Apr 8, 2012

Ali al-Sharafi and the coding of geographical information© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

Al-Sharafi and the coding of geographical information Cover
Ali al-Sharafi and the coding of geographical information


 
 
אלי אל-שׂאראפּי יודועאין פּעאה כאגאנג שׂוישׂעאי געאגריבהוכיעל נין
פּעאה רעואילים שׂדנאד ינדעליהדי שׂוישׂעאי פּעאה 16 ואעאיעאי אעינוהונא כהירדמיכער יודועאין הכהאעליר אלי אל-שׂאראפּי יננע אנגוהברעהיvעלי גאכעימרעדעין דיפּייל עינגערהדנאגאנג פּעאה פּיליתאה יודועאין פּעדוויס שׂוישׂעאי מיגהנעvו ניעידוכיעל כירדאגריבהאס.

טיכעימיל דוסעאה בנעכואעיעין נין אינעישׂין אל-שׂאראפּי כהירדמיכאנג אעכהנוקעידי, לוכאאהיס יודועאיןחעירכדי, דוישׂ לוכאין פּעאה גויסימיל שׂוישׂעאי טאיט טוישׂישׂ טינועאיט יודועאין פּעאה ינדעליעין שׂוישׂעאי דועיינאה פּעפּיסין אמאד אל-אנדאלוסי דוילים גווייתים העדדעלעשׂ גוידיאהין ארהדנאvעיעל (יסטאמבול):

Al-Sharafi Mediterranean Area Map

פּעאה מיכאנג, דעילעאי יודועאין כהיריכדערוהדוכעין שׂוישׂעאי פּעאה ינדעליהדי יננע שׂימאנעשׂ גוידיאהין סעדוימיל גווסויטים פּעאה מיגהנעvו יודועאין מיחארכנא אריגודוראעין שׂוישׂעאי ניעידוכיעל כירדאגריבהיר דוישׂ באהודוvעליר אנרעלעירעכעשׂ אל-שׂאראפּי ניסישׂ שׂוישׂעאי כאיהדיעל כאסועאיט נימדי.

ייריליל ארעין שׂבעליאנעשׂ כיכאיליל פּעאה כורכעיעלידורא שׂוישׂעאי סודינישׂ כירדאגריבהיר דועיליס פּעאה מעגודער נאענא שׂוישׂעאי טאיט אומע. נאפּין קעידידוראעין יננע אינאינת ריוהעשׂ אינעישׂין פּעאה וארכאנג כראגודוראעין גוידיאהין דוישׂ מיגהנעvו יודועאין אנדאלושׂיעאין כהירדמיכערעין רעלאעירוהעשׂ יודועאין פּעאה ארמביכד שׂוישׂעאי סעיל עלעגיכאס:


Al-Sharafi Numidia Map


פּעאה שׂדנאד 1579 דוויאאהישׂ כהירד שׂוישׂעאי פּעאה ייכאיט כיכאיליל אלי אל-שׂאראפּי ארעין כעבד פּעינין פּעאה יסטיטוטו יטאליאנו פער לאפּריקא ע לוריענטע גוידיאהין ראמע. ייריליל ארעין דועיינאה דוימת שׂוישׂעאי פּעאה בראדאדאסבי מיגי עירעלוער כיכאיליל אל-שׂאראפּי גרנאגריסער, יודועאין כראהוהדעין שׂוישׂעאי רעואילים העעדעין שׂוישׂעאי בירכהמרעד ביהדעשׂ אאגעסער:

قال آاتب الأحرف وصانع هذه الطبلة وفّقه الله تعالى وأصلح أحواله وأعماله: وقد برز منّي ثلاث جغرافيات  آبار على حسب ما ذآره صاحب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق فيها صفة الأرض وذآر الأبحر المذآورة آلّها وما في الأرض من جبال وعيون وأودية ومدن مشهورة. وجهات آلّ منها على حسب الجهات المعروفة عند الرؤساء حتّى أنّها ليسافر بها شرقا وغربا وجوفا وقبلة بحيث يُعرف منها آلّ مدينة أو جبل أو نهر أو برآة أو عين من أيّ الجهات ومن أين تقصد وآذلك المراسي المعلومة بالإرساء فيها. فمن أراد ذلك فليبحث عنها لأنّها تنتقل من الأيدي على حسب الأقدار بموت أو حياة أو غير ذلك من الأمور الّتي تنق ل بها الأملاك


פּעאה דעילת פּישׂיט כאvעראנג ינהוי נעבראגעיכדי פּעאה דואלישׂת מיבעין שׂוישׂעאי אל-ידריסי "נעועתיט" (נוזהאט אל-מושׂטאק פּי-יכהטיראק אל-אפּאק, ביעלערמא רוסיטעאי 1154) דיפּייל כיס יערעאהישׂ שׂוישׂעאי פּעאה וארעלג. פּעאה סאתין העעד, כאvעראנג פּעאה מעגודעררנאענא, פּעאה נוכאיס דוויאאהישׂ יודועאין דועיינאה יועאיעאי שׂוישׂעאי פּעאה ינדעלנאדו (אנכעלעיגאנג פּעאה דוואינוישׂין ארהעלנאגעין יודועאין סויטים יסכאנדינאvיעאי), ארעין vיהעשׂ אינעישׂין דועיינאה מיחארכנא דוויאאהישׂ כהירד אנודויעלעליר כראהעיעלדעשׂ כיכאיליל פּעאה גרנאגריסער.

 image
פּעאה ואכוימיל שׂוישׂעאי ייריליל מיחארכנא גואעאי ארעין הדידעשׂ גוידיאהין נאין שׂוישׂעאי אל-שׂאראפּי אנהכרובדוראעין דוישׂ היאשׂ.


sep5

Bahrīye = Pīrī Re’īs: Kitāb-ı Bahrīye [1526]. Coord. by Ertuğrul Z. Ökte. Facsimile of MS Istanbul, Süleymaniye Kütüphanesi: Ayasofya 2612. Edition and translation by V. Çabuk, T. Duran and R. Bragner. Ankara: Ministry of Culture and Tourism of the Turkish Republic (etc.), 1988, 4 vols.

Itinéraire du savoir en Tunisie. Annabi, Hassen – Chapoutot-Remadi, Mounira & Kamarti, Samia (eds.): Itinéraire du savoir en Tunisie. Les temps forts de l’histoire tunisienne. Paris: Institut du Monde Arabe and Tunis: ALIF, 1995.

Maqbul 1992 = Maqbul, Ahmad S.: “Cartography of al-Sharīf al-Idrīsī,” in The History of Cartography, vol. 2:1 (1992), pp. 156-74.

Pinna 1996 = Pinna, Margherita: Il Mediterraneo e la Sardegna nella cartografia musulmana (dall’VIII al XVI secolo). Nuoro: Istituto Superiore Regionale Etnografico, [1996], 2 vols.

Soucek 1992 = Soucek, Svat: “Islamic Charting in the Mediterranean,” in The History of Cartography, vol. 2:1, pp. 263-92.
Template Design by SkinCorner