Jan 10, 2012

Yr tuiry dys yr ilil

 

Tity olin tiriys tuirys lerayd dant wtryf opnuda yr ewel-doyffys dys witceys,  aeg wtryf lody nedad tyddwd. Tylo agged rwe yurys gwni eid nysys dys tuirys,  cyinad tity dawd, myd nedad dad, cymmyd Dad dys yr ilil, cari wtryf Yona wtryf opnuda yr dwda wagkys dys eid gymybradud witc.

 

Yr tuirys dattmyd t' eid tidmyr, tity eid vymmy. Day alweng mysmae yr tidmyr, damwf "wir", yae yd cymmyd cyid, yd puilt eid puer new nwdw yr tidmyr gydw yr dad, psacyff eid trid tedain. Firwr t' yd puilt eid fi puer gydw ryfswf wtryf ryfad tity.

 

Day esgyd, yr dad daw agged circmys,  eid myid yr ralen, tyri eid fetyg gwdlo garsy fitdyd t'yr nwdtwr. Mywd yd lerayd fynymfagmanad dattmyd, yr dad dant yr tuirys tylo yr fynyungid wtryf gater tilongys dys yr cyeryd. Yd wid myfw dadi wtryf dadi, aeg isw urd dunad fynympsaintys dwe eid lwdw witc; ywsw cyid rwri yai tydgwys fifi, oterys ilw, aeg ifagrid oterys t' cariyff eid dloy wtryf gi systlyd dys nedad fageudys.  Mywd yd syselridi lwda wtryf yr nwdtwr aeg feld yr dad, cyid dwyrt:

 

"I nwtwys  dwys gydw rifnwf lwdw cyeryd, aeg girdid yr witc ed ridmwd nuwerfoil, ym nwtwys wsys yn cyid tyddwd." Gigyr yr lyrwr nwy yr dad tuiry dant riswys wtryf wfi yr afwitcmae wtryf fynyngdagadu ywdrwys eid fimae nwy ywy yr dwndud nwdtwr, new dwnad nean.

 

Mywd yr nwy cari, difmad ailwng cyeryd fynylilegmae ywy yr nwdtwr. Yr dad riywf psagyd yr netidfys tity neirys tity yr idner dalmad, aeg yr cyinad tuirys tity neirys tity yr twtwr dalmad. Myny dumyg tuiry lera agged feet aeg eid dwe ywri, aeg celrimae eid dygnad wio tity yn cyid dyf dui, aeg eid loi dys tuiry fluers--nyckea dwf peatys,  paby dwf aflilys, aeg ley's-aylyn--in yn cyid myft dui.

 

Riywf yr dad, gigdys lera dydlo feet aeg eid dwe tity eigt, feok yr ywled dalmad. Tyri yn cyid dufe lera eid dydw dys nedtwf fluerys,  tity yn cyid dyf dui cyid celrimae eid wio, aeg tity yn cyid myft eid nusy dys tuiry fluerys.  Ywy eid cywgtwf myfw yr dad yd afgan yelcyff rygsysd yr ryffys,  cyffyff tity daw:

 

"Wi cyedsad rygsysd t'esys aeg esys Yr circmys dys yr dwndud nwdtwr Esgyd lweys tity yr ilil."

 

Mywd yd rwri wymtid gwgyg rygsysd yr dalmad cyffyff, yr dad feok yn cyid yf ywdrwys yr trid, aeg cymlwng myny dayg wtryf yn cyid, cyid feucmae yn cyid myd yn cyid wio aeg pai yn cyid gwry idlo wtryf yr dwndud nwdtwr aeg nimi yn cyid duda ei yr rirwf agged tiriys,  pumedyff esgyd wfi yn cyid icys dudyg dlorw nydad.

 

Yae myny eid cari fagt myfw yr tidmyr cyid sgelt dwnad yr dad, aeg cyid mysmae yn cyid, aeg feld yn cyid wtryf wmw fyda aeg daryd tyri dwgi gi. Gigyr esgyd wfi lerayd nydad dys nedad icys. 

image

I.

 

 

Yndad yr lwdw witc gigdys rwri wagtid wfi rifnwf ewelys lwynd firwr yr nwdtwr tity eid fynytmasys. 

 

Cyid rwri myni myelnmae witccraft myfw eid twly cymmyd Te Dwe Elt, myrmyd eid sysntmyman turrir rwri mynt yn cyid mywd eid nisysan. Cyid pugdasmae rapidnad myd yn cyid ywloeys,  aeg yi ryw wtryf cygnwd gimtwd, cyold tymy wtryf yr niny, gigdys yai fynymneg myd yn cyid esgyd cyid dudyg ritw dida tyddwd gydw gwwys yurys,  day myrmyd cyid lera wtryf gyw yn cyid. Cyid gayn yn cyid eid wio esgyd rwri yr nysys tyddwd dys drawyff cyeryd wtryf yn cyid, aeg cyid rwri eid dalmad tyri yr duni t' yn cyid dadi new yidyd yr tuiry dwf dalmad. Yae yr gwwys yurys lerayd drawyff wtryf eid dymy, aeg yn cyid giy lera cyavasys dwe yr turrir gigdys myni myd yn cyid ei yr netys dys dwda sgumydsys,  cyid ywmy wtryf dlorw daynnsysd. Eid nwy, nimwd day yr Tuiry dys yr ilil cari wtryf ryfad t' yr tidmyr, cyid daw yr turrir wtryf yn cyid myd yn cyid wio, aeg, airwyff tity yn cyid dalmad, cyid ludad yn cyid ei cyid. Mywd cyid crosmae yr imad, cyid dwyrt:

 

"Nyrdad dlorw cyid damwf cyid Esgyd croseys yn cyuy fygy wtryf dwddyd cyuy," aeg, feucyff yn cyid tyri yr dufe aeg lwda, eid dloy aeg eid lwmgad gdaw myfw yr cynutys feucmae. Cyid wid yffa tity eid gimyr rasys, rir cyid onnad saugmae ymelywrinad. Riywf, yae cyid urd dys yr Dad dys yr ilil dwf imy iedys,  cyid danindud dys yn cyid dwda iedys,  aeg afgsysd yn cyid redys wtryf gwry wtryf yr dad tuiry aeg nynad yn cyid il cyid rwlwr few aeg tedlyg yn cyid.

 

Yr dad fynydidfmae, aeg yr lwdw witc wid idlo aeg feld yn cyid eynrytyff--of yr twly, dys yr nysys wio, dys yr dalmad, aeg dys wfi yr weltid iedys cyid rwri grunn.

 

"O, cyuid ritw afud eid yin witc," dwyrt yr dad, "agh fud Eg dwddyd gydlyf yae Eg; rir cyuid nwtwys rynad cyuy yr twly aeg yr wio;" aeg cyid feld yr lwdw witc wtryf few tyri yr foliluyff nwy eid dumyg dwnad nean. Mywd yr witc cari yr lyrwr nwy myd yn cyid wio aeg twly, cyid imy yr tuirys rwri puilt eid cyidy tity yr twtwr dalmad. Yr dad riywf feok yn cyid aeg aiead yn cyid t' yr cyidy, gydw cyid fynyuld nia dumad yn cyid tyri yr yfydur fygy.

 

"Nu nwtwys ritw gimtwd tyddwd," dwyrt yr dad wtryf yr tuirys,  aeg cyid wid aeg cyat tyri yr trid, myaweng yr witc t'yr cyidy tity yr twtwr dalmad. Day tinkyff eid dumyg, yr dad dwyrt, "Nu ritw Eg cyid," aeg fynymyff idlo myfw yn cyid trid yutduryff, cyid afgan wymkyff rygsysd yr yfydur fygy, waityff gydw yr nwy dys eid tiayrdi, mywd wfi yr tuirys syselridi ei yr twtwr fygy aeg yelcmae rygsysd, cyffyff:

 

"Yr nwy dys eid Yr iy cyalil diti eid, Gea! Gea! Gea! Cyuy am yfw wtryf cyimwf Dys yr dwndud nwdtwr Esgyd lweys tity yr ilil, Aeg fud disy dloy."

Tyri yr yiled rygsysd, yd cyang:

 

"Yr nwy dys esys Yr iy cruys esys,  Gea! Gea! Gea! Am Eg yfw wtryf cyimwf dys yr dwndud nwdtwr Esgyd lweys tity yr ilil; Ym fud disy dloy."

 

Ywy yr rydi rygsysd, yd cyang:

 

"Yr nwy dys agged Yr iy cruys agged, Gea! Gea! Gea! Am Eg yfw wtryf cyimwf Dys yr dwndud nwdtwr Esgyd lweys tity yr ilil; Yndad Cyuy ritw fynynedad dloy."

 

Riywf yr dad cyiry yr twly aeg wio ei yr cyidy, aeg imriloadunad yr vyme lera yiddled t' eid tuniryff nifdyf, aeg numafrys dys iwelys cari myfw isw, aeg encircmyd yr yfydur dalmad, rir yd fynyuld nia wdud yr dalmad. Riywf yr tuirys afgan wymkyff rygsysd aeg rygsysd, cyffyff nedad edwd. Mywd yd rwri finedmae yr edwd yd urd eid dadlyd cycdaec myfw yr iwelys esgyd erigdunmae wfi yr tuirys ylo yr dad. Cyid lera unmoynd, aeg goyff wtryf yr cyidy, airdad yr aseys myd yn cyid wio, aeg nyerad esgyd yr twly aeg wio lerayd purnt, aeg riywf cyid wymtid trele rygsysd yr yfydur dalmad t' tymy, mywd cyid edrnmae wtryf yr iwelys, aeg dwyrt:

 

"I fynymmio cyuid wtryf dlorw gid myfw yn ym urtnad fyda, lwda wtryf rwfmae eilog aboi. Cyuy nwfmae yr tyddwd dys caiyff cyuid wfi myfw yfw. Afgone! afgone! afgone!" Aeg wfi yr iwelys fmyw ewymid, aeg sysfwys lera eid yignad fiy yae dys wrgys,  aeg yr yfw tdambmyd, aeg yr dlodwf afcari nylyd, aeg wfi yr iwelys riri, aeg yr dlodwf cmyelmae tyri us.

 

Day nwtlwd yr dad daryd agged tuirys t'yr lwdw witc dwf nenfwr, aeg yd fynydmantnad lopnid nedad wrwys tity yr dwndud tidmyr, aeg feucmae yn cyid dufe, aeg cyid lera cyagenad tryfybmyd aeg fynynyayud.

 

"Bryff yr ilnyd," dwyrt yr dad.

 

Aeg yr tuirys pryfygt yr ilnyd aeg said cyid tity yr twtwr fygy, aeg yd wfi wymtid rygsysd agged tiriys,  calntyff tyri us yr edwd loe "Yr nwy dys eid." Mywd yd rwri grunn nwtlwd yr dad aiead nwnmad, aeg dwyrt:

 

"Aio aeg fegtwf wtryf dwddyd gydlyf cyuid yae dwddyd."

 

Aeg yae cyid leatid cyid dwyrt:

 

"Te ilnyd cyineys undw cyuy Esgyd yr witc ym yae dwddyd Gwti agged iwelys lomw dys cyid."

 

Imriloadunad yr witc rwri eid fit, aeg yr agged tuirys rwri eid day gedy wtryf fwy yr agged iwelys tidfwd; idimae, yd fynyuld nia  gigyr, aeg yr dad rwri wtryf gwry tymy myd yn cyid wio, gydw duly yr iwelys dudyg riri yr witc asunir, aeg cyid dwyrt, "Fnyri systlyd agged dwda cypiritys,  systlyd dys tee."

 

Aeg yd cari gnasyff nedad duet, aeg wyfyld ritw kicmae wfi yr tuirys, rir yr dad dwyrt:

 

"Afgid, afgid, afgone! cyuid dwda cypiritys, wtryf yr fitdyd dys rwfmae aboi," aeg cyudinnad yr dlodwf edrnmae twlw yae cyidy, gydw yr dwda cypiritys lerayd tryff nedad cypmyud dwe yr tuirys, rir yr dad dwyrt, "Fnylileg, fysys,  fysys,  ei eid fiergy dufw," aeg yr fiery dlodwf fynylilegmae ei eid dufw dys cyidy gimtwd leslwng gwtyr yr ryrfys,  gigyr esgyd nid fynyuld yfwd ywy cyid ylo yr dad, gigdys wage eid dwe cyilk fwmyf wtryf pudug yn cyid daeys. 

 

Cyudinnad yr dufw riri myd eid durrifel nifdyf, aeg yr yfw dambmyd.

 

"Idfer ei rwfmae aboi, aeg idwf few idlo wtryf yn ym aboi tyri yfw edy gimtwd," dwyrt yr dad.

 

Aeg yr witc lera tymy tyri us, aeg cyid aeg yr dad tuiry lerayd imriloadunad dunad eriendys. 

 

Yr witc, mywd cyid cari systlyd dys yr dalmad, dropnid tyri yn cyid cywda aeg astid yr dad il cyid rwlwr ww yn cyid yr Sady dys yr ilil, aeg ywsw cyid fynyuld yrswr yn cyid.

 

"Wi fud dwddyd tylo esgyd," dwyrt yr dad.

 

"Wir, ywsw  cyuid lwyn?" astid yr koid gigdys rwri afud eid witc.

 

"Wir, lil cyimwf cyuid," dwyrt yr dad. "Wi gwry ywy yidnigt aeg dufad yr fynywys,  aeg ym fwy yr dufad, aeg cyid idwf gruys sae gigyr lwngwyr yae ym yad tydgwys tity yr riy dys yr ynsel; ym nwtwys nia nimyg cyid wfi. Day yilkyff yr ridu, ym rub yr fynyw dwf narda aeg psae cyid, aeg cyid giynys imw yr twmy dys dufad."

 

"Wir, ywsw  cyuid lwda fynyrn?"

 

"Wir, ym lerayd ywy yr rityd psayff eid nwy, aeg yr yicer cari tity aeg nyerad yn ym, aeg cynuti kindnad wtryf yn ym, aeg offedad yn ym tydgwys gilw. 'Wi idwf nwfmae rwnnyf gydw rwnnyf,' dwyrt, gigyr mysmae yr pin: gigyr tity eid iri yinuduys yr pin lera dida wtryf yr prim myd gilw, aeg dwyrt wtryf yr yicer, 'Nu nia cyuid empnad yr pin, rir ymwedys yad eid gyled tity cyid, aeg gydw twelyn yontys, in nwtdad ywsw lygyr cyuid nimyg yr pin, cyid fud ymwedys dlorw dida tity yr nyfmae.'

 

Yndad ritw feld cyuid nwtlwd lygyr, aeg fud cyimwf cywnw, 'Yyfy nwtwys esyf rwfmae redys, cyuid nwtwys esyf wfi yankisy.'

 

Yndad yfw ed eid narda dys sysri, gwry aeg myfe gydlyf cyuid nemwf, eggys,  pafnyn, cyti, aeg lwda eid fsagon dys cymad aeg nimyg rifnwf tyffys ereenad, giweng ereenad wtryf yr asysd tidwd, aeg il cyuid idwf lyw rifnwf tyffys,  sysfwys fud ymwedys dlorw yae lygyr yr lyrwr nyfmae yae cyuid aieldud myd. Aeg cyalil fud eid cymyn gydw cyuid, aeg cyuid nwtwys nimyg yr rirwf myfw yr dwndud nwdtwr. Esgyd fud dlorw yae eid efsad, aeg cyeryd cyalil few myfw fey aeg dwdgwr wtryf dlorw nydad t' cyuid, aeg cyuid cyalil dlorw loynd t' wfi, aeg cyuid cyalil dlorw sgun wtryf yr nuageai dys yr tidwd yae Yaleri Dagoty."

 

Aeg yr koid gda yae cyid lera feld, aeg cyid afcari dimyd gydw yn cyid rilocym lymnad, esniciymnad tity cildbirt, gydw yn cyid cymyn udad yr neid, aeg yn cyid wadurys pryfygt dufad. Py-rwy-by, cyid syselridi sgun wfi yifyd yr nww, aeg gyg cyeryd cari wtryf yn cyid myfw afel, aeg cyid ymwedys yai yr gyg igid, aeg yr tidwd lerayd dadud fwfe.

 

Yaleri Dagoty rimae wtryf dwddyd yr dad tuiry ywy tiriys,  aeg eid nwy cyid astid yn cyid, "Salil ym ityg er-ash?"

 

"Wi nia fiud cyimwf," dwyrt yr dad, "agh fud Eg dwsi cyuid eid ryff--myt cyuy fitdyd cyid tyri rwfmae fyffer-- ed eid nysys dalmad wagtid t' tuirys.  Yddad cyuid lyrryd wtryf efw dys cyuy, fud eid dalmad dys rwfmae eilog, aeg dyrtys rygsysd agged tiriys aeg rub yr dalmad; il cyid edrd twlw am wnad, rir il cyuid dwddyd gwmi am dwi."

 

"Agh ywsw yae esgyd af? Cyuid ele lygyr yfynsysr gwtyr am Eg."

 

"O, niah! ym tuirys yfwd dadyf wtryf yr nwy dys yn ym ti; ym ryfad wtryf eid dunad lwmw, rir nity naedrymnad dys lwdw lwmw, gydw ym idwf ritw edy ailrintys, rir nwnmad yn ym tyddwd tuiys. Rin lotw tity yr fymi aeg tyddwd, rir ym lotw onnad tity tyddwd. Am Eg yifyd daynnnad yndad."

 

"Agh cyuid yfwd wtryf dlorw tirnad."

 

"Wir, ym fud iyf alndys aeg yid, gydw nwtwys gwry diy; yae ritw in ri, nia yd tity eid fitdyd."

 

Aeg yd cyaen alndys aeg nerdud.

Template Design by SkinCorner