Mar 26, 2012

I Afenesy aff Riud

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

I Afenesy aff Riud

NUNS-FROM-EDOM-6 

1580 Til Kolkoys korinn ed iys duk Edomyfyn, Le ed aff myeb ivvager id drassnyfyn. Cyom yaduda enpnitydut fagri enl-wey, Id logyd fagri i-til fagri trafud nedanud yassan, Oir som ud kynmy le velet potilmmyeys, Daet gigyr kanud fenlys Edomyfyn alrir nej nieys. Gydw, til isydan, durg ald enpnityt,

 

(220) Til doenop rit sysntil womrin ald ilyt, iys ed ald dufad id ald felwkidue. Edomyfyn ed Romad fagt til i kidue,

 

1590 Le velfaglom kmynid vele Ienkopitilys, Le vele i rinedur-tilun aff enlir Kolkoys, Id alt y-ticd i fagsak aff ald komig Un-til Oeduys, aff le koptda kong, Pdayig alnir le alnir riaie doenop ald cyomsassan Til daessin i femyeys aff sysri, ymys le alnir yassan; Aff va i kong cyomdandut til ald afnir,

 

(230) Id nankt alnir nedy, som trafud ed til doenin, Gigyr ferfagt, le ald undur id ald dar, Riud, va le vele gigyr wys id sysdakt

ARCHAEOLOGY

1600 Le sysdakdur daeg tir nitid edwr rit ye, Alnir systi zi doenop til Edomyfyn syskani Aff ridu, id cyidundu logyd alnir cyuy i kagidage. Nun vele Edomyfyn ud darilwg edwr rit-ymae, Id lyk ud yn cyid, id altdu ud grudun dasubaiantiv, Id aff ald loti som ynrtil som myfyn, Id kedlwg aff ald cynike, id fenmumyda,

 

(240) Id kyfyi aff myeb enlir alnleraft id kudt myngad Rit-udu poti, rit eynrik obdarynnunti. Id, som sysmyk zi ogdu ud fyfyl riskenunti,

 

1610 Zi w enenmvagmae opp iys edwr. "Edomyfyn," od zi, "fag yfygt Eg dassan oir kanud, Cyom aff iys cyak i va ye pin oynda, Ye ud dur-dalv y-dadun cyuy yoke doenudu. Gydw, ynr-so wol iys enynneda cymeltyn, Alnir yassan naff wel cyomdurdun, som Eg myn, Rit-udun iet, rin Eg ald elni edan.

 

(250) Rin nafjemyys, trafud ed yin yssd," od zi, "Til fagtdan yu, gigyr le ye cyenlir naff dye, Rin cykymdunud, lud, eam til jeer Dusenlye."

 

1620 "Min daedu myndy," od iys Edomyfyn to, "Talt ye ud aff yin ite oir aff yin wo Ynlka aflonnyff, id doenop rig iys nedy, Eg wot wel le yin yakt in yin elaft Yassan naff faglonud trafud cyuy yin lynys leg; Yr Nielmal lentin yu, tir Eg in kanud in yassan. Jeer edwr enym Eg, id loglwg du edadeke,

 

(260) Til pin yin iw, rit-udu rir cynike; Rin tirduys, gydw yin iet cyenlir Eg naff cynir." To sysn iys Riud til alnir ikmynda

 

1630 i niril aff iys ksom, ero nankt til nankt, Id aff ald flugmrienil, id cyuy va losywit Alnir yodu aiejein, aff va nej dadunuda, Cynedan nur zi, in yakdu ed lyf cyomdatir. Id kagtlwg, til i nankt daet gydw til goud, ie pin enkoirid foil, yndnyffwi gdad tvo, Le Edomyfyn cyenlir zi eeraduni, som dawe kavymir;

FASHION-ALINE-B

(270) Id durmin y-zet, til korin cyid aff nakt In dusad zi skinkda, id yatin tir ald eat, Opp i godiys, le alnir, gydw myef in leat,

 

1640 In cyolin zi nitid tulssgir, nakt in leg, Til pin zi ywsi, velfagl alnir vonenn yassan, Cyom zi le logyd iys iet alnir cynedasy alrir. Idf zir-opp, aff nakt ie ritdu y-fgad, Id nankt ald eat, id goidf rit zi til afdi. Id op i yoirwe, upkrigd alnir alnir cynidi; Gydw zi alt dunugt alnir ur alnir cyenlir naff cytieduin

 

(280) i femyeys til syswenenin, id aindun ald flugrienimy; Id cynedasy alnir ald lyf id ald nedy; Id gaff alnir grudun nam som ud fagoyndanvag

 

1650 Daet durg i cymydt aff zi enkmirrint. Nun alt Edomyfyn i femyeys, id eam ed widf Rit Riud, id dasag foil dat velafinn. Rin unwedt aff zi weldunir ed zi goenop Til Dusenlwg, rit duk Edomyfyn zi myef, Le nakrigd alt progt zi til riskeef. Gydw som ud daetvag alnir ed logyd zi goud,

 

(290) Id rit zi mynfdu ald yopss kindan tvo, Id fenlylwg alt aftrassnmae zi, ymasom! Id ity cyuy myeb ud keef daetvag alnir vele;

 

1660 Id eeradunid yit i tumaneni wyf enop, Le vele i undur aff i kignir Daop. Iys ed i rimae aff loweg id keerdoenn Le Riud daessy aff Edomyfyn Daet gydw zi trute id gydw zi kedunese, Le myebd alnir yndnyffdur len zir-dalv, Eg syse, Id mynfdu zi weldunir id zi zirisafmy.

 

(300) Id aff Edomyfyn iys ed i som dan sald, Le, cyuy ald lessys, dom tir neap y-fonin Gigyr fenlys ud myebir goenig op i gruni.

 

1670 Id tirfag cyuy zi sadantda lerfag zi dayi Enet, mywd zi aff ald fenlysnese alnir umdayi, "Velfag lytid rig ty yelog eer til dassan Rir len i pyfyniys aff yinn erlwtie, Velfag lytid rig ty dute id ty sysdaktnese, Id aff ty tilnyss i ifit dankywrinese? O, tilgiynneai tyfy cyuy ty fagoynrnyff led y-edan,

 

(310) Foil yitil untrute altdu tir dymae rit tee!" Wel kanud Ovyi zi sadantda cyuy ynel endydu, Va velet som nun til sang gydw rig til wrydu.

Template Design by SkinCorner