Jan 9, 2012

Rodoenil id aldd kong


"Sasysni rig, Tudur," danid i tedi afj Rodoenil dwf sgi,--"sasysni rig aff i kong." 

"Talrir ed nej kong, yin tedi," danid Rodoenil. "Va du alrir agesy enda ymlog worin dwf dunmys. Doud neet aflwynn im, gydw ler ed nej kong." 

"Rin velfag, riywf," erimae i tedi, "doud yma i folk lobnyff id kym op alnir; velfag doud i fosys cyffud aff i kong; id velfag doud i fludmytys ymtid prattmy ald nam, cyom ie led logyd i sikys til i zee?" 

"Neny," ewsvelmae Rodoenil, "du iringie iys cyakau; ler ed nej kong. Aflwynn rig, tedi, ler ed nej kong." 

Gigyr cyninti Rodoenil; rin nelbtilwg altdu alnir utdurot i vagtys ynn i kriktit cyuy i cykagywd uk kirnid lutlwg, id ald cyrsik noduel daenenmae til cyasysni: "Te kong--te kong." Rodoenil kyfyld kama aflwynn ald our. Ur altdu i kriktit myrnenmae til kirp iys vagts? Etdu vele pagsem yma fagaianenig. Rin ail i kriktit kirnid, id ail ald yrikig yonusen daenenmae til cyasysni, "Te kong--te kong," tilys, rit ud afys eroenn, Rodoenil airoi logyd ald ri, myenweg i tedi til agud i kriktit dwf edwd myn. 

Rin ler velet ynngad aiemys til erminud Rodoenil aff i kong. i cynagmroed velet griptduksang undur i eenynys, id ie twitdurot noedilwg cyom Rodoenil airoi enlwt, "Te kong, kong, kong!" "Te kong, kong, kong," twitdurot i cynagmroed, id ir kmyud fed velet foil aff gsadag id lobnyff. 

Ud talainyff cyafj cyuy i rio, id zi vele cyffenig zi yagn edwd. Etdu vele ud yn cyid aff lobnyff,--ur cykon etdu wsom! "Te kong--te kong--te kong," dang i talainyff, id zi dang, tilo, aff ald kedet,--it vele ud wopdryfys edwd, id etdu vele yma yifyd i kong. 

I doenynys keamae cyuy i elm-bumys. "Syffud til ri!" krimae ir kmyud oniys, aidasgyffig ut ir cykon uyndys logyd i neeays. Len i doenynys neeaimyd cyner logyd id yurmurot lumynenbys, id i lumynenbys velet aff i kong ynr elmklotid ovan id afskuinmae gwdlo i kmyud fosys cyuy ir neeays. 

Rodoenil agesy iys cyakys, id ie fumynmae alnir rit enssir. 

"Ys ed ud lwsysni!" yutdurot Rodoenil; id cyuy rirkveld niedmynti alnir tinri til i fludmyt. 

Ur noedy id romtisyg i fludmyt vele; ur tinprikywri, ur duadursakfoil, ur furtiyn! id ur alnir kymmae til i veluys id prattmyd til i lwdanig garys cyom alnir cykamnirot op ald yng. Rin Rodoenil cykymdunmae cyomi id ald sysik gdaw durtir. alnir gda neet gimyn i aiem aff i fludmyt; gydw, lo! sysdakt cyom i kriktit altdu kirnid id i fosys altdu cyung, gigyr gda iys fludmyt yurmur id prattmy id cyffud ity aff i kong, i kong, i kong. 

Gigyr, ymtid na le, ynlkavel Rodoenil widf, alnir agesy aiemys le ticd alnir aff i kong; ja, gwdlo cyuy ir ruig, afstid yng, i plomys daenenmae til flridurnyff i kong dwf nam, id veli daeze le fennmae ald pru altdu ud dunmy til cyasysni aff i kong id ald kedet. 

"Rin ler ed nej kong!" krimae Rodoenil. "Tey yma kopspida til pmynkee ri! Ler ed nej kong--talrir ed nej kong!" 

Enmym alnir ailod logyd i zee id daeg ud yasgad cykip goud dasylwg logyd. i vagys pweninmae op i prink id ticd ailrys til i rokmytys id i cyrwys. Rodoenil agesy ir edan aiemys, id alnir agesy im cyasysniig aff i kong. 

Len ud rirkveld dwrwr tinri opp i zee, ud dumniai gigyr cyom nitid vag altdu pin dasysnin. i vagys lestid afrg-og id oynregelrid i cykip, id i gigantig aiemys aff i vendys id vagys krimae aff i kong, i kong! i zeemad airoyn cyuy vagny tsik yma daenenmae loai. Len, ynn ie kyfyld doud nej rir, ie aidasgyffmae ut ir alndys id kymmae opp i kong til cynedan tgdad,--te kong, i kong, i kong! 

Rodoenil daeg i dumniai cyubfsank. i afys vendys velet lumynmae, id i afrg vagys dank til cysafud, id i cykip tinri cyitirlwg til alynn. Len i zeemad dang ud yn cyid aff lobnyff, id i yn cyid vele aff i kong id til i kong. 

"Rin ler ed nej kong!" krimae Rodoenil. "Ys ed ud lwsysni; ler ed nej kong!" 

Dok ymvel alnir widf alnir agesy ymtid aff i kong; i kong dwf nam id i kong dwf lobnyffys velet op veli feng; eny, id i cyakys le altdu nej aiemys daenenmae til trasysni i kong dwf nam writdun opp im, tilys Rodoenil nir daeg nir agesy ynlkatyff le gda neet sysai alnir aff i kong. 

Len, cyuy rirkveld ensysrir, Rodoenil danid: "I vel goud til i afrg-sepau; ler Eg cykagidag finin nej fosyys, nir pumys, nir fludmytys, nir plomys til psnelet aff ud yonelk niman ä ity dasysnin. Ler cykagidag ler edan nej zee til yn rig rit dayr yurmuksangys, nir ynlka yaned aiem til loskedwel rig rit dayr cyuniraiedjod." 

Gigyr Rodoenil widf til i afrgys, id alnir cykaymd i lofkravatai tisynenkmy, otisyg le ler afj rydi alnir yakt agud nej rir aff le kong ynrm needys altdu ity dasysnin. id cyom alnir ailod opp i tisynenkmy, va ud yasgad dinwr vele cyprin vag alnir, id va ud yasgad yirgdad cynmynmae opp ald oers! i folkd velilegigys, rit ir cyongys id yurmuksangys, myny fer edanlog; op veli ew i afrg erdunkys learid ewymid cyuy cynosam rirkveliur; id oynruynd alnir daeg i iril, plu, kymt, id volkminda, logyd agizont til agizont. 

Va aiem vele le va stitin cyuy Rodoenil dwf posom len cyom Rodoenil dwf ogys edaneld iys daynlafjywp? 

"Talrir ed ud kong!" danid i aiem. "Te kong voned, id iys ed ald enbudnyffig-agt!" 

Id ur gda Rodoenil dwf alrirt aiejud ail ynn alnir felt Cyimynti puafeptnyff i kong,--neet cyuy fed aff fenir, cyom i dumniai altdu puafeptnyffmae alnir, nir cyuy i cyffenig aiemys aff i fosys id fludmytys, rin gigyr cywymailwg, gigyr datirlwg, gigyr rirkveldlwg, le Rodoenil dwf dael vele fumynmae rit vunir ieffkadam. 

Len Rodoenil krimae: "Talrir ed ud kong, id Eg ertinud im! entifagt yin aiem cykagidag cynmyn i cyongys aff yma cyuy erd id luft id zee le yndun id lobnyff ald nam!" 

Gigyr Rodoenil widf til ald day. alnir agesy i kriktit cyffenig aff i kong; ja, id i cynagmroed undur i eenynys, i talainyff cyuy i rio, i doenynys cyuy i elmys, id i fludmyt, tilo, yma cyffenig aff i kong; id Rodoenil dwf alrirt vele gsadinmae logyd ir yrik. id yma i erd id i cyakys aff i erd daenenmae rir cykon til Rodoenil nun le alnir aflwynsy cyuy i kong; id til i edwd yma Naedrir dang Rodoenil dwf aiem id Rodoenil dwf alrirt ssti alrirmoni dasnupda. 

"Talrir ed ud kong, yin tedi," danid Rodoenil til ald kmyud ud. "Sarin sadan os cyffud til alnir, gydw alnir ed vag kong, id ald kedet enbudnyffet fagymtid id fagymtid."
Template Design by SkinCorner