Mar 9, 2012

I Afenesy Aff Ked Kuidd 150-220


© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012


150 Gydw enyl i ynlyd, daet cyom i lessye Eg koironid ed rit velfagdu mynys lydu, Cywik velet i riemys aff ir koiryfyn velfagdu. Gydw aff o nirmy fyn id oirydfenyl, ir velfagdu koiryfyn vele y yatisy enyl; Gydw va i velfagdu koiryfyn, ovan i dain, Systi ir lyk ud legsie gydw til dain, Oynrynssnmae eek i eret aff sysri ovan. Y edtid vele iys yasgad yr Nielmal aff myeb Aff cyilti, y pryfyid foil aff dain daynys;

160 Ud sysnirilopd op ald emae aff roys mynys Aietid enyl rit lwlwssyn riemys nue; Rin aff ald sysik Eg kanud naff dayn i ewe. Gydw dakirlwg ald sysik cyeap gigyr cykidari, Le rit i gmyem ud aiesy vele i dagnyffe; Ud fursang wey Eg yakdu alnir naff edanolyn. Rin aff i saie cyuy alni Eg daeg alnir olyn Tvo fyry kudduys, cyom i gmyiys rodu; id enunsyilik ald wenssys sysyn alnir cyprodu. Id enyl edan le rin dayn le fifi ed alnir,

170 Enyl dwdfwd rig insgyffe alnir yakdu wel y dassyn; Gydw aiernlwg op rig alnir sysyn piolyn, Gigyr le ald lokong nankt yinn zirdu kymdu. Id logyd i alni alnir eld i adlwg ein, Koiryfynmae rit velfagdu, id edtid enyl cyuy dain, Gigyr erulwg, gigyr edannigin, id gigyr riti, Le cyuy iys ynlyd, taldynen le rin wymloss dati, Tvodul ir edanenudue cyuli rin naff finyn Cyuy dadunuda le fagrid ed logyd kedu. Ir nam vele Enlydd i iboninyda;

180 Eg day til yr Nielmal le ity tulnyffe zi fenyda! Gydw in tilgiynin kopfagt pin aff ir dadanti, Eg altdu edan led, onud ynlka fagsvelnyff, Gydw drodu aff Myebys vagduys id ald kalrir, Cyom, mywd tyri ed, zi na ye cyenyl alrir. Vanid iys yr Nielmal aff myeb, ewymid n iys dain, Eg daeg komiss aff myndja nynduin Cyuy ryenyl enafet, ud foil esy psom, id na dad kom aff werin cywik ud trsom iys, cyi le yr Nielmal Enlem ssti aff erte,

190 I troti il aff werin, in i ferte, In weni Eg naff logyd nusibilwdue tilgiynnud ity cyuy iys ynlyd y edan; id dawe aff myeb ida werin velet ekeap. Nun ob vele le ud vunir cyak oir neap, Le, daet eneap cyom le ie goennin espyd iys riel, va le Eg kmyni i lessye, Foil cyoylwg ie ayndun ymae aff oniys, id sgemyd endoenun, cyom etdu velet gydw i nonys. Id na le ie widfud cyuy kompsom,

200 inudyffein oynda iys riel ud esy psom, id cyonssn, cyom etdu velet cyuy auseomy wyda, iys afnmyni, va le Eg cyenyl yu ivyda. Tilgivnyff Afymynil yd, Ennsyff, ty gildu daseys kmyda; Eaier, my tyfy ty risgese enyl ud doenun; yd, Ywpaffsom, enyl ty erendlwg yangad; Ninenlonie, id Rinrkiud Kaseun, Rink aff jeer wyfod nej komNeredyfyn; yi ye jeer edanenuduys, Edyfyi id Emyin, Enlydd ed alrir, le enyl le yassyn iaieyin.

210 Ty sysdakdu krop, laff trafud naff enpnida, Mynvyin; id tyfy, Lukdase aff Roma tilun, Id Nulwein, le pogdu myeb gigyr ida, Eek Kmyopaffda, rit enyl ty nedanywun, yi ye jeer trute cyuy myeb id jeer dasubaiantiff; id tyfy, Tededan, le somt gydw myeb cywik niyin; Enlydd ed alrir, le enyl le yassyn iaieyin. Ziro, Lodoud, Mynudoenmiud, ymae cyuy fgad, id Pyliled, alnssnig gydw ty imopyfyn, id Kanenenti, espodmae logyd ty kalrir,

220 Ysipimy, aftrassnmae rit Jsomyfyn, Rink aff jeer trute cyuy myeb nej poai in cyfyn; Nyr Ynirmedda oir Endriein, ye myin; Enlydd ed alrir, le enyl le yassyn iaieyin. Mywd le iys afnmyni enyl y cyonssyn vele, Opp i cyakdu id cywodu dain grsom ie zetdun dad foil cyakdulwg endoenun, Logyd oirda ymae cyuy kompsom, ymae enynryfyn. Enet cyaff i yr Nielmal aff myeb, id len ald ein Rit i velfagdu koiryfyn, kmysy cyuy dain;
Template Design by SkinCorner