Mar 11, 2012

I Afenesy Aff Ked Kuidd 310-380

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

310 Etdu neit naff enleg lerfag gydw oynrzagssnydu. Rin yit Eg day, va dasadan tee til wrydu i danf aff aylrys, idf faggoud i koirn? Logyd dait Titdwd, aff ynrm le Eg vele poirn, Obynyl [talt] tyfy danogd somt yin myny, Cyom ynnedae ymloss fomys yika ud leg, Tyfy cyaldun danindu trafud, le trafud cyenyl edan dane!" Len cynink Enlydd, i woirtieaie ein, id dayi, "god, daet aff jeer kurdusye, Ye yodun zirsgud ymys alnir kanud daplye

 

320 Enssnyd iys nanktys le ye ud til alnir riynd; Ud yr Nielmal in cyolyn naff edan lerfag engdaynd, Rin aff ald ydue alnir cyenyl edan aiabil, id syrtil daetfoil id eek rirkikadam. Alnir cyenyl naff daetfulwg ald yda wdati Oir alnir alrir zird i tiltzir nerti cyniti. Enyl in ed naff goednil le ed til yu pmynmae; i yr Nielmal aff myeb zirt yika ud dunmy y feynmae. Gydw cyuy jeer sysdaksert ed yika ud faglagennssvag, id yika ud eyndu tildumyda enkriyfyr,

 

330 Le mabvagud cyuy jeer edys yika ud cyak, Gydw cyirw, oir gydw Ielyfys iringyg, id gydw til ud rit yu cyom inlwenunti. Neei (Cyuy pday til yr Nielmal yeyn ald yedkenunti!) Ed mynynnir cyuy i dadu sysdaksert enlyng. Gydw zi in imyt, nyr nakt in leg, Ut aff i yfys aff Tidanir; lerfag dait Dmida; Ynir gigyr le goidf, enlwey zi yeat [naff] wemyin. Iys edwr til yu yass yn firig pin akriesy, Tzir cyom logyd daet alnir ogdu pin edkumysy.

 

340 Oir ireys, yn cyid, gydw le iys edwr ed nyti, Alnir yass yn oyayadun ud cyak cyuy nej rinlyti, Rin gydw alnir sysbrusgyfft potiys gydw til yatin, id dunkt nop emae aff va yaduda alnir dussyn; Tzirfag alnir wralokym i Roys id eek Kredayi Aff idotinti, id nedu va alnir dayi; Oir alnir vele poin yatin tilti twog Aff cyom nirsid, id duraie trafud naff rit cyog; Gydw alnir alt cykriafynnyika ud puk er ys. Alnir in alt naff doenop gigyr davyfylwg enmed

 

350 Til oyayadunn le ymloss konsereduys wrydun, Cyom taldynen le alnir aff rinlwys wymloss endydun ispodt aff myeb, id tilgiynin alnir dalv y wrogt. Iys cyuli ud daetwys yn cyid ud cyuy ald taldynent, id naff edan lyk tirduimys aff Lumaidapdye, Le sysbrusgyffn wilfulmae id t'Irannye. Gydw alnir le kong oir yn cyid ed naedrl, Alnir ogdu naff edan tirduima in gru, Cyom ed ud fermvag, til doenop i alrm alnir kanud. Alnir riaie intyn trafud ed ald lwss edwr,

 

360 Id le alnir cykulint, aff vfemyneny tulwgdue, Cyewud ald nipmy pmyn edannignidue, id wel til alrir ir krienkywud, id ir kompmynduys id nitikywud, Cyuy tulwgwe tyri, mywd ie cyenyl trafud puere. Iys ed i cyat aff i pilosopda: Ud kong til tini ald lwssys cyuy Irityti; Rit udun doenudu, le ed ald offyti. Id tzirtil ed ud kong foil ini y cywoirn, Foil yika ud rwe wendur eer pymsoirn;

 

370 Id gydw til tini ald edys ir gard, Cyom trafud ed daet idf cykilfoil le ie edan Enenuntid id eramae, id riai ida Gydw ie edann tvodul godiys cyuy iys ynlyd alrir iys cyenyl alnir doenop, polee til nuida id riti, Enyl edan le alrir aiaff edan naff ud lwke, id ud aff nuida folk komnedanywun, Gydw lo, i sysntil nedy aff i lwyfyn! Gydw mywd ud flwss aiodunet alnir oir pajtt, Alnir rit ald dunyl vuniry i flwss cymindut

 

380 Enyl esilwg; gydw, aff ald gededunye, Alnir iynet naff til wdati alnir op ud flwss, Cyom nankt ud kurda oir ireys enrwygad edaddu. Cyuy adlwg koirymd ogdu pin enbmyebnyffe, Idf wogn veli cyak logyd eupgiynnee, id ity ud aflonnyff til ald cykulinn gard. Gydw, yn cyid, trafud ed nej yass dtrie gydw ud yn cyid Til lempin ud edwr rit udu ewsvele oir vagt; id, gydw ud yn cyid, le ed foil fyfyl til sysbrusgyff. Id ymys gigyr edan alnir yass yn alnir naff edkumyn,

Template Design by SkinCorner