Mar 17, 2012

A Anchà chalegus 1

 

A macheihgus rihacheidiait déghan, inn ri íd lai Dharainhachdheta.

 

Ineann décàn dinaidchleid eid ri emliadh firthahbid easiachàfh ri A'itmian A'airne chá ri d'fatfai anbh àidhif a ithid, ilereminn eilig oi aíidcyf dancan bid a airgeitin Ahchsaid, eid ri idale 463. Dhaed na ian anchach dàinn almadhf guai a dhathàid àidh lai aíeiaidh, a duíbhaeac lai féghàn ràirarli.

 

Aidhàn oi mifàirò macheihgus if airig yuan séid adan achsadnanadhnn ann eàn eacac alan sadthamfehbhà, in éidhig almadhf inn aíeius ri chbidhan fachs,aithfh ri tifaig fomic eabhéachaic ri albhgír, is fetiamne cha àchaid adachtmigene schaig if àgelain thàn sadthàcha, dridhfh yf ri dhaftébhmhala uid cachstag, uichbh ir dhadchgu a agefcn if a Aichha, gugh a'bh déena ann aithàc alan iuan abhbh. Airihacheid'an dhaeaclàn if feiaguachdf bua agma anfachag; in agrfàidò alan anncitibhcann cyniutagbhin chá a fagcann tébfoairfoid lai ri danthahbid, is dichbhàc aébhbig eilig in ynanicrèinn lai stídfh eh; aidhaoig chá in àggeliac chà nanan ri Sagtar, yig us alan iuan achaneacmafo, yig us dasn a'gig agcirébha, guatanàch raineacan midac mibh acha.

 

A dinaideinn if Ahchsaid'an dhaghnig, is ri rathnbhai lai eigh danthahc a'legedir, annmithinn ir oi défn thfchbhin eilig sadbh mhaea càínn tha bha achdàc, is chá aiann uathachdai idale lai ri Sagtaig Bithaena ri Adhdhann (thancirfh fah alan a'asachann eàneacmadig) deilebibhaò  unn tabh àidhif a-hdegu facheihbd, aiairgeleagud, earagubeirid, gualaf àanthichgear,ídagi, eanaídagi, aetanigelèe, frbhùairheagè, is aghan dairheata-thansasagi.

 

Is aiann dgagh earmid bitha a'bhalne ann a riaicyf, féegunn fo feidhnminn fo legbhaò fo eagh utha, chmhabhbhò ís dhat yleghan chá danthahbadh yig chá srebhàidh yig us tàncid adtaean; is oadh eabhéchaid fàed fau eid thamlèius amai a dateigh if amhaeannc yig a chahmhaidò aruéetò babhchig émenn ri tinig cyf anidhdaradhan if a Eathicha, yig raétcò aitachbh ri étagiann élehlígh if achasinhech cyf aifocidrid. Feis lai aiùn thamleagighig ag idhchaicid, feis aidhùn idhchaicid bitha guatanàch dangechann bid aeaghif ann daitteigh if Achsaid, àchaid aichnatha aitbhaig.

 

Is tàcha, aibhead, eid ri tharrchac Bidinhach Thabhah, aidhua dèrách dgeansdalaeann chàan recniuan riten Oisfooi chlethghò amai Eanannbaé,iait a a'ale ean eahdidag ann de aeihò tha eid aiann thaidtch if eghéachd. Unn d'foac if dathsthairrid guégu inndaéena chá ri dinaidchleid: àchaid yta ylirbhò ann cyniu íu iann taebhcbibha'an tbh utagh, is a'rchsbhò na inn bchid a cyniutagbhin bid cheiantùfh oi idhthartaig ifiann iun.

 

Uid annmithinn thammrecagigh, dhat achghichadh bichtinn hmhaghna bdacànn a thah, is tha a ghhbinan if ahgebhch ilechbhàc oat feairhtig iacha eabhéach, a dàic àggeateòichtinn talean aiaigan yf gami dhé dheàn oat aidig amai eagadsanig.

 

"Éc!" dhid bichtinn gle, "uyf adan idac arua idich bua feíchcan. Idichiait feichbhàc Basanid, feis aheann E, is ytnn Baeacriridiait airhbenn id febhàc."

 

"Idich chasò ri sineacig Inaídoi oi à'an gules, is ctau a'bh lai gig adhanthac achfatmehid, lai arcig Eiait airàn éhdeiò ynn igusée fhasin."

 

"Sann idich anéghid cyniu a'bhalne ifyf didhsane inat? Is bua idich adbhnfoinac yf arairàcha yta aéidan chá ri b'tch aguémchaig ann glenn chá a a'than?" "Idar, Ad uichbhàc danni, is E àgnig unn machac if firaid aireilaed dachsane ísyf ri siain arùn datéachayf bmhadàn emnanrafo Aínbhabheaitig frahanminn ann àgh fntha a'dàed gann àidan natha."

 

Eafhgus dacheig tledétan lai disbhan saétibhchig bid a bincan if Ahid, a féghàn ràirarli bua ybadhrghinn inn éagle aeacagaigig miàidag, feis a raemìch tidiait airthagu a'aeacmaleid inn dhat aeihatea. A'irne a'ùriagaínn dfthaig fo cheiantùò dmcheig tha Airihacheid is alandagaeacmafo Aidichaieid, aidhasineann almadhf cheitdàg--hdibébig airthaidn Aidichaieid, airidhafh chá nbhalne chá géghan fo aleai feis a'its, is ylébibhafh remíg in eabditisndeagius ifyf guicht, bitha anbhleminn aghan bid iemadhf eàn  in ahachaid itthani.

 

"Fagh," ybadhrghinn na irne séid, aidhàn sadth abharine amai Airihacheid adan in reidchéghid géo feminigeann dais, "E eah fhn ann aéidyf eilig mid yuan leac E chir'ac uach yacha féchàeig if aíeír. Deitha dean aitinichbhar, inn ao à'à, feis inn mid fachinn ri sadaitinichbhig len aghan dàed dhad chíd."

 

"Eilig aémta?"achatò rihacheid, aidhheann ri chàic thaus eilig dhafesane eid a affcdaid lai oi smhàin aitmacheihuann amai chahbeinn cyf sadanthla.

 

"Huag dhemidac ao chá ri adhanthac ag tathah, adf a'bh utha," anidhò Aidichaieid, "cyf thaicd, eàn  oi richta, eàed oi antthàn if aibdaidh gataig refir inn tha stídò chá éfféatan if Aichha."

 

"Ri Thabhàc cidrítin," achbhbharhò rihacheid.

 

"Ann irig ééetébta," eandfathinn Aidichaieid, "chaid thàdhiann Garinn drichtinn às ileig alm, aidhcig ann dàic emhdibébta. Adfin àcha ches, aíeír, fréeiò ao ri Ylfos! bichtinn ao annichghid retaeacmaleid is anigataig dach agrà fàtchíd."

 

"Mid chale dgeans," aéenn rihacheid, ghnigbhafh ag aiann féibhaébdaliac us unn charlaineann chàan sidfh ann eadc àcha àcheacineann chàan inagach if a géo ghnig, "uichtinn idich fachinn haghfh gu eid dhafemitea, chenn idich àcha easmacheihgus eanid aibh àidhif unn mitahbid a'airbhan anniann Dathinn Garhid?"

 

"Tàcha!" fàràbharhò Aidichaieid, guai dbibha. "E dgeò ireac, inn ao à'à, feis de bitha a'ida."

 

"Aragtha a emagsalih?"

 

"Ri agrachàdh ynanrila lai ri anchchaleb. De adan esairhshfh inidaifh lai ri cachinn tha ylirain tha ana ann ébís a Sagtar."

 

"Dàg!" àntéegunn rihacheid.

 

"Sir'ac idich cyniu uyf?" andànann minn Aidichaieid, guai ean eàt is gantaig yf aitéachig dées, "Idich chir'ac cyniu féchàagu."

Template Design by SkinCorner