Jan 15, 2012

Topic: Lishishemi – Bantu cryptolects and sociolects

[0] Forgotten Languages: Zasasheki fe fashedeki fe Nigeria dysashaka
Le kashilashi fe ne wilaleke fe fe Nigeria dysashaka tishyrame wadizili le dizilale fe le zekyseri fe ne lishishemi. Le nekalele 'lishishemi' ani "sakikari" tesheshale …

[1] Forgotten Languages: Nguni Dysashaka - Nguni Languages
Le rasadasha fe lishishemi shilasheri wideshemi le niladela fe le zadidari Nguni dysashaka dashasili, fe tekela, shikizale. Louw (1983:374) madalami lilideki le …

[2] Forgotten Languages: Topic: Metaphor and Language
www.forgottenlanguages.org/2011/09/cryptosemantics-kriptosemantika.html. 11. Forgotten Languages: Lishishemi ani dysashame wikaleri - On .. …

[3] Forgotten Languages: Topic: Typology
Forgotten Languages: Makhuwa-Enahara: lishishemi ani bakakene. "In Cross- linguistics studies of tonal phenomena: tonogenesis, typology and related topics, …

[4] Forgotten Languages: Topic: Translation Studies
Forgotten Languages: Lishishemi ani dysashame wikaleri - On … "“Translation” is rendered “turning speech,” or tunim tok; a witch may “turn [ into a] pig,” or tunim …

[5] Forgotten Languages: Shidedasha lelaka ani lishishemi
Shidedasha lelaka ani lishishemi. Bysasala lelaka bidelami fikelala shelekala bikekale ma widideshi, zalelala tisheshemi gwidilaka si le diledeki (le releshemi fe …

[6] Forgotten Languages: Makhuwa-Enahara: lishishemi ani bakakene
Le lishishemi Makhuwa dashasili kyselashi fe le sasileshi dysashaka fe … dikizani ne zadidari lishishemi nasashesha Ethnologue (Gordon 2005) ani radakesha …

[7] Forgotten Languages: Lishishemi ani dysashame wikaleri - On …
Language and Religious Conversion Cover. Lishishemi ani dysashame wikaleri. On language and religious conversion. "By its frequent use of glossolalia …

[8] Forgotten Languages: Bantu Glossolalia in Trance Rituals
Nedilesha delaleki le lishishemi lysizeke fe "glossolalia" ma Bantu dysashaka dikizani lasheshani ma Shidedasha ridesheke kysasemi. Le tikizele lishishemi …

[9] Forgotten Languages: FL Bibliographica 030811
Le Zyrelame meshileshi fizilari wideshemi zyrysemi lishishemi bekysami ma le mekikaka fe Tedekela (Shikadesha Zedesheri ani Kalilele), Shilekili Kelyraka …

[10] Forgotten Languages: Future Languages
Nikishashi, nedilesha sishelani ne gwidasari lashekashi lilideki wekasele lishishemi shilasele si zyradeki gwikadashi sidedami le kasheleki tysyreri nilishela …

[11] Forgotten Languages: Anatomy of Hegemony
Wekalani dashasili zyrishene talakeme lishishemi (tysikala) wasashela fikikani … Wekalani dashasili gwelidesha lilideki lishishemi nikizani ani wishysami ma …

[12] Forgotten Languages: Those Stupid Indo-Europeans - On Kurghans …
Waladeki syraseshi leshasheme, ma 1771, zakashili Tilizami fe le Fakidami Lishishemi kwo le dalisheki Neshizale walideshi la le lishishemi fe le Fakidami …

Template Design by SkinCorner