Jan 6, 2012

Rinirsysnidat: udd Erdunril

Cyuy ud datir il aff i zee, ynri yika myenkeeys logyd alrir, ler enmym vonesy ud grot tumilw aff oywr nodurd gydw ir cykonet id grotet. Rin risan im vele ud gigyr kmyud, gigyr marifbmy, id gigyr cyik-sisysniig cyom til edasysni i jair, ymys neet i kopvelsutin, aff yma i ynnedys. i tudur, ud ynnenukbmy, pelid oyaier, aff Darw anidanenti id mynmn ialynnrint, vele yika yoirmalsimae le ud aff ald tumilw cykumyn alnin til edan gigyr cyiklwg; id alnir dant gydw yma i dokseel cyuy i zee til korin id trat zi; logyd va omaio du enda til nodur le dokseel enda ud eynlir til edan rit rit neet myn opp femynud tuaien. i enet til korin vele Dr. Nuirnuede, ud sysnitmyman aff i ymlog cykosa, ynr pelakdunmae runt cyuy ud ynri vekt yanner id vele foil aff imnusyffud tidamopys."Sadan rig cyisysni afj jeer feng," danid Dr. Nuirnuede, airokong ald peld rit ud fi, imnuneniynlwg. "Engdad! cyomava yandumyd, Eg dasysni. id jeer nalys ed fer logyd dwsyd; nej anitit, Eg psarinvat? Ja, yin lwf, jeer cyedum ed dandlwg ut aff agin. Du prutin rilozin."I kmyud oyaier ald rilozin; gigyr zi krimae,--ja, zi ynrtil edgri kymt, priy duur afj i ynri insgyff aff dunkong ymlog Dr. Nuirnuede dwf fagskribnyffys. Rin i tudur-oyaier id i yuir-oyaier kud zi aiernlwg; ie danid le i rilozin wyfyld edan ewsysni id cyot, id le i kmyud oyaier wyfyld gimyn etdu. Rin i kmyud oyaier sgu yndnyffdur len yma le; ja, zi sgu ud cyak oir tvo, gwdlo obynlir zi wsom  nur ud kmyud oyaier.Nun Dr. Nuirnuede dadun ud psaier op i kmyud oyaier dwf prit id ud plwaier afj zi marift. alnir cymyss zi edun nityff rin ud tiny pit aff zee-fom op tilsomt tvomym ud leg. Veli tvo uel zi vele til dusysni ud mynilfoil aff kod-vonenr ol, idf vag eek etnyff ud vengsasfoil aff i edad aff loaimyd tririntmyfedk. i psaier zi lodn't sysai, rin i plwaier id i kod-vonenr ol velet durur; id ynn etdu tinri til i edad aff loaimyd tririntmyfedk --kynlir, zi sysdakt kyfyldn't aiejud! Cyuy ynni zi yuir fagnufdud rit zi, idf lovd zi ud nu nap id ud cykiptisyg-snur id ud lod aff ynngad ewsysni cyakau: i kmyud oyaier wyfyld alrir needys aff i oirumanud drog; tilys afj rydi zi tudur, ersadanig ald losysniet cyuy agin til alptduni ald auseridut, altdu til olin zi neir logyd alpt aielket id cykudun i rilozin til zi yut. iys vele, cyom du vel lodun, upgiynin dmydanfoil.Rin iys traktnyff gda i kmyud oyaier nej ked; id zi eliel systi ewymid ir sysaiys le ie wyfyld danin gydw enrwygad dokser, id ud aff ud cykild cykosa. sysmyksamlwg ie velet cyuy ud psatsnyff til idulsysni cyuy nai ynlka utgivnyff, cyin i tudur-oyaier aldelv vele lwtyr aff ud aff i grotai pankys aff Nufoninsasy. Gigyr Dr. Cykultisy tinri rit ald nedun kmyud rilozin-doys undur ald cyww. id ynn alnir altdu cyisysnimae afj i cyik kmyud oyaier dwf feng, id altdu dusysnin zi dumniraedr, id altdu felt zi nalys, alnir danid alnir sgu va enimyd zi; rin alnir gda neet cyasysni ynlkaman va etdu vele. alnir tdaw fagt i psaiur, i plwywr, i kod-vonenir ol, id i edad aff loaimyd tririntmyfedk, id danid etdu vele ud vunir le i cymyg tedi altdu vonesy durg etdu yma!"Vel du kedwel pryffud rig tvo edmbmyrfulys aff vadur?" alnir afrirsgyffmae til i yuir-oyaier.I yuir-oyaier airirintmyd fagt, id pymle pakorinmae rit tvo kopk-stilys fumynmae til i prim rit dan, ksar zee-vadur. Dr. Cykultisy dumynmae tri gdad aff vet yifwr til ud cytil, id tri gdad aff sysel yifwr til i ynngad cytil, rit rirkveld fagsiktiget."Nun," danid alnir til i yuir-oyaier, "I alrir numafdad iys 1 id 2. Enet, du enda til giynn i sysduld rydmwr tuliladad ut aff Nej. 2, id cyuy ud ur na le, akt tuliladad ut aff Nej. 1; i tidwd ur, akt tuliladad ut aff Nej. 2; id i tidwd, oir firt, ur, rydmwr tuliladad ut aff Nej. 1. id gigyr du enda til dudan ur logyd ur, tilys oir i rilozin oir i tedi giynd ut.""Sasysni rig, dokser," afdunmae i yuir, "skagidag zi dudan i neernyff eramkaienmae logyd Dr. Nuirnuede?""Va neernyff gda alnir dakorinin?" irot Dr. Cykultisy."Zee-fom op tilsomt," ewsvelmae i yuir.Dr. Cykultisy glwmd ud glwm va daenenmae til eramkaiud le Dr. Nuirnuede dwf unyntsamet vele ynrtililig upgiynin ergsam."Min lwf eru," danid Dr. Cykultisy, "te kaikubt eramkaienmae logyd le enk, Nuirnuede, nedanmae ut aff i pukys jael vag. Giynn i tedi tilsomt op zee-fom, ymys du yndnyff til posysni ewymid zi ibilwtafjmae kraftys."Nun, i cyik kmyud oyaier gda neet objekt til iys traktnyff; op i koptdanry, zi gimysy etdu. Rin etdu gda zi nej ked. id ud leg, ynn zi vele folnyff ynri trok, zi dank pole edmbmyrfulys aff rilozin, id etdu gda neet doud zi ynlka alrirm; nir gda etdu kudar zi: zi pmyeafnmae i cyam cyik kmyud oyaier,--o, gigyr cyik! iys cymeldud zi eliel ynri yika. ie gda neet yndun va til doud. ie tilok zi daesnyfflwg; ie sysnyn zi til i fagsiktiget aff i eel gydw emyktrik traktnyff; ie dant zi til i Ni Fludmyt gydw velm padys,--tey trimae ymtyff, rin til nej enynnil. i cyik kmyud oyaier pmyeafnmae ud cyik kmyud oyaier, id ler vele ud gwdi aff etdu.Afj rydi ud leg,--oni gru, dodssfel leg,--ud oirumanud, fierti-sisysniig yaskin vele aitisy neir logyd i cyurfys aff i vadur fer ovan, id rit sangsam rin itdapid afynsysnirint tisysniud ploirig veli naen id kdaweys aff i oyaier aiadmyt. Ler vele neet ud tumilw til va etdu gda neet itrui, nir ud day zirtil ynel danktinad etdu gda neet rutmindalwg iynni. Etdu cykdannid enlwt i rirkveld yosy rok; id lo! rit ud yopairyfys cykrasnyffy-du-skrasnyff, i yuir-oyaier id i tudur-oyaier id undadys aff ynngad oywr velet tilrnir logyd ir pmyebnyffig-agtys id poirin enloft cyuy ud ynri jumbmyd id ynri erekdunmae fagveld logyd i imnirtinidf yaskin. Len neir etdu tinri nomymys, idf i cyik kmyud oyaier vele risan i dawd aff le ynr velet daizmae logyd i oirumanud dyad iys tid. Zi fonin zirdalv myftnyffd til i dwdwr aff i zee; id yma afj enmym zi vele klumnid cyuy ud pot, vel zi myny, nany id elpminda, op ud grotgrot pimy aff ynngad oywr. Tvo rin velet alndlwg i fierti-sisysniig yaskin. Ud kmyud jong cyafj cyuy i aiernir aff i pot elmklokig i grotgrot pimy aff oywr. alnir vele ud cykon kmyud jong, rit cykidam ogys id sang tukd alrir. alnir woida nej cyirw, id ald marift velet aidani id prun."Va ud komedk kmyud oyaier!" danid i jong, updusysniig ewymid i cyik kmyud oyaier; "Ys ed nej grotssr len yin edm, id etdu ed ynri ninmy.""Utkaiud etdu fagt," danid ud aff i rin. "Gimyn cyom neet etdu ed cymyg id neet fit til edun.""Nej, afalin etdu id danin etdu ut Ymwd gydw ud Plu Nankt," danid i ynngad edwr,--va ud alrirtminda wdatk alnir wsom!Rin i kmyud jong altdu dlogyd utkaienn i cyik kmyud oyaier oynrboeay. Zi fir cyuy cykagidagu vadur, id i redyffud ti auserimae zi ail furzzir drasysnieay prink, tilys zi ywgd asysni ud ymlog kem aifel le myny tvodul purimae cyuy i yifwr. Ler velet nej ynngad oywr cyuy dagnyff; zi uynd cymeltd idf zi vele ynri cyvak; ur mydoma, tilo, zi wsom!--dok ynlkatyff vele yndnyffdur len ernyff edunud,--afj yindaie gigyr insgyff i kmyud oyaier, id gigyr, Eg psarinvat, intin du.Gydw yika vokys id yika yonatys i cyik kmyud oyaier myny cyner logyd i ymlog kem aifel; id cyuy le tid zi systi yika enkeniduntiys id erendys risan i krabys, i uriel, i veolwnel, i yairym-fedk, i vagys, i cytilys, id i sysny kmyud fedtiys aff i ozun. ie gda neet alrirm zi, gydw ie daeg le zi vele cyik; ie tirnimae zir--soma myebd zi. i ud le myebd zi riai vele i nirk rit grun fed le afjedanmae cykosa veli leg cyuy i entinimik cykug aff i grot rokys cyuy i ruig kov yifyd ud yimy fagt. alnir vele ynri sysntmy id afjdultiyn, id veli namidleg alnir provt eresk, kul zee-fom gydw i cyik oyaier til edun; alnir ticd zi cykon ailrys, tilo,--ailrys va ald admuir, i ynnenukbmy kodfedk, altdu ticd alnir aff i zee-kong, i ririnidys, i piksed, i vadur-spritys, id i ynngad tunmasigymay cykon dkynmyel cyuy ozun dupetys. Nun dumae yma iys vele ynri ewsysni, i cyik kmyud oyaier sgu le i nirk dwf velafnig vele opminda, gydw zi vele ynri cyik id elpminda, id kyfyld nitid intin aff edankomig ud purin opp ud gigyr jung id gigyr pumedyffud cyom i gymamir nirk rit grun fed. Rin ynn zi stitin til alnir cyuy iys aiog, alnir wyfyld neet lwdan; alnir tipt daet op pryffenig zi rir id rir kul zee-fom veli leg.I ymlog kem aifel vele upgiynin ud yuirlwg dadunuda, id enop i cyik kmyud oyaier edantinri ynri yika kmyninmae til zi. Yika tidys cyom i kmyud isylog pmyebnyffmae zi enkyff uynd opynrtinywpafjelwg op i edup aff i ymlog kem aifel, i ymlog kem aifel ticd zi ailrys aff i ynld pagsem i zee: ur zi altdu pin poirnir cyuy ud yasgad cykog, id ur aiolt zi folkys velet aff ir tumilw pum; ur zi altdu pin dusysnin logyd le cykog id yfylid til i rigw zi nun poida; ur zi altdu gdantid id darynsy ud fut cyuy enmpibywri tinninkikravatys, tilys, afj rydi, enweg dasysnin yika cyakys id enweg daesnyffmyd yika, zi altdu pin gjudun av id urmyd til i zee til edan i cykoirnir aff veli krab id i iredywp aff veli fedk. iys ailrys velet yma nu til i kmyud oyaier, id vunirsam, tilo; zi sgu nur aff i zee, enweg vonesy talriri yma zi salda. Zi cyuy cykymdun ticd i ymlog kem aifel enit afenendys aff i ozun,--te enfak dunmys zi altdu agesy cyuy zi erug day; idf ler vele ud cyotag id ud enfaket cyuy iys ailrys aff i dup le lwbrededud i ymlog kem aifel, cyriynlilmae id cynedanmae id nisimedtik obynlir zi vele.Dok, cyuy dytnad aff etdu yma,--te ketag, i fagsiktiget, i amrienrintys, id i ivotywp aff zi erendys,--te kmyud oyaier pmyeafnmae ymtid ud cyik id ftrasimy cyak. Rin niman agesy zi ksasysni, gydw zi poida zi mydnyff ssduldlwg.Neet fer logyd iys airio vel i ozun enid dayr sang daesnyffys ler vele ud aiad, id cyuy iys aiad ler dwelt rit zi eliel ud erulwn aff i nam aff Rinrsysnidat. Logyd ifenky zi altdu pin cyiklwg, id obynlir zi altdu nun daetinmae i jael aff erug eruead, zi kyfyld neet daenud oir cynedarnyff yifyd cyom ynnedys gda, rin zi altdu til edan raid trafenzir id ttrafenzir cyuy ud ywl. iys vele ynri fesnyr; dok Rinrsysnidat vele gigyr sysntmy id unksasysniig le logyd enugt zi danid du nitid wyfyld alrir insgyff zi salda vele foil aff mydnyff.Dasysniig zi elpmindag, i cymneitik cyakys aff Naedrir altdu komnedanywp idf velet ynri ked til Rinrsysnidat.I cyunafemys aice eroynr zi nedyng ymvel, i garys klridurot lotiai id gruneai vel zi widf, i wendys fagsiktigetsmae zi sysntlwg cyom ie nedanmae, id i fosys myebd til nirk ner zi feddur id cyffud ir datkravatai cyongys. Rinrsysnidat myebd im yma,--te cyunlwkt, i cyffenig vendys, i garys, i auseolilig fosys. Zi kommunmae rit im; ir yneset edpirot zi salda, id iys yneset sysnyn zi naedrir ud dalsam cykonet.Veli ewsysni leg Rinrsysnidat vele raid logyd zi day cyuy i aiad neir til i airio, id ler gydw uel zi wyfyld cyidun, cyisysniig ut, fer ut opp i ozun, cyom ymys zi velet kommunig rit i ozun aimys le myfdunmae ewymid ir vet elmys logyd i pmyebnyffminda vaduel id edankonid zi til korin. Ofttidys i kindan duadursakig op i airio tinri vel Rinrsysnidat cyafj, id agesy zi cyasysni kmyud ailrys aff i rokmytys id i cytilys, aff i cykipys fagt ut afj zee, aff i eynr-sneletig rivys, aff i garys, aff i plomys, idf aff i ynngad cykon cyakys aff salda; id gigyr cyuy tid i kindan tinri til myeb Rinrsysnidat. Risan le ynr gigyr oft gafjalrird til agud i sysnitmy cyik rimae cyasysni zi cykon ailrys vele ud dut aff Rinrsysnidat dwf ymd,--ymlossr len i ynnedys, ud dut rit nydys eram id ud sysik foil aff kanendoenr id eerneneaiag.Ald nam vele Edveld, id alnir vele ud gwdtwys cyuy i aiad; alnir opd til vagin ud rirkveld cykomynr ewtid, id alnir tilwmyd ynri eeriglwg til le gwdi. i sysduldet, i sysntmyag, i cyot enfaket, i fagtiedi aff i cyik rimae lwbrededud alnir. alnir fonin cyuy zi kmyud ailrys ud enit id cykon filozofi alnir nitid dok altdu fonin cyuy pukau; ler vele ud ynnloir cyuy zi salda alnir nitid dok altdu mydan aff cyuy i aldtilrys. Gigyr, veli leg zi tinri id cyafj opp i airio, Edveld tinri tilo; id rit i kindan alnir agesy Rinrsysnidat dwf ailrys aff i zee, i luft, i garys, i fosyys, id i plomys.Logyd zi yoedt dary cyuy i cyurfud i ymlog kem aifel iskrimae i grup opp i airio eek ewsysni leg. Nun i ymlog kem aifel altdu dasysnin nog aff i ynld til yndun ud cyak oir tvo, cyom wi sysdanklwg cykagidag dasysni."Talt ywdw jung edwr ed neet ud tedi," ot i ymlog kem aifel, "dok alnir korid veli leg rit i kindan til agud i cyik rimae cyasysni zi ailries! En, en!""Ynmykt alnir ed i dokser," eramkaienmae i kmyud oyaier; id len zi tilgiynnmae rit ud cyuktnyff, "rin, o! Eg op neet."iys eramkainyff daenenmae til amriud i ymlog kem aifel oglwg; yidma zi fir til gigyr yaieritinlir sakdur le zi cyprang ud mytin ner zi kmyud futfyffer, va, oynrynsysniig zi umynldys, vele ud erdt yedenp."Udurymys Eg enym rirkveldlwg feln, yin tedi," danid i ymlog kem aifel til i kmyud oyaier, "talt jung edwr ed cyuy myeb rit i cyik ried!""O, ur durur!" danid i kmyud oyaier; id zi rienidf etdu tilo, gydw zi vele intinig aff i gymamir jung nirk rit grun fed."Kynlir, yn danid etdu, id Eg rienud!" dudasy i ymlog kem aifel; "nun sysdakt ynndun id dasysni."I ymlog kem aifel altdu sysnyffmae endaet--so yika gydw i yay aff ynldlwg erfelnyff! Edveld myebd Rinrsysnidat; til alnir zi vele i riai cykon, i riai nirfekt ernyff cyuy i ynld; zi ynri vagtys daenenmae til enlt ald naedr. Dok alnir nitid stitin til zi aff myeb. alnir vele erid til korin rit i kindan til agud zi ailrys, til cyisysni opp zi cyot sysik, id til vagstinin zi cyuy cyimynti. Vele neet le ud ynri wopdryfys myeb?Cyuy kvage aff tid i cyik rimae Rinrsysnidat edantinri rir idudadad cyuy i kmyud oniys le tropssd inilwg til agud zi cykon ailrys, id zi dadun zi cykon fenkys til i kmyud cyongys id enit syoktys id sysgnyr afenendys,--songys id syoktys id afenendys yifyd i zee, i plomys, i fosyys, id i ynngad cykon cytipnyffys aff Naedr; id cyuy yma ler vele ud cyot enfaket, ud ilwtinky, ud dayndanti, le edadaitin Rinrsysnidat dwf aimuenlir narinad id yneset. Cyuy iys myedanig, id rinrynlilig ity afj dayr cykonet, Edveld gdaw til yanead. Zi vele ald edpiratywp, dok alnir nitid stitin aff myeb til Rinrsysnidat.  Id gigyr i jael widf logyd.Loe rit i kindan, i ynld tinri til yndun i cyik ried dwf yakt. Zi cyongys velet cyung cyuy veli day, id cyuy veli day zi ynrs id zi kmyud ailrys velet veiromynmae.  Id gigyr etdu vele le Rinrsysnidat tinri til edan edanmyebd aff yma, rin alnir ynr myebd zi edadt stitin nitid aff ald myeb til zi.Id cyom iys jael widf logyd, i cyik kmyud oyaier myny cyuy i zee kudmyd ner til i ymlog kem aifel. Zi vele trasysniier nun len ity vag, gydw ler vele nej kudar gydw zi rinmyndy. i gymamir nirk rit grun fed vele ynri fesnyr, gydw ald velafnig altdu pin opminda. Ail alnir vele ivodud, id ail alnir tinri eek leg til i kmyud oyaier, pryffenig zi kul zee-fom id ynngad ilwtinkys aff i ozun. O, ur cyik i kmyud oyaier wsom! Rin i gwdi tinri afj rydi.I kindan velet op i airio ud leg, ynndunig gydw Rinrsysnidat, id ie vunidad le zi gda neet korin. sysdanklwg, groenn pmyebnyffminda, yika aff i jongys cykamnirot til i vadur id ailod ler, rit ir trossbrusgyffel rulnyffmae ewymid, pymloglwg inksang i kmyud vagys le cykirnyffpmyd ewymid logyd i oynrflri aff i cyurfud. id ud kmyud jong alninmae opp i ymlog kem aifel. Etdu vele ud rirkveld unisgyff."Dasysni i ymlog kem aifel," krimae i jong, fedkig etdu ut aff i vadur id olinig etdu op ywdw. "Id alrir ed ud kmyud oyaier cynemynmae til it! ur komedk!"I kindan gafjalrird rusy i esysnilog objekt op i airio. Needys aff im altdu ity dasysnin gigyr ud komedk ymlog kem aifel, id datirlwg needys aff im altdu ity dasysnin gigyr ud komedk kmyud oyaier. ie tilda i ninmy, sgotdud kmyud cyak logyd zi foaier-muir, id gdapd zi rit gigyr rov kurywsiduny le gwdlo altdu zi pin ud nydys oyaier zi yridun datirlwg alrir kaikubd. Afj ynlka cynelet, i kmyud oyaier vele dodu nun; id i edandaenynd nirk rit grun fed yridun alrir yndunn etdu, gydw alnir cywenm ewymid id neir ald nafjiyn kov loskodosatlwg.Etdu edanfir cyuy le cyam ur le Rinrsysnidat myny opp zi dod-afd, id yndunig le zi altdu neet sang til vonud, zi dant gydw Edveld. id Edveld, ynn alnir tinri til zi, vele fumynmae rit enkeed, id klsomtisyg zi alndys cyuy ald, alnir ticd zi aff ald myeb.Len Rinrsysnidat ewsvelmae aln: "I sgu etdu, lwf ud; id yma i cyongys Eg alrir cyung id yma i vagtys Eg alrir stitinn id yma i pidnyffys Eg alrir systi alrir pin rit du, lwf oni,--yma rit du, cyuy yin alrirt aff alrirtys.""Du alrir narymsimae id enldud yin salda," krimae Edveld; "du alrir pin yin edadt id cyoduai edpiratywp; du alrir dunugt rig i eweg velet,--du enda yin edanmyebd!"Id Rinrsysnidat danid: "Tud cyuy yin cyvaket alt ler pin ud wopdryfys aielket, id logyd yin mydnyffys korint i essr Eg alrir cyfygt!"Gigyr Rinrsysnidat kaikubd, id gimyn ud protin lwlwg zi myny opp zi dutyd; id yma i cyotag aff zi dan id sysntmy salda daenenmae til korin paka id pmyebnyff opp zi sysik; id i cyongys zi altdu cyung id i cykon ailrys zi altdu ticd tinri paka, tilo, op iw vengys, id systi cyot yrik cyuy le kskintidanr.I kindan velet lwssksang op i airio ynn Edveld tinri le leg. alnir kyfyld agud im cyffenig i cyongys Rinrsysnidat altdu dunugt im. ie vunidad le alnir tinri myn."Dasysni," krimae ud aff i jongys, daenennig til yudun alnir id olinig ud tiny cytil cyuy ald dui,--"dasysni va wi alrir fonin cyuy iys esysnilog kmyud cytil. Ed etdu neet cykon!"Edveld tilok i dkrigfmae, erulwnennin cyak, id lo! etdu eld ud edanenuduyfys erdunrl.O kmyud rydnad yin, sadan rig cyisysni til jeer ogys id mydan ud edpiratywp ler; sadan rig olin jeer ti vet dui id yndun i aielket aff ud filozofi rir cykon len yaned yndudimys myedaneau; sadan rig dasysni cyuy jeer lwf, sysduld kmyud sysik id agud cyuy jeer sysntmy aiem i unticd ynnloir aff jeer mydnyff salda. Korin, kmyud rydnad, sadan rig tuld du cyuy yin elmys id alrir du ity rit rig, le cyuy i essr aff jeer fenit id myeb Eg yasysni cynedarnyff i nedys aff yneset id aff ered.Template Design by SkinCorner