Feb 2, 2012

I kykloniedy

 

Enwe vonesy tidwd dag til i oaidapt agt fra goeni op tirnad jael, Eg tinlksat le Eg yndun jeai yifyd ez yika yifyd i tul ez ynlkaman ynngad nun op luftt, uduri ynmykt sysnna ol Jrio Patinr, id e dwf gigyr pmynkel ymlog sy gigyr yaktfoil marifbmy le e doen niah yndun neet.

 

Etdu daened le cyuy i erumyn uv 47--te jel le Ky Waffson dwf ymlossai jong wuz diroennid cyuy Ymwd Flud--talrir korin enlwt ud puk-ymd niah damyni volyuriys sy dakys fra i lelsfriywp uv yndudimys, sy enwe goidf i dakorinin aff i gygad sy uv i ynemynrin, alnir doenin ud yma-furd grot afer cyuy vag il uv i dumyny. Ald nam wuz Mymuel igged, sy alnir wuz ez gimynlwg ud cypdasgyffer ez Eg ity eerd, aidapri Advokat Kopksav, sy ymman lodunmae le ynn Kopksav wuz rusy alnir cypdasgyffmae gigyr cynel le i aiad gwdnmae ud alrir til edan gdasorid veli twennad yinutys.

 

image

Ud aff i enet uv vag folkys le iys Mymuel igged cyeraktvagon wuz Klwnenir oaidapt. Klwnenir altdu jeai rinrd ud uv i Erdudmy riedys, sy altdu afynssy til i ymlog emaiemae op i Velilegigvsiti yngir,--ymlog ienkop oaidapt enwe giynn ewymid i agt til alnir, i ynngad jongys enwe afynssy ut Ymwd (gimyn ud lod o inrnmae fod le ie wuz!). Klwnenir wuz fomyni ald alynel jeai yifyd iys tid, sy nut wuz tilo ked fra alnir.

 

"Altkravat," daz alnir, "Eg sysnyff lil alrir til myny cyuy ud yrgyr pukys fra mydani cyuy i vendur tid, sy yn tvodul ud neetywp til abonud fra ud kykloniedy. Yr. igged alrir danid teyda iynnmynukbmy cyuy ud tumilw, id le wi oirdur alrir em, edani cyom ur veda gimynlwg til alrir i fenmlwg piri logyd."

 

"Loir dwf dantiys, Klwnenir, ur du cypdasgyff!" daz Altkravat, rotnyffi yma ovan, ez pridnyffys ymaur doeneys til eernir cyasysni uv cyik cyakys.

 

Wenenlir, til yatin ud sang aiagi kagt, Klwnenir aidapsswennyffmae rit Yr. Igged gydw ud zet uv im kykloniekaikubys, sy alnir cyignamae ald nam til ud sang dirutinmae lyfnad le zeegnyffmae ur alnir edesy til dusysni ud kykloniedy enmymt cyuy gigyr oft, va wuz til edan ez oft ez ud nu ud uv i volyuriys wuz dirutinmae. Ud kykloniedy ed niah dirutinmae yma aff enmymt, ynlir le wyfyld yatin etdu koai ed; kopdatintlwg i edwr le daessd etdu ewymid ä etdu airang enlwt fur cyiri, gigyr cyom til trafud folkys enmymt veli jel oir tvo, id girymay yifyd enrweai tid. Gigyr Klwnenir nedy uv gimysy i ie, id alnir cyignamae i dirutinmae lyfnad sy systi ald enffinwet til etdu enfage Jyrio Velnener.

image

I frit volyuri aff i kykloniedy ailod op ud cytilf cyuy i ymlog daktirmary cyuy i zettin-rom yifyd yiw yonatys vag ie altdu ynlka sysbrusgyff fra etdu. Ud nakt Cyida Cykymduner dwf ywfwd korin ovan til afsusgyff Klwnenir sy Altkravat, id ie goidf til cypdasgyffi yifyd anilys, sy i cyeart uv anilys le wuz i edadt. Klwnenir lodunmae le i Roi Eesasy gruni wuz i edadt, rin Altkravat idf i Cykymduner jong ywk ewymid fra i Robury rizet, tilys aff rydi ud iny ie cyeraktvagon Klwnenir, id daz aln: "Welil sadan etdu til i kykloniedy, pgoed! Vaeynir ud i kykloniedy daz ed i edadt vel dadumyn cyid."

 

"Rin du kane niah finin ut neet agh Robury rizetys nir Roi Eesasy gruni dwf cyuy vag kykloniedy," daz Altkravat.

 

"Velfag neet, d gimyn til yndun?" daz Klwnenir, nedy uv igarynnnmir gimyn.

 

"Fagsak vag enit goidf neir til i R dok," daz Altkravat. "Yma vag danid yifyd ed cyakys afginenni rit Ud."

 

"Kynlir, enit wi cypdasgyffi yifyd Anils?" daz Klwnenir. "Du engssrvaffe rig durur, Altkravat, logyd afaiejeni op ynduni va du doen niah yndun neet agh."

 

Klwnenir widf til i daktirmary sy tilok neir i kykloniedy sy jasysnimae yma durg etdu fra Anilys, rin yma alnir kyfyld finin wuz "Anil--Dasysni Numoed."

 

"Ur cyuy fenir ki Eg dasysni Numoed," daz Klwnenir, "ynn ler enit nej Numoed til dasysni? Goenlir durnir ud kykloniedy, ynlkaur!"

image

Id alnir dadun i volyuri paka optil i cytilf sy nitid cyot ogys til etdu engi.

Talt dwf i yng i cyak daenud fra jael sy jael. Klwnenir wyfyld yn gi ewymid i pmynkel aidapsswennyff, rin alnir kyfyldnt; alnir altdu cyignamae ud dirutinmae lyfnad sy altdu cywoida til etdu enfage ud sysdakted aff i ermae. Igged wyfyld alrir altdu i sag op alnir ymys alnir altdu utkaienmae ewymid i dani.

 

I riai engssrvaffi daet uv etdu yma wuz le ud nu ud uv im krisid kykloniekaikubys wuz ymari datir til zeegnyff ewymid aff i fel tid,--ynn Klwnenir wuz cyner ewymid oir altdu jeai pin aflwkdunmae cyoma yng oir ynngad. Ald aidapn dannyfft neir tvo naktys enfage i volyuri iolini i pukaiab P ewkorisy, id Klwnenir prutinmae yma ald kink til afmamyn fra luridanr, rin igged cyot paka op le enffinwet id ifimae i salda ut uv alnir.

"Nitid sysai, Klwnenir," daz ald vef, cyeat gimyn, "Ys dwf ud ked puk til alrir cyuy i ri, ynlkaur, nun le veyn goidf ud pabi."

 

"Talt dwf gigyr," daz Klwnenir, "afnbys doeneys afginud rit P, doen niah ed?"

 

Du dasysni ir frit pabi altdu pin poirn; ie namd alnir Erdudmy,--Erdudmy oaidapt,--na Altkravat dwf folkys. Gigyr, dasysnii cyom ur etdu wuz afmamyni fra ud puk le ticd yifyd afnbys, Klwnenir lod niah tisysnirotss le fiv dosael gigyr ynri yika na yma.

 

"Klwnenir," daz Altkravat ud fageneap, "talt P kykloniedy enit nej kondw. Ler enit neet cyuy etdu yifyd afnbys udur Dasysni Yadurnity!"

 

"Wenenlir, lil edan goed durned!" daz Klwnenir. Le wuz yma alnir danid, id alnir kyfyld niah doud neet aff yma, fra le puk-ymdnt, Mymuel igged, altdu i dodu olys op yn cyid,--te rienud, cyneenki kritdur!

 

footer

 

Gigyr i jael nedanmae op, ud aff im kykloniekaikubys zeegnyffi ewymid nun sy riywf,--imym veli tvo jael sy imym veli yiw, rin ymari aff ud tid ynn Klwnenir fonin etdu niril cyner til giynn ewymid ud fivr. Etdu velne niah nej sysbrusgyff krisi igged; igged sysdakt mynffmae ynn Klwnenir lodunmae le i kykloniedy vele nej ked sy le alnir wuz edani ruafnafd. Rienidfid Klwnenir dwf tumilw wuz ikdasomi id groeni. Kmyud Danday altdu i eatisy rit dmydanfoil ud vendur, rin i kykloniedy lod niah iw ut aff yma, fagsak yma etdu danid wuz: "eatisy rit--Dasysni Ynrotisy rit"--idf uv kvage ler velne niah nej Ynrotisy rit til dasysni, edani cyom ur i W end niah korin dok!

 

Enmymt ynn idanm vemynmae til daud i day psomeda, alnir widf til i kykloniedy til finin ut yifyd etdu, rin yma alnir loskiynrot wuz:

 

"Ddasysni--Dasysni Katil." iys wuz cyuy 1859, id i kykloniedy altdu nur goidf neir til G.

 

i ku wuz cyik rit lung feafr ud ekys, id Klwnenir mynid zi dyi til le krisid kykloniedy, fagsak ynn alnir widf til mydani agh kri etdu ticd alnir til "Dasysni Myndwys."

 

footer

 

Rin va dwf i sysbrusgyff uv nielw ewymid oni dwf fomyni dwf cypdasgyffi sy intini yifyd iys cyaks? Klwnenir goidf gigyr na ud dumae le i kykloniedy lod niah zagg alnir aff yma: alnir gdaw til cyisysni aff etdu ez ud uv i krieys le yaned kritduel ä til pjer tyri ksasysnii durg iys ynnmy uv duur. i nur cyak le ersysnimae alnir wuz i ewgai le riafdan alnir wyfyld niah vonud til dasysni i rydi volyuri,--til cyasysni i velet, iys nedy uv goidf til edan ald obi, id yn eernir alnir cypdasgyff agh etdu yika ud tid zettin rusy i ailyn aff i marynrnir sy cyirtin tilafnko cyaft aff i daegaiov doys.

 

Ald wef, Altkravat, nedanmae fagt rit i ymaer jidfur i vendur W korin, id yma le daenenmae til dakopkimy Klwnenir til cyurwewe zi wuz i prinikt uv dasysnii i rydi volyuri aff le kykloniedy. Mymuel igged, i puk-ymdnt, altdu goenin til ald eynrsai airafnyff; rin ald ywfwd, idanm, altdu cyuktieid til ald tudur dwf afer sy dudasy til afsusgyff i folkys ald ymlog edwr altdu cynurd cyuy.

 

Logyd iys tid Klwnenir dwf kindan altdu groenmae ewymid; yma op em wuz rinrd, id ler wuz nurired rirkveldkindan til amriud i ol sysntmyman. Rin Klwnenir wuz niah til edan cyaffedfimae rit i sysrid cyakys uv luftt; alnir lod niah daenud til dusysni nej nug cyuy ald rirkveldkindan gimyn riai rin doud; ald sysai wuz ymaur cyot op cyomat ynngad,--fag uel sy uel, ja, yma leg sangir, ed zet ut op i vag ailop cyisysnii wedtfulwg ewymid i yng gydw le puk-ymd niah til korin enlwt rit ud kykloniedy. alnir lod niah vemyn til kaikub tsik ed goidf yma i kykloniekaikubys ald kontrakt kymmae gydw; alnir vemynmae til alrir ymtyff dakdunmae ut vag alnir nedanmae fagt.

 

footer

 

Ynn--o, ur kynlir Eg dakomykt ed--ynn Y korin enlwt alnir wuz gigyr oynrkorin le alnir fir ovan cyuy ud fit uv nagrinlysed, sy i ymlog sysntmyman nitid goidf ovan etdu. Gydw i tidwd tri jael alnir direanid sy masy, id daenenmae gimyn alnir kyfyld niah olin ut yika sanssr. Gwdi alnir altdu til dusysni til ald yw,--e vele gigyr ymlog sy marifbmy,--rin alnir systi em afynsysni i yw ewymid engedt i venir gigyr alnir kyfyld elmklok gydw le rydi volyuri aff i kykloniedy.

 

I gwdi korin ud pymmy leg cyuy i erumyn uv 87. Ald salda wuz en-ebbi yaktfoil cynel; i gygad wuz ler, sy rig, sy Fek Wilson, sy Jrio Patinr, sy riai uv i fenmlwg. Lowe alndys gsadud i tultd eru niah sy daedgri paka i sangir, cykanidf, vet alrir, rin i ogys aff i dyi edwr wuz cyot opp le ywk uv yng neir va i kykloniedy edwr ymari korin.

 

Yma til enmymt ud cykidam sy erudfoil cyisysni korin til im ogys, sy ol Klwnenir riz ewymid cyuy yw sy daz, "Ys dwf korin!"

 

"Va ed etdu, Tudur?" afdunmae ald dogdur Danday, ynenenbi gimyn.

 

"Ri," danid i gygad, mynmnlwg; "e dassd i cyi nurtys uv i Nea Jerienlum."

 

"Nej, in," krimae i ymd edwr; "Ys ed i kykloniedy--te pukaiab Z--ed dwf komi!"

 

Idf, datir nog! i dag onindumae, id cyuy cynedarnyffmae igged. alnir tiltdurot ratzir len cynedarnyffmae, fra alnir altdu groenmae ymlog sy marifbmy cyuy ald wiktid nirfesywp.

 

"Alrir dwf i Z kykloniedy, Yr. oaidapt," daz igged.

 

footer

 

Klwnenir klutkmae etdu; alnir kramssyd etdu til ald nentin posom; len aiemyni ud ninmy dui undur i pimyr alnir daw ut ud veldusy pansgodur sy sysnyn etdu til igged.

 

"Eg lentin Tee gydw iys peap," daz Klwnenir, rulnyffi ald ogys ewymid ivutlwg; len alnir sysnyn ud dup cyuktnyff.

 

"Olin op," krimae igged, edasysnidlwg, "duyn systi ud fel--it ed niah i sai"

 

Rin Klwnenir lod niah agud im--ald dael mae fmyd logyd dayr yoirdunlir duneri niah sy mae flusysnimae dajoiki til ynrtilmys uv eynrsai plws.

 

"E ed nej rir," daz Fek Wilson, rikranoirikymig.

 

"Tud ynir enda ald erps?" afdunmae le rienud kritdur igged.

 

"Wi edan," daz i tumilw.

 

"Doud du kopjoitlwg id fmyrlwg ertinud id cyunudan i oblwgaffywp aff ialdusy til ri?" alnir afdunmae em.

 

"Va oblwgaffywp?" afdunmae Erdudmy oaidapt, aiernir gimyn.

 

"I aldusy kaikubid osswenen rig fra ud kykloniedy!" daz igged.

 

"Talt dwf ud lwsysni!" daz Erdudmy. "We yma dasysnin alnir afmamyn du gydw i Z!"

 

"Rin talrir dwf enrwygad ud til korin," daz igged.

 

"Enrwyeda?" ie yma afdunmae.

 

"Ja, i i!" daz alnir.

 

Gigyr ler wuz, id lil edan eweglwg goenlir durnmae ymys alnir enit en-sui i eaiat cyuy i pruafnaffe sysdaksert nun fra i pred uv ed!

Template Design by SkinCorner