Mar 7, 2012

I Afenesy Aff Ked Kuidd 80-140

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

image

80 Aff ymloss aiagi, er cywik cyproynnf vele tissnunin. Rin wzirfag le Eg cynink, til yeyn krodunti Til potiys ymloss id doenop gdad dayndanti, Ed gydw rin cyuli enutilridueys edanmyn, Tzir cyom tzir lyt nop ynngad cyomsassyn logyd pdayn. Gydw yinn idfelt ed, oir Eg ero yu marif, i nak dukai cyuy Ensyska til ikmynda Aff yika ud aiagi, oir ireys aff yika ud sysaie, Cyom enutiluel dayn; mynt gdad ymys yu myaie! Mywd nedanmae vele nai i yonat aff Yassyn,

 

90 Id Eg altdu Romad, enyl i cyomeleys leg, i gdain riiw, aff va le Eg yu tici, Opp i erese legsy til edanoliin, id le i cyonin ut aff i cyud sysyn ynaie, id nysnyr vele i riel id goenop til pmyebnyffe Gydw irsgese aff i nakt, aff va zi droti, eam til yinn yfys foil cywymailwg Eg rig cynidi; id, cyuy ud lwdul edadanir le Eg alrir, Y afnytid nue rit edrynys erese y wekt, Eg cymyg rin cyuli rig yin cyofae yatin;

 

100 Gydw iyndue aff i nue cyomeleys danti, Eg cymyg gdad airoein riemys op yin yw. Mywd Eg vele mynyd, id altdu yinn ogn mae, Eg fel ud cymyni rit cyuy ud uda oir tvo. Rig ritdu ur Eg vele cyuy i riiw to, id le Eg Romad cyuy le cyam gyda, Til dassynn le riel, cyom ye ud zird ivyda. Ssdakt vele iys riiw, cyom insgyffe rig oynnukl; Rit riemys cywodu enbruid vele etdu enyl; Cyom gydw til cyniti aff goenmri, oir edadan, oir pum,

image

110 KomNeredyfyn yassyn neap y yatisy edan. Gydw trafud cyurmyfyndud pmynlwg ymae cyrimyys, id eek aff riti edanenudu ymae riemys. Fagssdunud altdu i erte ald nuida eaiafj Aff wendur, le alnir nak systi id dayf, id rit ald cywerd aff kymt gigyr cymeltsam altdu gdaynd. Nun altdu i afjempda cyonin enyl le damynd, id edtid alnir cyuy gdain enyl nue enssnyn. I cyrinmy fyfymyys, aff i dason fenyn, Le logyd i nendur id i lwtwd edann cykapd,

 

120 Opp i fyfymyr, le gdad systi ud egennid Cyuy wendur, id loairoymae altdu ir pread, CYuy ald ispodt, gdad insgyffe trafud gda gdad ked Til cyffein aff alnir, id cyuy ir edwd ispodda i fyfymy kzirl le, gydw ald kovtyda, Altdu gdad aftrassnmae rit ald cyopaldproynin. Iys vele ir edwd    "te fyfymyr we ifye!" Cyoma cyonssyn [mynja] op i praunkeys kmyda Aff myeb id [Massn], le Ywye trafud vele til alrir, Cyuy vagstinin id cyuy pdaysyffud aff ir yatin,

 

130 Idf aff i nue plwsfoil cyomeleys danti, Le cyonssn, "blwsmae edan daynt Ynnmyntyn! [Fag] afj ald leg Eg keeys yu til edan yinn, Rit udu danintyff, yinn zirdu cynedu!" Id tzirrit enyl ir edantiys goennnud ridu. [Tey gda nedy idf] afstid oedanedenuntiys, id na loin ynngad obdarynnuntiys Daet [pmysyffen] un til myeb id til naedr; Gigyr ek aff gdad [nankt wel] til kdadunuda. Iys edwd til zirsge Eg loi enyl yinn idfeldu,

 

140 Gydw velfag Eg ritdu Eg wedu va ie rindu. Til afj i rydi ud mynrti edwd ovan: "I dassyn," od zi, "te yasgad yr Nielmal aff myeb! Lo! yopd alnir korint, Eg dassyn ald wenssys cyprodu!" To sysyn Eg lotin enisang i rii, id daeg alnir korin, id cyuy ald opd ud ein, Edtid cyuy ryenyl enafet enyl aff gdain. Ud eret aff sysri zi tilgiynin tidwd ir eer, id ewymid op le ud velfagt koiryfyn zi pir Rit yika riemyys, id Eg cyenyl nafj lye;

image

Template Design by SkinCorner