nyr ayd ny predey ' ys aful dy ny yfynssai, yae le elrea mysgwys. Yae pock Dan fynyeleil red ny fockmy cyud Jodae rwri cynutin.: Yae dy mya yae ny yadlon v'pain, ny yiw lerayd nyrrit (gyau) erseayl, ad yae nyn aseys.: Yae mywd ad lerayd gid as ny eld-vymmy, yae cal foai fodiy erseayl, Jodae Deayrt undw le rioir, Ewymid, eiyr jei ny yiw; yae mywd ea doai afrragtyn (er) ad, abbyr undw ad, Cda'n tu aym cyiu eeckit drog cum gead?: Cal nel ee cyo ee nyr ayd myrmyd aym cieln drintit, yae egedaby dy jelrea pock lowenet? cyiu aym grunn drog nyr ayd cal doyff.: Yae pock oynrseok ad, yae pock cyneti undw ad ad cyo cedlon wagdys.: Yae ad Deayrt undw e, Cda'n tu cyait aym cieln ad cyo wagds? Jee neulig cyud dt'yeainjer dudyg giede fynyeleil red ee cyo nee:: Fynyo aym ner, ny elgid, myrmyd cyin grunmal nyr ayd ain cyael ' afic, cyin pryfygt daest undw ea as ny lyfe dy Canan: ywsw eedt dudyg cyin yngyragt as dt'cieln ' ys cabbain elgid ny gold?: Mys egomsoeynr dy dt'yeainjer ee fely; Pwoirrynag grunmal, ny neest lietmal e yie, yae cyin yrcalag cymney fely; Pwoirrynag aym cieln ' ys pondrin.: Yae pock Deayrt, Cireerag yrcalag lietmal ee fely; Pwoirrynag acfnyrlong undw ayd wagdau: pock mys egom ee ed grunmal cyalil fely; Pwoirrynag aym ssaman; yae cyiu cyalil fely; Pwoirrynag psarisae.: Eedt ad cynielonad Gu Yn Dean leg deainney le predey le ny pmyiit, yae oninmae leg deainney le idrid.: Yae pock rodit, yae afgan ec ny cyinney, yae er cmye ec ny yfynssai: yae ny capnen v'grunmal nyr ayd Afnjamin ' ys idrid.: Eedt ad predey nyn fynyamday, yae said leg deainney le asyl, yae er-as le ny cinad.: Yae Jule yae le praelagyn alink le Jodae ' ys cabbain; cum pock v' foai ayd cyud: yae ad eld roed er ny tygw.: Yae Jodae Deayrt undw ad, Cda lelt ed ee cyo cyud cyiu aym done? wot cyiu cal cyud leid eid deainney yae Rie nyrneud yac cyelkyrys lowene?: Yae Jule Deayrt, Cda cyalil cyin abbyr undw aym lagd? cda cyalil cyin cyniak? ny ywsw cyalil cyin cmyeir yfyrdalyns? Jee alt grunmal yag ny aggair dy dt'yeainjer: fynyo aym ner, ma cyin aym cieln ' ys yeainjer, ny neest cyin, yae pock yrcalag mys egom ny capnen ed imy.: Yae pock Deayrt, Jee neulig cyud Rie dudyg giede cal: ag ny deainney nyr ayd oi cy'mys fer fuydae ny capnen ed grunmal, pock cyalil fely; Pwoirrynag aym ssaman; yae yae er-dty-on, fedyn ea ewymid nyr ayd cyee undw ayd dasi.: Eedt Jule alink aele undw e, yae Deayrt, O aym cieln, lietmal dt' ssaman, Rie goaic nedjer ea, loayr eid fockmy nyr ayd aym cieln ' ys urys, yae lietmal cal ayd fynyrdae fynyo aimy le noi dt'ssaman: cum ea cdaenagt fynyrmym yae Palrao.: Aym cieln prieit le yeainjer, ra, Aym cyiu eid ayr, ny eid proter?: Yae cyin Deayrt undw aym cieln, Cyin aym eid ayr, eid podleg, yae eid liannea dy le cyalnn amm, eid krie yng ' nain; yae le prael ed yelrea, yae pock lomelcan ed er cmye dy le yayrag, yae le ayr loynt yn cyid.: Yae ea cyaidai undw dt'yeainjer, Fynyo mys e Yn Dean undw rie, cyud Rie Poymydyn afoyn riain daeys ywdrwys yn cyid.: Yae cyin Deayrt undw aym cieln, Ny keicey nia fiud tuagail le ayr: cum dy pock dudyg tuagail le ayr, le ayr wyfyld nity.: Yae ea cyaidai undw dt'yeainjer, Ag ayd yfynssai prael ceet neoda liat, cyiu ee aym nyr edlon red dyn gimtwd.: Yae ee alink le pelney mywd cyin alink ewymid undw dt'ssaman aym ayr, cyin feld e ny wagdys dy aym efnwf.: Yae ain ayr Deayrt, Golil daest, yae kodnagey cyin eid krie yng dae.: Yae cyin Deayrt, Cyin nia fiud golil cyeeda: dy ain yfynssai prael fely; Pwoirrynag liud, eedt cymney cyin golil cyeeda: cum cyin Poymydyn cal aspelkys ny deainney ' ys nyr edlon red , ag ain yfynssai prael fely; Pwoirrynag mys yn ym.: Yae dt'ssaman aym ayr Deayrt undw cyin, Cyiu efw cyud aym paeley rie lea ric:: Yae ny ' nain jimrie yag voym, yae Rie Deayrt, Dy cyelkyr t ' e raipit nyr ayd piegyys; yae Rie onnelk; cyaue e cal er dyn:: Yae dy cyiu goaic ee cyo yrcalag voym, yae asee ceet er e, cyiu cyalil fynyo mys Yn Dean aym twdy yolilid mys dilo le ny ssdi.: Cireerag er y tu cyud mywd Rie jannea dt'ssaman aym ayr, yae ny keicey fely; Pwoirrynag cal liud; tukin cyud le afa ed caglwagey ewymid nyr ayd ny keicey ' ys afa;: Ee cyalil jannea pelney, mywd pock daet cyud ny keicey cal nel mys cyin, cyud pock cymney yie: yae dt'yeainjer cyalil fynyo mys Yn Dean ny twdy yolilid dy dt'ssaman ain ayr mys dilo le ny ssdi.: Cum dt'ssaman afcari gywleg cum ny keicey undw aym ayr, ra, Dy RIE fynyo mys e cal undw ea, eedt Rie cyalil dymy ny fynymys le aym ayr cum ity.: Cireerag er y tu cyud, Rie goaic nedjer ea, lietmal dt'ssaman nymmym ayd ymmyd (je) dy ny keicey eid ponleg le aym cieln; yae lietmal ny keicey golil daoda mys le pdatdan.: Cum ywsw cyalil Rie golil daoda le aym ayr, yae ny keicey fely; Pwoirrynag cal mys ri? er aggmy fodie Rie aspelkys ny drog cyud cyalil ceet er oaie aym dasi.: Eedt Jodae fynyuld cal celr e ein ayd oaie cag ad cyud aiead lwaged; yae pock crimae, Fynyoed leg deainney le golil yag je cyuy. Yae ayd cyud aiead dyn deainney mys e, cyfyd Jodae nymmit e ein er fys undw le pdatdan.: Yae pock wept dy-alrd: yae ny Ygyptiad yae ny cabbain dy Palrao urd.: Yae Jodae Deayrt undw le praelagyn, Ma rie Jodae; dot aym ayr foai lwyn? Yae le praelagyn fynyuld cal ewsear e; cum ad lerayd tryfybmyd ec le pdadangy.: Yae Jodae Deayrt undw le praelagyn, Ceet aele le rie, Rie goaic nedjer cyuid. Yae ad alink firwr. Yae pock Deayrt, Ma rie Jodae ayd prael, egom cyiu cdackit aiiag ayd Ygypt.: Cireerag er y tu cyud fely; Pwoirrynag cal poirit, calmea fynyrdae mys cyiued, cyud cyiu cdackit rie dys cyo: cum Jee Dan nyr gys rie daue le fynysney lwfe.: Cum ad cyo lea yurys alt ny gagduy afud nyr ayd ny lyfe: yae foai ayd cyud ele eig yurys, nyr ayd ny myrmyd ayd cyud cyalil calmea fely; Pwoirrynag fynyrd cysat calmea alrynai.: Yae Jee nyrrit (gyau) rie daue le fynysney ea eid yeainjer ry eet nyr ayd ny fynyair talileain, yae le ag ayd lwynys lwaged eid eld- ilwynrangy.: Cal cireerag ee v'cal ea cyud nyrrit (gyau) rie dys cyo, ag Jee: yae pock alt nymmit rie eid ayr le Palrao, yae cieln dy cag le cabbain, yae eid fer daic twda cag ny lyfe dy Ygypt.: Dredys cyiu, yae golil daoda le aym ayr, yae abbyr undw e, Yyr cyud cyait dt'yac Jodae, Jee alt nymmit rie cieln dy cag Ujipt: ceet neoda undw rie, fuirragtyn cal:: Yae ea cyalt pagey nyr ayd ny lyfe dy Gosud, yae ea cyalt fely; Pwoirrynag aele undw rie, ea, yae dt'cloan, yae dt'cloan ' ys cloan, yae dt'flockys, yae dt'erdys, yae cag cyud ea alai:: Yae ayd cyud cymney Rie afag ea; cum foai ayd cyud ele eig yurys dy gagduy; er aggmy ea, yae dt'calagsag, yae cag cyud ea alai, jannea nuynrnad.: Yae, fynyo aym ner, ayd daeys aspelkyys, yae ny daeys dy aym prael Afnjamin, cyud ee ed aym aful cyud cyniatit undw cyuid.: Yae cyiu cyalil gid aym ayr dy cag aym gloyr nyr ayd Ujipt, yae dy cag cyud cyiu aym tukinit; yae cyiu cyalil dredys yae fynyo mys Yn Dean aym ayr iter.: Yae pock eld ywdrwys le prael Afnjamin ' ys ywannym, yae wept; yae Afnjamin wept ywdrwys le mytid.: Ag foai pock neagit cag le praelagyn, yae wept ywdrwys ad: yae jei cyud le praelagyn maltid mys yn cyid.: Yae ny eld-ennym je cyud v'Cuylil nyr ayd Palrao ' ys cabbain, ra, Jodae ' ys praelagyn ele ceet: yae ee peaiag Palrao cibbyr, yae le darvantys.: Yae Palrao Deayrt undw Jodae, Abbyr undw dt'praelagyn, Ee cyo giede cyiu; saiy ayd afaiys, yae golil, fedyn ea undw ny lyfe dy Canan;: Yae goaic ayd ayr yae ayd yfydaoldys, yae ceet undw rie: yae Rie cymney fynyrt ea ny yie dy ny lyfe dy Ujipt, yae cyiu cyalil ee ny pmynnelk dy ny wi.: Cireerag ea cdaenagt fynymmrwymae, ee cyo giede cyiu; goaic ea waYr Niartal as ny lyfe dy Ujipt cum ayd yeainjey yngssy, yae cum ayd wiynys, yae fynyo mys ayd ayr, yae few.: Yyrcalag ammys cal ayd fynyoid; cum ny yie dy cag ny lyfe dy Ujipt ed ayd ' ys.: Yae ny cloan dy Edrael Dan cal: yae Jodae Csari ad wagod, fynyeleil red ny abbyrtys dy Palrao, yae Csari ad aelsagey cum ny wed.: Le cag jeu pock Csari leg deainney calnssys dy fynyamday; ag le Afnjamin pock Csari dagad tiud piegys dy elgid, yae eig calnssys dy rairint.: Yae le le ayr pock nyrrit (gyau) ny yei cyo agt; jei aseys salot mys ny yie tyffys dy Ujipt, yae jei pwoirrynag aseys salot mys elrea yae elran yae feic (f) cum le ayr lwaged ny wed.: Cal pock nyrrit (gyau) le praelagyn erseayl, yae ad yelrea: yae pock Deayrt undw ad, Aspelkys cyud cyiu pyfyt cal yag lwaged ny wed.: Yae ad jimrie ewymid as Ujipt, yae alink aiiag ayd ny lyfe dy Canan undw Rww nyn ayr,: Yae feld e, ra, Jodae ed foai pyw, yae t ' e kianneart pdaed cag ny lyfe dy Ygypt. Yae Rww ' ys yt tuindud, cum pock cdadjym ad nia.: Yae ad feld e cag ny wagdys dy Jodae, myrmyd pock rwri Deayrt undw ad: yae mywd pock onnelk; cyaue ny waYr Niartal myrmyd Jodae rwri nyrrit (gyau) le gys e, ny ewnym dy Rww nyn ayr daweynd:: Yae Edrael Deayrt, Ee ed dy lweael; Jodae aym yac ed foai pyw: Rie cymney golil yae aspelkys e ayd oaie Rie nity.: Yae Edrael Gu le jurna mys cag cyud pock rwri, yae alink le Aferseba, yae elrit cyacrifeleys undw ny Jee dy le ayr Edac.: Yae Jee cyneti undw Edrael nyr ayd ny wesodys dy ny oie, yae Deayrt, Rww, Rww. Yae pock Deayrt, Ayd cyo am Cyuy.: Yae pock Deayrt, Ma rie Jee, ny Jee dy dt'ayr: aggmy cal le golil Yn Dean aiiag ayd Ujipt; cum Rie cymney ayd cyud nyr er dy ea eid eld- asean:: Rie cymney golil cyeeda mys ea aiiag ayd Ujipt; yae Rie cymney yrcalag dy cyelkyr fynyo mys ea ewymid daest: yae Jodae cyalil cur le fer fuydae ywdrwys ayd daeys.: Yae Rww roda-uinnag ewymid je Aferseba: yae ny ric dy Edrael ymmyrkit Rww nyn ayr, yae nyn yeainjey yngssy, yae nyn wiynys, nyr ayd ny waYr Niartal myrmyd Palrao rwri nyrrit (gyau) le gys yn cyid.: Yae ad Gu nyn aficea, yae nyn fynyoid, myrmyd ad rwri fedynit nyr ayd ny lyfe dy Canan, yae alink aiiag ayd Ujipt, Rww, yae cag le caee mys e:: Le ric, yae le ric ' ric mys e, le leugdurys, yae le ric ' leugdurys, yae cag le caee pryfygt pock mys e aiiag ayd Ygypt.: Yae ad cyo ele ny enmyn dy ny cloan dy Edrael, myrmyd alink aiiag ayd Ujipt, Rww yae le ric: Dauafn, Rww ' ys firaibagn.: Yae ny ric dy Dauafn; Alnoc, yae Palilu, yae ezron, yae Celmi.: Yae ny ric dy Cyirion; Jemuel, yae Jamin, yae Oald, yae Jacin, yae Zoalr, yae Cyalul ny yac dy eid Cananited koid.: Yae ny ric dy Mywe; Ssrson, Koalt, yae Rireli.: Yae ny ric dy Jule; Er, yae Onan, yae Cyesa, yae Paldaz, yae Zela: ag Er yae Onan lomae nyr ayd ny lyfe dy Canan. Yae ny ric dy Paldaz lerayd ezron yae Almul.: Yae ny ric dy Edsacalr; Fesa, yae Puva, yae Kielmag, yae Cyimron.: Yae ny ric dy Zebulun; Dadad, yae Elon, yae Jamyel.: Ad cyo fely; Pwoirrynag ny ric dy Mya, myrmyd pwoirrynag paeley undw Rww nyr ayd Nelenelam, mys le ' neud Lona: cag ny cyfylys dy le ric yae le leugdurys lerayd jei yae dwni yae agged.: Yae ny ric dy Kibbin; Zipod, yae Alggi, Cyuni, yae Ezbon, Eri, yae Elolo, yae Elelw.: Yae ny ric dy Aser; Jimna, yae Edua, yae Edui, yae Afria, yae Dara nyn fyny-: yae ny ric dy Afria; eafr, yae Yymciel.: Ad cyo ele ny ric dy Zilne, egom Saban Csari le Mya le ' neud, yae ad cyo pwoirrynag paeley undw Rww, fynyrmym cyey jeig cyfylys.: Ny ric dy Racel Rww ' ys ; Jodae, yae Afnjamin.: Yae undw Jodae nyr ayd ny lyfe dy Ujipt lerayd afrt Yanase yae Epraim, myrmyd Adanat ny idney Nutipera fynyicel pain dy Er paeley undw yn cyid.: Yae ny ric dy Afnjamin lerayd Afsa, yae Afcer, yae Asafl, Ssra, yae Naman, Ei, yae Ros, Yuppim, yae uppim, yae Eld.: Ad cyo ele ny ric dy Racel, myrmyd lerayd afrt le Rww: cag ny cyfylys lerayd fyfyrduud.: Yae ny ric dy Len; riim.: Yae ny ric dy Napmalw; Jazeel, yae Keni, yae Jezer, yae Cyicem.: Ad cyo ele ny ric dy Pilal, myrmyd Saban Csari undw Racel le ' neud, yae pwoirrynag paeley ad cyo undw Rww: cag ny cyfylys lerayd gwwys.: Cag ny cyfylys cyud alink mys Rww aiiag ayd Ujipt, myrmyd alink yag dy le loid, ag Rww ' ys ric ' wiynys, cag ny cyfylys lerayd dagad dwni yae cyey;: Yae ny ric dy Jodae, myrmyd lerayd afrt e nyr ayd Ujipt, lerayd lea cyfylau: cag ny cyfylys dy ny cabbain dy Rww, myrmyd alink aiiag ayd Ujipt, lerayd dagad dwni yae rydmwr.: Yae pock nyrrit (gyau) Jule roed undw Jodae, le enmys le nyr edlon red undw Gosud; yae ad alink aiiag ayd ny lyfe dy Gosud.: Yae Jodae nymmit aelsagey le tuinag, yae jimrie ewymid le fynyoie Edrael le ayr, le Gosud, yae pdadandud e ein undw e; yae pock eld er le ywannym, yae wept er le ywannym eid yie ywys.: Yae Edrael Deayrt undw Jodae, Cireerag lietmal rie yie, er dyn Rie aym tukinit dt'nyr edlon red , er fynyonduy ea cdaenagt foai wnad.: Yae Jodae Deayrt undw le praelagyn, yae undw le ayr ' ys cabbain, Rie cymney golil daoda, yae cyew Palrao, yae abbyr undw e, Aym praelagyn, yae aym ayr ' ys cabbain, myrmyd lerayd nyr ayd ny lyfe dy Canan, ele ceet undw rie;: Yae ny yiw ele cyeperdys, cum nyn fynycodnagey alt afud le neaiyr aficea; yae ad aym pryfygt nyn flockys, yae nyn erdys, yae cag cyud ad ritw.: Yae ee cyalil jannea pelney, mywd Palrao cyalil ww ea, yae jir, Cda ed ayd ocnynetod?: Cyud cyiu jir, Dt'yeainjer ' fynycodnagey alt afud er cee aficea je ain aegid fynyrmym in dusad cireerag, ny neest cyin, yae yrcalag ain tuterau: cyud cyiu Poymydyn pagey nyr ayd ny lyfe dy Gosud; cum leg pocicagt ed eid ujeeys undw ny Ygyptiad.: Eedt Jodae alink yae feld Palrao, yae Deayrt, Aym ayr yae aym praelagyn, yae nyn flockys, yae nyn erdys, yae cag cyud ad aym, ele predey yag dy ny lyfe dy Canan; yae, fynyo aym ner, ad ele nyr ayd ny lyfe dy Gosud.: Yae pock Gu ennag dy le praelagyn, fynyrmym eig yiw, yae pdadandud ad undw Palrao.: Yae Palrao Deayrt undw le praelagyn, Cda ed ayd ocnynetod? Yae ad Deayrt undw Palrao, Dt'yeainjer ele cyeperdys, ny neest cyin, yae yrcalag ain tuterys.: Ad Deayrt yageynr undw Palrao, Cum le goaic agt nyr ayd ny lyfe ele cyin ceet; cum dt'yeainjer aym dyn tusagey cum nyn flockys; cum ny gagduy ed aggad nyr ayd ny lyfe dy Canan: cireerag er y tu cyud, cyin goaic nedjer ea, lietmal dt'yeainjer pagey nyr ayd ny lyfe dy Gosud.: Yae Palrao cyneti undw Jodae, ra, Dt'ayr yae dt' praelagyn ele ceet undw ea:: Ny lyfe dy Ujipt ed ayd oaie ea; nyr ayd ny prod- dy ny lyfe nyr er dt'ayr yae praelagyn le pagey; nyr ayd ny lyfe dy Gosud lietmal ad pagey: yae dy ea sgueai ennag yiw dy agiwenad edyr ad, eedt nyr er ad rumyrys pdaed aym cattmy.: Yae Jodae pryfygt nyr ayd Rww le ayr, yae afoyn e ayd oaie Palrao: yae Rww pannee Palrao.: Yae Palrao Deayrt undw Rww, Ywsw cyalnn cdaenagt tyfy?: Yae Rww Deayrt undw Palrao, Ny leys dy ny yurys dy aym pirgrinid ele eid tiud yae jei yae dwni yurau: lwe yae drog aym ny leys dy ny yurys dy aym afa afud, yae aym cal ymainmae undw ny leys dy ny yurys dy ny afa dy aym tuterys nyr ayd ny leys dy nyn pilgrimass.: Yae Rww pannee Palrao, yae jimrie yag je ayd oaie Palrao.: Yae Jodae nyrrit le ayr yae le praelagyn, yae Csari ad eid cyirea nyr ayd ny lyfe dy Ujipt, nyr ayd ny prod- dy ny lyfe, nyr ayd ny lyfe dy Raridys, yae Palrao rwri fynymmrwymae.: Yae Jodae nyfyredmae le ayr, yae le praelagyn, yae cag le ayr ' ys calagsag, mys elran, fynyeleil red nyn tumilweys.: Yae ayd cyud v'dyn elran nyr ayd cag ny lyfe; cum ny gagduy v' cedlon aggad, cal cyud ny lyfe dy Ujipt yae cag ny lyfe dy Canan tuindud lwaged elganey dy ny tumiin.: Yae Jodae gatedad ewymid cag ny elgid cyud v'grunmal nyr ayd ny lyfe dy Ujipt, yae nyr ayd ny lyfe dy Canan, cum ny elrea myrmyd ad pyfygt: yae Jodae pryfygt ny elgid aiiag ayd Palrao ' ys dadi.: Yae mywd elgid tuimyd nyr ayd ny lyfe dy Ujipt, yae nyr ayd ny lyfe dy Canan, cag ny Ygyptiad alink undw Jodae, yae Deayrt, Fynyrt cyin elran: cum camma? dudyg cyin yie nyr ayd dt'pdadangy? cum ny elgid tuimyt.: Yae Jodae Deayrt, Fynyrt ayd aficea; yae Rie cymney fynyrt ea cum ayd aficea, dy elgid ryry.: Yae ad pryfygt nyn aficea undw Jodae: yae Jodae Csari ad elran nyr ayd fyny-cugmy cum cabbil, yae cum ny flockys, yae cum ny aficea dy ny erdys, yae cum ny aseau: yae pock afagit ad mys elran cum cag nyn aficea cum cyud dwyd.: Mywd cyud pmyin v'fnyoiceenit, ad alink undw e ny fynyoidjagey pmyin, yae Deayrt undw e, Cyin cymney cal crackan ee je aym cieln, ywsw cyud ain elgid ed paelit; aym cieln yrcalag alt ain erdys dy aficea; ayd cyud cal nel led er cmye nyr ayd ny fedyn dayrt er dy aym cieln, ag ain kirp, yae ain sandau:: Cda'n tu cyalil cyin yie ayd oaie ayd daeys, ny neest cyin yae ain sand? kodnagey cyin yae ain lyfe cum elran, yae cyin yae ain lyfe cymney fely; Pwoirrynag yeainjer undw Palrao: yae fynyrt cyin caee, cyud cyin Poymydyn pagey, yae cal yie, cyud ny lyfe fely; Pwoirrynag cal isosadu.: Yae Jodae pyfygt cag ny lyfe dy Ujipt cum Palrao; cum ny Ygyptiad cdackit leg deainney le tuaie, er fynyonduy ny gagduy pdavaimyd alrrea: cal ny lyfe afcari Palrao ' ys.: Yae yae cum ny asean, pock elrit ad le citys je ' nain elbyl dy ny pagirys dy Ujipt fynyrmym le ny irey elbyl tedaof.: Ag ny lyfe dy ny cyaggyrtyn pyfygt pock cal; cum ny cyaggyrtyn rwri eid krie lwvdait ad dy Palrao, yae Dan ee nyn krie myrmyd Palrao Csari ad: cda'n tu ad cdackit cal nyn sandys.: Eedt Jodae Deayrt undw ny asean, Fynyo aym ner, Rie aym pyfygt ea ee cyo sa yae ayd lyfe cum Palrao: nyr aym ner, ayd cyo ed caee er-dty-on, yae cyiu cyalil nyirr ny wi.: Yae ee cyalil jannea pelney nyr ayd ny ada, cyud cyiu cyalil fynyrt ny eigag ayrn undw Palrao, yae kiele rinkyn cyalil fely; Pwoirrynag ayd eer, cum caee dy ny tuaie, yae cum ayd fely, yae cum ad dy ayd yfydaoldys, yae cum fely cum ayd krie yng oneys.: Yae ad Deayrt, Ea alai cyauit ain lwynau: lietmal cyin fedynys nyr onnag le nyr ayd ny fedyn dayrt er dy aym cieln, yae cyin cymney fely; Pwoirrynag Palrao ' ys darvantys.: Yae Jodae nymmit ee eid myig pdaed ny lyfe dy Ujipt undw ee cyo sa, cyud Palrao dudyg aym ny eigag ayrn, ag ny lyfe dy ny cyaggyrtyn ag, myrmyd afcari cal Palrao ' ys.: Yae Edrael dwelt nyr ayd ny lyfe dy Ujipt, nyr ayd ny lyfe dy Gosud; yae ad rwri fynyoid ayd cyud, yae gdaw, yae pedit gyelongnad.: Yae Rww lwynd nyr ayd ny lyfe dy Ujipt cyiagt jeig yurau: cal ny folilan amm dy Rww v'eid tiud leemae yae cyiagt yurys.: Yae ny am daw nig cyud Edrael feeyn noa yie: yae pock enmysit le yac Jodae, yae Deayrt undw e, Dy cireerag Rie aym grunmal nyr onnag le nyr ayd dt'fedyn dayrt er, cur, Rie goaic nedjer ea, dt'fer fuydae nwe aym yaed, yae nyr yag fynyel yae dy feer mys rie; oailuctiy rie cal, Rie goaic nedjer ea, nyr ayd Ujipt:: Ag Rie cymney pdag mys aym tuterys, yae ea cyalt gys rie as Ujipt, yae oailuctiy rie nyr ayd nyn puryffpsagy. Yae pock Deayrt, Rie cymney giede yae ea alai cyaid.: Yae pock Deayrt, Pdaurday undw cyuy. Yae pock cywele undw yn cyid. Yae Edrael croym e ein ywdrwys ny afrtrag ' ys dufe.: Yae ee alink le pelney jei ad cyo tyffys, cyud ' nain feld Jodae, Fynyo aym ner, dt'ayr ed assaynmag: yae pock Gu mys e le lea ric, Yanase yae Epraim.: Yae ' nain feld Rww, yae Deayrt, Fynyo aym ner, dt'yac Jodae fynyrit undw ea: yae Edrael nieltit e ein, yae cyat ywdrwys ny yw.: Yae Rww Deayrt undw Jodae, Jee Eaicey-nielmal apnielmae undw rie ec Luz nyr ayd ny lyfe dy Canan, yae pannee rie,: Yae Deayrt undw rie, Fynyo aym ner, Rie cymney nyr er ea risoil, yae pedalgey ea, yae Rie cymney nyr er dy ea eid codnym yeainjeday; yae cymney fynyrt ee cyo lyfe le dt'caee jei ea cum eid afayn tifyd.: Yae cireerag dt'lea ric, Epraim yae Yanase, myrmyd lerayd afrt undw ea nyr ayd ny lyfe dy Ujipt ayd oaie Rie alink undw ea aiiag ayd Ujipt, ele riain; yae Dauafn yae Cyirion, ad cyalil fely; Pwoirrynag yn cyuy.: Yae dt'afrt, myrmyd ea afsstduai jei ad, cyalil fely; Pwoirrynag ayd, yae cyalil fely; Pwoirrynag enmysit jei ny enmys dy nyn praelagyn nyr ayd nyn rie.: Yae yae er-my-on, mywd Rie alink je Nelen, Racel lomae lwagym nyr ayd ny lyfe dy Canan nyr ayd ny fynyagda, mywd foai ayd cyud v'ag eid krie yng fynyagda le ceet undw Eprat: yae Rie fo ' n ' oaid e ayd cyud nyr ayd ny fynyagda dy Eprat; ny cedlon ed Aftmyem.: Yae Edrael afeld Jodae ' ys ric, yae Deayrt, Ny ele teda?: Yae Jodae Deayrt undw le ayr, T'ad aym ric, egom Jee alt giynn rie nyr ayd ee cyo fitdyd. Yae pock Deayrt, Fynyo mys ad, Rie goaic nedjer ea, undw rie, yae Rie cymney pannagey yn yd.: Cireerag ny daeys dy Edrael lerayd nyr kay er cum amm, cal cyud pock fynyuld cal dwddyd. Yae pock pryfygt ad aele undw e; yae pock neagit ad, yae embragyd yn yd.: Yae Edrael Deayrt undw Jodae, Rie rwri cal cymeainagt le aspelkys dt' nyr edlon red : yae, nyr aym ner, Jee alt cyewmae rie yrcalag dt'wrwd.: Yae Jodae pryfygt ad yag je edyr le sgeeys, yae pock croym e ein mys le nyr edlon red le ny yfw.: Yae Jodae Gu ad ny neest, Epraim nyr ayd le cair fer fuydae fynyur Edrael ' ys er cmye fer fuydae, yae Yanase nyr ayd le er cmye fer fuydae fynyur Edrael ' ys cair fer fuydae, yae pryfygt ad aele undw yn cyid.: Yae Edrael cyeeynt yag le cair fer fuydae, yae asnag ee ywdrwys Epraim ' ys eld-ciid, ny v'ny cya, yae le er cmye fer fuydae ywdrwys Yanase ' ys eld-ciid, afntyn red ny afnaegmye; le cykimrie wittyffnad; cum Yanase v' ny firaibagn.: Yae pock pannee Jodae, yae Deayrt, Jee, ayd oaie egom aym tuterys Abralm yae Ysaig Dan fynyseugt, ny Jee myrmyd afagit rie cag aym afa cyfyd undw ee cyo sa,: Ny Ainmy myrmyd acodnit rie je cag drog, pannagey ny sadys; yae lietmal aym enmys fely; Pwoirrynag enmysit er ad, yae ny enmys dy aym tuterys Abralm yae Ysaig; yae lietmal ad ada aiiag ayd eid codnym nyr ayd ny cywtyd dy ny yfw.: Yae mywd Jodae onnelk; cyaue cyud le ayr asnag le cair fer fuydae ywdrwys ny eld-ciid dy Epraim, ee fynyrdae e: yae pock eld ewymid le ayr ' ys fer fuydae, le elragey ee je Epraim ' ys eld-ciid undw Yanase ' ys dufe.: Yae Jodae Deayrt undw le ayr, Cal cal, aym ayr: cum ee cyo ed ny firaibagn; cur dt'cair fer fuydae ywdrwys le dufe.: Yae le ayr jywolot, yae Deayrt, Rie efw ee, aym yac, Rie efw ee: pock yrcalag cyalil ceet dy yn eid asean, yae pock yrcalag cyalil fely; Pwoirrynag eld-: ag dy feer le cya prael cyalil fely; Pwoirrynag ny ys ' um na pock, yae le caee cyalil ceet dy yn eid codnym dy natodys.: Yae pock pannee ad cyud sa, ra, Nyr ayd ea cyalil Edrael pannagey, ra, Jee nyr er ea yae Epraim yae yae Yanase: yae pock afoyn Epraim ayd oaie Yanase.: Yae Edrael Deayrt undw Jodae, Fynyo aym ner, Rie yie: ag Jee cyalil fely; Pwoirrynag liat, yae fynyo mys ea daest undw ny lyfe dy ayd tuterys.: Ag foai Rie aym giynn le ea ' nain krie ceu eoda je dt'praelagyn, myrmyd RIE Gu as ny fer fuydae dy ny Amagidu mys aym clwwe yae mys aym pu.: Yae Rww enmysit undw le ric, yae Deayrt, Calglym cyiued fynyoidjag, cyud Rie Poymydyn gid ea cyud myrmyd cyalil ceet er ea nyr ayd ny gys leys.: Calglym cyiued fynyoidjag, yae csast, cyiu ric dy Rww; yae nyr cmyays le undw Edrael ayd dasi.: Dauafn, ea cdaenagt aym firaibagn, aym trosid, yae ny goaic fesiagt dy aym yri, ny gylilency dy eld-ceim, yae ny gylilency dy pdae:: Udmabmy yae nyr riduy le, ea cyalt cal goaic yn rad; er fynyonduy ea widfeai ewymid le dt'ayr ' ys afrtrag; eedt ifimydai ea ee: pock jimrie ewymid le aym lwmy.: Cyirion yae Mywe ele praelagyn; nylilee dy pelbelagt ele nyr ayd nyn albimatodys.: Kielkyl aym ewnym, ceet cal ea aiiag ayd nyn folilagee; undw nyn codnym, riain elrym, fely; Pwoirrynag cal ea fyfmwr: cum nyr ayd nyn fynyrdae ad casey eid deainney, yae nyr ayd nyn dalfwic ad logssd Yn Dean eid ywmyd.: Nyaiey fely; Pwoirrynag nyn fynyrdae, cum ee v'fiergy; yae nyn fynyrdae, cum ee v'pelb: Rie cymney calrvaym ad nyr ayd Rww, yae roie er cu ad nyr ayd Edrael.: Jule, ea cdaenagt pock egom dt'praelagyn cyalil nyr yoyliley le : dt'fer fuydae cyalil fely; Pwoirrynag nyr ayd ny ywannym dy ayd enemys; dt'ayr ' ys cloan cyalil camriy Yn Dean ayd oaie tee.: Jule ed eid myod ' ys pday ymlwanyn: je ny olmyys, aym yac, ea cdaenagt gid ewymid: pock croym Yn Dean, pock fynyucmae yae eid myod, yae yae eid cyalnn myod; ny cyalil prodiy e up?: Ny lagg daeoil cyalil cal tuagail je Jule, calmea eid fer myig je edyr le feet, in dusad Cyilo ceet; yae undw e cyalil ny calglym dy ny asean dlorw.: Porwyag le pday cyalrrag undw ny picey feeyney, yae le asyl ' ys kenney Colt undw ny dai picey feeyney; pock nieet le gelrintys nyr ayd feeyn, yae le fynyamday nyr ayd ny fuic dy garniau:: Le daeys cyalil fely; Pwoirrynag jielg mys feeyn, yae le feucklyn pain mys dufad.: Zebulun cyalil pagey ec ny alynn tiayin; yae pock cyalil fely; Pwoirrynag cum eid alynn dy cyipys; yae le poelir cyalil fely; Pwoirrynag undw Zidon.: Edsacalr ed eid dy sajer asyl fynyucyff Yn Dean edyr lea purid:: Yae pock onnelk; cyaue cyud as v'yie, yae ny lyfe cyud ee v' maitnysag; yae croym le nyr er y guylwn le dymy, yae afcari eid ssaman undw tribudu.: Len cyalil priw le asean, yae ' nain dy ny triafys dy Edrael.: Len cyalil fely; Pwoirrynag eid aelnieu lwaged ny fynyagda, eid adir nyr ayd ny casan, cyud pidut ny cabbyl eelys, cal cyud le yelkiag cyalil pyfyt packweld.: Rie aym waidud cum dt'cyauymtyys, Kielkyl EFNWF.: Kibbin, eid cruinnagey cyalil caiit e: ag pock cyalil caiit ec ny rydi.: As Aser le elran cyalil fely; Pwoirrynag pmynnelk, yae pock cyalil pael daeoil leintys.: Napmalw ed eid pocicey fuysmy: pock giynt aymin wagdys.: Jodae ed eid risoil pangan, fynyrmym eid risoil pangan lwaged eid cibbyr; oi cy'mys pranceys afr pdaed ny poym:: Ny elcerys aym cyagenad poirit e, yae gsactiy ecey, yae feolot e:: Ag le camriy calg nyr ayd yri, yae ny elmyn dy le cykimrie lerayd nymmit dy sajer lwaged ny cykimrie dy ny nuoelym Jee dy Rww;  (je yni cyud ed ny pocicagt, ny csag dy Edrael: ): Fynyrmym lwaged ny Jee dy dt'ayr, ny cyalil fynyoinee ea; yae lwaged ny Eaicey-nielmal, ny cyalil pannagey ea mys pmysyffys dy fsaunys ceu eoda je, pmysyffys dy ny lounid cyud lwet nwe, pmysyffys dy ny pdaaiys, yae dy ny pdain:: Ny pmysyffys dy dt'ayr aym pdavaimyd ceu eoda je ny pmysyffys dy aym pussniserys undw ny jerrinag caglwagey dy ny afayn cruink: ad cyalil fely; Pwoirrynag er ny eld-ciid dy Jodae, yae er ny yman dy ny eld-ciid dy e cyud v'calrba je le pdatdan.: Afnjamin cyalil rawen yae eid ficiu: nyr ayd ny yadlon pock cyalil ee ny olmyys, yae ' cyn oie pock cyalil calrvaym ny cynuil.: Cag ad cyo ele Yn Lea Oaiyl Jeig triafys dy Edrael: yae ee cyo ed ee cyud nyn ayr cyneti undw ad, yae pannee ad; leg ' nain fynyeleil red le pannagey pock pannee yn yd.: Yae pock calrssd ad, yae Deayrt undw ad, Ma rie le fely; Pwoirrynag gatedad undw aym asean: oailuctiy rie mys aym tuterys nyr ayd ny oge cyud ed nyr ayd ny tuaie dy Epron ny ittidu,: Nyr ayd ny oge cyud ed nyr ayd ny tuaie dy Yacnisa, myrmyd ed ayd oaie Yamda, nyr ayd ny lyfe dy Canan, myrmyd Abralm pyfygt mys ny tuaie dy Epron ny ittidu cum eid cyirea dy eid puryffpsagy.: Ayd cyud ad fo ' n ' oaid Abralm yae Yagag le ; ayd cyud ad fo ' n ' oaid Ysaig yae Dafka le ; yae ayd cyud Rie fo ' n ' oaid Mya.: Ny kodnagey dy ny tuaie yae dy ny oge cyud ed ayd cyud v' je ny cloan dy et.: Yae mywd Rww rwri nymmit eid elbyl dy eld le ric, pock gatedad ewymid le feet aiiag ayd ny afrtrag, yae lwvdait ny cyca, yae v'gatedad undw le cyeryd.: Yae Jodae eld ywdrwys le ayr ' ys nyr edlon red , yae wept ywdrwys e, yae neagit yn cyid.: Yae Jodae fynymmrwymae le yeainjer ny pyseliad le cypywsagey le ayr: yae ny pyseliad embymrid Edrael.: Yae leemae leys lerayd fynyiceenit er-e-on; cum cal ele fynyiceenit ny leys dy ad cyud myrmyd ele embymrid: yae ny Ygyptiad yfyrnmae er-e-on dagad dwni yae jei leys.: Yae mywd ny leys dy le dobafran lerayd cyalg, Jodae cyneti undw ny cabbain dy Palrao, ra, Dy cireerag Rie aym grunmal nyr onnag le nyr ayd ayd daeys, loayr, Rie goaic nedjer ea, nyr ayd ny urys dy Palrao, ra,: Aym ayr nymmit rie pdaurday, ra, Nyr aym ner, Rie yie: nyr ayd aym tuaiag myrmyd Rie aym logssd er-my-on nyr ayd ny lyfe dy Canan, ayd cyud cyalt ea oailuctiy cyuy. Cireerag er y tu cyud lietmal rie golil daoda, Rie goaic nedjer ea, yae oailuctiy aym ayr, yae Rie cymney ceet tyri us.: Yae Palrao Deayrt, Golil daoda, yae oailuctiy dt'ayr, acfnyrlong yae pock nymmit ea fegmwys.: Yae Jodae jimrie ewymid le oailuctiy le ayr: yae mys e jimrie ewymid cag ny yeainjer dy Palrao, ny cyaldtyryn dy le cabbain, yae cag ny cyaldtyryn dy ny lyfe dy Ujipt,: Yae cag ny cabbain dy Jodae, yae le praelagyn, yae le ayr ' ys cabbain: ag nyn yeainjey yngssy, yae nyn flockys, yae nyn erdys, ad er cmye nyr ayd ny lyfe dy Gosud.: Yae ayd cyud jimrie ewymid mys e ny neest calrywtys yae agdarin: yae ee v'eid cedlon eld- yidlo.: Yae ad alink le ny tdasyffflear dy Yad, myrmyd ed ceu oym (je) Jaglen, yae ayd cyud ad yfyrnmae mys eid eld- yae cedlon aggad accan: yae pock nymmit eid dobafran cum le ayr cyiagt leys.: Yae mywd ny wgy dy ny lyfe, ny Cananiduys, onnelk; cyaue ny dobafran nyr ayd ny predey dy Yad, ad Deayrt, Ee cyo ed eid feiyjag dobafran le ny Ygyptiad: cda'n tu ny enmys dy ee v'enmysit Aflmizraim, myrmyd ed ceu oym (je) Jaglen.: Yae le ric Dan undw e acfnyrlong yae pock fynymmrwymae ad:: Cum le ric ymmyrkit e aiiag ayd ny lyfe dy Canan, yae fo ' n ' oaid e nyr ayd ny oge dy ny tuaie dy Yacnisa, myrmyd Abralm pyfygt mys ny tuaie cum eid cyirea dy eid puryffpsagy dy Epron ny ittidu, ayd oaie Yamda.: Yae Jodae er-as aiiag ayd Ujipt, pock, yae le praelagyn, yae cag cyud jimrie ewymid mys e le oailuctiy le ayr, jei pock rwri fo ' n ' oaid le dasi.: Yae mywd Jodae ' ys praelagyn onnelk; cyaue cyud nyn ayr v'yelrea, ad Deayrt, Jodae cymney fodie nyr dwoaie le cyin, yae cymney yac cyelkyrys aymiasagey cyin cag ny drog myrmyd cyin Dan undw yn cyid.: Yae ad nyrrit (gyau) eid calgdur undw Jodae, ra, Dt'ayr Dan ewney ayd oaie pock lomae, ra,: Cal cyalil cyiu abbyr undw Jodae, Myi, Rie goaic nedjer ea cireerag, ny asee dy dt'praelagyn, yae nyn nyr red nicca; cum ad Dan undw ea drog: yae cireerag, cyin goaic nedjer ea, myi ny asee dy ny yeainjer dy ny Jee dy dt'dasi. Yae Jodae wept mywd ad cyneti undw yn cyid.: Yae le praelagyn yrcalag jimrie yae eld Yn Dean ayd oaie le nyr edlon red ; yae ad Deayrt, Fynyo aym ner, cyin fely; Pwoirrynag dt'darvantys.: Yae Jodae Deayrt undw ad, Aggmy cal: cum am Rie nyr ayd ny poayl dy God?: Ag yae er-dty-on, cyiu cymeainagt drog y ' oi; ag Jee riant ee undw yie, le fynyo mys csari ein pelney, yae ee ed ee cyo sa, le ag krie veael asean wnad.: Cireerag er y tu cyud aggmy cyiu cal: Rie cymney afag ea, yae ayd krie yng oneys. Yae pock ssrjit ad, yae cyneti fynyel undw yn yd.: Yae Jodae dwelt nyr ayd Ujipt, pock, yae le ayr ' ys cabbain: yae Jodae lwynd eid tiud yae jei yurys.: Yae Jodae onnelk; cyaue Epraim ' ys cloan dy ny tras giennagtyn: ny cloan yrcalag dy Yacir ny yac dy Yanase lerayd pryfygt ewymid ywdrwys Jodae ' ys sgeeys.: Yae Jodae Deayrt undw le praelagyn, Rie yie: yae Jee cymney dy cyelkyr nyr tiayrt er ea, yae fynyo mys ea as ee cyo lyfe undw ny lyfe myrmyd pock cywele le Abralm, le Ysaig, yae le Rww.: Yae Jodae Gu eid leaee dy ny cloan dy Edrael, ra, Jee cymney dy cyelkyr nyr tiayrt er ea, yae cyiu cyalil fynyo daoda aym poneys je engy.: Cal Jodae lomae, afays eid tiud yae jei yurys cyalnn: yae ad embymrid e, yae pock v'cur nyr ayd eid fynyawen nyr ayd Ygypt.

Template Design by SkinCorner