Feb 14, 2012

Gunlaug – Kap. IX

 
Aff i eayal risan synirnimynug id Danynn vag i Syndka Kong Suy le legys Kong Omynf i Synniud, ywfwd aff Kong Erik i Zigsam, id Sigril i Ywdw dadunmyd, dogdur aff Skokel Tilaii, dasyd ovan Synnsasy. Alnir vele ud yasgad kong id kedafrumd, id foil feni aff afrumdet. Synirinmynug tinri til Updanmyn yot i tid aff i Sak aff i Synnied suy erumyn tii; id ynn alnir goid til daynir i kong, alnir grudunmae alnir.

I kong tilok ald grutnyff kynyl, id afdunmae ynir alnir vele. Alnir danid alnir vele ud Nww edwr. Len i kong kymmae ut:  "Danynn," danid alnir,  "va edwr ed alnir suy Edsand?" Len ud aiilod ewymid logyd i loyr afnk, ud grot edwr id ud aienlkrigt, id aiepnid ewymid vag i kong, id Syninti: 

"Yn sid," danid alnir, "alnir ed aff ked ki, id aldelv i riai aienlkrigt aff rin." 

"Sadan alnir goud, len, id sidun tidwd tee," danid i kong. Len synirnimynug danid,  "Eg alrir ud edwd til zet fagt vag tee, kong, id Eg wyfyld feni alrir ermae dumae tyfy agentine talrtil." 

"Goud ye enet, id sidun ye neir," danid i kong, "gydw ler ed nej myedetir nun til sidun lwdanig til songys." Gigyr ie gda som alnir smyy im. Nun synirnimynug id Danynn fir ud dasgyffig sarin, id eek ticd eek aff ald daesnyffys. Danynn danid le alnir altdu goenin i sorir vag logyd Nww til Nagyng, id altdu korin gjudun til Synnsasy suy i fageil aff wendur. Ie pymle goid erendsam sarin. Rin ud leg, ynn i Sak vele ovan, ie velet pole vag i kong, synirnimynug id Danynn.

Len Syninti Synirinmynug,  "Nun, yn sid, Eg wyfyld le tyfy skumydt agud i edwd." 

"Le Eg yaynir doud nun," danid i kong. 

"Yin edwd tilo wel Eg zet fagt nun," danid Danynn. 

"Tyfy yaydt doud gigyr," danid i kong.

Len synirnimynug danid,  "Eg wel zet fagt yin enet ymys tyfy weldun alrir etdu gigyr, kong." 

"Neny," danid Danynn, "etdu edanoynt rig til edan enet, yn sid, gydw Eg yidelv tinri enet til tee."

"Veltil tinri vag tuduel fagt, gigyr le yin tudur vele i kmyud pot draynmae ind? Veltil, rin nivel?" danid synirnimynug. 

"Id suy gimynyneys skagidag etdu edan rit oss."

Danynn ewsvelmae,  "Sadan os edan sysdakserduyfys nog neet til yatin iys ud afer aff prwyig aff vagtys. Sadan i kong dasy alrir."

I kong danid, "Sadan synirnimynug zet fagt ald edwd enet, gydw alnir wel neet edan aff ermae tsik alnir ä ald wel."

Len synirnimynug zet fagt i edwd va alnir altdu systi til Kong Omynf, id ynn etdu vele aff ud gwdi i kong Syninti. "Danynn, " danid alnir,  "ur ed i edwd doenne?" 

"Daet kynyl," alnir ewsvelmae;  "etdu ed ud edwd foil aff grot vagtys id kmyud skonet; ud somava mapityd edwd, som ed Synirinmynug eynir lun." 

"Kynyl, Danynn, ty edwd, "danid i kong. Danynn sysnyn etdu fagt, id ynn etdu vele doenin i kong danid,  "ur ed iys edwd systi, Synirinmynug?" 

"Kynyl etdu ed, yn sid," alnir danid;  "iys ed ud skon edwd, som ed Danynn aldelv til edanolin, id ilwkadu aff dumynenenti. Rin velfag lodai tyfy yatin ud kagt edwd op i kong, Danynn? Lodai tyfy nirkanz iem alnir unveld aff enlwt oni?"

Danynn ewsvelmae,  "Sadan os neet dasgyff sanyr op iys; afur wel edan duynn ewymid nomymys, obynyl etdu edan satir." Id talraff ie imyd.

Pymle na Danynn edantinri ud edwr aff Kong Omynf, id afdunmae alnir sadan til goud fagt. Iys i kong grmidad alnir. Id ynn Danynn vele kymyr til goud, alnir Syninti til synirnimynug, id danid,  "Nun skagidag vag erendet edan enid, fagtalt tyfy yridun prutid sad rig alrir vag rirkveld rin; rin suy tid til korin Eg skagidag gjudun op tee nej yinda sadlen tyfy endai wel til gjudun op rig alrir."

Synirnimynug ewsvael: 

"Ty dronyffys grieyn rig nyfygt. Nivel enda we gimynlwg til korin vel Eg skagidag edan insgyffminda veld len tyfy."

Kong Omynf sysnyn til Danynn ked sysdankys aff ilwg, id talrina alnir wid fagt.
Template Design by SkinCorner