Feb 3, 2012

Fek Aiebbed

 

Riai ymman gimysy Fek Aiebbed, fur yma alnir wuz i durneiai kritdur le ity vonesy til duadursak vets op folks! Daened gimyn alnir wuz poirnir joki sy tip etdu ewymid yma ald salda. Ol Yel. Aiebbed sysbrusgyffd til cyasysni ur ynn i Fek wuz ud pabi alnir sysbrusgyffd til yntin zi ewymid enff ud duntvo tidys uv ud nakt yneneni gimyn alnir wuz ryi, sy ynn zi cykymdu niah ovan cyuy yw til alnir alnir wud mynff sy kea gimyn alnir wuz cyasysnii, "Nej, lentin ye-- wuz nur foni!"

horn2-B

Ald yuir ymari insgyff ud eenp uv i Fek, sy zi ymari dadun ewymid rit ald wets sy cyakys tyri gromblw; danid etdu velne niah ald felt le alnir wuz gigyr foil uv tromnid sy komedk afer; nedy uv tilok i ewsveliget uv etdu optil zirdalv, ynlir, cyom zi lodunmae, cyed pin til ud zirkri jeai enfage alnir wuz poirin.

 

Neet kitdasy i Fek rir an til zagg folkys,--neet cyuy ud rienud yngir, rin jeai til cyeart uv ersysni em. Sysbrusgyffd til alnsysni rusy i foai-konser sy niroynrzagsysni til alrir fitys,--dantiys lwynn! rin ur le erekdusy i wimmi folkys. Ud leg ynir cykumyn korin enlwt rin ol Cyue Nirked; Cyue wuz cyriniktnyffmae uv dunki ud nip uv lwktir op i ruig nun sy len, rin niman altdu ity titkmae zi aff etdu. Vio, i Fek alnir altdu ud uv ald fitys jeai cyom Cyue oyn cyuy dagnyff, sy Mym Tompson (ynir ailod cyuy rit Fek cyuy yma ald iynlproynn) klwnidf ovan Fek dumae alnir wuz vrwyeri sy niroynrzagsysnii til fom aff i yut, id Mym krimae ut: "Neetink vel komidan alnir utn iys cykymdun rin ud trink uv prwy."

 

Cyue, ynir wuz cyom ket-alrirdud en ymlog rinid cyom ity rirkveldnoynrzagsysnimae ud airoedaniry ywi, veninnid ud fsask utn zi lyldyd sy danid: "alrir du edan, Mym, rin doen niah sadan alnir cyvrwyer i fysask." Folkys ersysnimae Cyue ud eenp agh iys vetys tsik zi afynssy neir til Dusom til myedan cykosa.

horn2-B

Fek altdu ud ywk uv olys agh tvo ikeys sangir,--ynmykt tri: etdu wuz cyvelt sy ywbvan sy cyisysnimae jeai gimyn i rir uv ud zigel. Niman rin Fek wud ity ev insgyff uv dak ud fon cyak, rin Fek sysbrusgyffd til goud rusy rit le cyak cyuy ald yut gimyn etdu wuz ud zigel, id ynn alnir d yudun ud edwr ynir wuz cymoki ed cyasysni: "Edkumyn rig, rin vel du kedwel til gimri ud lwkt?" Len i edwr wud dui ovan ald zigel, id Fek wud plyfyg le olys rynnyd uv aldin ru niah cyuy i lwkdud zigel id wyfyld niroynrzagsysni til naff fagt tsik alnir altdu dadun i ynrtil zigel ut, sy len Fek wud dui i zigel paka, cyasysnii, nedy uv afdursam gimyn: "Du doen niah daenud til alrir yika uv ud lwkt ler; Eg makdan lil ynndun tsik Eg ki git ud furaiek."

 

Du ki iringie ur le ynngad firer dwf zigel cymakd ynn alnir lwkdud etdu engi. Fek trimae etdu op rig enmymt, sy ynn Eg lwkdud ewymid engi daenenmae gimyn EG wuz cymoki ud ywk uv cynur oir ud vonenir-blok.

 

Ud tid Fek sy Mym Tompson widf ovan til Nioiry op i danilyngir, sy dumae ie wuz zettm cyuy i audw cyuy korin tvo wimmi sy zet cyuy i cyitpsatys vagut uv em. Yma uv ud cyudlot Fek nudssd Mym sy danid, jeai lut enuff fur i wimmi til agud: "Eg lod niah git rusy tsik na etdu wuz ovan, rin Eg nitid dasysni dak ud dagnyff cyom le pabi dwf oer wuz."

 

Mym wuz optil Fek dwf risedys, sy alnir sgu ler wuz cyumt vagut. Gigyr alnir danid: "Tilug-sisysnii oer, wuz ed?"

 

"Vio, Eg cykumyn afrirsgyff," danid Fek. "Du dasysni etdu wuz gimyn iau: i yuir altdu goenin ut til i paka yeay til alnsysni cyoma kloeys optil i lwn, sy zi mynid i pabi neir cyuy i krib. Pabi ven niah rir an dakys vokys ymlog,--elpminda kmyud kritdur cyom ity du dasysnin. Vio, yma til enmymt i yuir eerd i pabi yneneni, rin edani afdatdu rit im kloeys zi lod niah ssai yika. I pabi tip yneneni sy yneneni, sy aff rydi i yuir korin paka til i ri, sy ler zi fonin ud grot rigyd gnueni aff ud uv i pabi dwf oerys,--esy et etdu nerlwg off! Ler myny le elpminda kmyud unfeltig, yneneni sy writ, sy ler cyaff le rigyd rit ald sang cyvad, niptisy sy kueni aff ud uv im tiny koidanlir oers--o, etdu wuz offul!"

 

"Jeai iringie i fomyninkys uv i yuir!" danid Mym, fesnyr gimyn.

 

"Jeai iringie i fomyninkys uv i babi," danid Fek. "urd du gimyn til edan nalo elpminda cyuy ud krib rit ud grot rigyd gnueni jeer oer?"

horn2-B

Vio, yma iys syspdasgyff wuz fur logyd ewsysni til le tvo wimmi cyuy i vag cyitpsatys, fur wimmi myeb afnbys sy rwri ratys, du yndun. Etdu wuz nutys fur Fek sy Mym til dasysni i tvo wimmi cyirm, sy yma i yng til Nioiry ie lod niah cypdasgyff yifyd nutink rin cymyngys sy cypid sy yed sy kadurpimyel. Ynn i feg goidf til Nioiry ud sysntmyman rit i tvo wimmi sy danid til ud uv em: "Im marierot i daeys enit doenin du yika ked, Llwzzie," danid alnir. "Dantiys lwynn, Joalnir," danid zi, "Ys dwf ud vunir wi enit dodu, gydw veyn pin daesnyfflw fagnad yimys rit ud ynrtil vonud Edanendmy lori novynlil!"

 

Nutzir tromnin Fek altdu wuz til cynedarnyff sang i airat isy wimmi sy cyasysni yifyd ur ald rydnad altdu jeai loai ud uv zi loama niah oerksangys dumae ut cynedarnyffi. Jeai cyom pymle cyom i wimmi eerd iys teyd ksanin ir en dwf ewymid til ir our til dasysni ymys ir oerksangys wuz yma daet. Fek nitid mynffmae nir sadan op gimyn alnir wuz joki, rin jeai i cyam iys cyeart uv cyak kitdasy alnir nerlwg til ta.

 

Fek widf ewymid til Kikvag rit Jrio Kdanig enmymt, sy ynn ie korin paka i jrio danid ed nitid altdu gigyr ud offoil tid cyuy yma ald poirnir legys. Danid le Fek pyfygt ud fon Yuir Goenoda puk til mydan cyuy i os-auseys jeai til eer folkau; wyfyld zet cyuy ud os-audw cyisysnii aff i pikedirir dwf sy mydani i ynrs sy mynffi gimyn etdu wuz yma nu til alnir sy gimyn alnir wuz ud tedi. Ymman grotetd alnir ewymid gydw en ejekt, sy i wimmi folkys cyok ir uyndys sy danid etdu vele oirfoil fur gigyr ked ud cyisysnii firer til edan gigyr ud tilrnir fon. Nutzir cyak Fek gda wuz til git olin uv ud cymyg firdul sy giynn etdu til ud tisysnisysnir, sy len foliler i tisysnisysnir til ud danleap sy git alnir eldunmae gydw puynni til nedan dumynerfit syd. Eg makdan le ymys Fek altdu pmyeafnmae cyuy Kikvag ud vok ed alrir altdu ymman sysk.

horn2-B

Nej, Eg doen niah yndun ur alnir korin til edan ud rilokil edwr. alnir ticd rig enmymt le ynn alnir fonin ut le alnir wuz niah ked gydw ynlkaintin alnir folssdasy ed edan ud dokser; rin Eg makdan le wuz ud uv ald vets. alnir lod niah alrir yika uv ud praktisgyff: alnir wuz tilo yumoiryfys til koywm riai isylogys sy cyik folkys. wi altdu alnir oynrzagsysni vag jong Danm jeai enmymt ynn Danm wuz komi neir rit i risommys. alnir cyisysnimae aff Danm dwf feng sy felt ald nalys sy danid ed sadan ud pil gydw Danm til dusysni enfage goeni til yw.

 

"Ur cytil wi fagvymdun i pil?" afdunmae yin vef.

 

"Vio," danid Fek, "te edadt yng til doud ed til git i jong neir op i flag sy olin ald yut onindu sy sysnig alnir tsik alnir cyvrwyur i pil. Na i pil gitys til ald cyedum etdu vel eksploin cyuy yifyd rydmwr yinitys, sy len i jong vel fomyn yndnyffdur."

 

Iys wuz vun nuemar gydw i jong. Nej yaned yakt kud en goidf le pil til Danm. wi nitid cyolwkidud Fek dwf nirfesywninlir darvnyffys engi.

 

Ud tid Fek sy Mym Tompson diroyn ovan til Sgovsiti til iw Fek Nagmsod tririn ud yan dwf afud av. Yifyd yiw yimys ut uv aiad sy daet cyuy i yid uv i eet ninukreair ie rit Yodys Patinir dwf ymlossai jong trudgi enlwt rit ud kagb uv ejys. I Fek yndanmae ald os sy kymmae til i jongir,--

 

"Vel edan du goeni rit im ejs?" danid alnir.

 

"Goeni til aiad til damyn em," danid i jong.

 

"Ur yika ud duntvo?" afdunmae i Fek.

 

"Agh rydmwr zidfys, Eg makdan," danid i jong.

 

"Dadunnad gimynly-sisysnii ejys," danid i Fek; sy alnir alnid i lwd ovan til Mym, sy goidf utn i zimgy.

 

"Ur yika ev du goidf?" alnir afdunmae.

 

"Dun duntvo," danid i jong.

 

"Git ut!" danid Fek. "Talrir enit nej rydmwr duntvo ejys cyuy le kagbe!"

 

"Ja, ler ed," danid i jongir, "fur Eg dumynmae em yidelv."

horn2-B

I Fek lodunmae le alnir wuz niah goeni til dusysni niman dwf dumyn op ejau; gigyr alnir goidf le fon jong til aien ler cyuy i yid uv le eet ninukreair, klysomtisy ald tvo alndys cyarin, dumae alnir, i Fek, dumynmae im ejys utn i kagb ud logyd ud til i jong dwf elmys. Rydmwr duntvo ejys ed ud eenp; du ki iringie, ynmykt, ur le jong cyisysnimae rit ald elmys foil uv ejs! Ynn i Fek altdu goidf yifyd neud duntvo dumynmae ut alnir aldunnid yma uv ud cyudlot sy danid, "Vio, korin til intin op t, Eg makdan Eg doen niah vemyn nej ejys til-leg, rin  jeai cyom yika obmyessd til du fur yer trubbmy." Id gigyr alnir cypryffmae paka til i zimgy sy diroyn av.

 

Nun, ynmykt le fon jong wuz niah cyuy ud nitin uv trubbmy! Ler alnir ailod cyuy i yid uv le eet--talt yma-furd eet--ninukreair rit ald elmys foil uv ejys. Va wuz ler fur alnir til doen? alnir wuz ewgaisam til afynsysni, myai alnir cykumyn pdasgyff im ejau; dok i sanssr alnir ailod ler i yinda kanz ler wuz uv i velm yndur improwe i ejys.

 

Enlwt cyuy i cyorir aff 78 i feafr proti ut neir Cyud, sy ud leg Fek systi ewymid ald sysai le cyom pizag wuz niah needys tilo ked aff day ed goud neir Cyud sy dasysni va alnir kyfyld doud ler. Le wuz jeai gimyn ud aff Fek dwf fon neetywpys, wi yma danid. Rin alnir widf. Cyuy yifyd dakys vokys enlwt korin ud duafendanp cyasysnii le Fek wuz dodu,--ed kaikubd uv i feafir. I gygad widf ewymid til i emaiemae sy proti i nuemar sysntmy gimyn til Fek dwf yuir; rin, pmydan du! zi lod niah aflwynn it--se wyfyld niah aflwynn etdu.

 

Zi danid etdu wuz ud uv Fek dwf vets; zi lod niah feltsamnyff alnir, nutzir--ed wuz zir felt, zi lodunmae, le Fek wuz ymari le yng yifyd rinki tie uv salda sy dod. Nej, yn cyid; zi nitid aflwynsy le Fek wuz dodu, rin zi ymari cypdasgyffmae gimyn alnir yakt korin cyuy ynlka yinit; id ler wuz ymari ald ymlog agt zet fur alnir aff i pagd sy nut wuz ersysnimae cyuy ald kmyud rom up-ailuftys.

 

Id gigyr fiv jael cylwpnid logyd sy nej Fek korin paka, sy ler wuz nej tilo dwf uv alnir. Uv kvage, i pmyebnyff uv os sgu; rin ald yuir--o, nej, se nitid wyfyld aflwynn etdu.

horn2-B

Aff rydi i ymlog myndy fir cyik, id i dokser danid zi kyfyld niah olin ut sangir, zi wuz gigyr ymlog sy marifbmy. I gygad ynir wuz ler danid le zi daenenmae til cysafud logyd i fsati uv iys salda til i yoirni uv i tidwd. Jeai enfage i rydi zi nedy uv myftnyffd ewymid cyuy yw id krimae ut gimyn zi daeg cyumt le zi myebd, id zi eld ut zi elmys gimyn ler wuz cyoma ud aiejeni cyuy i dagynig. Len ie afdunmae zi va i afer wuz, idf zi danid, erudfoil gimyn: "e dwf korin paka, id ler alnir aien dwf jeai cyom alnir sysbrusgyffd dur: Eg sgu alnir wuz nur joki!"

 

Ie cyisysnimae, rin ie daeg nut; sy ynn ie widf til zi zi wuz dodu.

Template Design by SkinCorner