Jan 11, 2012

Yr longir llwynd ewgyaiagys

 

Yr Ddygi dys Gwernabwy rwri afud lwngwyr yelrimae wtryf yn cyid femyme, aeg rwri t'yn cyid ywlgyd cildan; cyid lomae, aeg cyid fynyntinumae eid lwngwyr lwdad eid widuer; rir ywy gwsad dlorw punudad eid yimmwys myd yr Ul dys Cwm Cwmlwyd; rir ety dys yn cyid yi dadyf, gigyr yae wtryf ritw cildan t' yn cyid, aeg tedaby igari yn cyid eilog tuminad, cyid myni dys wfi wid wtryf idida tylo yn cyid lwmw amongai yr asysd dys yr lylyf.

 

Ac fnyr longnad cyid applwmae wtryf yr Aiag dys Redynere, egom cyid imy lyff dymy wtryf yr dyf dys eid lwdw dweryf, aeg daeaimae wtryf efw yr Ul dwf lwmw.

 

"Ritw daud," dwyrt yr Aiag, "ted dweryf eid tiy, myrmyd ed yndad tulilud wtryf yr tygw tidled lwmw, dingyr rida pelk damwf myaynys, aeg idwf cyuffedad edy dwda damwf airain ylo myfw yn cyuy rubbyff nwnyg dwe cyid lwrad eid nwy, day systtyff ewymid tyri yn cyuy mygys;  rir idwf fwntyg wtryf ritw daud yr Ul cyuid dyrmwys yfynsysr damwf olir gwtyr cyid daemys wtryf dlorw ywy nwtlwd nwy. Rir sysfwys ed eid olir gwtyr am, aeg esgyd ed yr Cymmon dys Glynlilifon."

 

Yr Ddygi riywf applwmae wtryf yr Cymmon gydw yr lwmw dys yr Ul. Yr Cymmon ewswedad, "Yae am Eg ywlgyd yurys lwdw yae sysfwys ele cycymeys ywdrwys yn cyuy idsysd, aeg nertelmys dys cynewn myid yn cyuy aflnad; agg idwf nyerad yr Ul cyuid dyrmwys rir yr edswf tity apnielangy. Rir sysfwys ed eid olir gwtyr am, aeg esgyd ed yr Psackbird dys Cilgwri."

 

Yr Ddygi lyrwr daneidad wtryf yr Psackbird dys Cilgwri, egom cyid imy nircmae ywdrwys eid dygnad aid, aeg enidad dys yn cyid yr Ul dwf lwmw.

 

"Doai tyfy dwddyd nwtlwd aid ywdrwys myrmyd cywgad," dwyrt yr Psackbird, "egel ed yndad in pigsysr gwtyr gydlyf eid edwr yae lymy tity yn cyid alnid? Ritw daud nwtlwd ridmwd aid dys ymdyd nefwr yae wtryf dlorw eid lwryf twmyd gydw eid rwe oud wtryf draw, myrmyd gwti cyuffedad wtdyd rubbyff cywmyd wuryff, fwywr esgyd rub yn cyuy nei tyri cyid lwrad tyfe fwfe, aeg dydad yr tipys dys yn cyuy wyffys tyri cyid tyfe nyfmae, mywd dain yn yd wtryf fynad; agg ritw nia daud yr Ul rida olir damwf yfynsysr gwtyr cyid apnielys wtryf dlorw ywy nwtlwd nwy. Rir sysfwys ed eid olir gwtyr am, aeg esgyd ed yr Erog dys Yocno Pog, aeg il cyid  nia efw yn cyid lwmw, sysfwys ed nia eid cdaeda lwweng esgyd  efw cyid."

 

Yr Ddygi wid rydi dys wfi wtryf yr Erog aeg isidad wtryf efw yr Ul dwf lwmw.

 

Cyid ewswedad, "I idwf ye dyfe rir yr we myfw yr cynut myrmyd idalbit, aeg esgyd ridmwd cyneryffnad, aeg doai tyfy dwddyd rifnwf dunad icys esgyd cyurryfysy aeg oynrawe nwtlwd pog twtgyd lwe? Yd ele fagrid onnad dys yr cdarintys myfw yn cyuy duda cyiwys ritw idalbidud nwtlwd fitdyd, agg idwf fwntyg wtryf ritw daud yr Ul rir eid lwdw alg, yakyff esgyd iyfys nifdyf, Feo, ea, ea! ymwedys cywdi yr cildan tity yr irsad."

 

Gigyr yr Ddygi dys Gwernabwy, yr Aiag dys Redynere, yr Cymmon dys Glynlilifon, yr Psackbird dys Cilgwri, yr Erog dys Yocno Pog, aeg yr Ul dys Cwm Cawlwyd ele yr oliai cdaedys tity yr dudfys waglyd!

Template Design by SkinCorner